WIN26: Saint Germains Oproep voor een Gezond Geldsysteem

Roep het nieuwe bewustzijn op van hoe het huidige geldstelsel is geperverteerd door geld los te koppelen van iets wat echte waarde heeft. Roep vervolgens het bewustzijn op van hoe je een gezond geldstelsel vormt dat tot een Gouden Eeuw leidt voor alle mensen en niet alleen de elite.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van het Goddelijke Manlijke, de Goddelijke Zoon, de Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke. Amen.

In naam van Aartsengel Michaël, Master MORE, Jezus Christus, Moeder Maria, Saint Germain, Gautama Boeddha, de Dhyani Boeddha’s, Maraytaii, De Grote Goddelijke Leider en de hele Geest van de Opgevaren Schare, roep ik een massaal ontwaken op, opdat mensen kunnen zien hoe het dualiteitsbewustzijn het geldstelsel heeft vervormd en daardoor een onevenwichtige economie heeft geschapen die de rijkdom in handen van een kleine elite concentreert terwijl de bevolking arm wordt gehouden. (Beschrijf situaties en plaatsen waar je wilt dat deze invocatie veranderingen in brengt.)

God is Vader en Moeder

God is Vader, God is Moeder,
nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron.
Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan
om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom
en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is
en daarmee hebben we onze zege behaald.
We zijn naar onze God teruggekeerd
over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde
en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde,
met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij laten alle mensen vrij in te zien
dat eenzijn de realiteit is
en in die eenheid zullen we
in alle eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld
en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder,
wij zien God in elkaar.

1. In naam van Saint Germain roep ik op dat de sluier in het collectieve bewustzijn wordt vernietigd opdat mensen tot het besef komen dat geld bedoeld is als ruilmiddel en als opslagplaats van waarde voor de korte termijn. Het is geen doel op zich en dat mag het ook nooit worden.

The Golden Age is real

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

De Gouden Eeuw bestaat echt

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat nu echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat, nadat er geld was gemaakt, een kleine elite zag dat ze door met het geldstelsel te knoeien geld konden gebruiken om privileges voor zichzelf te verkrijgen om hun nooit eindigende zoektocht naar macht en controle over de mensen te verbeteren.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat nu echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat er inderdaad een machtselite op deze planeet is die de mensen tot slaaf wil maken en ons als werkbijen voor hen wil laten werken. De elite zit gevangen in het bewustzijn dat ze iets voor niets willen, namelijk de beloning ontvangen voor de arbeid van andere mensen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat nu echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat iets voor niets willen een vervorming van de Moeder is, omdat je probeert iets te oogsten zonder het te zaaien. De beloning willen ontvangen voor de arbeid van andere mensen is een vervorming van de Vader, omdat je probeert zelf aan de macht te komen en anderen te onderdrukken, omdat je de illusie hebt geschapen dat de mens van God gescheiden is.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat nu echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat je geen echte gelijkheid kunt krijgen, wanneer een samenleving van de realiteit van God gescheiden is. In plaats daarvan schep je een elite die vervolgens het volk onderdrukt en de beloning ontvangt voor hun arbeid, zoals in de feodale samenlevingen in Europa, waarin de edelen fysiek de macht hadden om het volk te onderdrukken.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat nu echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de elite zich realiseerde dat zichtbare macht niet de allerbeste manier was om het volk te onderdrukken toen de feodale samenlevingen instortten. Het was beter om het volk op verborgen manieren te onderdrukken en in hun macht te houden, zodat de mensen niet beseften dat ze werden onderdrukt.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat nu echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de machtselite zich realiseerde dat het maken van dit nieuwe geldmiddel hen de kans gaf om de mensen in hun macht te krijgen door het geldstelsel te vervormen. Ze konden de waarde van de arbeid van de mensen stelen – zonder dat de mensen begrepen wat er aan de hand was.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat nu echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat geld wanneer het correct wordt gebruikt, een ruilmiddel is; we hebben alleen een hoeveelheid geld nodig om het totale bedrag dat aan goederen en diensten door de samenleving wordt geleverd, uit te wisselen. Er bestaat een directe relatie tussen de hoeveelheid geld en de hoeveelheid van iets wat echte waarde heeft.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat nu echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat je geen geld uit het niets kunt maken wanneer het met iets van echte waarde correspondeert, dat geld niet echt iets waard is. Hoewel de geldvoorraad kan groeien, wordt de waarde van het geld daardoor niet minder, want we hebben alleen het geld dat nodig is om goederen en diensten te ruilen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat nu echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

