19 Het geldstelsel voor de Gouden Eeuw oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik alle geascendeerde meesters op, in het bijzonder de zeven aartsengelen en Saint Germain, die bezig zijn de Gouden Eeuw te manifesteren, om de matrix voor de economie in de Gouden Eeuw stralen. Help de mensen te begrijpen dat wij een nieuwe toekomst kunnen opbouwen door met de geascendeerde meesters samen te werken en de oude manier om naar het leven te kijken los te laten, waaronder… (Doe persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat geld, in zuivere vorm, een zuivere uitdrukkingsvorm is van de Moeder. Geld is niet de wortel van al het kwaad.

Michael Archangel, in your flame so blue,
there is no more night, there is only you.
In oneness with you, we’re filled with your light,
what glorious wonder, revealed to our sight.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat geld in zuivere vorm een ruilmiddel is en om waarde korte tijd op te slaan.

Michael Archangel, protection you give,
within your blue shield, we ever shall live.
Sealed from all creatures, roaming the night,
we remain in your sphere, of electric blue light.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens, nadat geld werd gemaakt, hier een doel op zich van hebben gemaakt.

Michael Archangel, what power you bring,
as millions of angels, praises will sing.
Consuming the demons, of doubt and of fear,
we know that your Presence, will always be near.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens zagen dat ze door het geldstelsel te vervormen geld konden gebruiken om privileges en de mensen in hun macht te krijgen.

Michael Archangel, God’s will is your love,
you bring to us all, God’s light from Above.
God’s will is to see, all life taking flight,
transcendence of self, our most sacred right.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de geascendeerde meesters, wanneer alle mensen proberen het beste te maken van wat ze hebben gekregen, zelfs nog meer overvloed kunnen schenken waardoor de totale hoeveelheid overvloed toeneemt.

Michael Archangel, you are the best friend,
from all worldly dangers you do us defend,
the devil no match for your power of light,
and therefore our souls can freely take flight.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het bewustzijn dat voortkomt uit de geest van antichrist, het bewustzijn is dat iets voor niets wil of de beloning voor het werk van andere mensen wil opeisen.

Michael Archangel, as children we play,
we’re bringing the earth into a new day,
we raise it from all of the patterns so old,
our planet’s life story is by us retold.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens zich boven de mensen hebben geplaatst, omdat zij een splitsing hebben gemaakt door de mens apart te zetten van God.

Michael Archangel, God’s power you show,
that you are invincible, this we do know,
you are undivided and thus can withstand,
anything coming from serpentine band.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wij alleen echt gelijk kunnen zijn door het contact met het spirituele rijk. Wanneer dat contact verbroken is, zal een elite de mensen onderdrukken en de beloning voor hun werk opeisen.

Michael Archangel, come raise now the earth,
giving her thus a complete rebirth,
collective the mind that we do now raise,
for this we do give our infinite praise.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wanneer de mensen fysiek worden onderdrukt, de mensen weten dat ze worden onderdrukt. De gevallen wezens weten dat je mensen beter op verborgen manieren kunt onderdrukken opdat ze zich niet realiseren dat ze worden onderdrukt.

Michael Archangel, the earth is now new,
covered in Blue-flame as the morning dew,
our planet now sparkles throughout all of space,
as we are receiving your infinite Grace.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

Deel 2

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat een aantal gevallen wezens zich realiseerde dat het scheppen van dit nieuwe middel geld, hen de kans gaf om de mensen in hun macht te krijgen door het beheersen van het geldstelsel.

Jophiel Archangel, in wisdom’s great light,
all serpentine lies exposed to our sight.
So subtle the lies that creep through the mind,
yet you are the greatest teacher we find.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens zich realiseerden dat zij, als ze het geldstelsel konden vervormen, de mensen zouden kunnen onderdrukken en de waarde van hun werk stelen – zonder dat de mensen door hebben wat er gebeurde.

Jophiel Archangel, your wisdom we hail,
your sword cutting through duality’s veil.
As you show the way, we know what is real,
from serpentine doubt, we instantly heal.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we, wanneer geld op de juiste manier als ruilmiddel wordt gebruikt, alleen de hoeveelheid geld nodig hebben om goederen en diensten te ruilen die de samenleving levert.

