Christenen houden de vooruitgang van de democratie in Amerika tegen

 

Is het niet ironisch dat het feit dat een religie met veel verschillende kerken beweert dat zij de religie van Christus is? Sommigen beweren zelfs dat de leiders van hun kerken Christus vertegenwoordigen, dat zij de enigen zijn die Christus vertegenwoordigen, dat ze op de een of andere manier het patent op Jezus Christus hebben gekregen. Maar zijn ze bereid om naar hoger bewustzijn te streven en hun beeld van het christendom te laten aanvechten door Jezus?

Ze willen dit niet begrijpen. Ze zijn niet bereid om hiermee te worstelen. En hoe komt dat? Ze zijn zo druk bezig te kijken naar de splinters in de ogen van hun broeders en zusters dat ze niet bereid zijn om naar de balk in hun eigen oog te kijken, en wat voor balk is dat? Dit is de balk, het bewustzijn, dat Jezus heeft aangevochten toen hij tegen Petrus zei: “Ga achter mij Satan! Jij bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.” Petrus zei tegen Jezus: “Laat het ver van U zijn, Heer! Er zal u niets overkomen wat niet in overeenstemming is met mijn verwachtingen of wat er met de Levende Christus zou mogen gebeuren.” En dit bewustzijn wordt tot op de dag van vandaag door de christelijke religie beoefend. Het is overal ter wereld waar christelijke kerken zijn, maar tegenwoordig zie je dat het vooral sterk is in Amerika. Het is een van de belangrijkste dingen die de vooruitgang in Amerika in de weg staat en wie oren heeft om te horen en ogen om de balk in hun eigen oog te zien, moet het begrijpen.

De meeste christenen in Amerika zijn van jongs af aan geprogrammeerd om niet hun verbeeldingskracht te gebruiken, vooral niet in hun religie met al haar doctrines en dogma’s. Maar hoe het ook zij, laten we ons voorstellen dat Jezus, een spiritueel wezen met alle macht in de hemel en op aarde, besloot een fysiek lichaam aan te nemen en in Amerika te verschijnen, in Amerika rond te lopen of misschien rijden aangezien dit het land is van de automobiel en dat hij daar zou preken. Wat zou hij preken als hij vandaag in Amerika zou verschijnen? Veel christenen zouden zeggen dat Jezus aangezien hij de Zoon van God is en hij perfect moest zijn toen hij tweeduizend jaar geleden geïncarneerd was, tegenwoordig precies hetzelfde zou zeggen als toen, omdat wat hij toen zei perfect was, het Woord van God was, dus hoe zou je dat dan nog kunnen verbeteren?

Dit is natuurlijk het bewustzijn van Petrus, het satanbewustzijn, dat wil dat Christus zich aanpast aan zijn eigen bewustzijnsstaat. Waarom komt Christus naar de aarde? Omdat mensen gevangenzitten in het doodsbewustzijn, het Satanbewustzijn, het bewustzijn dat door Petrus wordt geïllustreerd. Christus komt hen tot leven wekken, het leven van het Christusbewustzijn. Hoe kan de Christus je wekken als jouw bewustzijn overeenkomt met verwachtingen die berusten op het satanische bewustzijn? Dat kan niet! Dat is onmogelijk! Tweeduizend jaar geleden waren er veel mensen die Jezus afwezen omdat hij iets zei of deed wat niet overeenkwam met hun verwachtingen van hoe een spirituele leider, mogelijk de Messias, zou moeten praten of handelen.

Wie waren die mensen? Veel mensen waren, zoals je ook in de Bijbel kunt zien, behoorden tot de gevestigde religieuze leiders, de Schriftgeleerden, de farizeeërs, de Sadduceeën, het sanhedrin. Omarmden zij Jezus? Accepteerden ze wat hij zei? Waren ze bereid om te veranderen? Waren ze bereid hun religie te veranderen op basis van het Levende Woord van God? Nee, ze vonden dat een voorbeeld dat Jezus noemde of het voorbeeld dat hij gaf, niet aan hun verwachtingen voldeed en verwierpen daardoor alles wat hij deed en zei. Dit is het satanbewustzijn.

Wat zou Jezus tegenwoordig tegen de Amerikanen zeggen?
Stel je nu voor dat Jezus vandaag door Amerika zou lopen preken. Wie zouden hem dan als eerste afwijzen? De leiders van vrijwel alle christelijke kerken in Amerika; dat zouden de Schriftgeleerden en de farizeeërs, de Sadduceeën en het sanhedrin zijn. De wijze mannen, want het zijn nog steeds mannen, die dachten dat ze beter dan de Levende Christus wisten wat de Levende Christus zou zeggen. Een van de redenen zou zijn dat hij niet zou zeggen wat hij destijds zei. Hij zou over veel dezelfde dingen praten omdat de psyche van de mens de afgelopen tweeduizend jaar niet zoveel is veranderd, maar hij zou niet dezelfde woorden gebruiken en hij zou natuurlijk praten over problemen van tegenwoordig, die tegenwoordig relevant zijn. Hij zou tegenwoordig niet in gelijkenissen praten omdat het bewustzijn is gegroeid. Mensen weten tegenwoordig zoveel meer, zodat hij veel directer iets kan zeggen.

Jezus zou niet dezelfde beelden gebruiken. Er zou geen barmhartige Samaritaan zijn als hij tegenwoordig zou spreken, want hoeveel Samaritanen zijn er in Amerika? Hij zou andere manieren vinden. Hij zou praten over wat er gaande is in de Amerikaanse samenleving en de leiders van christelijke religies zouden natuurlijk zeggen: “Dit kan niet de echte Jezus zijn; de echte Christus spreekt niet op deze manier, want die zou niet veel anders zijn dan de manier waarop hij tweeduizend jaren geleden sprak.” Is de wereld anders dan tweeduizend jaar geleden? Waarom zou Jezus dan niet praten op basis van hoe de wereld er tegenwoordig uitziet? Er zit een zekere ironie in, omdat juist de mensen in Amerika die beweren dat zij Christus vertegenwoordigen voor het Amerikaanse volk, de eersten zouden zijn die Jezus afwijzen als hij in fysieke vorm zou verschijnen. Denk hierover na. Denk hier eens over na en denk dan verder. Hoe wijs je de Levende Christus af? Tweeduizend jaar geleden was Jezus gezalfd tot de Levende Christus die was geïncarneerd: “Ik kan zelf niets doen, de Vader in mij doet het werk.”

