WIN27: Saint Germains Oproep tot Duurzame Groei in de Economie

Roep een evenwichtige economie op die duurzame groei kent in plaats van ups en downs. Dit is een economie die alle mensen verheft naar het overvloedige leven in plaats van de rijkdom in  handen van een kleine elite te  plaatsen.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van het Goddelijke Manlijke, de Goddelijke Zoon, de Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke. Amen.

In naam van Aartsengel Michaël, Master MORE, Jezus Christus, Moeder Maria, Saint Germain, Gautama Boeddha, de Dhyani Boeddha’s, Maraytaii, De Grote Goddelijke Leider en de hele Geest van de Opgevaren Schare, roep ik een massaal ontwaken op, zodat mensen kunnen zien hoe het dualiteitsbewustzijn het geldstelsel heeft vervormd en daardoor een onevenwichtige economie heeft geschapen die de rijkdom in handen van een kleine elite concentreert terwijl de bevolking arm wordt gehouden. (Beschrijf specifieke situaties en plaatsen waar je wilt dat deze invocatie veranderingen brengt.)

God is Vader en Moeder

God is Vader, God is Moeder,
nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron.
Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan
om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom
en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is
en dat onze zege daardoor is behaald.
We zijn naar onze God teruggekeerd
over het pad dat de heiligen hebben begaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde
en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde
met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij bevrijden alle mensen, zodat zij kunnen begrijpen
dat het waar is dat alles één is
en in die eenheid zullen wij
tot in eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld;
al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder,
wij zien God in elkaar.

1. In naam van Saint Germain roep ik op dat de sluier in het collectieve bewustzijn wordt vernietigd opdat mensen tot het besef komen dat er een elite is van mensen die totaal gevangenzit in het dualiteitsbewustzijn. De elite gelooft sterk dat de illusies van hun ego de absolute waarheid zijn. Ze denken dat zij zichzelf verheven hebben tot de allerhoogste status waarin zij in staat zijn om zonder God de waarheid te definiëren.

The Golden Age is real/De Gouden Eeuw is echt.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de verafgoding van de elite de bevolking gevangenhoudt in de illusie dat wij een elite nodig hebben die tussen ons en God in staat. Dit is de leugen dat wij niet bij ons eigen hart naar binnen kunnen gaan en God rechtstreeks vinden, maar dat we alleen maar de waarheid kunnen leren kennen door middel van een religie en haar predikers op de wereld, zelfs de religie van mammon.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat verafgoding het belangrijkste probleem is in de huidige economische crisis. Dit creëert de overtuiging dat bepaalde bedrijven en instanties ‘te groot zijn om om te vallen’ en dat de regering dus moet ingrijpen en ze met het geld van de mensen overeind houden. De leugen dat mensen niet kunnen bestaan zonder de elite verhindert dat wij onze Godkracht terugpakken.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat stabiliteit niet even belangrijk is als groei. Soms houdt groei in dat oude systemen moeten worden vernietigd om de maatschappij te bevrijden om vooruit te kunnen komen als mensen zich daaraan blijven vastklampen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat, hoewel een soepele overgang de voorkeur heeft om van het huidige economische stelsel naar de economie van de Gouden Eeuw te komen, dit alleen kan plaatsvinden als we de les leren dat we geen instituten overeind moeten houden die door de elite zijn gemaakt. We moeten reiken naar hogere principes die het dualiteitsbewustzijn ontstijgen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wij zijn geprogrammeerd om het bewustzijn van gebrek te accepteren dat de elite in het leven heeft geroepen, die zichzelf boven de mensen wil stellen. Toch kan de huidige staat van ongelijke distributie van rijkdom en privileges niet in het overvloedige leven van God bestaan. Dat kan alleen wanneer wij het overvloedige leven hebben afgewezen, omdat wij in de illusie van gebrek geloven.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de gelijke distributie van rijkdom niet de socialistische droom is waarbij de staat zich de positie van onze IK BEN Aanwezigheid heeft toegeëigend. Het is het waarachtige realisme van de Gouden Eeuw, waarin de mensen beseffen dat wij toegang hebben tot de macht van God in onszelf en dat wij daarom het overvloedige leven kunnen brengen zonder afhankelijk te zijn van een elite hier op aarde.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wij geen elite nodig hebben om het gecompliceerde financiële stelsel te beheren dat zij hebben bedacht om hun intenties en manipulaties voor de mensen te verbergen. Want zelfs de elite is zo misleid door de complexiteit van hun financiële instrumenten en het bewustzijn van hebzucht dat zij niet nauwkeurig kunnen beoordelen wat het risico van die instrumenten is, wat kan leiden tot een crisis die de economie bedreigt.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat, wanneer wij ons in een staat van verafgoding bevinden, blindelings de blinde leiders volgen en hen onze economie laten besturen, het slechts een kwestie van tijd is voor de elite zichzelf en de wereld in een hoek drukt waar ze niet gemakkelijk uit kan komen – het stelsel stort alleen maar in.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

