WIN27: Saint Germains Oproep tot Duurzame Groei in de Economie

Roep een evenwichtige economie op die duurzame groei kent in plaats van ups en downs. Dit is een economie die alle mensen verheft naar het overvloedige leven in plaats van de rijkdom in  handen van een kleine elite te  plaatsen.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van het Goddelijke Manlijke, de Goddelijke Zoon, de Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke. Amen.

In naam van Aartsengel Michaël, Master MORE, Jezus Christus, Moeder Maria, Saint Germain, Gautama Boeddha, de Dhyani Boeddha’s, Maraytaii, De Grote Goddelijke Leider en de hele Geest van de Opgevaren Schare, roep ik een massaal ontwaken op, zodat mensen kunnen zien hoe het dualiteitsbewustzijn het geldstelsel heeft verstoord en daardoor een onevenwichtige economie heeft geschapen die de rijkdom in handen van een kleine elite concentreert terwijl de bevolking arm wordt gehouden. (Beschrijf specifieke situaties en plaatsen waar je wilt dat deze invocatie veranderingen brengt.)

God is Vader en Moeder

God is Vader, God is Moeder,
nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron.
Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan
om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom
en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is
en dat onze zege daardoor is behaald.
We zijn naar onze God teruggekeerd
over het pad dat de heiligen hebben begaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde
en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde
met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij bevrijden alle mensen, zodat zij kunnen begrijpen
dat het waar is dat alles één is
en in die eenheid zullen wij
tot in eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld;
al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder,
wij zien God in elkaar.

1. In naam van Saint Germain roep ik op de sluier in het collectieve bewustzijn te vernietigen, zodat mensen tot het besef zullen komen dat er een elite van mensen bestaat die totaal gevangen zit in het dualiteitsbewustzijn. De elite gelooft sterk dat de illusies van hun ego absoluut waar zijn. Ze denken dat zij verheven zijn tot de allerhoogste status waarin ze in staat zijn om zonder God de waarheid te definiëren.

De Gouden Eeuw bestaat echt (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de verafgoding van de elite de bevolking gevangen houdt in de illusie dat wij de elite nodig hebben om tussen ons en God in te staan. Dit is de leugen dat wij niet bij ons eigen hart naar binnen kunnen gaan en God rechtstreeks vinden, maar dat we de waarheid alleen maar kunnen kennen door een religie in de buitenwereld en haar priesterschap, zelfs de religie van de mammon.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat verafgoding het belangrijkste probleem is in de huidige economische crisis. Dit schept het geloof dat bepaalde bedrijven en instellingen ‘te groot zijn om te mislukken’ en daardoor moet de regering ingrijpen en ze met het geld van de mensen stutten. De leugen dat mensen niet kunnen bestaan zonder de elite verhindert dat wij onze Godkracht terugnemen.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat stabiliteit niet zo belangrijk is als groei. En soms houdt groei in dat als mensen zich blijven vastklampen aan het oude systeem, die systemen moeten worden vernietigd om de maatschappij te bevrijden om verder te kunnen gaan.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat hoewel het de voorkeur heeft om een soepele overgang van het huidige economische systeem naar de economie van de Gouden Eeuw te hebben, dit alleen kan plaatsvinden als we de les leren dat we geen instellingen moeten stutten die door de elite zijn gemaakt. We moeten reiken naar hogere principes die boven het dualiteitsbewustzijn staan.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wij geprogrammeerd zijn om het bewustzijn van gebrek te accepteren waar de elite zich aan heeft bezondigd, die zichzelf boven de mensen wil verheffen. Maar de huidige staat van ongelijke distributie van de rijkdommen en privileges kunnen niet in het overvloedige leven van God bestaan. Dat kan alleen bestaan wanneer het overvloedige leven is afgewezen, omdat wij in de illusie van gebrek geloven.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat gelijke distributie van de rijkdommen niet de socialistische droom is waarin de staat zich de positie van onze IK BEN Aanwezigheid heeft toegeëigend. Het is het waarachtige realisme van de Gouden Eeuw, waarin de mensen beseffen dat wij toegang hebben tot de macht van God in onszelf, en daarom kunnen wij het overvloedige leven tevoorschijn halen zonder afhankelijk te zijn van een elite hier op aarde.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wij geen elite nodig hebben om het gecompliceerde financiële systeem te besturen dat zij hebben bedacht om hun intenties en manipulaties voor de mensen te verbergen. Want zelfs de elite is zo misleid door de complexiteit van hun financiële instrumenten en door het bewustzijn van hebzucht, dat zij niet nauwkeurig kunnen inschatten wat het risico is van die instrumenten die leiden tot een crisis die de economie bedreigt.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wanneer wij ons bevinden in een staat van verafgoding, blindelings de blinde leiders volgen en hen onze economie laten besturen, het slechts een kwestie van tijd is voor de elite zichzelf en de wereld in een hoekje drukt waaruit ze niet gemakkelijk uit kunnen komen – enkel door het instorten van het systeem.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

