Zie de Levende Christus in jezelf — en laat het Levende Woord door je heen stromen

ONDERWERPEN: De open deur worden voor het Levende Woord – Het ene doel van alle spirituele leringen – Je bent misschien dichterbij dan je denkt – Vermenigvuldig wat je hebt gekregen – Ontken de Levende Christus in jou niet

Geascendeerde Meester Jezus, 23 december 2005

De open deur worden voor het Levende Woord
Mijn vreugde is totaal, want IK BEN waarachtig de Levende Christus en IK BEN in al het leven. Daardoor kan ik door al het leven heen spreken en mij tot uitdrukking brengen. En wat jullie moeten doen, wat ik graag wil dat jullie doen, is NIET naar de mensen te kijken waar ik doorheen spreek als anders dan jou of boven jou.

Ik wil dat je in de spiegel kijkt en de Levende Christus ook in jou ziet en dan kan de Levende Christus door jou spreken, terwijl jij mij door een ander hoort spreken. Ik weet dat dit je wat schroom kan bezorgen en je zult je wat ongemakkelijk voelen om voor een groep mensen te staan of te verklaren dat jij de Levende Christus bent, of Jezus, of El Morya, of Saint Germain die door jou heen spreekt. Maar mijn geliefden, jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik kan op veel verschillende manieren door jullie heen spreken.

Je hoeft niet te zeggen wie er spreekt. De mensen tegen wie je spreekt, hoeven het niet te weten. Ze hoeven alleen maar het licht dat door je woorden heen stroomt te voelen dat, terwijl zij kelken worden die mijn essentie bevatten, hun wezen betreedt en hun vlam opnieuw aansteekt of de herinnering in hen wekt aan wie ze zijn.

Het ene doel van alle spirituele leringen
Van elke spirituele lering kan natuurlijk één ding gezegd worden – het gaat om het bewust maken van mensen van hun ware identiteit als zoon en dochter van God. En enkel door het bewustzijn van Christus kunnen ze weten en accepteren dat ze een zoon of dochter van God zijn. Want zoals ik 2000 jaar geleden waarachtig gezegd heb: niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. (Matteüs 11:27) Daarom kun je God enkel kennen door het Christusbewustzijn en daarom kun jij jezelf slechts accepteren als zoon of dochter van God wanneer je een bepaalde mate van Christusbewustzijn hebt.

En dat Christusbewustzijn moet van de universele Christusgeest komen, maar de meeste mensen op aarde kunnen geen contact leggen met die universele Christusgeest. En daardoor hebben ze het tot vlees geworden Woord nodig, de geïncarneerde Levende Christus die door een geïncarneerd persoon tot hen spreekt, om contact te maken met dat Christusbewustzijn en hen daardoor opnieuw bewust te maken van wie zij zijn, hun ware identiteitsgevoel opdat zij zichzelf kunnen accepteren, als wie ze in feite zijn.

Ik weet dat je hier met enige schroom en wat angst naar kijkt, want het spreekt vanzelf dat je in de beginfases wat angstig bent. De angst die op vele niveaus in je wezen ontstaat, waaronder bij jouw ego, maar zelfs bij je ziel. Zelfs de Bewuste Jij, kan enige angst hebben voor wat er zal gebeuren als jij de Levende Christus in jouw wezen accepteert en accepteert dat jij een zoon of dochter van God bent. Omdat jouw leven natuurlijk verandert, wanneer jij dat volledig accepteert – het zal nooit meer hetzelfde zijn.

Dus er is altijd angst om los te laten wat je weet, wat je kent, dat wat je een gevoel van je op jouw gemak voelen en stabiliteit verleend in een wereld die altijd aan het veranderen is. Maar mijn geliefden, wij kunnen jullie helpen je over die angst heen te zetten als je bereid bent deze los te laten. Maar wij kunnen die niet van jou afpakken, tenzij jij bereid bent die aan ons te geven. En dus moet jij de beslissing nemen dat je bereid bent jouw angst onder ogen te zien, zodat je kunt zien dat deze jou beperkt, dat die niet bestaat. Opdat jij kunt beslissen dat je die niet meer wilt en hem daardoor loslaat.

Je bent misschien dichter bij dan je denkt
Er zijn heel veel onder jullie die er veel dichter bij zijn dan jullie denken om het bewustzijnsniveau te bereiken waarop jij het instrument kunt zijn voor de Levende Christus. Nogmaals, je hoeft niet voor een groep mensen te staan. Je kunt het Levende Woord in een gesprek met anderen spreken, dat niet een gewoon gesprek is waarin jullie het over wereldse zaken hebben, maar een bijzonder gesprek, omdat jij de Levende Christus door jou heen laat stromen. En die Levende Christus kan dan die ander transformeren, omdat de Levende Christus precies weet wat hij moet zeggen en hoe, om iemand te wekken, in welke bewustzijnsstaat hij of zij op dat moment ook is.

De Levende Christus kan iemand precies die sleutel geven die iemand nodig heeft om de volgende stap op het spirituele pad te doen, wat die ook is, wat jij vaak niet door jouw dagelijkse denkgeest weet. Als jij bereid bent het instrument te zijn, kan de Levende Christus echt door jou heen spreken en daardoor de hartvlam in iemand anders ontsteken, je kunt die herinnering wekken. En zo verspreidt de Levende Christus zich over de hele aarde – van hart tot hart.

