Er zit meer in het Leven – en het Christendom!

Als je de echte Jezus zoekt,
kijk dan in je hart.
Je kunt hem nergens anders vinden

door Kim Michaels

Alle spirituele leraren hebben ons verteld dat we niet ons hele leven op de manier hoeven te leven zoals we opgevoed zijn, of geprogrammeerd, om te leven. We hoeven niet een oppervlakkig leven te leiden in een eindeloze jacht op materiële bezittingen, beroemd zijn, carrièredoelen of andere uiterlijke doelen. We hoeven onze geest niet gevangen te zetten in wat ons op school en de zondagschool verteld werd.

Je kunt meer doen met jouw leven.
Je kunt meer begrijpen over het leven.
Er is meer te ervaren in het leven en het is niet gereserveerd voor enkelen.

Het is iets wat we allemaal kunnen krijgen, als je bereid bent te leren hoe je het kunt krijgen. Het leven ervaren dat meer is, dat spiritueel overvloedig is, niet een kwestie van magie, geluk of het lot is. Het is een kwestie van de juiste benadering van het leven hebben, van een systematische procedure leren om je gewaarzijn te vergroten en je aandacht naar binnen te richten in plaats van altijd een uiterlijke luchtspiegeling te volgen.

Hoe begin je met dit spirituele leven? Je moet een zoeker naar waarheid worden in plaats van een volger van doctrines. Wat is er voor nodig om een waarheidszoeker te worden? Denk eens na over de volgende vraag:

“Als je huidige overtuigingen onvolledig waren of onjuist – zou je het dan willen weten?”

Als het antwoord duidelijk “Ja” is, ben je al een zoeker. Als het antwoord aarzelend is, wil je dan misschien eens overwegen of je misschien al een zoeker bent zonder het te beseffen.

Waarom dromen mensen altijd over hun persoonlijke leven verbeteren en geluk en gemoedsrust vinden? Waarom proberen we voortdurend de maatschappij te verbeteren? Komt dat niet omdat we ergens diep in ons we weten dat er meer in het leven zit dan wat we nu ervaren?

Omdat we voelen dat er meer in het leven moet zijn, zijn we op zoek. We zijn bezig met een voortdurend proces, een groeiproces. Wat begint dit groeiproces, zowel op persoonlijk niveau als in de maatschappij als geheel? Het begint allemaal met een vraag, een onbeantwoorde vraag en het brandende verlangen om een antwoord te vinden.

Groeien of niet groeien
We hebben twee opties in het leven: groeien of niet groeien. Groei begint op een moment van nederigheid, namelijk de erkenning dat we niet alles weten, dat er misschien iets is wat we nog niet begrepen hebben, dat er iets meer in het leven kan zijn dan wat we tot nu toe ontdekt hebben. Deze erkenning leidt tot het verlangen om meer van het leven te begrijpen, een verlangen om het onbekende te ontdekken, een verlangen om contact te leggen met iets dat groter is dan onszelf. Dit verlangen, deze bereidheid om te leren en te groeien, is het kenmerk van alle spirituele zoekers en alle spirituele leraren.

De essentie van groei is bereidheid om buiten onze huidige kennis en overtuigingen om te kijken, een gereed zijn om buiten het kader te denken. Tegenover groei staat onwil om naar ideeën te kijken die niet in het mentale kader passen van onze huidige kennis en overtuigingen.

Deze tegenzin om vragen te stellen en antwoorden te zoeken kan door hoogmoed en arrogantie ontstaan. We hebben het gevoel dat we al alles weten wat er te weten valt, alles wat belangrijk is om te weten of alles wat we mogen weten. We hebben het gevoel dat ons huidig overtuigingssysteem ons alle antwoorden kan geven die we nodig hebben.

