WIN26: Saint Germains Oproep voor een Gezond Geldsysteem

Roep het nieuwe bewustzijn op van hoe het huidige geldstelsel is geperverteerd door geld los te koppelen van iets wat echte waarde heeft. Roep vervolgens het bewustzijn op van hoe je een gezond geldstelsel vormt dat tot een Gouden Eeuw leidt voor alle mensen en niet alleen de elite.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van het Goddelijke Manlijke, de Goddelijke Zoon, de Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke. Amen.

In naam van Aartsengel Michaël, Master MORE, Jezus Christus, Moeder Maria, Saint Germain, Gautama Boeddha, de Dhyani Boeddha’s, Maraytaii, De Grote Goddelijke Leider en de hele Geest van de Opgevaren Schare, roep ik een massaal ontwaken op, zodat mensen kunnen zien hoe het dualiteitsbewustzijn het geldstelsel heeft verstoord en daardoor een onevenwichtige economie heeft geschapen die de rijkdom in handen van een kleine elite concentreert terwijl de bevolking arm wordt gehouden. (Beschrijf situaties en plaatsen waar je wilt dat deze invocatie veranderingen brengt.)

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron. Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is en dat onze zege behaald is.
We zijn naar onze God teruggekeerd over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde, met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij laten alle mensen vrij in te zien dat eenzijn de realiteit is
en in die eenheid zullen we in alle eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

 

1. In naam van Saint Germain roep ik op de sluier in het collectieve bewustzijn te vernietigen, zodat mensen tot het besef zullen komen dat het de bedoeling is dat geld als ruilmiddel wordt gebruikt en als een opslagplaats van waarde voor de korte termijn. Het is niet een doel op zich, en het mag dat ook nooit worden.

De Gouden Eeuw bestaat echt (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat, nadat geld gemaakt was, een kleine elite zag dat ze door met het geldstelsel te knoeien, geld konden gebruiken om privileges voor zichzelf te verkrijgen om hun nooit eindigende zoektocht naar macht en controle over de mensen te bevorderen.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat er inderdaad een machtselite is op deze planeet die de mensen tot slaaf wil maken en ze als werkbijen wil laten werken. De elite zit gevangen in het bewustzijn waarin ze iets voor niets willen, van de beloning ontvangen voor de arbeid van andere mensen.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat iets voor iets willen een verstoring van de Moeder is, waarbij je probeert te oogsten zonder te zaaien. De beloning ontvangen voor de arbeid van andere mensen is een verstoring van de Vader, waarbij je probeert macht te krijgen en anderen te onderdrukken, omdat je een illusie hebt gecreëerd door de mens van God te scheiden.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wanneer een samenleving van de realiteit van God gescheiden is, je geen echte gelijkheid kunt krijgen. In plaats daarvan schep je een elite die het volk onderdrukt en de beloning ontvangt voor hun arbeid, zoals de feodale samenlevingen in Europa, waarin de edelen de fysieke macht hadden om het volk te onderdrukken.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat toen de feodale samenlevingen instortten, de elite zich realiseerde dat zichtbare macht niet de allerbeste manier was om het volk te onderdrukken. Het was beter het volk op verborgen manieren te onderdrukken en in hun macht te houden, zodat de mensen niet beseften dat ze werden onderdrukt.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de machtselite zich realiseerde dat het maken van dit nieuwe geldmiddel ze de kans gaf om de mensen in hun macht te krijgen door met het geldstelsel te knoeien. Ze konden de waarde van de arbeid van de mensen stelen – zonder dat de mensen begrepen wat er aan de hand was.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wanneer geld correct wordt gebruikt het een ruilmiddel is; we hebben alleen de hoeveelheid geld die nodig is om het totale bedrag aan goederen en diensten die door de samenleving wordt geleverd, nodig. Er bestaat een directe relatie tussen de hoeveelheid geld en de hoeveelheid van iets dat echte waarde heeft.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wanneer er een directe overeenstemming is tussen geld en iets van echte waarde, het niet mogelijk is geld uit het niets te maken, geld dat geen echte waarde heeft die daarmee wordt geassocieerd. Dus, hoewel de geldvoorraad kan groeien, wordt de waarde van het geld niet minder, want we hebben alleen het geld dat nodig is om goederen en diensten te ruilen.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

 

1. In naam van Saint Germain roep ik op de sluier in het collectieve bewustzijn te vernietigen, zodat mensen tot het besef zullen komen dat wanneer geld op de echte waarde wordt gebaseerd, het mogelijk is een gestaag groeiende economie te hebben en een gestage toename van de geldvoorraad zonder een toename in de prijzen van goederen en diensten te krijgen. De waarde van het geld – wat je voor dat geld kunt kopen – blijft constant.

