De missie van eenheid van Jezus

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 23 december 2005

Mijn geliefde harten, hier zijn wij naar op zoek. We zoeken naar een situatie waarin degenen die de spirituele mensen op aarde zijn een grotere eenheid en eenzijn vormen die alle uiterlijke verschillen, alle uiterlijke grenzen overschrijdt. Zien jullie in dat wanneer jullie weten en wanneer jullie accepteren en wanneer jullie beseffen dat jullie een zoon of dochter van God zijn, dan maakt het niet uit of je huid blank, zwart, geel, rood, is of een andere kleur heeft. Het maakt niet uit of je deze taal spreekt, of dat je die taal spreekt, of je op dit werelddeel woont of een ander.

Geen een van de delingen in de buitenwereld die zo belangrijk zijn voor menselijke wezens die vastzitten in het bewustzijn van de antichrist, doet ertoe wanneer jullie beseffen dat jij een zoon of dochter van God bent en dat jij, daarom, meer bent dan deze uiterlijke verschillen. En daarom kunnen jullie bijeenkomen en dat eenzijn vormen en ongeacht de verschillen in de buitenwereld. Zij kunnen jullie eenzijn niet tegenhouden wanneer jullie bereid zijn om boven het bewustzijn van de antichrist te gaan staan en naar het eenzijn met Christus te reiken.

De essentie van de missie van Jezus was eenzijn tussen God en de mens. Er is nauwelijks een christelijke kerk die dit begrijpt, zelfs na 2000 jaar niet. En in feite ontkennen de grote christelijke kerken, of het nu katholieken of protestanten zijn, juist het concept van eenzijn tussen de mens en God dat Jezus heeft gepredikt en gedemonstreerd. Wij, de geascendeerde meesters, wachten tot onze studenten het bewustzijn van de antichrist verwerpen en zeggen: “We laat jullie ons niet verdelen. We laten jullie ons niet van God scheiden, omdat wij verder dan de uiterlijke delingen kijken en wij komen één van hart, één van geest, en één van zin, samen met de bedoeling het bewustzijn van de mensheid te verhogen en het bewustzijn van de antichrist van deze planeet uit te bannen.”

Dit is waar wij echt naar op zoek zijn in dit tijdperk. Dit is het enige wat de oplossing brengt voor de problemen van de mensheid. Wat denken jullie dat er met het christendom gebeurd zou zijn als de Heilige Geest niet op de discipelen was neergedaald met Pinksteren, zodat elk van de discipelen, en zelfs mensen die niet direct de discipelen waren, door de Heilige Geest in staat gesteld werden erop uit te gaan en het Levende Woord te prediken? Mijn geliefden, ik kan zeggen wat er gebeurd zou zijn als de Heilige Geest niet was afgedaald: Er zou niets gebeurd zijn. Het christendom zou nooit uitgegroeid zijn tot een wereldwijde beweging.

Zo zit het ook met de leringen van de geascendeerde meesters tegenwoordig. Tenzij de studenten van de geascendeerde meesters, degenen die zich de echte studenten noemen, tenzij ze één van hart bijeen willen komen, groeien de leringen van de geascendeerde meesters niet uit en worden niet net zo gewoon als het christendom van tegenwoordig.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.