1. In naam van Saint Germain roep ik op dat de sluier in het collectieve bewustzijn wordt vernietigd opdat mensen tot het besef komen dat geld, wanneer het op echte waarde wordt gebaseerd, de economie gestaag kan laten groeien en dat de geldvoorraad gestaag groeit zonder dat de prijzen van goederen en diensten hoger worden. De waarde van het geld – wat je voor dat geld kunt kopen – zal constant blijven.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat naarmate de productiviteit toeneemt – omdat er nieuwe methoden en diensten worden uitgevonden – de waarde van het werk van de mensen stijgt. Daardoor ervaart iedereen meer overvloed. Dit is de goddelijke economie, de spirituele economie, de natuurlijke economie. Want de natuur heeft een ingebouwde kracht die tot steeds meer overvloed leidt voor al het leven.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat je van de goddelijke economie afwijkt als je geld loskoppelt van iets van echte waarde. Dit is begonnen met de koningen in Europa die geld nodig hadden om met elkaar oorlog te voeren. Maar oorlogen kunnen niet iets van waarde produceren; die kunnen alleen maar iets van waarde vernietigen. Daardoor hebben de tegen elkaar strijdende koningen het toneel geschapen voor de opkomst van een vervormd geldstelsel.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de middeleeuwse koningen een duivels pact sloten met de bankiers in opkomst in Europa. De bankiers beseften dat ze geld konden verdienen door goud uit te lenen en daarvoor rente te vragen, en ze begonnen in het geheim het geld uit te lenen dat mensen bij hen in hun kluizen hadden gedeponeerd.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de tegen elkaar strijdende koningen in Europa openstonden voor de suggesties van de bankiers om in plaats van geld dat gebaseerd werd op goud en zilver, een nieuw soort geld te maken, dat (ongedekt) papiergeld heette – geld bij besluit. De bankiers maakten dit geld en leenden het uit aan de koning die dat vervolgens kon gebruiken om zijn oorlog te financieren.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de bankiers, door het geld los te koppelen van iets van echte waarde, geld uit het niets konden maken door meer geld uit te lenen dan ze in hun kluizen hadden. Door de opkomst van bankieren met minieme reserves, konden de koningen en de bankiers de geldvoorraad groter maken dan nodig was om goederen en diensten die van echte waarde zijn te ruilen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wanneer er meer geld in omloop is, de eerste mensen die dat nieuwe geld uitgeven onvermijdelijk de prijzen van goederen, waaronder vastgoed, en diensten opjagen. Dit verhoogt de prijzen en dit filtert geleidelijk door de economie totdat de prijzen van alle goederen en diensten omhoog zijn gegaan.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de prijzen van goederen en diensten evenredig zullen stijgen als je de hoeveelheid geld verdubbelt als je geld maakt dat niet wordt gegarandeerd door iets van waarde. De waarde van de arbeid van de meerderheid van de bevolking is dan in waarde gedaald, omdat we nog steeds maar een bepaald aantal uren kunnen werken, maar wel meer geld nodig hebben om voor goederen en diensten te betalen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat een geldstelsel waarin al het nieuwe geld als schuld wordt gemaakt – en waar je rente voor moet betalen aan de bankiers – tot een spiraal leidt waarbij de waarde van het werk van de mensen op den duur zo wordt verminderd dat ze geen fatsoenlijke levensstandaard meer kunnen handhaven.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