1. In naam van Saint Germain roep ik op dat de sluier in het collectieve bewustzijn wordt vernietigd opdat mensen tot het besef komen dat de les in het verhaal van de Toren van Babel is dat je creatie onder haar eigen gewicht zal bezwijken, wanneer je een financieel stelsel niet bouwt op het fundament van het Christusbewustzijn, maar op het zand van het bewustzijn van de antichrist.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat ongebreidelde, blinde hebzucht tot ons financiële stelsel heeft geleid. Deze hebzucht heeft de economie zo vervormd dat ze berust op schulden waardoor het onmogelijk is om nauwkeurig te schatten welke risico’s een bedrijf met zich meebrengt. Want het risico is verspreid en daardoor verborgen, zodat niemand weet wat er eigenlijk aan de hand is.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de cyclus van zogenaamde groei en winst net zo lang door kan gaan als de mensen binnen dit stelsel blindelings geloven dat het eeuwig kan blijven bestaan. Maar het werd niet alleen opgebouwd door de blindheid en hebzucht van de elite, maar ook de blindheid en hebzucht van de mensen. Mensen dachten dat ze iets voor niets konden krijgen als ze hun spaargeld en pensioengeld in aandelen, speculatieve fondsen en beleggingsfondsen investeerden.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de mensen niet meer moeten luisteren naar de mensen die verblind zijn door het bewustzijn van iets voor niets, wat de essentie van hebzucht is. De elite is niet meer bereid om voor eerlijke winst te werken of al het leven te verheffen. Die wil een beloning zonder ervoor te werken; ze willen een sluiproute en dit bedreigt het hele economische stelsel.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de mensen die verblind zijn door hebzucht denken dat alles mag – alles wat winst op korte termijn lijkt op te leveren moet worden nagejaagd. Want als jij het niet doet, dan zullen alle andere bedrijven uit de financiële wereld het wel doen en dan lijkt het wel alsof zij het beter doen dan jij.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de winsten die werden opgeëist, geen echte winsten waren. Het waren denkbeeldige winsten, omdat het risico zo verborgen was dat het leek of elk verlies kon worden uitgesteld tot volgend jaar en dat de balans voor dit jaar goed uitviel. Dus niemand voorzag wat er in de toekomst zou gebeuren en ze zagen niet in dat ze de kip met de gouden eieren hadden gedood.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat blindheid onvermijdelijk in het gezelschap van hebzucht verkeert. Want hebzucht kan enkel op een illusie berusten en elke illusie zorgt voor meer hebzucht. Hebzucht wordt gebaseerd op de illusie van een gescheiden zelf, waardoor het mogelijk lijkt dat wij en ons bedrijf er profijt van hebben, wat er ook met andere mensen of het stelsel zelf gebeurt.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de geldmanagers een economie hebben geschapen die berust op hetzelfde bewustzijn en principe als gokken. Het is het verlangen om iets voor niets te krijgen: je doet een kleine, schijnbaar onbeduidende investering en daarna hoop je op enorme winst.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de geldmanagers door het risico van derivaten en andere financiële instrumenten verborgen te houden, in deze gokstaat belandden. Ze dachten dat, omdat ze geleend geld investeerden en omdat ze het risico hadden verborgen, het een onbeduidende investering was die het potentieel in zich had om heel veel winst te maken.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