 

1. In naam van Saint Germain roep ik op de sluier in het collectieve bewustzijn te vernietigen, zodat mensen tot het besef zullen komen dat de les uit het verhaal van de Toren van Babel is dat wanneer je een financieel systeem opbouwt zonder het fundament van het Christusbewustzijn – bouwen op het zand van het bewustzijn van de antichrist – je creatie onder haar eigen gewicht zal bezwijken.

De Gouden Eeuw bestaat echt (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat hetgeen tot ons financieel systeem gemotiveerd heeft, ongebreidelde, blinde hebzucht is. Deze hebzucht heeft de economie dusdanig verstoord dat ze wordt gebaseerd op een schuld waardoor het onmogelijk is om nauwkeurig in te schatten wat welke risico’s een bedrijf met zich meebrengen. Want het risico is verspreid en daardoor gemaskeerd, zodat niemand weet wat er aan de hand is.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de cyclus van zogenaamde groei en winst maar net zo lang door kan gaan als de mensen in het systeem blindelings geloven dat het eeuwig zo door kan gaan. Maar het werd niet alleen door de blindheid en de hebzucht van de elite opgebouwd, maar ook door de blindheid en hebzucht van de mensen. Mensen dachten dat ze door hun spaargeld en pensioengeld in aandelen, speculatieve fondsen en beleggingsfondsen te investeren, iets voor niets konden krijgen.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de mensen moeten ophouden die mensen te volgen die verblind zijn door het bewustzijn van iets voor niets, wat de essentie van hebzucht is. De elite is niet meer bereid om voor eerlijke winst te werken of al het leven te verheffen. Die wil een beloning zonder ervoor te werken, ze willen de sluiproute en dit bedreigt het hele economische systeem.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat mensen die verblind zijn door hebzucht, denken dat alles mag – alles wat winst op de korte termijn oplevert, moet worden nagejaagd. Want als jij het per slot van rekening niet doet, zullen alle andere bedrijven in de financiële wereld het wel doen en dan lijkt het wel alsof zij het beter doen dan jij.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de winsten die werden opgeëist geen echte winsten waren. Het waren denkbeeldige winsten, omdat het risico dusdanig was gemaskeerd dat het leek dat het verlies kon worden uitgesteld tot volgend jaar, en voor dit jaar werd er wel een goede balans opgemaakt. Dus niemand voorzag wat er in de toekomst zou gebeuren en ze zagen niet dat ze de kip met de gouden eieren doodden.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat blindheid in het onvermijdelijke gezelschap is van hebzucht. Want hebzucht kan enkel op een illusie worden gebaseerd, en elke illusie zorgt voor meer hebzucht. Hebzucht wordt gebaseerd op de illusie van een gescheiden zelf, waardoor het mogelijk lijkt dat wij en ons bedrijf er zelf voordeel van hebben, wat er ook met andere mensen of het systeem zelf gebeurt.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de geldmanagers een economie hebben geschapen die wordt gebaseerd op hetzelfde bewustzijn en hetzelfde principe als gokken. Het is het verlangen om iets voor niets te krijgen, je doet een kleine, schijnbare onbeduidende investering en dan hoop je op een geweldige winst.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat door het risico van derivatieven en andere financiële instrumenten te maskeren, de managers in deze gokstaat kwamen. Ze dachten dat het, omdat ze geleend geld investeerden, en omdat ze het risico hadden gemaskeerd, een onbeduidende investering was die het potentieel had om een heel grote winst te boeken.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

 

1. In naam van Saint Germain roep ik op de sluier in het collectieve bewustzijn te vernietigen, zodat mensen tot het besef zullen komen dat toen Wall Street begon geleend geld te investeren – geld dat uit het niets was gemaakt – ze geleidelijk aan de valse belofte creëerden dat iedereen die in hun nieuwe financiële instrumenten investeerde, winst zou maken. Die belofte kon niet worden vervuld, omdat het de illusie was dat iedereen die in de loterij meespeelde, de hoofdprijs zou winnen.

