Het Christendom

Hoe het christendom de leringen van Jezus heeft vervalst

Het is misschien wel de grootste ironie in de geschiedenis dat juist het instituut dat beweert dat ze Jezus op aarde vertegenwoordigt, zijn leringen totaal heeft verdraaid. Het maakt bijna niet uit aan welke tak van het christendom je bent blootgesteld, maar je hebt een totaal verkeerd beeld van Jezus en zijn ware missie gekregen. Dit beeld berust niet simpelweg op onwetendheid, het berust op een opzettelijke intentie om te verhinderen dat jij de ware leringen van Jezus kent en daardoor je Christusschap gaat opeisen.

Dit wil niet zeggen dat alle christelijke leiders of dominees zich hiervan bewust zijn en opzettelijk de mensen misleiden. De opzettelijk vervalsing van de ware leringen van Jezus heeft al heel lang geleden plaatsgevonden, maar het probleem is dat maar heel weinig moderne christenen willen toegeven wat er is gebeurd, laat staan er iets aan doen om de vergissingen te corrigeren. Het moderne christendom bouwt dus gewoon haar kathedralen op het zand van vervalsingen en manifestaties in het verleden.

Waarom werd de boodschap van Jezus vervormd en vervalst? De machtselite van zijn samenleving heeft Jezus gedood en sindsdien zijn er verschillende machtselites geweest die er alles aan gedaan hebben wat zij maar konden om te verhinderen dat jij het voorbeeld van Jezus zou volgen. De leiders van de regerende machtselite willen niet dat er zelfs maar één persoon beweert dat hij of zij het Christusschap bezit en zij willen al helemaal niet dat tienduizend mensen of zelfs miljoenen mensen dat doen.

Het enige wat je moet erkennen, is dat het christendom geen religie is, in de betekenis van een instituut dat zich wijdt aan het zekerstellen van jouw verlossing. In plaats daarvan is het christendom een politiek apparaat dat zich erop richt om het merendeel van de bevolking onder de duim te houden en vooral te voorkomen dat er mensen komen die hun Christusschap tot uiting durven te brengen.

De leringen op deze website beschrijven veel van de leugens en verkeerde interpretaties die zijn gebruikt om de boodschap van Jezus te vervalsen. Je kunt ook de ware boodschap van Jezus lezen en zien dat die tegenwoordig nog steeds relevant is.

Gebruik de knoppen om te vinden wat je interesseert.

Introductieartikel:

Een blind christendom kan niet tegemoetkomen aan de spirituele noden van de mensen van tegenwoordig

Langere artikelen:

De keuze die je niet hebt zonder Christus
De ware missie van Jezus is dat wij een keus voorgelegd krijgen die wij niet hadden voordat wij de Levende Christus ontmoeten

Ben je door het christendom gekwetst?
Veel mensen zijn zo gekwetst door het dogmatisme en het geweld van het officiële christendom dat zij alle religie en spiritualiteit hebben opgegeven. Het alternatief is dat je een constructievere benadering van spiritualiteit en de leringen van Jezus ontwikkelt.

Ontwaken uit de christendom-waanzin
Waarom hebben christenen de meest bekrompen geest op de planeet?

Er zit meer in het leven – en het christendom!
Waarom kunnen veel moderne mensen niet tevreden zijn met de dogma’s van het christendom en worden ze spirituele zoekers. En waarom de ware Jezus zoveel te bieden heeft aan die mensen.

De vier dodelijke christelijke aannames
In dit artikel worden de vier meest voorkomende aannames onderzocht die de meeste christenen nooit onderzoeken, maar die verhinderen dat zij weten wat de echte leringen van Jezus zijn

De eersten zullen de laatsten zijn
Hierin wordt uitgelegd waarom de doorsneechristenen níét zullen worden gered. Zij gebruiken de dogma’s van een religie op de wereld om het Levende Woord van Christus af te wijzen – net zoals de Schriftgeleerden en farizeeërs met Jezus hebben gedaan.

Volg mij – niet Petrus!
De katholieke kerk beweert dat ze is gestoeld op het gezag van Petrus. Dit artikel legt uit waarom het bewustzijn van Petrus regelrecht het tegenovergestelde was van de ware bedoeling van de komst van Jezus.

 

De Secties:

Een boodschap voor christenen

Waarom mensen Christus afwijzen

Christelijke overtuigingen onderzoeken

Algemene spirituele concepten

Waarom het doorsneechristendom een valse religie is

Kan de katholieke kerk het overleven?

De katholieke kerk vertegenwoordigt Christus niet

Is het christendom satanisme in vermomming?

Q&A: De missie van Jezus

Q&A: Jezus tegenwoordig

Q&A: Bijbelinterpretaties

Q&A: Het vroege christendom

Q&A: Het christendom tegenwoordig

Q&A: De katholieke kerk