Een blind christendom kan niet tegemoetkomen aan de spirituele noden van de mensen van tegenwoordig

Een boodschap van Jezus

Ik ben mij er heel goed van bewust dat het christendom niet aan de spirituele noden van de meeste mensen kan tegemoetkomen die er tegenwoordig op de ontwikkelde wereld zijn, en dat is de reden dat de christelijke kerken miljoenen leden kwijtraken. Maar ik ben mij er ook van bewust dat de reden is dat het christendom een boodschap geeft die totaal het tegenovergestelde is van wat ik destijds heb onderricht en wat ik tegenwoordig onderwijs. Want ik, Jezus, weet wat de spirituele behoeften van de mensen zijn en samen met mijn collega geascendeerde meesters weet ik hoe wij aan die behoeften kunnen voldoen.

Hoe heeft het christendom zo kunnen afdwalen van mijn ware intentie en leringen door zich letterlijk te laten overnemen door de krachten en denkwijze van de antichrist? Wel, denk hier eens over na:

• Ik ben gekomen om de mensen te bevrijden van de spirituele slavernij, omdat zij in de macht zijn van een machtselite die wordt geleid door de krachten van de antichrist.
• Wat was de beste manier voor die krachten om hun grip op macht te houden en de mensen slaaf te laten blijven?
• Door de christelijke religie over te nemen en er een werktuig van te maken om de mensen onder de duim te houden.
• Ik ben gekomen om de mensen te bevrijden, maar vanaf het allereerste begin werd het christendom overgenomen door de krachten van de antichrist en gebruikt om de mensen bij het doodsbewustzijn in te lijven.

Maar met de leringen en hulpmiddelen die ik op deze website en de andere websites geef, kun jij je inderdaad van hun invloed bevrijden en niet alleen de waarheid te weten komen over, maar de waarheid te ervaren over wie ik ben en wat ik leer. Ik kan je ervan verzekeren dat jij, wanneer je echt mijn Aanwezigheid ervaart en de waarde van mijn ware leringen begrijpt, dan daadwerkelijk een spiritueel pad zult vinden dat tegemoet komt aan je spirituele behoeften – niet van een instituut in de buitenwereld, maar van binnen jouw Zelf. Want het koninkrijk van God is nog steeds in jou, wat inhoudt dat de sleutel tot het koninkrijk is dat jij weet wat je wilt.

Dit is nu juist de ‘sleutel tot de kennis’ die de ‘wetgeleerden’ van de christelijke religie van de mensen hebben afgepakt. Maar op deze website zal ik dit herstellen voor ieder die bereid is om zichzelf te bevrijden uit de gevangenis die de blinde leiders van een blind christendom hebben gebouwd.