Jezus, als geïncarneerd wezen, was niet de Levende Christus. Hij was de open deur voor het Christusbewustzijn; om dat door hem heen te laten schijnen. Dit hebben ze ontkend sinds de stichting van de katholieke kerk. Wat voor kerk is dat? Een kerk die berust op het Petrusbewustzijn, dat hij niet overwon, zoals je duidelijk kunt zien als je het Nieuwe Testament leest en zijn reactie op de kruisiging en arrestatie van Jezus. Petrus heeft nooit het Petrusbewustzijn, het satanische bewustzijn, overwonnen. Hij wilde dat Christus zich aan zijn bewustzijn aanpaste; hoewel hij had ingezien dat Jezus een ander bewustzijn had, wilde hij toch dat hij dat van hem aanpaste. Hij nam dit mee naar Rome, wat tot uiting kwam in zijn eis om ondersteboven te worden gekruisigd omdat hij het niet waard was om op dezelfde manier als Christus te worden geëxecuteerd. Maar wat zei Jezus tegen zijn discipelen? Dat ze één moesten worden, niet alleen met Jezus, maar met het Christusbewustzijn waarmee hij één was geworden. Hoe word je de Levende Christus? Alleen als je één wordt met het universele Christusbewustzijn, het hogere bewustzijn.

Maar nogmaals, volgens de christenen en hun letterlijke interpretatie van het woord van God, was Jezus niet de Levende Christus. Hij was al vanaf het allereerste begin God. Jezus was fundamenteel anders dan alle andere mensen en dit is nogmaals het satanische bewustzijn dat wat wil? De missie van Christus vernietigen door alle mensen te laten denken dat hij fundamenteel anders was dan zij, zodat ze zijn voorbeeld niet kunnen volgen en het Christusbewustzijn kunnen aannemen. Dit zal door vrijwel alle kerkleiders in Amerika worden ontkend, of ze nu katholiek of luthers of evangelisch zijn, of hoe ze zichzelf ook noemen. Dit zal worden ontkend. Maar hoe kunnen ze dat ontkennen? Omdat ze in het satanbewustzijn, het Petrusbewustzijn, zitten en hierdoor verblind zijn en daardoor denken dat ze het beter weten dan Christus, beter dan God.

Wanneer je naar hun psyche kijkt, dan kijken ze naar de wereld. Zij, of ze zich er nu van bewust zijn of niet, denken dat “God en Christus daarboven in de hemel zijn, maar wij zijn hier beneden, wij zijn de leiders van de mensen hier beneden en wij weten hier beneden waardoor de mensen verlost zullen worden. Wij weten wat er moet gebeuren.”

Welnu, dit is precies het bewustzijn dat je zag bij de Schriftgeleerden en farizeeërs. Wat heeft Jezus tegen de Schriftgeleerden en farizeeërs gezegd? “Hypocrieten! Jullie zijn kinderen van jullie vader, de duivel. Jullie komen uit gebleekte graven gevuld met doodsbeenderen.” En als Jezus vandaag op aarde zou zijn en christelijke predikanten zou tegenkomen die met hun verfijnde interpretaties van de Bijbel kwamen, wat zou hij dan tegen hen zeggen? “Hypocrieten! Jullie zijn kinderen van jullie vader de duivel, jullie zitten vol doctrines van dode mensen.” En hoe zouden ze dit opnemen? Ze zouden Jezus afwijzen, ze zouden er alles aan doen om de mensen zover te krijgen dat ze hem zouden afwijzen. Waarom? Omdat ze hun positie, hun macht, hun voorrechten zouden verliezen. Die zouden ze verliezen. Maar wat betekent dat? Degene die zijn leven probeert te redden, zal het verliezen, maar wie bereid is zijn leven te verliezen omwille van hem, zal het vinden, zal het eeuwige leven vinden.

Als er iets is waar je hier op aarde zo aan vasthoudt dat je de Levende Christus die voor je staat, verwerpt om dat te behouden, dan kun je niet tegelijkertijd beweren dat je de vertegenwoordiger van Christus bent, want dat is pure, absolute, hypocrisie. Er is geen andere manier om dit vanuit het perspectief van Christus te bekijken. Er zijn talloze andere manieren om ernaar te kijken vanuit het perspectief van mensen die vastzitten in het satanbewustzijn; die kunnen allerlei interpretaties bedenken. Maar de meesten van hen zullen er de voorkeur aan geven om het gewoon te negeren: “Jezus Christus zou er onmogelijk voor kunnen kiezen om via deze persoon te spreken van wie niemand heeft gehoord, die niet eens een christelijke predikant is, die nog nooit iets bijzonders heeft gedaan, die geen specifieke positie heeft of een autoriteit in de samenleving is. Dit kan onmogelijk zo zijn, dus we kunnen het veilig negeren.”