Weerstand tegen groei kan ook uit angst ontstaan. De angst dat als we buiten het kader kijken, we misschien ideeën ontdekken die het nodig maken dat we onze huidige overtuigingen opnieuw moeten overwegen, reviseren of zelfs achterlaten. We zijn bang om ons fundament te verliezen, ons gevoel van gemak en veiligheid, zelfs ons identiteitsgevoel. We zijn op de een of andere manier bang dat onze inzichten uitbreiden en antwoorden vinden op onze vragen een bedreiging kan worden door ons huidige gevoel van wie we zijn. En zelfs als we op dit moment ongelukkig zijn, denken we dat het bekende gevoel van ongelukkig zijn, beter is dan de onzekerheid die geassocieerd wordt met nieuwe ideeën. We durven gewoon niet de kans te pakken dat als we boven onze huidige overtuigingen gaan staan, we met niets zullen eindigen. We zien nieuwe ideeën eerder als een bedreiging dan een kans. We zijn bang voor verandering en groei.

De zoekers
Veel mensen groeien op en leren enkel wat hen in hun sociale omgeving laat passen en nemen een levensstijl aan waarmee ze opgevoed zijn dat het hun enige optie is. Nadat ze de volwassenheid bereikt hebben, denken dergelijke mensen zelden na over nieuwe ideeën of zoeken naar antwoorden op diepgaander vragen. In plaats daarvan richten ze zich op de uiterlijke aspecten van het leven en negeren of onderdrukken alle spirituele vragen. Ze stoppen gewoon met groeien, zowel fysiek als spiritueel.

Maar in iedere generatie zit een percentage mensen dat niet tevreden kan zijn met deze vorm van leven. Ze kunnen niet stoppen met denken aan de dieper gaande, spirituele vragen van het leven. Ze kunnen niet stoppen met denken en ze kunnen niet stoppen met antwoorden zoeken. Deze mensen kunnen niet stoppen met spiritueel groeien, zelfs wanneer hun lichamen in grootte stoppen te groeien. Ze kunnen zich niet tevreden stellen met de uiterlijke aspecten van het leven. Ze willen meer, omdat ze diep van binnen weten dat er meer moet zijn.

Dergelijke mensen worden zoekers. Voor hen wordt het leven een proces van continue groei naar steeds diepere inzichten in de spirituele kant van het leven. Soms kan de groei langzaam lijken te gaan en het kan zelfs voelen alsof ze nergens komen. Maar plotseling kan er een doorbraak zijn en je vindt een rijkdom aan nieuwe ideeën die ogenblikkelijk nieuwe horizonten openen en je laten voelen dat je leeft en groeit.

Wat is ervoor nodig om een zoeker te worden? Sommigen zijn al zoekers sinds hun kindertijd. Enkelen zijn gewekt door het besef dat er bepaalde vragen zijn die simpelweg beantwoord moeten worden. Sommigen worden door een persoonlijke crisis gewekt. Anderen worden gewekt door de rijpheid die komt door het ouder worden en het veranderen van prioriteiten. Maar wat is het ene ingrediënt dat iemand uit het alleen maar bestaan slingert naar een opwindend leven als spiritueel zoeker?

De motor van groei is liefde
Wanneer we groeien, veranderen we constant, gaan we verder en transcenderen. We zijn bereid om onze huidige bewustzijnsstaat los te laten, ons huidig niveau van inzicht, in de hoop iets beters te vinden.

Wanneer we niet groeien, staan we stil, stagneren of krimpen zelfs. We houden ons vast aan wat we hebben en wat we weten. We zien geen kans om te groeien, maar enkel de dreiging van verliezen wat ons comfortabel laat voelen.

Groei en antigroei corresponderen met twee emoties, namelijk liefde en angst. Angst maakt ons bang voor veranderingen, tegenzin om los te laten wat bekend en comfortabel is. Liefde maakt ons niet gehecht aan wat we hebben en bereid zijn om te riskeren om iets beters te bereiken.

Enkel liefde kan ons uit een op angst gebaseerde benadering van het leven laten schieten naar het rijk van de spirituele zoeker. Je moet van iets meer houden opdat je bereid bent de zekerheid en het comfort achter te laten van wat je hebt om te ontdekken wat je lief hebt.

