Ontken de Levende Christus in jou niet

Geascendeerde Meester Jezus, 23 december 2005

Dit is het bewustzijn dat in het Aquariustijdperk overwonnen moet worden als we echt de Gouden Eeuw van Saint Germain willen manifesteren. En jullie hebben een lering en jullie hebben voorbeelden zodat jullie dat bewustzijn kunnen overwinnen om niet in die val van afgoderij te lopen. Want wat doe je, wanneer jij jezelf laat geloven dat Christus, hoewel je Christus in iemand anders ziet, zich enkel door die ene persoon tot uitdrukking kan brengen? Welnu, wanneer jij zegt of denkt dat Christus zich niet door jou tot uitdrukking kan brengen, ontken je de Christus in jou.

Je bevestigt de Christus misschien in iemand anders, maar je ontkent de Christus in jou en dan geef je mij niet de kans om jouw wezen te betreden. Ontken mij alsjeblieft niet. Ik heb geen andere intentie dan jou te verheffen en te bevrijden van al jouw angsten en beperkingen. Ik kom slechts met liefde. Mijn enige wens is mijn liefde door jou heen te laten stromen, zodat jij de volheid van mijn liefde en mijn vreugde kunt voelen, die de rest van je leven op aarde 24 uur per dag en daarna ook nog door je heen stroomt.

Dus, mijn geliefde harten, ZIE de Christus in jou en laat de Christus geboren worden in deze kersttijd, en laat hem zich dan door jou tot uitdrukking brengen. Ik verzegel jullie nu waarachtig in de Vlam van de volheid van mijn vreugde van de Levende Christus. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Goddelijke Moeder, het is af!

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.