1. In naam van Saint Germain roep ik op dat de sluier in het collectieve bewustzijn wordt vernietigd opdat mensen tot het besef komen dat het geldstelsel – het ongedekte papiergeldstelsel dat gebaseerd is op een minieme dekkingsgraad, gebaseerd is op geld maken door schulden – een ingebouwde inflatiefactor heeft. Er is behoefte aan nieuw geld om de rente te betalen, en dat zorgt er op den duur voor dat het systeem instort.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat degenen die de leiding hebben in een vervormd geldstelsel, hun hebzucht niet onder controle kunnen houden. De politici zullen meer geld willen, de bankiers zullen meer winst willen maken, en ze hoeven alleen maar de drukpersen te laten rollen en meer geld te drukken.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de machtselite onvermijdelijk door hebzucht verblind raakt en de economie in een inflatiespiraal brengt die haar zal vernietigen – als die niet in evenwicht wordt gehouden door de mensen die het echte werk doen en die echte goederen maken en diensten verlenen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat, hoewel de gemiddelde arbeider tegenwoordig beter af is, dit alleen maar kan omdat wij bereid zijn geweest om onze talenten te vermenigvuldigen. Vanwege het vervormde geldstelsel hebben we echter niet de natuurlijke door God gegeven beloning voor ons werk gekregen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat inflatie een verborgen vorm van belasting heffen is, waardoor mensen niet beseffen dat ze worden aangeslagen, omdat wij onze belastingaanslag of nota niet te zien krijgen. Wat we niet zien, is dat de waarde van het geld, en daardoor de waarde van onze arbeid, minder is geworden.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de levensstandaard van alle mensen veel hoger zou zijn als we een goddelijke economie hadden. We zouden wereldwijd een economie hebben waarin de mensen niet zouden hoeven te leven van minder dan twee dollar per dag. In een goddelijke economie zou de hoeveelheid overvloed zo geweldig toenemen dat er genoeg is om iedereen een fatsoenlijke levensstandaard te bezorgen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de machtselite – door het geldstelsel te vervormen en de waarde uit te hollen van het papiergeld dat ze hebben gemaakt – de door God bevolen groei in de economie en de manifestatie van het overvloedige leven die nu al tot stand had moeten komen, heeft vertraagd, als de elite niet die interventie had gepleegd.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de elite, die geld uit het niets maakt, in een geldstelsel dat op schulden berust, goederen en diensten nog voor de oude prijs kan kopen. Maar als het nieuwe geld door de economie circuleert, gaan de prijzen zo omhoog dat de mensen meer moeten betalen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat een geldstelsel met inflatie een steeds grotere concentratie van rijkdom in handen van een steeds kleinere elite veroorzaakt. Daardoor heeft nu een paar procent van de bevolking in de meeste landen de macht over de meeste rijkdom. En dit is geen goddelijke economie waarin iedereen overvloed heeft.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

