Niemand kan jou uit de hemel houden

Geascendeerde meester Jezus Christus, 25 juli 2004

Ik ben hier om iedereen die dat wil, uit te nodigen voor het bruiloftsfeest. Maar denk aan mijn parabel. Je kunt alleen op het bruiloftsfeest komen als je het bruiloftskleed aantrekt. En het bruiloftskleed is het Christusbewustzijn. Want het menselijke bewustzijn, het menselijke denken, het dualiteitsbewustzijn, kan je niet naar het koninkrijk der hemelen brengen. Want in het koninkrijk der hemelen zijn wij allemaal één. En we zijn één, omdat iedereen, stuk voor stuk, in de hemel het innerlijk eenzijn met onze Schepper, met God, erkent.

Daarom hebben wij, de geascendeerde meesters, vanaf het begin der tijden, sinds de zondeval, het pad van eenzijn onderwezen als het enige pad naar het koninkrijk van God. En waarom hebben wij dat pad van eenzijn onderwezen? Omdat de ware oorzaak van de val van de mensheid, de echte eerste zonde, het dualiteitsbewustzijn was dat ervoor zorgt dat jij je gescheiden van God ziet. Dit is de waarheid die door de krachten van de antichrist uit de Bijbel werd gehaald, die zich als goden op aarde wilden vestigen, als de enige vertegenwoordigers van God op aarde en de mensen wilden laten geloven dat zij macht over hen hadden, dat dit valse priesterschap de macht had iemand de toegang tot de hemel te ontzeggen of toe te staan.

Wat een dwaasheid dat de mensen zelfs tegenwoordig deze leugen nog geloven, terwijl jij, als je zorgvuldig de christelijke Bijbel leest, zou zien dat ik rechtstreeks iedereen bestreed die zich als een valse autoriteit opwierp, als de gruwel van troosteloosheid, die op de heilige plaats bij het altaar van God staat, waar hij niet hoort te staan. Daarom zeg ik tot de ontwaakte mensen op planeet aarde, of degenen die eraan toe zijn te ontwaken, maar die nog geen doorbraak in hun dagelijkse bewustzijn hebben gehad dat ze bij mij horen. ik zeg tot jullie: “Ontwaak! En haal het gouden kalf van het valse christendom naar beneden waar de verkeerde herders in de christelijke godsdienst jullie 2000 jaar omheen hebben laten dansen. Ontwaak vandaag!”

Ontdek het waarachtige pad van eenzijn
Ik spreek op strenge toon en 2000 jaar geleden sprak ik ook vaak op strenge toon. En velen van degenen die mij ontkenden, zeiden dat een profeet van God niet op die toon kon spreken. Maar ik vertel je eerlijk dat wanneer mensen slapen, zij eens goed onder handen genomen moeten worden om hen te wekken. En ik roep jullie op wakker te worden, want nu is het mijn tijd! Voor mij is het tijd om terug te komen!

En toch kan ik alleen maar terugkomen door degenen die bij mij horen, die de Christus in zichzelf niet meer willen ontkennen, die mijn Aanwezigheid in hen niet meer willen te ontkennen, die niet meer willen ontkennen dat ze een Christuszelf hebben, dat hun individuele uitdrukkingsvorm is van de Universele Christus, de Levende Christus van God, die waarlijk de Ene is die is gezonden, de Eniggeboren Zoon van God, het vleesgeworden Woord.

Lees het evangelie van Johannes: “Zonder Hem is er niets gemaakt, dat gemaakt is.” God is in alles, want God kan slechts op één manier scheppen: door uit zichzelf te scheppen. Door zijn eigen bewustzijn te leggen in alles wat hij schept. Je ziel werd niet gemaakt om een blind schaap te zijn, dat een of andere leider op aarde volgt die beweert het gezag van Christus te hebben. De Bewuste Jij werd geschapen om het enig ware gezag van God te volgen, namelijk de Christus binnenin jou, zodat je op het punt kunt komen waarop je zegt, zoals ik deed: “Ik en mijn Vader zijn één!”

Jouw potentieel is God op aarde te zijn, het vleesgeworden Woord te zijn. Ik ben niet gekomen om de enige vleesgeworden Christus te zijn. Ik kwam het pad te tonen, het innerlijke pad naar Godschap, de ware weg naar het Christusbewustzijn, dat de enige weg naar de hemel is. Dat pad is de afgelopen 2000 jaar van mijn volgelingen afgenomen.

Maar ik, Jezus Christus, zeg: “Niet langer!” Omdat jullie die mijn ware broeders en zusters zijn, de Christus in jezelf, elkaar en al het leven niet langer zullen ontkennen. En daarom zul je – door de genade van je vrije wil die de ware innerlijke belofte van de Bewuste Jij is, de ware innerlijke liefde van je wezen, die je de laatste 2000 jaar in je hart hebt meegedragen – erop uitgaan en mijn ware evangelie van de daken schreeuwen, het ware evangelie dat Jezus Christus een voorbeeld voor allen is om na te volgen en dat ieder mens het potentieel heeft de Christusgeest aan te nemen.

Merk op dat mijn geliefde Paulus deze waarheid kende, dat het de roeping van ieder mens was om ‘die geest in jou te laten zijn, die ook in Christus Jezus was.’ Vergelijk dat eens met de situatie van Petrus, die mij driemaal verloochende. Richt je niet op Petrus of veroordeel hem, maar begrijp dat Petrus een vertolker, een vertegenwoordiger van het menselijke bewustzijn dat je de Christus in jou laat ontkennen, was. Waarom kreeg Petrus deze test? Omdat ieder mens die test moet krijgen of hij of zij het eenzijn met Christus zal ontkennen of bevestigen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.