Natuurlijk zouden ze hetzelfde doen als Jezus fysiek zou verschijnen; ze zouden zeggen: “De echte Jezus Christus zou er nooit voor kunnen kiezen om in deze fysieke manifestatie te verschijnen en onze doctrines en standpunten ter discussie te stellen. Daarom moet dit wel een valse Christus zijn, hij komt ‘van de duivel’ en we kunnen hem wel negeren.” En natuurlijk mag dat, vrije wil is vrije wil. Maar toch zullen er mensen in Amerika zijn die hem niet negeren. Sommigen zullen het zelfs begrijpen vanuit een hoger bewustzijn, vanuit het collectieve bewustzijn, en zullen ze in staat zijn om naar de christelijke religie te kijken en iets te zien wat ze nog niet eerder hadden gezien. Sommigen zullen het begrijpen, sommigen zullen ontwaken, sommigen zullen bereid zijn hun leven te verliezen om een hoger bewustzijn van de Christusrealiteit te krijgen.

De fundamentele psyche van de christelijke kerken in Amerika
Waar bestaat het fundamentele bewustzijn, de fundamentele psyche, van de christelijke beweging in Amerika uit en hoe beïnvloedt die Amerika? Is het echt logisch dat je een democratisch politiek systeem hebt, maar een economisch systeem dat volledig antidemocratisch is door een kleine elite te laten doen wat ze wil om de rijkdom in hun eigen handen te concentreren en het van de mensen af te pakken. Natuurlijk is dit ook de antichrist, een antichristelijk economisch systeem.

Heeft Jezus niet gezegd: “Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen?” En doet de financiële elite in Amerika dat, en doet die dat ook al heel lang, al bijna sinds de oprichting van deze natie? Lijkt dat op Christus, is het christelijk om de rijkdom van de mensen te stelen en in handen van één procent te concentreren? Natuurlijk kunnen sommigen wel zien dat dit niet zo is.

Dan is de logische consequentie dat je de vraag stelt: “Is het logisch dat een land met een democratisch politiek systeem een dominante religie heeft die volledig en totaal antidemocratisch is?” Veel mensen zullen hier natuurlijk bezwaar tegen maken, omdat sommigen van jullie misschien wel de tegenstand van het collectieve bewustzijn kunnen voelen alleen al als je dit zegt. En ze zullen zeggen: “De christelijke religie, de christelijke dominees en de christelijke mensen respecteren de democratie natuurlijk.” Doen ze dat nu dan? Doen ze dat echt? De fundamentele psyche van christelijke leiders en veel leden van christelijke kerken in Amerika is dat ze denken dat zij het beter weten.

Ze denken niet bewust dat ze het beter weten dan God of Christus, maar ze denken zeker bewust dat zij het beter weten dan andere mensen. Zij weten als geen ander hoe Amerika geregeerd moet worden. Ze geloven dat Amerika geregeerd moet worden op grond van hun specifieke persoonlijke, subjectieve interpretatie van de christelijke Bijbelboeken. Ze geloven natuurlijk dat hun interpretatie niet subjectief maar objectief is en de enige manier waarop de Bijbelboeken kunnen worden geïnterpreteerd, is letterlijk.

Doe dan gewoon een simpele oefening. Selecteer vijf evangelisch-lutherse kerken in Amerika. Kijk naar hun doctrines. Kijk hoe ze bepaalde verzen uit de Bijbel interpreteren en zie de verschillen. Zie eens hoeveel verschillende interpretaties mensen hebben bedacht van dezelfde Bijbelgedeelten en vraag je dan af: “Kan dit objectief zijn?” “O ja,” zullen veel mensen zeggen: “Nee, de anderen hebben het mis. Wij zijn de enigen die de juiste interpretatie hebben. Onze kleine kerk met honderdvijftig leden hier in centraal Florida, is de enige met de juiste interpretatie van de Bijbel.” “Nee, nee, onze kleine kerk hier op het platteland van Alabama, is de enige die de juiste interpretatie heeft.” Als deze kerken het Christusbewustzijn hadden, zouden ze het met elkaar eens zijn. Ze zouden het met elkaar eens zijn, ze zouden de Bijbel niet hoeven interpreteren, want ze zouden een levende directe ervaring van het Wezen van Jezus krijgen die veel verder gaat dan alles wat er tweeduizend jaar geleden werd opgeschreven of tegenwoordig opgeschreven zou kunnen worden. Er zijn geen woorden voor, en als je op één lijn bent met Christus, één met Christus, laten jullie je niet uit elkaar spelen door woorden. Jullie strijden niet met andere mensen over de interpretatie van woorden, want jullie hebben een gedeelde ervaring van de levende werkelijkheid van Christus die alles op aarde transcendeert.

Omdat ze zo verdeeld zijn, weet je dat ze die ervaring van Christus niet hebben gekregen. En waarom niet? Omdat je Christus niet kunt ervaren met het bewustzijn van antichrist! Je zou misschien net als Petrus kunnen ervaren dat er iets speciaals aan Christus is, dat hij je bewustzijnsniveau te boven gaat. Maar onthoud dat Petrus een directe ervaring had van de levende Christus die geïncarneerd was, maar die kerken ontkennen dat het tegenwoordig ook zou kunnen gebeuren en door die ontkenning hebben zij zich beperkt tot een interpretatie van de geschriften uit het verleden. Ze denken misschien dat sommige dominees de Heilige Geest hebben en de Bijbel met de Heilige Geest interpreteren. Maar nogmaals, er is maar één Heilige Geest. Zou er niet meer overeenstemming en eenheid zijn als ze allemaal op dezelfde Geest waren afgestemd en dat dit de Heilige Geest was? En niet een van die vele andere geesten die in het oor van mensen fluisteren: “O, jij kent de waarheid, jij bent superieur, jij hebt gelijk.” Heel veel mensen trappen erin, net als Petrus die dacht dat hij mijn belangrijkste discipel was toen ik geen fysiek lichaam meer had.