Voor veel zoekers komt liefde spontaan en ze begrijpen weinig van hoe het gebeurt. Toch is het mogelijk om deze liefde bewust te cultiveren. Dit kan vaak gedaan worden door onze innerlijke verlangens te onderzoeken om uit te vinden welke aspecten van het leven ons de grootste vreugde verschaffen. Ontdek je diepste innerlijke liefde, je sterkste nieuwsgierigheid en je zult de sleutel ontdekken van je ontwaken als spiritueel zoeker.

Houd je ervan om nieuwe dingen te leren, te voelen dat je plotseling iets begrijpt wat daarvoor wazig was? Houd je van schoonheid en het gevoel dat er een onderliggende schoonheid in het universum moet zijn? Houd je van kennis en het gevoel dat het leven op een of andere manier betekenis moet hebben? Houd je van de waarheid en heb je het gevoel dat er een realiteit achter de vele door mensen gemaakte theorieën en overtuigingssystemen moet zijn? Houd je van een spiritueel wezen zoals Jezus of God en voel je het verlangen om dichter bij hen te zijn? Houd je van iets diep in jezelf en heb je het gevoel dat er iets meer moet zijn in je eigen wezen dan de beperkte, sterfelijke persoon die je moet zijn volgens je opvoeding?

Ontdek je diepste innerlijke liefde en nieuwsgierigheid en koester het dan door het aandacht te geven. Bestudeer het onderwerp vanuit alle hoeken, waaronder uiterlijke spirituele of religieuze leringen. Overdenk spirituele ideeën en laat een dieper gedeelte van je geest je antwoorden geven als je bewuste geest er klaar voor is.

Zo veel mensen kijken naar het leven door een filter van bestaande overtuigingen gebaseerd op een uiterlijk geloofssysteem. Naarmate jij je liefde en je nieuwsgierigheid laat helpen om verder dan dergelijke mentale kaders te kijken, zul je ontdekken dat je de vaardigheid hebt om antwoorden te vinden die betekenis hebben vanuit een bron binnen in jou. Je begint te beseffen dat het leven een ontdekkingsreis is en dat alle ontdekkingen zelfontdekkingen zijn.

Ontdek de echte Jezus
Zo veel mensen zijn opgevoed met een starre mening over Jezus en hun relatie met hem wordt ingekaderd oor doctrines en rituelen. Maar zelfs de beste doctrines en rituelen zijn kaders die bestaan op deze wereld. Tegenwoordig is Jezus een spiritueel wezen in een hoger rijk. Daarom kan geen enkel kader op deze wereld hem bevatten en de echte Jezus gevangen zetten. Hij is meer, veel meer, dan welk kader ook, ongeacht hoe volledig of onfeilbaar ze beweren te zijn.

Dus als je van Jezus houdt, beslis dan dat je de echte Jezus wilt kennen en heb dan de moed om verder te kijken dan alle doctrines en mentale kaders. Als je bereid bent, kan deze website je veel glimpen van de echte Jezus laten zien en zijn waarachtige, spirituele leringen. Maar geen enkele uiterlijke lering kan je ooit de volheid geven van wie Jezus is.

Dus beperk je zoeken naar de echte Jezus niet tot deze website. Gebruik in plaats daarvan de ‘tools’ op deze website om dieper je hart in te gaan en een persoonlijke, innerlijke, intuïtieve relatie met Jezus te ontwikkelen. Laat Jezus zijn Aanwezigheid aan jou onthullen en laat hem dat doen op de enige plek waar het ooit gebeuren kan, namelijk in je hart!

Deze website kan je de echte Jezus niet tonen. Het kan je wel de manier wijzen om de echte Jezus te ontdekken, maar je moet dat pad alleen lopen.

Ik ben de open deur, maar jij moet erdoor heen gaan,
Jezus