De Gouden Eeuw bestaat echt (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat naarmate de productiviteit toeneemt – omdat er nieuwe methoden en diensten worden uitgevonden – de waarde van het werk van de mensen omhoog gaat. Daardoor ervaart iedereen een toename in overvloed. Dit is de goddelijke economie, de spirituele economie, de natuurlijke economie. Want de natuur heeft een ingebouwde kracht die tot steeds meer overvloed leidt voor al het leven.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat je van de goddelijke economie afdwaalt door geld los te koppelen van iets wat echte waarde heeft. Dit is begonnen met de koningen in Europa die geld nodig hadden om oorlog met elkaar te voeren. Maar oorlogen kunnen niet iets van waarde produceren; die kunnen alleen maar iets van waarde vernietigen. Daardoor hebben de tegen elkaar strijdende koningen het toneel geschapen voor de opkomst van een verstoord geldstelsel.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de middeleeuwse koningen een onheilig verbond sloten met de opkomst van de bankiers in Europa. De bankiers beseften dat ze geld konden verdienen door goud uit te lenen en door rente te vragen en ze begonnen in het geheim het geld uit te lenen dat mensen in hun kluizen hadden gedeponeerd.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de tegen elkaar strijdende koningen in Europa open stonden voor de suggestie van de bankiers die, in plaats van geld dat gebaseerd werd op goud en zilver, een nieuw soort geld maakten, dat (ongedekt) papiergeld heette – geld bij besluit. De bankiers maakten dit geld en leenden het aan de koning die het dan kon gebruiken om zijn oorlog te financieren.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat door het geld los te koppelen van iets van echte waarde, de bankiers geld uit het niets konden maken door meer geld uit te lenen dan de reserves in hun kluizen. Door de opkomst van het bankieren met minieme reserves, konden de koningen en de bankiers de geldvoorraad meer laten toenemen dan nodig was om goederen en diensten te ruilen die echte waarde hebben.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wanneer er meer geld in omloop is, de eerste mensen die het pas uitgebrachte geld uitgeven onvermijdelijk de prijzen van goederen en diensten zullen opjagen, waaronder het vastgoed. Dit verhoogt de prijzen, die geleidelijk door de economie heen filteren tot de prijzen van alle goederen en diensten omhoog zijn gegaan.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat als je de hoeveelheid geld verdubbelt door geld te maken dat niet wordt ondersteund door iets van waarde, de prijzen van goederen en diensten evenredig stijgen. De waarde van de arbeid van de meerderheid van de bevolking is dan in waarde gedaald, omdat we nog steeds maar zoveel uur werken, maar we meer geld nodig hebben om voor goederen en diensten te betalen.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat een geldstelsel waarin al het nieuwe geld als schuld wordt gemaakt – en waar je rente voor moet betalen aan de bankiers – tot een spiraal leidt waarbij de waarde van het werk van de mensen op den duur wordt verminderd tot een punt waarop ze geen fatsoenlijke levensstandaard meer kunnen handhaven.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

 

1. In naam van Saint Germain roep ik op de sluier in het collectieve bewustzijn te vernietigen, zodat mensen tot het besef zullen komen dat het geldstelsel – het ongedekte papiergeldstelsel dat gebaseerd is op een minieme dekkingsgraad, gebaseerd is op geld maken door schulden – een ingebouwd inflatoire factor heeft. Er is behoefte aan nieuw geld om de rente te betalen, wat er op den duur voor zorgt dat het systeem bezwijkt.