Jophiel Archangel, your reality,
the best antidote to duality.
No lie can remain in your Presence so clear,
with you on our side, no serpent we fear.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat, wanneer geld rechtstreeks met iets van echte waarde correspondeert, het niet mogelijk is om geld uit het niets te maken; geld heeft geen echte waarde.

Jophiel Archangel, God’s mind in in me,
and through your clear light, its wisdom we see.
Divisions all vanish, as we see the One,
and truly, the wholeness of mind we have won.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat hoewel de geldvoorraad kan groeien, de waarde van geld niet minder wordt, want we hebben nog steeds alleen maar het geld nodig om goederen en diensten te ruilen.

Jophiel Archangel, now show us the way,
that leads us beyond duality’s fray,
we long to discern the truth and the lie,
so we the serpentine knots can untie.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wij een samenleving kunnen hebben met een gestaag groeiende economie en een gestadige toename van de geldvoorraad zonder dat de prijzen van goederen en diensten stijgen.

Jophiel Archangel, your Presence is here,
and therefore our minds are perfectly clear,
in wisdom’s great fount we do take a bath,
and now we withstand the devil’s own wrath.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat naarmate de productiviteit stijgt, de prijzen kunnen dalen. De waarde van ons werk stijgt, zodat we meer kunnen kopen voor dezelfde hoeveelheid werk dat erin gestoken wordt. Iedereen krijgt meer overvloed.

Jophiel Archangel, it is your great task,
to raise all mankind, if only we ask,
so now on behalf of those who are blind,
we ask for your help in wisdom to find.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit de natuurlijke economie is, omdat dit een ingebouwde kracht van de natuur is, die leidt tot steeds meer overvloed voor al het leven.

Jophiel Archangel, your Presence we hail,
your Light cutting through the serpentine veil,
the serpents can no longer people deceive,
for all now your Flame of Wisdom receive.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens ons hebben weggehaald uit de natuurlijke economie door het geldstelsel te vervormen, zodat zij geld hebben losgekoppeld van iets wat echte waarde heeft.

Jophiel Archangel, where else can we go,
when we long the highest wisdom to know?
You share with us gladly all that you are,
and now our vision goes ever so far.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

Deel 3

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit begon toen de koningen in Europa geld nodig hadden om oorlog tegen elkaar te voeren. Zij hadden extra geld nodig, meer geld dan kon worden opgehaald door het leveren van goederen en diensten.

Chamuel Archangel, in ruby ray power,
we know we are taking a life-giving shower.
Love burning away all perversions of will,
we suddenly feel our desires falling still.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat een oorlog niets van waarde kan opleveren. Die kan alleen maar iets van waarde vernietigen.

Chamuel Archangel, a spiral of light,
as ruby ray fire now pierces the night.
All forces of darkness consumed by your fire,
consuming all those who will not rise higher.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de koningen van Europa, in hun zucht naar meer geld dan zij als belasting van hun onderdanen konden heffen, het toneel hebben klaargezet om het geldstelsel te vervormen.

Chamuel Archangel, your love so immense,
with clarified vision, our lives now make sense.
The purpose of life you so clearly reveal,
immersed in your love, God’s oneness we feel.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de koningen wisten dat het volk misschien tegen hen in opstand zouden komen als zij de belasting zouden verhogen om hun oorlogen te financieren. Zij moesten een andere manier vinden om hun oorlogen te bekostigen en zij gingen een duivels pact aan met de bankiers die in Europa in opkomst waren.

Chamuel Archangel, what calmness you bring,
we see now that even death has no sting.
For truly, in love there can be no decay,
as love is transcendence into a new day.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat die bankiers zich realiseerden dat zij geld konden verdienen door goud uit te lenen en rente te vragen. Maar hun winst werd beperkt door de hoeveelheid goud die ze tot hun beschikking hadden.