Zo heeft het christendom zich in het begin verspreid, toen degenen die eropuit trokken en predikten niet met een geschreven boek, een Bijbelboek of een opgestelde doctrine op de proppen kwamen. Ze spraken het Levende Woord en het Levende Woord ontstak de harten voor Christus. En toen die harten ontstoken waren, kwam er een moment dat ze niet meer bang waren om de Levende Christus door zich heen te laten spreken. En daardoor kon de Christusbeweging zich als kringen in het water verspreiden, wat de enige manier is waarop het zich in die oude wereld kon verspreiden – en wat de enige echte manier is waarop het zich tegenwoordig kan verspreiden om de wereld maximaal te transformeren.

Maar hoe kan dit in jou gebeuren? Het kan slechts gebeuren als jij bereid bent jouw talenten te vermenigvuldigen in plaats van ze in de grond te begraven. En waarom zou jij je talenten in de grond willen begraven? Uit angst. Dat is de enige reden. En dus keren we nogmaals terug naar het feit dat jij je angsten onder ogen moet zien, één voor één. Je angsten onder ogen zien om de Levende Christus door jou heen te laten spreken, waardoor jij iemand anders transformeert en tijdens dat proces ook jezelf. Ik zal jou echt helpen, als jij je tot mijn hart en het hart van Moeder Maria wendt. We zullen jou helpen te begrijpen waar jij bang voor bent, waarom jij er bang voor bent en waarom jouw angst onecht is, waarom die onnodig is.

Vermenigvuldig wat je hebt gekregen
Je moet beginnen, je moet jouw talenten vermenigvuldigen, want wij hebben jullie nu een lering in de buitenwereld en voorbeelden in de buitenwereld gegeven. En we kunnen pas meer doen – wanneer jullie beslissen de stroom in de vorm van een acht te sluiten door jullie talenten te vermenigvuldigen, zodat jullie bereid zijn meer te worden en het instrument kunnen worden voor de Levende Christus.

Je kunt dit in elke situatie in het leven doen. Enkele onder jullie hebben beroepen waarin je anderen adviseert. Welnu, zouden jullie niet liever adviezen geven vanuit het niveau van de Christusgeest dan vanuit het niveau van de wereldse geest? Enkelen van jullie adviseren mensen niet in hun beroep, maar jullie gaan op andere manieren met mensen om. En jullie zullen versteld staan hoe, de Levende Christus, wanneer jullie je hart openen en, in schijnbaar gewone situaties, een klein beetje van de waarheid, met licht geladen, naar buiten brengen iemand anders transformeert. En ineens worden zij zich ervan bewust en beseffen: “Hier heb ik altijd naar gezocht, dit is het antwoord dat ik wilde.” Of ze beseffen: “Ik moet mijn leven veranderen. Ik kan zo niet doorgaan.”

En wanneer je dit ziet gebeuren bij andere mensen, zoals velen van jullie al hebben meegemaakt, zul je de vreugde voelen die ik voel wanneer de Levende Christus het hart van iemand die geïncarneerd is, mag betreden en iemand transformeren en optillen. Want waarachtig, de Levende Christus heeft maar één wens en dat is al het leven verheffen. En daarom zie je dat wanneer mensen de Levende Christus belichamen, ze allen nog maar al het leven willen verheffen. Ze zijn op dat punt van overgave aangekomen dat ze allen nog maar willen dienen en ze willen al het leven verheffen in plaats van maar één deel van het leven, namelijk zichzelf.

Maar wat weerhoudt jou ervan om ook op datzelfde punt te komen? Enkel jouw angsten, en jouw angsten zijn onecht. Dus wat jou ervan weerhoudt om te zijn wie je echt bent en uit tot uitdrukking te brengen wie jij echt bent, bestaat gewoonweg niet. En – opnieuw – wanneer je de Levende Christus dan in iemand anders ziet, verafgood die persoon dan niet. Zet hem niet op een voetstuk zoals mensen 2000 jaar lang met mij gedaan hebben en zoals mensen in bijna iedere spirituele beweging op aarde met hun leider of leiders van die organisatie gedaan hebben.

Ontken de Levende Christus in jou niet
Dit is het bewustzijn dat in het Aquariustijdperk overwonnen moet worden als we echt de Gouden Eeuw van Saint Germain willen manifesteren. En jullie hebben een lering en jullie hebben voorbeelden zodat jullie dat bewustzijn kunnen overwinnen om niet in die val van afgoderij te lopen. Want wat doe je, wanneer jij jezelf laat geloven dat Christus, hoewel je Christus in iemand anders ziet, zich enkel door die ene persoon tot uitdrukking kan brengen? Welnu, wanneer jij zegt of denkt dat Christus zich niet door jou tot uitdrukking kan brengen, ontken je de Christus in jou.

Je bevestigt de Christus misschien in iemand anders, maar je ontkent de Christus in jou en dan geef je mij niet de kans om jouw wezen te betreden. Ontken mij alsjeblieft niet. Ik heb geen andere intentie dan jou te verheffen en te bevrijden van al jouw angsten en beperkingen. Ik kom slechts met liefde. Mijn enige wens is mijn liefde door jou heen te laten stromen, zodat jij de volheid van mijn liefde en mijn vreugde kunt voelen, die de rest van je leven op aarde 24 uur per dag en daarna ook nog door je heen stroomt.

Dus, mijn geliefde harten, ZIE de Christus in jou en laat de Christus geboren worden in deze kersttijd, en laat hem zich dan door jou tot uitdrukking brengen. Ik verzegel jullie nu waarachtig in de Vlam van de volheid van mijn vreugde van de Levende Christus. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Goddelijke Moeder, het is af!