De essentie van een democratie en de christelijke manier van denken
Wat doet dit met de democratie in Amerika? Deze christenen, de meerderheid van de christenen in Amerika, denken dat ze beter dan andere mensen in Amerika weten hoe Amerika bestuurd moet worden en dat zij bepaalde zaken beter weten. Deze mensen hebben een algemeen bewustzijn. Wat is de essentie van een democratie? Dat alle mensen boven een bepaalde leeftijd moeten kunnen stemmen. Eén stem, één stem per persoon. Het maakt niet uit wie het is, van welk ras, welke religie ze hebben, welk geslacht ze hebben. Iedereen heeft één stem. Bij de verkiezingen hebben alle mensen de mogelijkheid om te stemmen. Van degenen die stemmen, worden de stemmen geteld en de meerderheid van de stemmen bepaalt de uitslag van de verkiezing. Of het nu om een speciaal probleem gaat of om de verkiezing van de president of om leden van het Congres en de Senaat, de meerderheid telt. Als je de democratie respecteert, dan respecteer je dat de meerderheid misschien niet net als jij stemt, maar dit is oké voor jou als je in democratie gelooft.

Maar dat is niet de manier van denken van de meeste christenen in Amerika, omdat ze ten prooi zijn gevallen aan de epische manier van denken, omdat het van episch belang is dat de manier waarop zij naar Amerika kijken, over Amerika moet regeren, wat de meerderheid ook zegt. Zij weten dat ze geen meerderheid vormen in Amerika. De meerderheid van de Amerikanen is geen lid van de fundamentalistische evangelische kerken. Ze weten dit. Ze weten dat ze de toekomst van Amerika niet kunnen bepalen door een meerderheid van stemmen, maar ze denken wel dat het van episch belang is dat hun visie Amerika over regeert en daarom zijn ze bereid om binnen bepaalde grenzen te doen wat ze kunnen om die visie aan Amerika op te dringen. Dit is de reden dat ze Donald Trump als president steunden, omdat hij, hoewel hij op geen enkele manier christen of evangelist was, ook dacht dat hij het beter wist en dat zijn mening aan Amerika moest worden opgedrongen, ongeacht het democratische proces en de mensen achter hem; de machtselite, de financiële elite, heeft exact dezelfde mentaliteit.

De waarheid is dat Christus de democratie in Amerika steunt. Christus ondersteunt het proces van democratie dat zich voortdurend ontvouwt. Je zou kunnen zeggen dat er bepaalde zaken zijn waarvan Christus duidelijk de gevolgen ziet en de gevolgen van ja zeggen tegen dit of nee tegen dat; de Christus kan de gevolgen zien; Christus kan zien dat het beter zou zijn voor de mensen, beter voor de land als er een bepaalde beslissing werd genomen. De Christus ziet ook dat democratie een proces is van geleidelijk het bewustzijn van de mensen verhogen. In bepaalde gevallen moeten de mensen ja kunnen stemmen op een bepaalde kwestie en de gevolgen van die beslissing ervaren, zodat die hun bewustzijn op lange termijn kan verhogen, ook al heeft het gevolgen op korte termijn. Dit beseffen mensen die op een democratische manier denken en zij zullen zich dit in steeds grotere getale realiseren.

Het is niet de bedoeling van democratie om een samenleving in een specifieke vorm te manifesteren. Het doel van democratie is de groei in bewustzijn van de bevolking en dit gebeurt soms doordat ze een bepaalde bewustzijnsstaat openbaren en de gevolgen daarvan zien. In feite zou je kunnen zeggen dat er in elke samenleving alleen groei in bewustzijn plaatsvindt wanneer mensen een bepaald scenario openbaren en de gevolgen daarvan ervaren. Net zoals het Russische volk in toenemende mate de gevolgen zal gaan voelen van het scenario dat ze in hun land openbaren.

Een zichzelf bevestigend systeem van de menselijke geest en de rol van Christus
Wij, die in de Christusgeest zijn, realiseren ons dat, zelfs als we mensen op aarde zover zouden kunnen krijgen dat ze naar ons vanuit het geascendeerde niveau luisteren, het niet zou leiden tot een groei in bewustzijn, een maximale groei in bewustzijn als mensen blindelings doen wat we hen zouden vertellen. Mensen moeten een bepaalde hoeveelheid ervaringen krijgen. Ze moeten bepaalde ideeën en overtuigingen die ze hebben, openbaren, de consequenties op fysiek, emotioneel, mentaal en identiteitsniveau ervaren en als gevolg daarvan zal hun bewustzijn veranderen of in ieder geval de potentie hebben om te veranderen.

Nu kun je natuurlijk altijd de zaken omdraaien en zeggen: “Doen de christenen in Amerika dat dan niet? Openbaren zij niet gewoon een bepaald scenario en ervaren de gevolgen daarvan voordat ze van gedachten kunnen veranderen?” Natuurlijk zou je dat kunnen zeggen, maar dan zou je ook kunnen zeggen: “Waarom heeft God dan de moeite genomen om Christus naar de aarde te zenden? Waarom die mensen niet gewoon met rust laten zodat ze de consequenties van hun daden en bewustzijnsstaat kunnen ervaren en dit voor onbepaalde tijd laten gebeuren, totdat ze het eindelijk snappen en van gedachten veranderen?”

In de wet staat dat mensen de vrije wil hebben om te doen wat ze willen, maar ze moeten ook de kans krijgen om het alternatief voor hun huidige bewustzijnsstaat te zien. En de reden hiervoor is dat de menselijke geest een gesloten systeem kan worden, een zichzelf bevestigend systeem, waardoor de mensen er zo van overtuigd raken dat de manier waarop ze naar de dingen kijken, juist is en dat ze zelfs wanneer ze de fysieke gevolgen ervan begrijpen, dat bewustzijn kunnen gebruiken om die gevolgen te ontkennen, te negeren of weg te redeneren. En meestal doen ze dat door naar iemand anders te wijzen, door met hun vinger te wijzen en te zeggen: “O, ons bewustzijn heeft dat niet veroorzaakt. De andere mensen hebben voor dit resultaat gezorgd. Ons bewustzijn heeft natuurlijk niet de problemen in het Duitsland van de jaren dertig veroorzaakt. Dat waren de Joden! Het was niet ons bewustzijn, het bewustzijn van de Russen die de problemen in Rusland na Poetin hebben veroorzaakt. Nee, dat was het westen, de NAVO.”