Chamuel Archangel, God’s Love Flame bestow,
on all those longing God’s true love to know,
conditions we know can never be real,
and this is the love you always reveal.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de koningen openstonden voor de suggesties van de bankiers dat je ook fiatgeld kunt maken in plaats van geld dat op goud of zilver werd gebaseerd.

Chamuel Archangel, love’s seed you have sown,
in hearts of all those who don’t seek to own,
for love that possesses is nothing but fear,
that pierces the heart with duality’s spear.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat fiatgeld wordt gemaakt bij decreet: de koning maakt een wet waarin dit nieuwe geld nu het wettelijke betaalmiddel wordt en dat alle mensen het moeten accepteren als betaalmiddel voor goederen en diensten.

Chamuel Archangel, we don’t want control,
for this is the devil’s hold on the soul,
your love will now break the serpentine chain,
so we are set free God’s love to reclaim.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de bankiers daardoor dit geld konden maken, het aan de koning uitlenen die het dan weer kon gebruiken om de goederen en diensten te kopen om zijn oorlog te financieren.

Chamuel Archangel, you are so adept,
at helping us God’s true love to accept,
we know that the love for which we so yearn,
is not something we on earth have to earn.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er nu geen verband meer tussen geld en iets van echte waarde bestaat en dat betekent dat je dan extra geld kunt maken. Je kunt geld maken dat niet het resultaat is van het vermenigvuldigen van iemands talenten.

Chamuel Archangel, for love to accept,
we do not need to be so perfect,
for love is not static but always a flow,
demanding only we’re willing to grow.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

Deel 4

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat geld dat nu uit het niets wordt gemaakt door de bankiers die geld uitlenen, er rente voor vragen, maar meer geld uitlenen dan zij in hun kluizen als reserve hebben.

Gabriel Archangel, your light we revere,
immersed in your Presence, nothing we fear.
Disciples of Christ, we do leave behind,
the ego’s desire for responding in kind.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het geldstelsel in de meeste delen van de wereld berust op een minieme reserve bij de banken.

Gabriel Archangel, we fear not the light,
in purifications’ fire, we delight.
With your hand in ours, each challenge we face,
we follow the spiral to infinite grace.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er meer geld in omloop is, wanneer je de geldvoorraad groter maakt dan je nodig hebt om goederen en diensten te verhandelen. De eerste mensen die het nieuw gemaakte geld in handen krijgen, de mensen die er niet voor hoefden te werken, dat nu kunnen uitgeven.

Gabriel Archangel, your fire burning white,
ascending with you, out of the night.
The ego has nowhere to run and to hide,
in ascension’s bright spiral, with you we abide.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen die geld uitgeven, onvermijdelijk de prijs van goederen diensten, inclusief vastgoed, opdrijven. Ze verhogen de prijzen, en dat sijpelt geleidelijk aan in de economie door totdat de prijs van alle goederen en diensten zijn gestegen.

Gabriel Archangel, your trumpet we hear,
announcing the birth of Christ drawing near.
In lightness of being, we now are reborn,
rising with Christ on bright Easter morn.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat je op den duur de prijs van de meeste goederen en diensten verdubbelt, als je de hoeveelheid geld verdubbelde door geld te maken dat niet gesteund wordt door iets van echte waarde.

Gabriel Archangel, the earth is now free,
embracing a nondual reality,
the judgment of Christ upon forces so dark,
who deny that all have a spiritual spark.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat tijdens dit proces de waarde van het werk van de meerderheid van de bevolking daalt, omdat de mensen nog steeds maar zoveel uur kunnen werken en daarvoor een bepaald bedrag ontvangen, maar ze hebben meer geld nodig om voor goederen en diensten te betalen.

Gabriel Archangel, with angels so white,
raising our planet out of the dark night,
as we now intone the Word of the Lord,
the beings who fell are bound by your sword.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit tot een spiraal heeft geleid waarin de waarde van het werk dat de mensen die het werk eigenlijk deden, daalde en wel zoveel dat ze nauwelijks de kost konden verdienen.