De Gouden Eeuw bestaat echt (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat degenen die de leiding hebben in een geperverteerd geldstelsel hun hebzucht niet onder controle hebben. De politici willen meer geld, de bankiers willen meer winst maken, en alles wat ze maar hoeven doen, is de drukpersen te laten rollen en meer geld te drukken.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de machtselite onvermijdelijk verblind raakt door hebzucht en ze zetten de economie om in een inflatoire spiraal die haar zal vernietigen – als het niet in evenwicht wordt gebracht door de mensen die het echte werk verrichten en echte goederen en diensten verrichten.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat hoewel de gemiddelde arbeider tegenwoordig beter af is, dit alleen maar zo is omdat wij bereid zijn geweest onze talenten te vermenigvuldigen. Maar vanwege het geperverteerde geldstelsel hebben we niet de natuurlijke, door God gegeven beloning voor ons werk gekregen.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de inflatie een verborgen vorm van belasting heffen is, waardoor mensen niet beseffen dat ze worden aangeslagen, omdat wij de belastingaanslag of nota niet te zien krijgen. Wat we niet zien is dat de waarde van het geld, en daardoor de waarde van onze arbeid, verminderd is.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat als we een goddelijke economie hadden, de levensstandaard veel hoger zou zijn voor alle mensen. We zouden een wereldwijde economie hebben waarin de mensen niet zouden hoeven te leven op minder dan twee dollar per dag. In een goddelijke economie zou de hoeveelheid overvloed zo geweldig toegenomen zijn dat er genoeg is om iedereen een fatsoenlijke levensstandaard te bezorgen.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de machtselite – door de verstoring van het geldstelsel, en door de waarde uit te hollen van het papiergeld dat ze hebben gemaakt–ze de door God bevolen groei in de economie en de manifestatie van het overvloedige leven dat nu tot stand had moeten komen, heeft vertraagd – als de elite niet die interventie had gepleegd.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat in een op schulden gebaseerd geldstelsel de elite die geld uit het niets maakt, goederen en diensten nog voor de oude prijs kan betalen. Maar als het nieuwe geld door de economie heen circuleert, gaan de prijzen zo omhoog dat de mensen meer moeten betalen.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat een inflatoir geldstelsel een steeds grotere concentratie van rijkdom veroorzaakt die in handen van een steeds kleinere elite valt. Daardoor krijgen we nu dat een paar procent van de bevolking in de meeste landen de meerderheid van de rijkdom bezit. En dit is geen goddelijke economie waarin er overvloed voor iedereen is.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

 

1. In naam van Saint Germain roep ik op de sluier in het collectieve bewustzijn te vernietigen, zodat mensen tot het besef zullen komen dat het papiergeldstelsel een absolute verstoring is van het overvloedige leven van God. De machtselite probeert de mensen in hun macht te krijgen door de geldvoorraad. In de Verenigde Staten heeft dit geleid tot een onheilig verbond tussen de federale regering en de Federal Reserve – die geen federale instantie is en daardoor niet op een directe manier rekenschap aan het volk hoeft af te leggen.

De Gouden Eeuw bestaat echt (na elk couplet herhalen:

