De keuze die je zonder Christus niet hebt

Een boodschap van Geascendeerde Meester Jezus

Voor wie oren heeft om te horen

Waarom komt de Levende Christus op aarde? Om de mensen echt de keuze te geven, een keuze die je pas krijgt wanneer je de Levende Christus tegenkomt – in tegenstelling tot het door mensen geschapen beeld van Christus.

Welke keuze geeft de Levende Christus aan jou? De keuze om Christus te accepteren of af te wijzen. Als je denkt dat dit een kwestie van leven of dood is, dan klopt dat.

Veel hedendaagse christenen nemen zonder kritiek aan dat mijn vroege discipelen en studenten dezelfde benadering van religie hadden als zij zelf tegenwoordig. Misschien kun jij een grotere vergissing of oordeel bedenken, maar ik kan dat op dit moment niet.

Wie waren mijn eerste discipelen en studenten? Dit waren mensen die verder wilden kijken dan het mentale kader van de heersende religie in die tijd. Wie zijn tegenwoordig mijn ware studenten? De mensen die bereid zijn om verder te kijken dan het mentale kader van de heersende religie van tegenwoordig – die zichzelf toevallig christendom noemt.

Heel veel christenen nemen de religies op de wereld met haar kathedralen, geschriften, priesterschap, uitgebreide rituelen en het gezag dat ze lijken uit te stralen, als vanzelfsprekend aan. Zij denken dat het altijd zo geweest is en dat mijn vroege studenten dezelfde religie op de wereld aanhingen als zij. Maar toen ik op aarde liep, was er geen wereldlijke religie, maar slechts één persoon die geen duidelijke aanspraak maakte op gezag. Mijn vroege studenten volgden mij geheel op basis van een innerlijke herkenning. Zij wisten intuïtief dat mijn Aanwezigheid een snaar raakte in hun hart en daardoor brandden hun harten van binnen. Ik zou willen dat ieder die zichzelf een christen noemt, naar deze rechtstreekse ontmoeting met de Levende Christus in zichzelf op zoek zou gaan.

Veel christenen geloven dat ik naar de aarde kwam om een religie op de wereld te stichten, namelijk de religie die zij tegenwoordig aanhangen. Maar wie hadden mij gemarteld en gedood? De priesters van de heersende religie van tegenwoordig – een religie die zo rigide is dat zij niet de verandering kon omarmen, die ik kwam brengen. Waarom zou ik dan een religie komen stichten die net zo rigide was als die waarvan de leiders mij lieten doden?

Ze zeggen dat de geschiedenis zichzelf herhaalt. Als dat in het algemeen zo was, dan zou de mensheid gedoemd zijn zichzelf te vernietigen. Ik kwam naar de aarde om te demonstreren dat de geschiedenis zichzelf niet hoeft te herhalen, want alle zelfbewuste wezens hebben het potentieel om hun verleden te transcenderen. Ik kwam om een spirituele beweging te stichten die de rigiditeit van alle vorige religieus zou transcenderen.

Helaas duurde het niet lang of een georganiseerde christelijke kerk begon zich af te tekenen. De leiders van die organisatie begrepen de aard van mijn missie niet. Daardoor heeft de geschiedenis zichzelf inderdaad herhaald, omdat de christelijke religie net zo rigide en autoritair werd als de religie waarvan de priesters mij afwezen. Ik ben opnieuw gekomen voor degenen die oren hebben om te horen hoe je dat patroon kunt doorbreken.

Zeg ik hiermee nu dat de christelijke religie niet de soort spirituele beweging was die ik wilde stichten?
Precies.

Mijn vroege studenten noemden zichzelf christenen. Zij beschouwden zichzelf als ‘Volgers van de Weg’, de Weg die IK BEN.

Ik geef dit boek uit omdat ik de mensen de keuze wil geven. Volg je de religie van het wereldlijke christendom of wil jij de innerlijke weg van de Levende Christus volgen?

Als je voor de wereldlijke religie kiest, dan hoef je niet verder te lezen. Niets van wat ik tegenwoordig kan zeggen, kan mensen die in de leugen geloven dat ik 2000 jaar geleden stopte met spreken tot de mensheid, laten accepteren.

Ik ben altijd bij jou. Welk deel van ‘altijd’ begrijp je niet?

Als je de innerlijke weg zou volgen, ga dan alert verder, want de Weg is niet duidelijk. Als dat zo was, dan zouden zeker veel meer mensen die hebben ontdekt tussen de regels van de wereldse Bijbel door in de laatste 20 eeuwen.

Denk er eens over na waarom ik, toen ik zo lang geleden op aarde rondliep, het zo vaak had over degenen die ‘oren hebben om te horen’. Is het niet duidelijk dat veel mensen in die tijd geen ‘oren’ hadden om mijn innerlijke boodschap te horen? Zelfs tegenwoordig hebben veel mensen geen oren om de ware boodschap van Christus, het Levende Woord, te horen. Helaas hebben de meeste christenen hun geest en hart afgesloten voor mijn Levende Aanwezigheid.

Denk eens na over de status van jouw innerlijk gehoor, want de woorden die je hoort zijn niet het belangrijkste. Wat ertoe doet, is of je kunt horen wat ik – de Levende Christus – jou in je hart kan vertellen, terwijl je de woorden hoort, en een innerlijke snaar raak zodat je mijn Levende Geest wilt ontmoeten.

Denk eens na waarom heel veel van de uitspraken die ik 2000 jaar geleden heb gedaan, op raadsels lijken met een verborgen betekenis. Als die letterlijk worden geïnterpreteerd, zullen ze hun innerlijke geheimen niet prijsgeven. Als je die met een open hart en geest benadert, zal mijn Geest je alles onthullen wat ik tegen je heb gezegd (quote).

Een voorbeeld van een van mijn raadsels is de volgende uitspraak: haal je oog eruit. Geloof je echt dat ik wilde dat deze mensen die uitspraak letterlijk namen? Als dat zo is, waarom zijn er dan niet meer eenogige christenen?

In dit boek staat een verzameling raadsels of koans. Zij zijn bedacht om de uiterlijke, lineaire, analytische geest over te slaan, die veel moderne mensen de status hebben gegeven van een alwetende god. Zij zijn bedacht om je geest en hart te openen, zodat je rechtstreeks mijn Levende Geest in je innerlijk kunt ontmoeten. Wijs me niet af door de voorkeur te geven aan een gesneden beeld als vervanging van mijn Levende Aanwezigheid.