De Gouden Eeuw bestaat echt (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat hebzucht mensen kan verblinden, maar alleen maar voor een tijdje. Er komt een punt van uitrekenen, wanneer de mensen aan de top beginnen te beseffen dat dit niet zo door kan gaan. En dan schakelen ze van de illusie van hebzucht over op die van angst. Ze proberen eruit te halen wat ze hebben en dit creëert een neerwaartse spiraal die de ineenstorting van het systeem bedreigt.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wanneer een crisis duidelijk wordt, het de regering wekt – die geen wetten voor deze nieuwe financiële instrumenten wilde voorschrijven en dacht dat de markt wel voor zichzelf zou zorgen. De regering beseft dat de markt er inderdaad wel voor zal zorgen – door het hele gebrekkige financiële systeem af te breken. De regering gelooft vervolgens dat ze moet ingrijpen om de maatschappij te beschermen.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de Amerikaanse regering vastzit in de denkwijze van iets voor niets krijgen – de manier van denken van hebzucht en elitair zijn – en ze handelen in de eerste plaats om de elite te beschermen in plaats van de mensen. Als ze niet grondig het hele systeem hervormen, zullen ze het systeem enkel maar tijdelijk stutten, en de volgende crisis zal zich spoedig daarna manifesteren.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat er intelligente en goed bedoelende mensen in het systeem zitten – zowel in de zakenwereld als de regering – die het potentieel hebben om hervormingen door te voeren die niet alleen de huidige crisis zal afwenden, maar de hele financiële wereld terug kan brengen op het pad van duurzame groei, waarbij het systeem zichzelf niet vernietigd door blinde hebzucht.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat als de juiste mensen hun ideeën naar voren mogen brengen en uitvoeren, we een soepele overgang krijgen naar de economie in de Gouden Eeuw. Echt realisme bestaat eruit dat de macht van God alle door mensen geschapen problemen kan corrigeren, want het Ma-terlicht kan net zo gemakkelijk het overvloedige leven uitbeelden als de huidige staat van gebrek en ongelijkheid.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wij bereid moeten zijn naar het systeem te kijken en te vragen wat er mis is met het systeem. In plaats van proberen te verhinderen dat het systeem bezwijkt, moeten we nadenken over hoe we een economie van duurzame groei kunnen vormen.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat tijdens de overgang naar de Gouden Eeuw geen enkele economie duurzaam kan zijn, tenzij het de mensen verheft tot het overvloedige leven. Het is niet duurzaam als je een economie hebt waarin twee derde van de wereldbevolking onder de armoedegrens leeft. En zolang rijke landen dat probleem niet aanpakken, zullen onze economieën altijd in een staat zijn van van de ene crisis naar de andere gaan.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat om een financieel systeem te maken dat duurzaam is, de regering haar rechtmatige rol moet erkennen. Een van de belangrijkste redenen van de huidige financiële crisis is het gebrek aan regulering, omdat de regering gevangen zit in de foutieve mening dat ze de markt haar gang moet laten gaan om financiële instrumenten te maken, omdat de markt zichzelf wel zal reguleren.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

 

1. In naam van Saint Germain roep ik op de sluier in het collectieve bewustzijn te vernietigen, zodat mensen tot het besef zullen komen dat vrijheid niet de vrijheid om te exploiteren betekent. Een vrije maatschappij kan niet een kleine machtselite de bevolking laten domineren, want vrijheid vind je niet door de blindheid van het menselijke ego. Vrijheid kun je alleen maar krijgen wanneer je het eenzijn van al het leven kent en dat je alleen als je het AL probeert te verheffen, er zelf waarachtig ook voordeel van hebt.