Gabriel Archangel, we call now to you,
the astral plane your light burning through,
entities, demons, discarnates are bound,
as you and we intone Sacred Sound.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit ervoor heeft gezorgd dat de arbeiders zich organiseerden en hogere lonen eisten, maar de machtselite maakte gewoon meer geld uit het niets om die hogere lonen te betalen. Deze spiraal heeft zich tot op heden doorgezet.

Gabriel Archangel, what glorious day,
your radiant angels have come here to stay,
your purifications fire burning white,
intentions so pure, our hearts taking flight.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen tegenwoordig een hogere levensstandaard hebben omdat een deel van het geld dat uit het niets werd gemaakt, in het systeem is opgenomen, omdat mensen de productiviteit bleven opvoeren.

Gabriel Archangel, our planet so pure,
in our bright new future we do feel secure,
with your band of light encircling the earth,
Saint Germain’s Golden Age is now given birth.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

Deel 5

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen die nog steeds werken om de kost te verdienen het systeem van de elite hebben gewaarborgd door echte waarde aan de economie toe te voegen.

Raphael Archangel, your light so intense,
raise us beyond all human pretense.
Mother Mary and you have a vision so bold,
to see that our highest potential unfold.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit heeft voorkomen dat de inflatie die werd gecreëerd door het vergroten van de geldvoorraad, zulke proporties heeft aangenomen dat de economie zou instorten omdat het geld geen waarde heeft.

Raphael Archangel, in emerald sphere,
to immaculate vision we always adhere.
Mother Mary enfolds us in her Sacred Heart,
from Mother’s true love, we’re never apart.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het fiatgeldstelsel dat berust op minieme reserves van de banken, berust op het maken van geld door schulden, een ingebouwde inflatoire factor heeft die er uiteindelijk voor zal zorgen dat het systeem instort.

Raphael Archangel, all ailments you heal,
each cell in our bodies in light now you seal.
Mother Mary’s immaculate concept we see,
perfection of health our new reality.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen die belast zijn met zo’n geldstelsel, hun hebzucht niet kunnen bedwingen. De koning wil meer geld, de bankiers willen meer winst, en ze hoeven alleen maar de drukpersen te laten rollen en meer geld te drukken.

Raphael Archangel, your light is so real,
the vision of Christ in us you reveal.
Mother Mary now helps us to truly transcend,
in emerald light with you we ascend.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de leden van de machtselite onvermijdelijk blind worden door die hebzucht en zij brengen de economie in een inflatoire spiraal die de economie zal vernietigen.

Raphael Archangel, diseases are done,
as you help us see that all life is One,
we no longer do your true love reject,
immaculate vision on all we project.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit in evenwicht kan worden gebracht door echte mensen die echte arbeid verrichten en het aantal diensten zo snel vergroten dat het geldstelsel niet instort, niet in een inflatoire spiraal komt, die je niet kunt stoppen.

Raphael Archangel, we’re healing the earth,
in immaculate vision we give her rebirth,
a new era has on this day begun,
your emerald light now shines like a sun.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat, ook al is de gemiddelde arbeider tegenwoordig beter af, de mensen niet de natuurlijke beloning van God hebben gekregen omdat ze hun talenten hebben vermenigvuldigd.

Raphael Archangel, the fall is behind,
as all of earth’s people the Christ path do find,
we call now to you all people to heal,
as four lower bodies in love you do seal.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen belasting betalen door die grotere geldvoorraad en inflatie. Inflatie is een verborgen vorm van belasting heffen waarbij de mensen niet beseffen dat ze belasting betalen.

Raphael Archangel, as you bring the light,
the forces of darkness swiftly take flight,
their day is now done as we claim the earth,
spreading to all an innocent mirth.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de levensstandaard zelfs nog hoger zou zijn geweest als de economie in de laatste eeuw een goddelijke economie was geweest. Er zou geen armoede meer zijn.

Raphael Archangel, our vision set free,
as we can now see God’s reality,
as Saint Germain’s vision is manifest here,
the earth is now sealed in immaculate sphere.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

Deel 6

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de machtselite erin geslaagd is om de door God bevolen groei in de economie en het manifesteren van het leven in overvloed dat er nu al had moeten zijn, te vertragen.

