Waarom je wel vergeving krijgt als je het uiterlijke Woord hebt afgewezen

Geascendeerde Meester Jezus, 6 april 2007

Mijn geliefden, wanneer jij in deze illusie van de ver verwijderde God vastzit, zul je het Levende Woord afwijzen. Je zult manieren vinden om het Levende Woord tegen te werken. Wat de Schriftgeleerden en farizeeërs deden, was slechts de meest primitieve versie van deze afwijzing is, want er bestaan veel subtielere versies waar ik het in de komende verhandelingen over zal hebben. Maar wat zij deden, was de persoon afwijzen die gekomen was om hen het Levende Woord te brengen, omdat die persoon – ik dus – één met het Levende Woord was geworden, wat natuurlijk de enige manier is om het Levende Woord te brengen – hoewel je ook tijdelijk in een staat kunt zijn dat je de open deur voor het Levende Woord bent, maar er nog niet helemaal één mee bent.

Toen ik bij hen kwam om het Levende Woord te vertegenwoordigen, wezen zij het Woord af. Daarom heb ik gezegd dat diegenen die de Zoon des mensen lasteren, vergeven zullen worden. Omdat de Schriftgeleerden en de Farizeeën mij, hoewel ik het Levende Woord vertegenwoordigde, als iemand buiten hen beschouwden. Dus ik vertegenwoordigde het Levende Woord dat het externe Woord was – en dat doe ik nu dus ook, wanneer ik door deze boodschapper spreek, die jullie herkennen als verschillend of gescheiden van jou.

Dit is ligt in de aard van het fysieke octaaf, dat jij een lichaam hebt, omdat je weet dat jouw lichaam van andere lichamen wordt gescheiden. Je weet dat een deel van jouw geest gescheiden is van andere geesten. Dus je ziet, je bezit die dualiteit die op dit punt inherent is aan het fysieke octaaf – die niet helemaal de zelfde dualiteit is als wat ik gewoonlijk het dualiteitsbewustzijn van jouw ego noem.

Want je zintuigen zijn echt niet slecht, ze doen gewoon waarvoor ze ontworpen zijn, namelijk de vibraties opvangen waaruit het fysieke universum bestaat. En in het fysieke universum zijn die vibraties gescheiden en hebben afzonderlijke, verschillende, vormen geschapen. Maar wat er werkelijk gebeurt, is dat het ego op deze zintuiglijke waarneming van gescheidenheid voortbouwt en vervolgens het dualiteitsbewustzijn opbouwt dat zegt dat je gescheiden bent, omdat je niets meer bent dan jouw lichaam, en jouw zintuigen, en jouw dagelijkse denkgeest, of zelfs niets meer dan de ziel die ook van andere zielen gescheiden wordt. Zie je dat dit heel subtiel en moeilijk te bevatten is?

Maar zelfs al bevind jij je in een fysiek lichaam, zelfs al bezie jij de wereld door jouw fysieke zintuigen, jij – in de betekenis van de Bewuste Jij – hebt het vermogen te weten dat jij meer dan jouw lichaam bent, meer dan jouw zintuigen en dat jij meer over het universum te weten kunt komen dan jij met jouw zintuigen kunt waarnemen. En dit is iets wat jullie natuurlijk allemaal wel weten, omdat dat de reden is dat jullie spirituele mensen zijn. Anders zouden jullie niet op het pad zijn, als jij van binnen niet wist dat er meer is dan de buitenwereld en de zintuigen.

Maar wat jullie moeten doen, is gaan inzien hoe jullie ego je zintuigen heeft gebruikt om die illusie van gescheidenheid op te bouwen. En dan kun jij je losmaken van die identificatie met de gescheidenheid. Dat wilden de Schriftgeleerden en farizeeërs niet. Dat konden of wilden mijn eigen discipelen zelfs niet allemaal. Want zie je, wanneer de Levende Christus op aarde verschijnt, komt hij niet zeggen: “Hier ben ik, ik ben de Christus, ik ben de enige Zoon van God, ik ben zoveel beter dan elk ander mens op deze planeet.”

Nee, de Levende Christus komt zeggen: “Kijk, ik heb God binnenin mij ontdekt en dus kun jij God binnenin jou ook ontdekken. En wanneer jij de God binnenin jou ontdekt, weet je dat het dezelfde God is die ik binnenin mij heb ontdekt. En dan weet je dat jij en ik op een dieper niveau één zijn, die de gescheidenheid van ons fysieke lichaam en zelfs onze gescheiden geest ontstijgt.”

Dit is een diepgaander eenzijn die de Levende Christus de mensen met een voorbeeld komt aantonen om hen van dat eenzijn bewust te maken. En dus wat hebben zij met mijn leringen en mijn voorbeeld gedaan? Ze zeiden: “Wij willen daar niets van weten; wij willen de illusie van ons ego van de externe God en het externe pad naar verlossing houden.” Dus hebben zij de Levende Christus gedood. Ze hebben de Zoon des mensen vermoord toen hij in levenden lijve voor hen stond.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.