1. In naam van Saint Germain roep ik op dat de sluier in het collectieve bewustzijn wordt vernietigd opdat mensen tot het besef komen dat toen Wall Street begon met geleend geld investeren – geld dat uit het niets was gemaakt – ze geleidelijk aan de valse belofte schiepen dat iedereen die in hun nieuwe financiële instrumenten investeerde, winst zou maken. Die belofte kon niet worden ingelost, omdat het dezelfde illusie is als iedereen die meespeelt in de loterij, de hoofdprijs kan winnen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat hebzucht mensen kan verblinden, maar alleen een tijdje. Er komt een punt dat men begint te rekenen, wanneer de mensen aan de top beginnen te beseffen dat dit niet zo door kan gaan. En dan schakelen ze van de illusie die hebzucht is over op die van angst. Ze proberen eruit te halen wat ze hebben en dit creëert een neerwaartse spiraal die dreigt tot instorting van het stelsel.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de regering wakker wordt, wanneer een crisis zich aftekent – de regering die geen wetten voor deze nieuwe financiële instrumenten wilde voorschrijven en dacht dat de markt wel voor zichzelf zou zorgen. De regering beseft dat de markt er inderdaad wel voor zal zorgen – door het hele gebrekkige financiële stelsel af te breken. De regering gelooft vervolgens dat ze moet ingrijpen om de maatschappij te beschermen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de Amerikaanse regering vastzit in de denkwijze van iets voor niets krijgen – hebzucht en elitarisme – en ze doet in de eerste plaats dingen om de elite te beschermen in plaats van het volk. Als ze niet grondig het hele financiële stelsel hervormt, zal ze het systeem enkel tijdelijk overeind houden en daarna zal er zich snel weer een volgende crisis aandienen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat er intelligente mensen met goede bedoelingen in het stelsel zitten – zowel in de zakenwereld als de regering – die het potentieel hebben om hervormingen door te voeren die niet alleen de huidige crisis zal afwenden, maar de hele financiële wereld terug kan brengen op een pad van duurzame groei, waardoor het systeem zichzelf niet vernietigd uit blinde hebzucht.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat we een soepele overgang krijgen naar de economie in de Gouden Eeuw als de juiste mensen hun ideeën naar voren mogen brengen en uitvoeren. Echt realisme bestaat eruit dat de macht van God alle door mensen geschapen problemen kan corrigeren, want het Ma-terlicht kan net zo gemakkelijk het overvloedige leven uitbeelden als de huidige staat van gebrek en ongelijkheid.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wij bereid moeten zijn naar het stelsel te kijken en te vragen wat er mis mee is. In plaats van te proberen te verhinderen dat het systeem bezwijkt, moeten we nadenken over hoe we een economie kunnen scheppen die bestaat uit duurzame groei.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat geen enkele economie duurzaam kan zijn tijdens de overgang naar de Gouden Eeuw, tenzij ze ervoor zorgt dat de mensen in overvloed leven. Een economie waarin tweederde van de wereldbevolking onder de armoedegrens leeft, is niet duurzaam. En zolang rijke landen dat probleem niet aanpakken, zullen onze economieën altijd van de ene crisis naar de andere gaan.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de regering haar rechtmatige rol moet erkennen en een financieel stelsel maken dat duurzaam is. Een van de belangrijkste redenen van de huidige financiële crisis is het gebrek aan regulering, omdat de regering gevangenzit, omdat ze foutief denkt dat ze de markt financiële instrumenten moet laten maken, omdat de markt zichzelf wel zal reguleren.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

1. In naam van Saint Germain roep ik op dat de sluier in het collectieve bewustzijn wordt vernietigd opdat de mensen tot het besef komen dat vrijheid niet de vrijheid om te exploiteren betekent. Een vrije maatschappij kan de bevolking niet laten domineren door een kleine machtselite, want vrijheid vind je niet door de blindheid van het menselijke ego. Je kunt alleen maar vrijheid krijgen wanneer je weet dat al het leven één is, en alleen als je het AL probeert te verheffen, heb je er zelf ook echt voordeel van.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de rol van een vrije democratische regering is dat ze de mensen beschermt door de principes van meer economische vrijheid en overvloed  aan al het leven geven. Het is een sprookje dat de elite zich heeft toegeëigend, dat een vrije markteconomie zichzelf kan redden zonder tussenkomst van de regering. Het is bovendien een sprookje dat de Verenigde Staten en westerse naties een vrijemarkteconomie hebben.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat financiers en industriëlen al een eeuw lang de vrije markt hebben gebruikt om gigantische bedrijven op te zetten die de marktcondities kunnen beheersen en de concurrentie beperken. Maar in een echte markteconomie – waarin de concurrentie niet beperkt wordt en de mensen goed geïnformeerd zijn – is het niet mogelijk om een monopolie te vormen. Vrijheid is de antithese van monopolies.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat een monopolie niet onvermijdelijk het gevolg is van vrije concurrentie. Vrije concurrentie voorkomt dat er monopolies worden gevormd door het anderen altijd mogelijk te maken om te concurreren, hoe groot een bedrijf misschien ook wordt. Als één bedrijf bijna het monopolie heeft en kunstmatig de prijzen verhoogt, gaan de klanten ergens anders heen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de grote industriëlen en financiers beseften dat het in een democratische natie vanwege de concurrentie niet mogelijk is om het monopolie te krijgen. De enige manier om het monopolie te krijgen is ervoor te zorgen dat de regering de concurrentie inperkt en de economie reguleert en een situatie schept waarin de kleinere bedrijven niet de positie van de gevestigde bedrijven kunnen uitdagen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de regering regulering in de laatste eeuw heeft gebruikt om de grote gevestigde bedrijven te beschermen tegen vrije concurrentie. En de ‘meesterzet’ van de Amerikaanse financiers is het Federal Reserve System dat dient om de vrije concurrentie in de bankindustrie in te perken en te voorkomen dat de grote bedrijven de consequenties van hun eigen fouten moeten dragen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de grote banken twijfelachtige investeringen konden doen door het Federal Reserve System te maken, die ze het geld leent als laatste redmiddel, en als ze het fout zouden doen, dan zou het systeem hen wel tegen hun neergang beschermen. En zodoende zullen de grote banken binnen het Federale Reserve System alleen maar groter worden, want ze worden gesteund door de regering die verantwoordelijk is voor het geld dat het systeem uit het niets creëert.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat je meer geld in omloop brengt, wanneer je meer geld maakt om het falende systeem overeind te houden. Maar er is niets van echte waarde dat dit geld garandeert en de waarde van het geld wordt minder. Daardoor wordt de waarde van de arbeid van de mensen minder en hun levensstandaard gaat onherroepelijk naar beneden.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wij onze vrijheid moeten gebruiken om de illusies en de leugens van de belangrijkste media los te laten en onszelf te laten informeren over hoe de economie er echt voor staat. Wij moeten de schildwacht op de muur zijn, de mensen in de media en de regering zijn geen schildwachten.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