Uriel Archangel, immense is the power,
of angels of peace, all war to devour.
The demons of war, no match for your light,
consuming them all, with radiance so bright.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de eerste mensen die het nieuw gemaakte geld kunnen besteden, vaak goederen en diensten voor de oude prijs kunnen kopen. Pas als het nieuwe geld door de economie circuleert, gaan de prijzen omhoog.

Uriel Archangel, intense is the sound,
when millions of angels, their voices compound.
They build a crescendo, piercing the night,
life’s glorious oneness revealed to our sight.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er de laatste eeuw een steeds grotere concentratie van rijkdom in handen van een steeds kleinere elite is gekomen. in de meeste naties beheert een klein percentage van de bevolking de meeste rijkdom.

Uriel Archangel, from out the Great Throne,
your millions of trumpets, sound the One Tone.
Consuming all discord with your harmony,
the sound of all sounds will set all life free.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het overvloedige leven van God absoluut wordt misbruikt. De machtselite probeert de mensen in hun macht te krijgen via de geldvoorraad. Anders is het niet.

Uriel Archangel, all war is now done,
for you bring a message, from heart of the One.
The hearts of all men, now singing in peace,
the spirals of love, forever increase.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat een van de oorspronkelijke bankiers die dit systeem heeft gemaakt, heeft gezegd dat als je hem het geld van de natie liet beheren, het hem niet kon schelen wie de wetten van dat land maakt, want hij wist dat je de natie in je macht kon krijgen met het geldstelsel.

Uriel Archangel, your infinite peace,
from all warring beings our planet release,
war is a prison from which we are free,
embracing the peace of true unity.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de federale regering in de Verenigde Staten een duivels pact heeft gesloten met de Federal Reserve dat geen federaal instituut is en dus geen verantwoording hoeft af te leggen aan de mensen.

Uriel Archangel, we send forth the call,
reveal now the oneness that unifies all,
help us the vision of peace now to see,
so we from all conflicts and struggles are free.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de regeringen van tegenwoordig ook voor de situatie staan dat zij meer geld willen besteden dan ze weten dat de mensen willen betalen aan belasting.

Uriel Archangel, in service to life,
you give us release from struggle and strife,
forgetting the self is truly the key,
to living a life in true harmony.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zelfs moderne regeringen de bankiers geld laten maken uit het niets en daardoor de waarde van het geld eroderen – en zodoende de mensen belasting laten betalen zonder dat ze zich daarvan bewust zijn.

Uriel Archangel, the earth now you raise,
out of duality’s death-bringing haze,
we call now upon your great Flame of Peace,
commanding that all petty squabbles do cease.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat als een regering meer geld wil uitgeven dan zij denken dat de mensen aan belasting willen betalen, zij dit camoufleren met inflatie, zodat de mensen het toch betalen zonder dat ze het merken en zodoende geen bezwaar maken.

Uriel Archangel, as peace is the norm,
to your higher vision the earth does conform,
as people have found your peace from within,
a Golden Age is the prize that we win.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

Deel 7

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de bankiers en de financiële elite geld verdienen aan dit proces. Het geld van de mensen wordt niet alleen minder waard, maar zij moeten ook de rente betalen van de nationale schuld.

Zadkiel Archangel, your flow is so swift,
in your violet light, we instantly shift,
into a vibration in which we are free,
from all limitations of the lesser me.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er verband bestaat tussen oorlog en geld. De bankiers realiseerden zich al snel dat je op geen beter manier winst kon maken dan door naties tegen elkaar op te zetten om oorlog tegen elkaar te voeren.

Zadkiel Archangel, we truly aspire,
to being the master of your violet fire,
wielding the power, of your alchemy,
we use Sacred Word, to set all life free.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de bankiers vaak beide zijden van het conflict hebben gefinancierd en ook wapenfabrieken hebben geopend die de wapens leverden die bij dat conflict werden gebruikt.