Als mensen aan hun lot worden overgelaten zonder ooit het Christusbewustzijn tegen te komen, kunnen ze tot in het oneindige zo blijven doorgaan, een eeuwig gevangen blijven zitten in wat ik de dood noemde, een toestand van dood, een toestand van spiritueel dood, het doodsbewustzijn, het bewustzijn van antichrist, de satanbewustzijn. En juist omdat de religie die ontstond omdat ik tweeduizend jaar geleden in een fysiek lichaam verscheen, zo vervormd is dat die religie nu het bewustzijn van antichrist bevordert en tegelijkertijd beweert dat dit het bewustzijn van Christus is, is dit tegenwoordig het grootste probleem in de christelijke beweging in Amerika.

De illusie dat alles op aarde vaststaat
Democratie is de regering van de toekomst, althans de nabije toekomst. Democratie is noodzakelijk voor de groei in bewustzijn van de mensheid. De meeste christelijke leiders in Amerika hebben dit feit niet begrepen, er contact mee gemaakt, of geaccepteerd. Hun visie, hun houding, ten aanzien van het leven en Amerika is in principe dat zij het beter weten. Zij weten het het beste en daarom moeten ze, linksom of rechtsom hun kijk aan Amerika opdringen. Ze denken dat dit gelukt was toen ze een president kregen die rechters voor het Hooggerechtshof koos die Roe versus Wade ten val konden brengen. Ze denken dat het hen gelukt is bij een aantal andere problemen, maar ze realiseren zich niet dat ze de vooruitgang in Amerika in feite tegenhouden.

Ze denken dat er een ‘vaststaande toestand’ moet worden bereikt. Ze denken zelfs dat God en Christus willen dat deze vaststaande toestand op aarde er komt en dat het koninkrijk van God daarna op aarde komt. Dat wil Christus niet. Christus staat voor eeuwige vooruitgang, eeuwige zelftranscendentie. Waarom is Christus tweeduizend jaar geleden naar de aarde gekomen, als er een vaststaande situatie gehandhaafd moest blijven, of dat er een vaststaande toestand moest worden gecreëerd? Was de afgelopen tweeduizend jaar een vaste toestand? Als je terugkijkt, dan zie je dat de katholieke kerk bijna duizend jaar lang bijna het totale denken, de manier van denken in Europa, heeft bepaald. Is er ooit een vaststaande toestand bereikt? Werd die uiteindelijk niet omvergeworpen? Omdat er nooit een vaste toestand op aarde kan zijn.

Waar staat de duivel voor? Waar staat satan voor? Juist het bewustzijn dat denkt dat jij het het beste weet. De duivel denkt beter dan God te weten hoe het universum zich zou moeten ontvouwen en om dit te bewijzen, probeert de duivel alles te fixeren op basis van zijn visie, zijn definitie, en dan wil hij die situatie tot in het oneindige handhaven. Waarom zou God een vaststaande toestand willen? Waarom zou het koninkrijk van God een onveranderlijke samenleving zijn? Sommigen zullen zeggen, omdat het koninkrijk van God perfect is en iets wat perfect is, kan niet veranderen. Maar heeft God dat ooit gezegd? Heeft Christus dat ooit gezegd, of de duivel?

Het levende woord versus dode woorden
De duivel is slim. De slang was de subtielste van de dieren in de hof. De duivel, het bewustzijn van antichrist, wat wij het dualiteitsbewustzijn hebben genoemd, kan alles omdraaien, alles op zijn kop zetten. Ik weet heel goed dat wat er nu gezegd wordt, in woorden wordt uitgedrukt en de mensen met het bewustzijn van antichrist gemakkelijk woorden kunnen vinden om daar tegenin te gaan en argumenten te vinden om te kunnen zeggen: “O, dit kan niet juist zijn; het zit zo.” Hun woorden zijn dode woorden. Het zijn slechts woorden op intellectueel niveau. Het Levende Woord heeft meer dan alleen een intellectuele betekenis, maar draagt de kelk van licht die Christus gaf aan hen die dorstten.

De kelk van licht wordt gedragen door de woorden en degenen die willen, kunnen zich openstellen en het voelen, ze kunnen het licht ervaren dat door de woorden heen stroomt en dat kunnen de valse leiders niet imiteren. Ze kunnen proberen allerlei dingen te manifesteren en beweren dat dit de Heilige Geest is, maar ze kunnen de vibratie van Christus niet imiteren. Natuurlijk kunnen veel mensen die vibratie niet voelen, maar sommigen wel en sommigen zullen dat ook doen.

Wilde Jezus een beweging opzetten die berustte op een geschreven woord dat steeds weer opnieuw kon worden geïnterpreteerd, en opnieuw geïnterpreteerd en weer opnieuw geïnterpreteerd? Nee, hij wilde een beweging oprichten die zich slechts op één ding zou concentreren, namelijk mensen een directe ervaring geven van de Trooster, de Christusgeest, die ene Heilige Geest, die het tegengif is voor alle subtiele interpretaties waar de geest van antichrist mee aan kan komen omdat je een bepaalde vibratie voelt en jij alles wat de duivel jou toewerpt, kunt vergelijken met die vibratie. Je kunt voelen, je kunt leren voelen dat er een verschil in vibratie is en daarom kun je zeggen: “Ga achter mij, satan!” Die beweging wilde Jezus opzetten. Een beweging waarvoor je geen interpretatie van de Bijbel uit het verleden nodig had, omdat je het Levende Woord in het nu had. En geen mensen die passief elke zondag in hun kerk met lege ogen zitten staren, terwijl ze aan iets anders denken als de dominee preekt. Ze beschouwden zichzelf als mensen die op weg waren om geleidelijk hun bewustzijn te verhogen, die hun vermogen om de vibratie te voelen wilden verbeteren en daardoor een steeds duidelijkere uitdrukkingsvorm van het Christusbewustzijn worden.