1. In naam van Saint Germain roep ik op dat de sluier in het collectieve bewustzijn wordt vernietigd opdat mensen tot het besef komen dat het papiergeldstelsel absoluut een vervorming is van het overvloedige leven van God. De machtselite probeert de mensen in hun macht te krijgen door de geldvoorraad. In de Verenigde Staten heeft dit geleid tot een duivels pact tussen de federale regering en de Federal Reserve – die geen federale instantie is en daardoor niet rechtstreeks rekenschap aan het volk hoeft af te leggen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de regeringen van tegenwoordig ook onder ogen moeten zien dat ze meer geld willen uitgeven dan de mensen aan belasting willen betalen. Zodoende laten ze de bankiers dat geld uit het niets maken, waardoor de waarde van geld wordt uitgehold – en zo heffen ze belasting bij de mensen zonder dat zij zich daarvan bewust zijn.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat president Bush de geldmachine in werking heeft gezet om de oorlog in Irak te financieren. De Federale Reserve heeft geld uit het niets gemaakt en het aan de federale regering uitgeleend, zodat zij dat konden gebruiken om de militaire invasie in Irak te financieren.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat dat dit niet alleen wordt gedaan om oorlogen te financieren. Het gebeurt op veel andere terreinen van de economie, wanneer de regering meer geld wil uitgeven dan ze denkt dat de mensen aan belasting willen betalen, ze camoufleert het dus gewoon als inflatie. De mensen betalen er toch wel voor, maar nu merken wij het niet en daardoor maken we er geen bezwaar tegen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de bankiers en de mensen aan de top van de financiële elite enorme winsten maken door geld uit het niets te creëren, omdat de mensen niet alleen te maken krijgen met de waardevermindering van hun geld, maar ook de rente van de nationale schuld moeten betalen. Toch maken de bankiers zich er niet druk over of een natie die schuld terugbetaalt – zolang wij maar rente blijven betalen en hen meer geld uit het niets laten maken, zodat zij de geldmachine kunnen laten werken.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat er direct verband bestaat tussen oorlogen en de geldmachine. Want de bankiers hebben zich lang geleden al gerealiseerd dat er geen betere manier is om winst te maken dan door naties tegen elkaar op te zetten om oorlogen te voeren. Want wanneer naties oorlog willen, dan geven ze meer geld uit dan in vredestijd. En de machtselite behaalt de winst, want zij financieren vaak beide partijen bij een conflict en leveren ook de wapens die tijdens dat conflict worden gebruikt.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat een vervormd geldstelsel een vorm van slavernij is die veel verder gaat dan fysieke slavernij. Want economische slavernij is een vorm van slavernij die de meeste mensen niet begrijpen en daarom kunnen wij er geen bezwaar tegen maken. We merken alleen maar dat we steeds harder moeten werken.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de mensen de wilskracht moeten verzamelen om onszelf te informeren om aan de weet te komen waarom we harder moeten werken en minder kunnen kopen dan vroeger. Omdat wij mensen zullen aantrekken die bereid zijn met het systeem te knoeien en misbruik te maken van de mensen als we niet bereid zijn de verantwoording op ons te nemen voor onze maatschappij en het geldstelsel.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de machtselite, als de goede mensen niets doen, onvermijdelijk de geldvoorraad zal laten groeien door hun hebzucht, blindheid en spirituele hoogmoed. Zij denken dat ze nooit de consequenties van hun daden hoeven te dragen, omdat ze er zo aan gewend zijn dat de mensen hun karma dragen, waardoor zij denken dat ze met alles weg kunnen komen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be. (3x, 9x of meer opzeggen)

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x, 9x of meer opzeggen)