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de regeringen van tegenwoordig ook onder ogen moeten zien dat ze meer geld willen uitgeven dan de mensen bereid zijn door belastingen te betalen. Daardoor laten ze het de bankiers uit het niets maken, waardoor de waarde van geld uitgehold wordt – en zo belastingen heffen van de mensen zonder dat zij zich daarvan bewust zijn.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat om de oorlog in Irak te financieren, President Bush de geldmachine in werking heeft gesteld. De Federale Reserve heeft geld uit het niets gemaakt, het aan de federale regering uitgeleend, zodat zij dat konden gebruiken om de militaire invasie in Irak te financieren.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat dat dit niet alleen is gebeurd om oorlogen te financieren. Het gebeurt op veel andere gebieden in de economie, wanneer de regering meer geld wil uitgeven dan ze denkt dat de mensen willen betalen in de vorm van belastingen, dus ze camoufleert het gewoon als inflatie. De mensen betalen er toch wel voor, maar nu merken wij het niet, en daardoor maken we geen bezwaar.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de bankiers en degenen die in de top zitten van de financiële elite enorme winst maken door geld uit het niets te creëren, omdat de mensen niet alleen waardevermindering van hun geld zien, maar ook de rente van de nationale schuld moeten betalen. Maar de bankiers maken zich niet druk over het terugbetalen van die schuld – zolang wij maar rente blijven betalen en hen meer geld uit het niets laten maken, zodat zij de geldmachine kunnen laten rollen.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat er direct verband bestaat tussen oorlogen en de geldmachine. Want de bankiers hebben zich lang geleden gerealiseerd dat er geen betere manier om winst te maken was dan door naties tegen elkaar op te zetten om oorlogen te voeren. Want wanneer zij oorlog willen, besteden ze meer geld dan ze in vredestijd zouden doen. En de machtselite behaalt de winst, want zij financieren beide partijen in het conflict en produceren ook de wapens die bij dat conflict worden gebruikt.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat een geperverteerd geldstelsel een vorm van slavernij is die veel verder gaat dan fysieke slavernij. Want economische slavernij is een vorm van slavernij die de meeste mensen niet begrijpen en daarom kunnen wij er geen bezwaar tegen maken. We merken alleen maar dat we steeds harder moeten werken.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de mensen de wilskracht moeten verzamelen om onszelf op te leiden om aan de weet te komen waarom we harder moeten werken en het geld niet zover reikt als daarvoor. Omdat zullen wij, als de mensen niet bereid zijn de verantwoording op zich te nemen voor onze maatschappij en het geldstelsel, mensen aantrekken die bereid zijn met het systeem te knoeien en misbruik maken van de mensen.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat als de goede mensen niets doen, de machtselite onvermijdelijk de geldvoorraad zal laten toenemen door hun hebzucht, blindheid en spirituele hoogmoed. Want zij denken dat ze nooit hoeven te lijden onder de consequenties van hun daden, zo zijn ze eraan gewend dat de mensen het karma dragen, waardoor zij denken dat ze met alles weg kunnen komen.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

 

1. In naam van Saint Germain roep ik op de sluier in het collectieve bewustzijn te vernietigen, zodat mensen tot het besef zullen komen dat wij niet kunnen verwachten dat de machtselite de neerwaartse spiraal zal stoppen. Daarom is het slechts een kwestie van tijd, als wij niet de rem erop zetten, dat de geldmachine kapot gaat, dat het hele systeem bezwijkt en de natie de noodzaak onder ogen moet zien terug te keren naar een gezond geldstelsel.

De Gouden Eeuw bestaat echt (na elk couplet herhalen:

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wanneer je een gezond geldstelsel hebt – waar geld aan de echte waarde gekoppeld is, zoals de waarde van de arbeid van iemand – je een fundament voor een economie in de Gouden Eeuw krijgt. In de Gouden Eeuw is er een gestage groei in overvloed en kansen, waarbij alle mensen een eerlijke winst behalen door hun inspanningen.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat in de Gouden Eeuw van Saint Germain niemand arm is, het niemand aan voedsel ontbreekt, het niemand aan een fatsoenlijk levensstandaard ontbreekt. Niemand ontbreekt het aan vrije tijd om de spirituele aspecten van het leven naar eigen inzicht na te streven.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat er geen eind komt aan de groei in de economie in een Gouden Eeuwmaatschappij. Want het concept dat er een limiet aan groei bestaat, is ons door de elite opgedrongen, die wil dat wij limieten voor onze groei accepteren, terwijl zij niet de intentie hebben het vergaren van rijkdom, macht en privileges voor zichzelf aan banden te leggen. Maar ze moeten een manier bedenken om de mensen tevreden te laten zijn met minder, zodat zij meer kunnen krijgen.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat geld niet slecht is, maar dat geld een uitdrukkingsvorm van de Moeder en de Moedervlam is. Maar als de Moeder ontkoppeld is van de Vader, dan wordt de Moeder een doel op zich. En dan wordt geld een doel op zich – in plaats van een middel tot het doel om de goddelijke economie te laten groeien, en meer overvloed te schenken.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wanneer er een verstoring van de Moeder is, in plaats van een opwaartse spiraal van toenemende hoeveelheden overvloed, we een situatie krijgen waarin wij de groei beperken, zodat er een concentratie van rijkdom ontstaat in handen van een kleine elite.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de elite de rijkdom in hun eigen handen wil concentreren en het kan hen niet schelen of de totale hoeveelheid overvloed vergroot wordt, want het kan hen niet schelen of de mensen in armoede leven. In feite geven ze daar de voorkeur aan, omdat zij dan in vergelijking rijker lijken.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de machtselite gevangen zit in het dualiteitsbewustzijn dat relatief is en daarom alles met elkaar vergelijkt op basis van een relatief waardeoordeel. En dus verheffen zij zichzelf in vergelijking tot anderen door de mensen te onderdrukken, door de waarde van hun arbeid te beperken, en zo de totale hoeveelheid rijkdom te beperken.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat dit de totale verstoring is van zowel de Goddelijke Vader als de Goddelijke Moeder, waarbij de Goddelijke Vader de toename in de totale hoeveelheid overvloed levert en de rechtvaardigheid van de Goddelijke Moeder verdeelt dat onder alle mensen, zodat zij een fatsoenlijke levensstandaard hebben en hun goddelijke plan kunnen nastreven, zoals zij dat individueel geschikt vinden.