Niemand heeft ooit het patent gekregen op het Christusbewustzijn, het hogere bewustzijn. Jezus had dat tweeduizend jaar geleden ook niet. Jezus heeft dat nooit aan Petrus gegeven en hij heeft het nooit aan een kerk gegeven. Niemand op aarde, omdat de Heilige Geest waait waarheen hij wil. Dit gaat het menselijke bevattingsvermogen te boven en daarom kunnen mensen die niet in hun macht krijgen, zelfs niet door wat ze in gedachten wel kunnen begrijpen en definiëren en zeggen: “O, dit zou de Christus zeggen, dit zou de Christus niet zeggen.” De Geest blaast waarheen hij wil, want wat is het doel van het waaien van de Geest? Dat alle menselijke verwachtingen en definities worden overtroffen en jou een alternatief te geven, een deugdelijk alternatief, voor je huidige manier van denken, je huidige bewustzijnsstaat, je huidige toestand van dood.

Zij die oren hebben om te horen, ogen om te zien, een hart dat zich openstelt voor de Geest, begrijpen het, voelen het, weten het; zij ervaren het en zij laten die ervaring het zuurdesem zijn die het hele brood van hun bewustzijn laat rijzen. Dat is de basis van de psychologie die Jezus tweeduizend jaar geleden kwam blootleggen. Het is de fundamentele psychologie die Jezus heeft gepredikt, die verborgen zit, zelfs in de fragmentarische geschriften die de aanval van de katholieke kerk hebben overleefd en hun antichrist probeert alle echte banden met de levende Christus te vernietigen en de christelijke religie in een dode religie te veranderen die de Romeinse keizer kon beheersen, en die de mensen kon beheersen.

De noodzaak om het christendom in Amerika weer te herstellen
Veel mensen in Amerikaanse kerken zullen zeggen dat ze luthers zijn, evangelische christenen; onze religie berust niet op de katholieke kerk maar op de Bijbel. Weten jullie niets van geschiedenis af? Hebben jullie nooit gekeken naar de manier waarop de huidige Bijbelboeken zijn gemaakt? Hoe zijn ze geselecteerd? Hoeveel boeken er zijn weggelaten? Hoe werden ze geïnterpreteerd, vertaald, en dergelijke? Hebben jullie echt niet gekeken naar de historische feiten die de afgelopen decennia aan het licht zijn gekomen? Denken jullie echt dat jullie niet worden beïnvloed door de katholieke kerk en de beslissingen van Constantijn en de kerkvaders om de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk te vormen? Zijn jullie vergeten dat het de róóms-katholieke kerk is? Katholiek betekent, zoals je weet, universeel. Betekent Romeins universeel? Hoe kan een Roomse kerk werkelijk universeel zijn?

Het zijn Schriftgeleerden en farizeeërs, huichelaars. Ze zouden Jezus vandaag de dag afwijzen net als tweeduizend jaar geleden. Ze hebben vaak zeventienhonderd jaar leidinggevende posities in christelijke kerken gehad; het zijn wolven in schaapskleren. Als de democratie in Amerika zo goed mogelijk hersteld moet worden, dan moet het christendom op zijn minst in Amerika hersteld worden, want op dit moment is het christendom een religie die achteromkijkt, die wil dat de samenleving zich dit jaar, 2022, conformeert aan waarden en overtuigingen die in het jaar 22, tweeduizend jaar geleden, aanwezig waren. Christus kijkt niet achterom, anders zou Christus nooit op aarde verschijnen.

Nu zullen sommigen zeggen: “Maar Christus wil alleen maar dat mensen worden gered, waarom maakt Christus zich druk over dingen die op aarde zijn gebeurd?” Je zou tegen de dominees kunnen zeggen: “Waarom maken jullie je dan zorgen over wat er op aarde gebeurt? Waarom zijn jullie betrokken bij de politiek? Waarom proberen jullie het politieke proces van de Verenigde Staten te beïnvloeden als jullie denken dat het er niet toe doet, omdat Jezus op elk moment aan de hemel zal verschijnen en de wereld als een boekrol zal oprollen?” Je ziet opnieuw dat er inconsistentie, hypocrisie, is. Christus maakt zich niet druk over bepaalde zaken. Christus maakt zich zorgen over de verhoging van het bewustzijn van de mensen, omdat het verhogen van het bewustzijn van de mensen hen toegang tot het koninkrijk van God, hun verlossing, verschaft.

Kijk naar wat Jezus tweeduizend jaar geleden heeft gezegd. Kijk eens naar wat er met de christelijke religie is gebeurd toen de katholieke kerk werd gesticht; er werd een religie gevormd die de mensen totaal gerust moest stellen, een religie die hetzelfde was als de joodse religie, omdat je alleen maar de aardse leiders van je religie hoefde te gehoorzamen en dan gegarandeerd toegang tot de hemel kreeg. Wat heeft Jezus gezegd? Kijk wat hij heeft gezegd, lees tussen de regels door: “Het koninkrijk van God komt niet door naleving, want het koninkrijk van God zit in jou.” Wat zit er in jou? Een bewustzijnsstaat, jouw bewustzijnsstaat. Het maakt niet uit wat je op de wereld doet, want als jij je bewustzijnsstaat niet verandert, zul je niet in de hemel kunnen komen. Kijk eens naar al die christenen. Ze denken: “Ik word gegarandeerd gered. Ik heb alles gedaan wat mijn religie voorschrijft en dit is de religie van Christus, dus Jezus moet zijn contract nakomen en mij na dit leven komen redden, hij moet mij redden.” Maar heb jij een contract? Laat me dan zien waar in jouw contract staat dat Jezus verplicht is je te redden omdat je iets op aarde hebt gedaan. Je hebt iets op aarde nageleefd, maar je hebt niet naar de balk in je eigen oog gekeken, en daardoor heb jij je bewustzijn niet veranderd.