1. In naam van Saint Germain roep ik op dat de sluier in het collectieve bewustzijn wordt vernietigd opdat mensen tot het besef zullen komen dat wij niet kunnen verwachten dat de machtselite de neerwaartse spiraal stopt. Als wij de rem er niet op zetten, is het slechts een kwestie van tijd voordat de geldmachine kapot gaat, totdat het hele systeem bezwijkt en de natie er de noodzaak van moet inzien dat er weer een gezond geldstelsel moet komen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat je met een gezond geldstelsel een goed fundament voor een economie in de Gouden Eeuw legt – waarin geld aan echte waarde gekoppeld is, zoals de waarde van de arbeid van de mensen. In de Gouden Eeuw is er een gestage groei van overvloed en kansen, waarbij alle mensen eerlijke winst maken door hun inspanningen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat niemand arm is in de Gouden Eeuw van Saint Germain, dat het niemand aan voedsel ontbreekt, dat het niemand aan een fatsoenlijk levensstandaard ontbreekt. Het ontbreekt niemand aan vrije tijd om de spirituele aspecten van het leven naar eigen inzicht na te streven.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat er geen eind komt aan de groei van de economie in een Gouden Eeuwmaatschappij. Want het concept dat er een limiet aan groei zit, is ons opgedrongen door de elite die wil dat wij limieten voor ónze groei accepteren, terwijl zij niet van plan zijn om het vergaren van rijkdom, macht en privileges voor zichzelf aan banden te leggen. Maar ze moeten een manier bedenken om de mensen tevreden te laten zijn met minder opdat zij meer kunnen krijgen.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat geld niet slecht is, maar een uitdrukkingsvorm van de Moeder en de Moedervlam. Als de Moeder echter is losgekoppeld van de Vader, dan wordt de Moeder een doel op zich. En dan wordt geld een doel op zich in plaats van een middel dat als doel heeft de goddelijke economie te laten groeien en meer overvloed te schenken.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat wanneer de Moeder vervormd is, de situatie ontstaat dat wij de groei beperken in plaats van een opwaartse spiraal te creëren waarin de overvloed toeneemt, waardoor de rijkdom zich in handen van een kleine elite concentreert.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de elite de rijkdom in hun eigen handen wil concentreren en het kan hen niet schelen dat de totale hoeveelheid overvloed niet toeneemt, want het kan hen niet schelen dat de mensen in armoede leven. In feite hebben ze dat liever, omdat zij dan rijker lijken.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat de machtselite gevangenzit in het dualiteitsbewustzijn, dat relatief is, en daarom alles met elkaar vergelijkt op basis van een relatief waardeoordeel. En dus plaatsen zij zichzelf hoger vergeleken met anderen door de mensen te onderdrukken, door de waarde van hun arbeid te beperken en zodoende de totale hoeveelheid rijkdom te beperken.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van het feit dat dit een totale vervorming is van zowel de Goddelijke Vader als de Goddelijke Moeder, omdat de Goddelijke Vader voor de toename van de totale hoeveelheid overvloed zorgt en de Goddelijke Moeder die eerlijk onder alle mensen verdeelt, zodat zij een fatsoenlijke levensstandaard kunnen krijgen en hun goddelijke plan kunnen uitvoeren op een manier die zij persoonlijk geschikt vinden.

Oh Saint Germain, your violet light,
makes the future oh so bright.
Consuming poverty and strife,
all people have abundant life.

Your violet flame the Earth does seal,
the Golden Age is now for real.
Oh Saint Germain, your Freedom Flame
perfects the Earth in God’s own name.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be.

O Saint Germain, jouw violette licht
maakt de toekomst o zo mooi.
Ze verteert armoede en strijd,
alle mensen hebben het overvloedige leven.

Jouw violette vlam verzegelt de aarde,
de Gouden Eeuw bestaat echt.
O Saint Germain, jouw Vrijheidsvlam
vervolmaakt de aarde in Gods eigen naam.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

 

De aarde wordt verzegeld in de Vrijheidsvlam
Eén met Saint Germain zeg ik tegen alle mensen overal: “Word wakker en eis je geboorterecht op!” Saint Germain staat klaar om ons de Gouden Eeuw te geven, want als Vader van de Gouden Eeuw geeft hij ons met het grootste genoegen zijn koninkrijk.

Ik eis hierbij de Gouden Eeuw van Saint Germain op. Ik accepteer die. Ik realiseer die! Ik ben bereid om dat aan Saint Germain te bewijzen en de overvloed en wonderen te ontvangen die hij nu graag zou willen geven. Want ik ben bereid om zijn ideeën te gebruiken om iedereen ervan te laten profiteren in plaats van ze te misbruiken door rijkdom in handen van de elite te concentreren.

(Zeg het volgende decreet in ieder geval één keer op, je kunt het zo vaak opzeggen als je wilt. Onderaan staat de Nederlandse vertaling.)

1. Oh Saint Germain, bring Freedom’s Flame,
you come to Earth in Christ’s own name.
The violet flame is your own plan
to raise the Christ in every man.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be.