 

De aarde wordt verzegeld in de Vrijheidsvlam
Eén met Saint Germain zeg ik tot alle mensen overal: “Word wakker en eis je geboorterecht op!” Saint Germain staat klaar om ons de Gouden Eeuw te geven, want als de Vader van de Gouden Eeuw geeft hij ons met het grootste genoegen zijn koninkrijk.
Ik eis hierbij de Gouden Eeuw van Saint Germain op. Ik accepteer haar. Ik realiseer het! Ik ben bereid het aan Saint Germain te bewijzen en de overvloed en de wonderen te ontvangen die hij wil graag zou willen uitgeven. Want ik ben bereid zijn ideeën te gebruiken in het voordeel van ons allen, in plaats van het te misbruiken door rijkdom in de handen van de elite te concentreren.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam;
Jij kwam op aarde in naam van Christus zelf.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in elk mens te verheffen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg,
die de nieuwe dageraad brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig zal heersen
en de grootste droom van de hemel wordt vervuld.

4. O Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Maria in de buurt.
Van jullie Boven, naar ons beneden
zullen wij een constante stroom in stand houden.

5. Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wekken.

6. Michaël houdt voor ieder zichtbaar,
de banier van de Christuszege omhoog.
Alle duisternis wordt door licht vervangen
nu de hele kosmos zo helder straalt.

7. O Saint Germain, wij houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat wij de Gouden Eeuw zien,
een eeuw waarin al het leven vrij is.

 

Ik accepteer dat de Gouden Eeuw van Saint Germain op deze planeet een manifeste werkelijkheid is (3x of meer).

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen van de geesten en energie van economische slavernij lossnijdt.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen van de leugens van de antichrist die tot economische slavernij leiden, lossnijdt.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen van allergrootste geestelijke slavernij aan het bewustzijn dat gebrek tot uitdrukking brengt, lossnijdt.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen van de allergrootste materiële slavernij aan het geldstelsel dat door de machtselite wordt beheerst, lossnijdt.

Ik kies ervoor één met mijn God te zijn en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël, die de krachten van economische slavernij op aarde bindt.

De aarde, en de volheid van zijn overvloed, is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat de oneindige kracht van het Goddelijke Vrouwelijke alle mensen omgeeft met een ondoordringbaar schild van onvoorwaardelijke liefde die het hele armoedebewustzijn verteert. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle soorten energie die gebrek tot uitdrukking brengen die naar ons toe gezonden worden door de krachten op deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in onszelf, het menselijke ego, bindt, zodat hij, wanneer de prins van deze wereld komt, geen armoedebewustzijn in ons vindt. Ik geef het anti-zelf op en al het gebrek in mijzelf en alle mensen en ik aanvaard dat het nu verteerd wordt door de onvoorwaardelijke liefde van het Goddelijke Vrouwelijke. Ik aanvaard dat het anti-zelf van mensen wordt vervangen door ons Christuszelf, nu en eeuwig.

Met de kracht van de Christusvlam in mij, bevestig ik dat ik verzegeld ben in de Vlam van Onvoorwaardelijke Overvloed. Ik bevestig dat alle mensen zijn verzegeld in de Vlam van Onvoorwaardelijke Overvloed. Ik bevestig dat de aarde verzegeld is in de Vlam van Onvoorwaardelijke Overvloed. Daardoor wordt het Moederlicht verhoogd tot volmaakte eenheid met de Goddelijke Vader. En met de kracht van de Heilige Geest, stroomt het naar de matrix van de Zoon die het overvloedige leven aan alle mensen brengt die in het Eenzijn verblijven. Amen.