Het bewustzijn dat de overgrote meerderheid van de christenen tegenwoordig heeft, is niet toegestaan in de hemel! In die bewustzijnsstaat kun je de hemel niet binnengaan. Daarom moet jij je leven, je manier van kijken naar het leven, je gemoedstoestand, verliezen en een hogere gemoedstoestand krijgen, herboren worden in Christus, een nieuw wezen in Christus worden voordat je de hemel kunt binnengaan. Het staat allemaal in de Bijbel als je bereid bent ernaar te kijken.

Hypocrisie en woede in de christelijke beweging
Kijk nu eens naar de christenen in Amerika. Hypocrisie neemt vele vormen aan, dit is er een: veel christenen denken dat ze aardige mensen zijn. Ze gedragen zich altijd vriendelijk. Veel christelijke predikanten spreken zachtjes, ze zijn vriendelijk voor iedereen: “Ik zegen je, mijn kind”, en ze denken dat een christen zich zo gedraagt. Maar kijk dan eens naar een paar predikanten en veel van hun leden. Kijk naar hun daden: “Aan hun vruchten zul je ze kennen.” Kijk naar de schandalen die in christelijke kerken hebben plaatsgevonden. Hoe kan iemand die uiterlijk de indruk geeft dat hij ‘een man van God is’ zoals ze zichzelf noemen, toch een seksuele affaire met een man of een vrouw beginnen of financieel ongepast handelen, of wat het ook maar is.

Waarom bestaat deze tegenstelling? De christenen zeggen: “We zijn allemaal mensen. We zijn allemaal zwak”, net zoals de katholieke kerk over haar priesters zegt die kinderen misbruiken. “We zijn allemaal zwak, we zijn allemaal mensen.” Hoe kun je beweren Christus te vertegenwoordigen als je menselijk en zwak bent? Heeft Jezus seksueel misbruik van kinderen gemaakt? Waarom bestaat er discrepantie tussen het beeld dat ze geven en wat er in hen omgaat? Als een predikant beweert een man van God te zijn, en toch dingen doet die niet van God komen, dan moet er iets in zijn onderbewuste aan de hand zijn.

Wat gebeurt er in het onderbewuste van de meeste christenen in Amerika? Waarom zie je dat sommige mensen, die beweren dat ze een goed christen zijn, zo boos zijn geworden omdat Trump niet herkozen werd? Hoe komt het dat ze zo boos zijn geworden dat ze bereid waren het hele democratische verkiezingsstelsel in twijfel te trekken, waarvan internationale waarnemers zeggen dat het stelsel goed heeft gefunctioneerd? Waarom geloven ze de verkiezingsleugens van Trump? Wat zit hierachter? Als je ernaar kijkt, als je naar hun emotionele lichaam kijkt, zie je boosheid. Ze zijn boos.

De meeste christenen in Amerika tegenwoordig, zowel de leden als de leiders, zijn boos. Ze weten niet waarom ze boos zijn en zodoende doen ze wat boze mensen door de hele geschiedenis heen hebben gedaan. Ze richten hun boosheid op anderen. O, het zijn de democraten; de leden van Antifa; de verkiezingsfunctionarissen die deel uitmaakten van de samenzwering, zij zijn de reden dat we boos zijn. Maar woede is een innerlijke toestand. Die kan worden gekanaliseerd en gericht op uiterlijke omstandigheden, maar wordt niet veroorzaakt door uiterlijke omstandigheden, althans niet de specifieke uiterlijke omstandigheden.

Waar wordt woede eigenlijk door veroorzaakt? Neem een leeuw die zijn hele leven vrij op de savanne heeft rondgezworven. Je vangt hem in een val, je stopt hem in een kleine kooi, of je bindt hem vast met touwen en wat zie je? De leeuw brult, hij laat zijn klauwen en tanden zien en hij haalt uit naar iedereen die in de buurt komt. Vanuit menselijk perspectief zou je zeggen dat de leeuw duidelijk boos is, maar waarom is de leeuw boos? Omdat hij opgesloten zit. Hij voelt zich opgesloten. Waarom zijn christenen boos? Omdat ze zich opgesloten voelen. Waarom voelen ze zich opgesloten? Omdat ze een religie hebben die dit aan hen vertelt. Maar ergens vanbinnen weten ze dat hun religie hen niet de waarheid vertelt. Uiteindelijk weten ze dat ze niet gered zullen worden als ze geloven wat die religie hen vertelt. Hoe weten ze dit?

Volg je de hypocrieten?
Ze weten dit niet bewust. Ze weten het omdat er de afgelopen tweeduizend jaar een zeker momentum in het collectieve bewustzijn groeit. Heel wat christenen hebben aan dit momentum bijgedragen. Maar veel leden van andere religies hebben er ook aan bijgedragen maar ook veel mensen die formeel geen lid zijn van een religie hebben hieraan bijgedragen. Zelfs mensen die beweren dat ze atheïst of materialist zijn, hebben hieraan bijgedragen door iets te doen, namelijk de verantwoordelijkheid te nemen om je eigen psyche, je eigen bewustzijn, te veranderen. En ze hebben ervaren dat je ervaring van het leven verandert, dat je een nieuw mens wordt, wanneer jij je eigen bewustzijn verandert. Maar de christenen zijn opgevoed met het idee dat ze dit niet hoeven te doen. Want wat is de kernboodschap van de kerken in Amerika, de christelijke kerken in Amerika? Dat jij je alleen maar aan de regels hoeft te houden om gered te worden. Je hoeft niet naar de balk in jouw eigen oog te kijken.