2. For Christ is Lord and you are king,
as peace and freedom now you bring.
with Jesus you now point the way
that brings the dawn of a new day.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be.

3. Together you will turn the page
and lead us to the Golden Age.
Where Freedom’s flame will reign supreme,
fulfilling Heavens highest dream.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be.

4. Oh Saint Germain and Jesus dear,
to you and Mary we draw near.
From you above to us below,
we will maintain a constant flow.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be.

5. Together we now bring the light
that makes the Earth a star so bright.
her radiance will shine through space
awakening the I AM race.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be.

6. By Michael raised for all to see,
the banner of Christ Victory.
All darkness is replaced by light,
as all of cosmos shines so bright.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be.

7. Oh Saint Germain, we keep the flame
of freedom burning in your name,
until the Golden Age we see,
an age in which all life is free.

Violet flame, let it flow,
saturate all life below,
always flowing, ever growing
upon us all grace bestowing.

Violet fire, penetrate,
violet fire saturate,
violet fire purify,
violet fire sanctify,
we are pure, we are healed,
in your light, we are sealed,
forever free
in God to be.

1. O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam;
Jij kwam op aarde in naam van Christus zelf.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in elk mens te verheffen.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg,
die de nieuwe dageraad brengt.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

3. Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig zal heersen
en de grootste droom van de hemel wordt vervuld.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

4. O Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Maria in de buurt.
Van jullie Boven, naar ons beneden
zullen wij een constante stroom in stand houden.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

5. Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wekken.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

6. Michaël houdt voor ieder zichtbaar,
de banier van de Christuszege omhoog.
Alle duisternis wordt door licht vervangen
nu de hele kosmos zo helder straalt.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

7. O Saint Germain, wij houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat wij de Gouden Eeuw zien,
een eeuw waarin al het leven vrij is.

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.

Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

Ik accepteer dat de Gouden Eeuw van Saint Germain een manifeste werkelijkheid is op deze planeet (3x of meer).

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen lossnijdt van de geesten en energie van economische slavernij.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen lossnijdt van de leugens van de antichrist die tot economische slavernij leiden .

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen van de allergrootste geestelijke slavernij aan het bewustzijn van gebrek, lossnijdt.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen lossnijdt van de allergrootste materiële slavernij aan het geldstelsel dat de machtselite in de macht heeft.

Ik kies ervoor één met mijn God te zijn en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de krachten van economische slavernij op aarde bindt.

De aarde en haar totale overvloed is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke. Amen.

Verzegeling

Ik bevestig dat de oneindige kracht van het Goddelijke Vrouwelijke alle mensen omgeeft met een ondoordringbaar schild van onvoorwaardelijke liefde die het hele armoedebewustzijn verteert. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle soorten energie van gebrek die naar ons toe gezonden worden door de krachten op deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons, het menselijke ego, bindt opdat hij, wanneer de prins van deze wereld komt, geen armoedebewustzijn bij ons vindt. Ik geef het anti-zelf op en al het gebrek in mij en alle mensen, en ik aanvaard dat dit nu wordt verteerd door de onvoorwaardelijke liefde van het Goddelijke Vrouwelijke. Ik aanvaard dat het anti-zelf van mensen wordt vervangen door ons Christuszelf, nu en eeuwig.

Met de kracht van de Christusvlam in mij bevestig ik dat ik ben verzegeld in de Vlam van Onvoorwaardelijke Overvloed. Ik bevestig dat alle mensen zijn verzegeld in de Vlam van Onvoorwaardelijke Overvloed. Ik bevestig dat de aarde is verzegeld in de Vlam van Onvoorwaardelijke Overvloed. Daardoor wordt het Moederlicht volmaakt één met de Goddelijke Vader. En met de kracht van de Heilige Geest, stroomt het naar de matrix van de Zoon die het overvloedige leven aan alle mensen brengt die in het Eenzijn verblijven. Amen.

Volgende: WIN27: Saint Germains Oproep tot Duurzame Groei in de Economie