De Gouden Eeuw bestaat echt (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de rol van een vrije democratische regering is dat ze de mensen beschermt door de principes die meer economische vrijheid en overvloed voor al het leven zullen bevorderen. Het is een mythe, zich toegeëigend door de elite, dat een vrije markteconomie zichzelf kan regeren zonder tussenkomst van de regering. Het is bovendien een mythe dat de Verenigde Staten en Westerse landen een vrije markteconomie hebben.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat financiers en industriëlen een eeuw lang de vrije markt hebben gebruikt om gigantische bedrijven op te zetten die de marktcondities kunnen beheersen en de concurrentie beperken. Maar in een echte markteconomie – waarin de concurrentie niet beperkt is en de mensen goed geïnformeerd zijn – is het niet mogelijk een monopolie te vormen. Vrijheid is de antithese van monopolies.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat een monopolie niet het onvermijdelijke gevolg is van vrije concurrentie. Vrije concurrentie voorkomt dat er monopolies worden gevormd door het anderen altijd mogelijk maken om te concurreren, hoe groot een bedrijf misschien ook wordt. Als één bedrijf bijna een monopolie heeft en kunstmatig de prijzen verhoogt, gaan de klanten ergens anders heen.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de grote industriëlen en financiers beseften dat het in een democratische natie niet mogelijk was om een monopolie te vestigen door concurrentie. De enige manier om een monopolie te krijgen, is door de concurrentie te beperken door de regering de economie te laten reguleren en een situatie te scheppen waarin de kleinere bedrijven niet de positie van de gevestigde bedrijven kunnen aanvechten.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat in de laatste eeuw de regering regulering heeft gebruikt om de grote gevestigde bedrijven tegen vrije concurrentie te beschermen. En de ‘meesterzet’ van de Amerikaanse financiers was het maken van het Federal Reserve System, dat dient om de vrije concurrentie in de bankindustrie te beperken en om te voorkomen dat de grote bedrijven de consequenties van hun eigen fouten dragen.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat door het maken van de Federal Reserve als degene die ze geld leent als laatste redmiddel, de grote banken twijfelachtige investeringen konden doen en als ze het fout hadden, zou het systeem hen wel tegen hun neergang beschermen. En zodoende zullen de grote banken binnen het Federale Reserve System alleen maar groter worden, want ze worden gesteund door de regering die verantwoordelijk is voor het geld dat het systeem vanuit het niets creëert.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wanneer je meer geld maakt om het falende systeem te stutten, je meer geld in omloop brengt. Maar er is niets van echte waarde dat dit geld ondersteunt en de waarde van het geld wordt minder. Daardoor wordt de waarde van de arbeid van mensen minder en hun levensstandaard gaat onherroepelijk naar beneden.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wij onze vrijheid moeten gebruiken om boven de illusies en de leugens te gaan staan van de belangrijkste media, en onszelf opleiden in hoe de economie er echt voor staat. Wij moeten de schildwacht op de muur zijn, de mensen in de media en de regering zijn geen schildwachten.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

 

1. In naam van Saint Germain roep ik op de sluier in het collectieve bewustzijn te vernietigen, zodat mensen tot het besef zullen komen dat het een mythe is dat een vrije democratische regering zich niet hoeft te bemoeien met de economie. Het is absoluut noodzakelijk dat een moderne regering de economie reguleert. Regulering moet echter niet in het voordeel van de elite zijn. Ze moet zich ervan verzekeren dat er zich niet een elite kan vormen, dat de mensen hun toevlucht kunnen nemen tot het ergens anders vestigen van hun bedrijf en kleinere bedrijven vestigen die met de grote corporaties kunnen concurreren.

De Gouden Eeuw bestaat echt (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat een vrije democratische regering niet moet toestaan dat bedrijven een bepaalde grootte te boven gaan. Het is niet een echt vrije economie als bedrijven wordt toegestaan zo groot te worden dat ze kleinere bedrijven dood kunnen concurreren en de markt beheersen. De regering moet niet de financiële bedrijven toestaan instrumenten te maken die uiteindelijk het hele systeem vernietigen.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat het de plicht is van een regering om haar burgers te beschermen tegen de consequenties van bedrijven die zo groot worden dat ze de markt kunnen domineren en daardoor enigszins het monopolie hebben. Een monopolie wordt in veel gevallen door de reguleringen van de regering beschermd, maar in andere gevallen worden bedrijven beschermd omdat er geen regels zijn, zodat een bedrijf als het zo groot is geworden dat ze de markt domineert, ze effectief de concurrentie kan vernietigen.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat laissez faire geen optie is op deze planeet zolang mensen worden verblind door het dualiteitsbewustzijn. We kunnen niet negeren dat er een groot aantal mensen is die totaal het egoïstische, egocentrische, bewustzijn belichamen van iets voor zichzelf willen, ongeacht de consequenties voor andere mensen.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat een regering niet eenvoudig de markt voor zichzelf kan laten zorgen. Want de regering moet van de mensen, door de mensen en voor de mensen zijn. Ze moet de mensen tegen de elite en haar eigen blindheid beschermen, wat de reden is dat een regering moet worden gebaseerd op de principes die boven de illusies van het ego staan.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat het in de Gouden Eeuw nodig is dat mensen in de regering, media en zakenwereld op hogere posities plaatsen die de visie hebben dat er achter de door mensen bedachte ideeën een hogere waarheid steekt. En enkel door naar die realiteit te reiken, kunnen we een beschaving maken die niet onder haar eigen gewicht bezwijkt – hetzij door financiële crises, oorlogen, natuurrampen of ziekten die het bewustzijn van de mensen vergroot uitbeelden.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat als we een aspect van de maatschappij door het dualiteitsbewustzijn laten domineren, we regelmatig een crisis zullen ervaren waardoor maatschappij dreigt in te storten. Deze schommelingen worden gedeeltelijk veroorzaakt door het dualiteitsbewustzijn en gedeeltelijk doordat men de markt manipuleert met de bedoeling om grotere bedrijven kleinere bedrijven over te laten nemen bij een daling van de markt.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat Saint Germain klaar staat om mensen te inspireren met de nodige kennis van de economie, zodat we een duurzaam systeem kunnen maken dat deze ups en down vermijdt. Want enkel de ideeën van de Opgevaren Schare kunnen de beschaving uit de huidige financiële crisis halen.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de mensen de kennis en het potentieel krijgen om hogere ideeën te ontvangen, moeten worden herkend en hun bedoelde rol spelen. Daarom moeten wij, het volk ophouden het systeem van de machtselite te stutten. We moeten de juiste mensen ideeën van de Opgevaren Schare laten voortbrengen die het oude systeem kunnen vervangen en de economie van een Gouden Eeuw kunnen manifesteren.