Zadkiel Archangel, your violet light,
transforming the earth, with unstoppable might,
so swiftly our planet, beginning to spin,
with legions of angels, our victory we win.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de bankiers de hele tijd winst maken, terwijl de mensen niet alleen met hun bloed de oorlog betalen, maar ook met hun zweet en bloed, omdat zij het werk hebben gedaan om de echte waarde te leveren die nodig was om het systeem aan de gang te houden.

Zadkiel Archangel, the earth is now free,
from burdens put on her by humanity,
all people are free from their inner strife,
embracing the freedom to start a new life.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de slavernij door middel van geld veel verder gaat dan fysieke slavernij. De mensen kunnen er geen bezwaar tegen maken omdat ze het niet eens weten. Zij merken alleen maar dat ze steeds harder moeten werken en zij begrijpen niet hoe dat komt.

Zadkiel Archangel, the earth will now spin,
much faster as we Christ victory win,
for in Christ the captives are truly set free,
bathed in Christ Light the earth now will be.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we onszelf beter moeten informeren en de wil hebben om een nieuw geldstelsel te eisen. Door geen verantwoordelijkheid te nemen voor het geldstelsel trekken we mensen aan die het systeem willen misbruiken en er hun voordeel mee doen.

Zadkiel Archangel, the forces of night,
are bound by your penetrating Freedom Light,
the earth is now cleared by forces so dark,
as your Violet Light provides a new spark.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit een vicieuze cirkel wordt die twee kanten kan opgaan. Of we worden wakker en eisen veranderingen óf de machtselite zal de geldvoorraad blijven vergroten totdat het systeem instort.

Zadkiel Archangel, we truly love you,
and to Saint Germain we will always be true,
help us now see our plans so Divine,
so we on this planet our full light can shine.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens in hun hebzucht, blindheid en spirituele hoogmoed denken dat zij nooit voor de consequenties hoeven op te draaien van hun daden, omdat de mensen het karma dragen en de elite met alles weg kan komen.

Zadkiel Archangel, there is no more night,
a new day is born from your great Violet Light,
transforming all manifestations of fear,
we know that the Golden Age is now here.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we niet kunnen verwachten dat de machtselite deze neerwaartse spiraal stopt. Als de mensen niet op de rem gaan staan, dan is het slechts een kwestie van tijd voor de geldmachine amok zal maken.

Zadkiel Archangel, your violet flame,
the earth and humanity, never the same,
Saint Germain’s Golden Age, is a reality,
what glorious wonder, we joyously see.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

Deel 8

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de hoeveelheid overvloed die beschikbaar is in de Gouden Eeuw gestaag zal groeien, de kansen zullen gestaag toenemen.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er in de Gouden Eeuw een positieve spiraal is, waarbij de mensen de beloning voor hun eigen werk ontvangen en daarom meer willen werken. Alles komt in een opwaartse spiraal.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de visie die jij hebt voor de Gouden Eeuw, de visie is dat niemand arm is, dat het niemand ontbreekt aan een fatsoenlijke levensstandaard of genoeg tijd voor de spirituele aspecten van het leven.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wij, als we proberen ons bewustzijn te verhogen, de open deur zijn voor nieuwe uitvindingen, nieuwe fabricagemethoden, nieuwe vormen van energie, die de hoeveelheid overvloed vergroot, zodat de economie nog meer kan groeien.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er geen eind komt aan de groei van de economie in een samenleving in de Gouden Eeuw. Het concept dat er limieten aan groei zitten, is door de gevallen wezens aan ons voorgelegd.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens alleen maar onze groei willen beperken, niet hun eigen rijkdom, macht en privileges. Zij moeten een manier vinden om de mensen zover te krijgen dat ze tevreden zijn met minder, zodat zij meer kunnen krijgen.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen in de Gouden Eeuw niet tevreden zullen zijn met minder, want zij realiseren zich dat de Vader hen met het grootste genoegen meer geeft. Het is hun goddelijke geboorterecht om de beloning te ontvangen voor hun initiatieven en werk.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat geld niet slecht is. In zuivere vorm is het een uitdrukkingsvorm van de Moeder. Als we geen geld hadden, dan kon de economie niet boven een bepaald niveau uitstijgen.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de Goddelijke Vader voor de toename van de totale hoeveelheid overvloed zorgt. De Goddelijke Moeder verdeelt dat over alle mensen opdat ze allemaal een fatsoenlijke levensstandaard kunnen krijgen en hun Goddelijke plan uitvoeren.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 9

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat geld een middel wordt om de mensen in je macht te krijgen als de Moeder wordt vervormd. De elite kan dan als een bezetene op een nooit eindigende zoektocht gaan om steeds meer in het materiële rijk te krijgen.