Ja, Jezus heeft die opmerking gemaakt, maar hij bedoelde eigenlijk geen christenen. Christenen hoeven niet naar de balk in hun eigen oog te kijken, want zolang ze de regels opvolgen, zullen ze gered worden. Maar ze weten dat dit een leugen is, omdat ze de druk van het collectieve bewustzijn voelen. Het is een verraderlijke, satanische leugen. Je wordt niet gered als je lid bent van een christelijke kerk in Amerika, tenzij jij je bewustzijn verandert, wat natuurlijk kan, maar de meeste mensen kunnen dat niet omdat ze zelfs geen idee hebben waar ze moeten beginnen.

Christenen voelen zich zodoende boos omdat ze zich gevangen voelen. Ze voelen van binnenuit dat ze niet gered zullen worden, maar ze kunnen de andere religie die hen wat anders vertelt, niet loslaten of in twijfel trekken. En ze zitten vast, ze blijven juist in de positie waarin de duivel wil dat mensen zitten. Ze zitten vast, ze zijn immobiel, ze zijn gerustgesteld, ze zitten in een catch-22. Ze kunnen niet uit hun gemoedstoestand komen. Dit is de dood zoals Jezus die tweeduizend jaar geleden afschilderde. Lees in de Bijbel hoe Jezus over de dood sprak. “Laat de doden hun doden begraven.” Kunnen degenen die fysiek dood zijn andere lijken begraven? Nee, er moet dus een diepere betekenis van zijn. Degenen die in spiritueel opzicht dood zijn, kunnen degenen die fysiek dood zijn, begraven en degenen die niet dood zijn, kunnen de Levende Christus volgen en het leven krijgen. Zoek het leven. Kies voor het leven! Als je niet bewust voor het leven kiest, kies je onbewust voor de dood.” En kijk eens naar de predikanten, kijk naar hen allemaal. Zie waarom ze de Levende Christus zouden afwijzen. Omdat ze je gevangen willen houden in hun kerk. Ze willen dat je elke zondag komt en naar hen luistert opdat zij zich belangrijk kunnen voelen. Ze willen dat je hen geld geeft om de rijke levensstijl te kunnen behouden die sommige leiders van megakerken hebben.

Heeft Jezus tweeduizend jaar geleden een paleis voor zichzelf gebouwd in Palestina? Nee, omdat hij wist dat hij maar korte tijd op aarde zou blijven. Waarvoor zou Jezus iets nodig hebben op aarde als hij naar het koninkrijk van zijn vader wilde? Wat laat dit zien over christelijke predikanten die beweren dat ze Christus vertegenwoordigen en paleizen en vorstelijke kerken bezitten? Dat zij iets op aarde willen. Maar hoe kan dat in overeenstemming zijn met Christus die niets op aarde wil? Nogmaals, het zijn Schriftgeleerden en farizeeërs, huichelaars, huichelaars, allemaal. Ga je naar die hypocrieten luisteren? Of ga je naar binnen en ga je op zoek naar een ervaring van het Christusbewustzijn?

Democratie is de regering van Christus
Wat zei de katholieke kerk? Die zei: “De koning en de edele klasse die het volk in haar greep houdt, de bevolking als slaaf houdt, dat is de regering van Christus.” De koning voerde het bevel van God uit, de goddelijke rechten van koningen. Dat zei de katholieke kerk in de middeleeuwen. Jezus zou zeggen: “Ga achter mij satan! Laat het volk beslissen. Laat de meerderheid beslissen en kijken welke ervaringen ze opdoen en of dit hen de kans geeft om hun bewustzijn te veranderen.

“Wat kan jou dat schelen? Volg mij!” Waarom heeft Jezus dit gezegd? Wat heeft het voor zin om te strijden over een of ander probleem dat op lange termijn, op den duur, niet van belang is? Jezus wil een groei in bewustzijn die het hart en de geest van mensen opent voor het Christusbewustzijn, voor de Heilige Geest, en daardoor kunnen ze veranderen zodat ze het koninkrijk van God in zichzelf vinden, omdat ze herboren worden als een nieuw wezen in Christus. Dat wil Christus. Niemand kan dit afdwingen. Geen enkele dictatuur, of die nu katholiek, communistisch of kapitalistisch is, kan mensen dwingen van bewustzijn te veranderen, althans niet naar boven; misschien wel naar beneden.

Dit kan alleen vrijwillig. En waar gaat het bij democratie om? Om de vrijwillige keuzes van mensen. De christelijke religie in Amerika is niet democratisch. Die is dictatoriaal in haar manier van denken. Daardoor wordt die net als elke dictatoriale samenleving, gedomineerd door een kleine elite die denkt dat zij het beter weet. Dit zijn manipulatoren die denken dat ze beter dan God weten hoe het universum werkt, maar dat is niet zo.

De mensen kunnen de manipulatoren tegengaan door hun geest open te willen stellen en zij kunnen ineens voor een verandering zorgen en dan zal niets ooit meer hetzelfde zijn. Dit kan ook in Amerika gebeuren. De verdeeldheid, de vijandigheid die je tegenwoordig ziet, kan bijna onmiddellijk veranderd worden. Veel mensen kunnen wakker worden en zien dat er een discrepantie bestaat tussen mensen die beweren dat ze goede christenen te zijn en boos zijn op een andere groep mensen. Want wat betekent het: “anderen behandelen zoals jij zelf wilt worden behandeld?” En dit was per slot van rekening een van de belangrijkste geboden van Jezus die geen enkele christen echt kan ontkennen. Ze kunnen het verkeerd interpreteren en denken dat ze anderen goed behandelen, maar nogmaals, het is hypocrisie. Zelfs de Christus moet soms een stap naar achteren doen en iets zich laten openbaren.

Volgende: Democratie kan niet berusten op een manier van denken die op geweld berust