 

De aarde wordt verzegeld in de Vrijheidsvlam
Eén met Saint Germain zeg ik tot alle mensen overal: “Word wakker en eis je geboorterecht op!” Saint Germain staat klaar om ons de Gouden Eeuw te geven, want als de Vader van de Gouden Eeuw geeft hij ons met het grootste genoegen zijn koninkrijk.
Ik eis hierbij de Gouden Eeuw van Saint Germain op. Ik accepteer haar. Ik realiseer het! Ik ben bereid het aan Saint Germain te bewijzen en de overvloed en de wonderen te ontvangen die hij wil graag zou willen uitgeven. Want ik ben bereid zijn ideeën te gebruiken in het voordeel van ons allen, in plaats van het te misbruiken door rijkdom in handen van de elite te concentreren.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam;
Jij kwam op aarde in naam van Christus zelf.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in elk mens te verheffen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg,
die de nieuwe dageraad brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig zal heersen
en de grootste droom van de hemel wordt vervuld.

4. O Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Maria in de buurt.
Van jullie Boven, naar ons beneden
zullen wij een constante stroom in stand houden.

5. Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wekken.

6. Michaël houdt voor ieder zichtbaar,
de banier van de Christuszege omhoog.
Alle duisternis wordt door licht vervangen
nu de hele kosmos zo helder straalt.

7. O Saint Germain, wij houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat wij de Gouden Eeuw zien,
een eeuw waarin al het leven vrij is.

 

Ik accepteer dat de Gouden Eeuw van Saint Germain op deze planeet een manifeste werkelijkheid is (3x of meer).

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen van de geesten en energie van economische slavernij lossnijdt.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen van de leugens van de antichrist die tot economische slavernij leiden, lossnijdt.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen van allergrootste geestelijke slavernij aan het bewustzijn dat gebrek tot uitdrukking brengt, lossnijdt.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen van de allergrootste materiële slavernij aan het geldstelsel dat door de machtselite wordt beheerst, lossnijdt.

Ik kies ervoor één met mijn God te zijn en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël, die de krachten van economische slavernij op aarde bindt.

De aarde, en de volheid van zijn overvloed, is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat de oneindige kracht van het Goddelijke Vrouwelijke alle mensen omgeeft met een ondoordringbaar schild van onvoorwaardelijke liefde die het hele armoedebewustzijn verteert. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle soorten energie die gebrek tot uitdrukking brengen die naar ons toe gezonden worden door de krachten op deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in onszelf, het menselijke ego, bindt, zodat hij, wanneer de prins van deze wereld komt, geen armoedebewustzijn in ons vindt. Ik geef het anti-zelf op en al het gebrek in mijzelf en alle mensen en ik aanvaard dat het nu verteerd wordt door de onvoorwaardelijke liefde van het Goddelijke Vrouwelijke. Ik aanvaard dat het anti-zelf van mensen wordt vervangen door ons Christuszelf, nu en eeuwig.

Met de kracht van de Christusvlam in mij, bevestig ik dat ik verzegeld ben in de Vlam van Onvoorwaardelijke Overvloed. Ik bevestig dat alle mensen zijn verzegeld in de Vlam van Onvoorwaardelijke Overvloed. Ik bevestig dat de aarde verzegeld is in de Vlam van Onvoorwaardelijke Overvloed. Daardoor wordt het Moederlicht verhoogd tot volmaakte eenheid met de Goddelijke Vader. En met de kracht van de Heilige Geest, stroomt het naar de matrix van de Zoon die het overvloedige leven aan alle mensen brengt die in het Eenzijn verblijven. Amen.