Divine Director, I now see,
the world is unreality,
in my heart I now truly feel,
the Spirit is all that is real.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat overvloed in het materiële rijk een hogere manier is om het podium te zijn voor spirituele activiteiten die op hun beurt het bewustzijn van de mensen verhogen en het koninkrijk van God brengen.

Divine Director, vision give,
in clarity I want to live,
I now behold my plan Divine,
the plan that is uniquely mine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de leden van de elite het koninkrijk van God niet willen, want in het koninkrijk van God kan de elite niet de elite zijn. Zij kunnen zelfs niet eens op deze planeet blijven, zij willen het koninkrijk van God dus stoppen.

Divine Director, show in me,
the ego games, and set me free,
help me escape the ego’s cage,
to help bring in the Golden Age.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat leden van de elite dit doen door ieder aspect van de samenleving te vervormen, waardoor de mensen zich daar niet van bewust zijn, geen verantwoordelijkheid nemen om zichzelf beter te informeren en hun eigen beslissingen te nemen.

Divine Director, I’m with you,
my vision one, no longer two,
as karma’s veil you do disperse,
I see a whole new universe.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het een absolute vereiste is dat de mensen wakker worden en beseffen dat elk aspect van de samenleving is vervormd door het dualiteitsbewustzijn en beslissen dat ze geen pionnen meer willen zijn in dit spel, omdat de Gouden Eeuw zich dan pas kan manifesteren.

Divine Director, I go up,
electric light now fills my cup,
consume in me all shadows old,
bestow on me a vision bold.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wij moeten beslissen dat wij geen slaaf, geen werkbijen meer willen zijn voor de elite. Wij zullen ons geboorterecht opeisen om het volk van God te zijn.

Divine Director, heart of gold,
my sacred labor I unfold,
o blessed Guru, I now see,
where my own plan is taking me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

7. Saint Germain, in naam van de Christus zeg ik tegen alle mensen overal: “Word wakker en eis jullie geboorterecht op! Saint Germain is de vader van de Gouden Eeuw en hij geeft ons met genoegen zijn koninkrijk. Eis het op, accepteer het, manifesteer het!”

Divine Director, by your grace,
in grander scheme I find my place,
my individual flame I see,
uniqueness God has given me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat jullie eraan toe zijn om jullie Gouden Eeuw op deze planeet te manifesteren. Ik ben er bijvoorbeeld wel aan toe om dat te accepteren.

Divine Director, vision one,
I see that I AM God’s own Sun,
with your direction so Divine,
I am now letting my light shine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er een Gouden Eeuw is die staat te wachten om zich te kunnen openbaren. Wij hoeven alleen maar ons aandeel te leveren en de talenten vermenigvuldigen die je ons graag wilt geven. Dan doe je wat jij moet doen en zorg je voor die toename.

Divine Director, what a gift,
to be a part of Spirit’s lift,
to raise mankind out of the night,
to bask in Spirit’s loving sight.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder roep ik alle geascendeerde meesters op om mij en alle mensen in mijn invloedssfeer te verzegelen in de creatieve stroom van de Goddelijke Moeder, de Rivier van Leven. Ik roep op dat mijn oproepen worden vermenigvuldigd door alle geascendeerde meesters opdat we de perfecte stroom in de vorm van het cijfer acht kunnen vormen ‘zo Boven, zo beneden’. Daarom accepteer ik dat dit volledig is geopenbaard, omdat de mond van de Heer, de Goddelijke Moeder die IK BEN, het heeft uitgesproken. Amen.

Volgende: 21 Een Economie voor de mensen oproepen