1. In naam van Saint Germain roep ik op dat de sluier in het collectieve bewustzijn wordt vernietigd opdat mensen tot het besef komen dat het een sprookje is dat een vrije democratische regering zich niet met de economie hoeft te bemoeien. Het is heel erg noodzakelijk dat een moderne regering de economie reguleert. Regulering mag echter niet in het voordeel van de elite zijn. De regering moet zich ervan vergewissen dat er zich geen elite kan vormen opdat de mensen hun bedrijf ergens anders kunnen vestigen en kleinere bedrijven beginnen die met de grote corporaties kunnen concurreren.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat een vrije democratische regering niet mag toestaan dat bedrijven meer dan een bepaalde grootte krijgen. Als bedrijven zo groot mogen worden dat ze kleinere bedrijven eruit kunnen concurreren en de markt beheersen, is het geen echt vrije economie. De regering mag de financiële bedrijven niet toestaan om instrumenten te maken die uiteindelijk het hele systeem vernietigen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat een regering de plicht heeft om haar burgers te beschermen tegen de consequenties van bedrijven die zo groot worden dat ze de markt kunnen domineren en daardoor in zekere zin het monopolie hebben. Een monopolie dat in veel gevallen door regulering van de regering wordt beschermd, maar in andere gevallen juist door non-regulering, zodat een bedrijf de concurrentie effectief kan vernietigen als ze zo groot is geworden dat ze de markt domineert.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat laissez faire geen optie is op deze planeet zolang heel veel mensen worden verblind door het dualiteitsbewustzijn. We kunnen niet negeren dat er een groot aantal mensen is dat totaal het egoïstische, egocentrische bewustzijn belichaamt dat iets voor zichzelf wil, wat de consequenties voor andere mensen ook zijn.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat een regering de markt niet eenvoudig voor zichzelf kan laten zorgen, want de regering moet van de mensen, door de mensen en voor de mensen zijn. Die moet de mensen tegen de elite en haar eigen blindheid beschermen, wat de reden is dat een regering moet berusten op principes die de illusies van het ego ontstijgen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat het in de Gouden Eeuw nodig is om mensen in de regering, media en zakenwereld op hogere posities te plaatsen die de visie hebben dat er een hogere waarheid is dan de door mensen bedachte ideeën. En door enkel naar die realiteit te reiken kunnen we een beschaving vormen die niet onder haar eigen gewicht bezwijkt – of dat nu financiële crises, oorlogen, natuurrampen of ziekten zijn die het bewustzijn van de mensen uitbeelden.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat we regelmatig een crisis zullen meemaken die dreigt de samenleving in te laten storten als we een aspect van de maatschappij door het dualiteitsbewustzijn laten domineren. Deze schommelingen worden gedeeltelijk veroorzaakt door de blindheid van het dualiteitsbewustzijn en gedeeltelijk doordat mensen de markt manipuleren met de bedoeling dat grotere bedrijven kleinere bedrijven overnemen bij een daling van de markt.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat Saint Germain klaar staat om mensen te inspireren met de nodige kennis van de economie opdat we een duurzaam systeem in het leven kunnen roepen dat deze ups en down voorkomt. Want enkel de ideeën van de geascendeerde meesters kunnen de beschaving uit de huidige financiële crisis halen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de mensen met de kennis en het potentieel om hogere ideeën te ontvangen, moeten worden (h)erkend en hun bedoelde rol spelen. Daarom moeten wij, het volk, ophouden om het systeem van de machtselite overeind te houden. We moeten de juiste mensen ideeën van de geascendeerde meesters naar buiten laten brengen die het oude systeem kunnen vervangen en de economie van een Gouden Eeuw kunnen manifesteren.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

De aarde wordt verzegeld in de Vrijheidsvlam
Eén met Saint Germain zeg ik tegen alle mensen overal: “Word wakker en eis je geboorterecht op!” Saint Germain staat klaar om ons de Gouden Eeuw te geven, want als Vader van de Gouden Eeuw geeft hij ons met het grootste genoegen zijn koninkrijk.

Ik eis hierbij de Gouden Eeuw van Saint Germain op. Ik accepteer die. Ik manifesteer die! Ik ben bereid om dat aan Saint Germain te bewijzen en de overvloed en de wonderen te ontvangen die hij nu graag zou willen geven, want ik ben bereid om zijn ideeën  te gebruiken om iedereen ervan te laten profiteren in plaats van ze te misbruiken door rijkdom in handen van de elite te concentreren.

(Zeg het volgende decreet in ieder geval één keer op, je kunt het zo vaak opzeggen als je wilt. Onderaan staat de Nederlandse vertaling.)

1. O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam;
Jij kwam op aarde in naam van Christus zelf.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in elk mens te verheffen.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg,
die de nieuwe dageraad brengt.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

3. Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig zal heersen
en de grootste droom van de hemel wordt vervuld.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

4. O Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Maria in de buurt.
Van jullie Boven, naar ons beneden
zullen wij een constante stroom in stand houden.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

5. Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wekken.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

6. Michaël houdt voor ieder zichtbaar,
de banier van de Christuszege omhoog.
Alle duisternis wordt door licht vervangen
nu de hele kosmos zo helder straalt.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

7. O Saint Germain, wij houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat wij de Gouden Eeuw zien,
een eeuw waarin al het leven vrij is.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

Ik accepteer dat de Gouden Eeuw van Saint Germain op deze planeet een manifeste werkelijkheid is (3x of meer).

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen lossnijdt van de geesten en energie van economische slavernij.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen lossnijdt van de leugens van de antichrist die tot economische slavernij leiden.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen van de allergrootste geestelijke slavernij aan het bewustzijn van gebrek lossnijdt.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen lossnijdt van de allergrootste materiële slavernij aan het geldstelsel dat in handen is van de machtselite.

Ik kies ervoor één met mijn God te zijn en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de krachten van economische slavernij op aarde bindt.

De aarde en haar totale overvloed is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke. Amen.

Verzegeling

Ik bevestig dat de oneindige kracht van het Goddelijke Vrouwelijke alle mensen omgeeft met een ondoordringbaar schild van onvoorwaardelijke liefde die het hele armoedebewustzijn verteert. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle soorten energie van gebrek die naar ons toe gezonden worden door de krachten op deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons, het menselijke ego, bindt opdat hij, wanneer de prins van deze wereld komt, geen armoedebewustzijn bij ons vindt. Ik geef het anti-zelf op en al het gebrek in mij en alle mensen, en ik aanvaard dat het nu wordt verteerd door de onvoorwaardelijke liefde van het Goddelijke Vrouwelijke. Ik aanvaard dat het anti-zelf van de mensen wordt vervangen door ons Christuszelf, nu en eeuwig.

Met de kracht van de Christusvlam in mij, bevestig ik dat ik ben verzegeld in de Vlam van Onvoorwaardelijke Overvloed. Ik bevestig dat alle mensen zijn verzegeld in de Vlam van Onvoorwaardelijke Overvloed. Ik bevestig dat de aarde is verzegeld in de Vlam van Onvoorwaardelijke Overvloed. Daardoor wordt het Moederlicht volmaakt één met de Goddelijke Vader. En met de kracht van de Heilige Geest, stroomt het naar de matrix van de Zoon die het overvloedige leven aan alle mensen brengt die in dit Eenzijn verblijven. Amen.

Volgende: 19 Het geldstelsel voor de Gouden Eeuw oproepen