Het Licht van God kan alle Problemen oplossen

ONDERWERPEN: Hoe je echte oplossingen voor wereldproblemen teweegbrengt – Wacht niet langer op de verlosser van buitenaf – De eenheid die grensoverschrijdend is – Jullie hebben een opwaartse spiraal gemaakt

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 23 december 2005

Wanneer je hier om je heen kijkt in Colombia en Zuid Amerika, zie je natuurlijk veel ernstige problemen, je ziet veel problemen waar geen oplossing voor schijnt te zijn. Je denkt dan misschien: “Wat heeft het voor zin om een rozenkrans op te zeggen voor de wereldomstandigheden in een of ander ver land die maar weinig invloed hebben op onze eigen problemen waar wij elke dag mee te maken hebben?” Maar toch zeg ik dat het ontzettend waardevol is om jullie bewustzijn te verheffen boven je eigen dagelijkse problemen en bereid te zijn de kracht van de harten overal ter wereld te versterken, zodat jullie in eenzijn bijeenkomen om te bidden voor problemen die misschien ver van jullie afstaan.

Wat is de waarde ervan om dit te doen? Het belang hiervan is dat wanneer jullie bereid zijn oproepen te doen om de problemen van de mensheid op te ruimen, je naar God reikt en je contact met God legt. En daardoor kan God natuurlijk op wonderbare wijze de oplossing geven voor jouw eigen problemen op een manier die jullie zelf niet hadden kunnen bedenken met jullie dagelijkse denkgeest.

Hoe je echte oplossingen voor wereldproblemen teweegbrengt
Mijn geliefde harten, begrijpen jullie het sleutel-concept dat wij jullie proberen te geven? Jezus heeft dat op zijn website geprobeerd; ik geef hem jullie in mijn nieuwe boek. Het concept dat je een probleem niet kunt oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat als het bewustzijn dat het probleem heeft geschapen. De problemen die je overal in Zuid Amerika en Columbia ziet, werden geschapen door de mensen in een bepaalde bewustzijnsstaat. Er bestaat geen oplossing voor deze problemen zolang de mensen in die bewustzijnsstaat blijven.

Dus wat brengt dan wel een verandering tot stand? Dat een aantal mensen de open deur zijn om verder dan dat bewustzijn te reiken dat de problemen in Zuid Amerika heeft veroorzaakt. En veel studenten hebben natuurlijk bewezen dat zij bereid zijn hun bewustzijn te verhogen, verder te gaan dan het bewustzijn dat de problemen rondom hen heeft geschapen. Begrijpen jullie hoe belangrijk dat is? Begrijpen jullie hoe belangrijk het voor de geascendeerde meesters is en hoe belangrijk dat voor God is? Er bestaat echt geen andere manier om de problemen van de mensheid op te lossen, of het nu in Zuid Amerika is of ergens anders. Iemand moet bereid zijn zijn bewustzijn te verheffen boven het bewustzijn dat de problemen veroorzaakt heeft.

Jezus heeft juist 2000 jaar geleden op aarde in het Midden-Oosten rondgelopen, omdat het de duisterste streek op aarde was. Het is nog steeds de duisterste streek op aarde, omdat nog steeds niet genoeg mensen zijn leringen hebben omarmd. Waar gingen zijn lessen over? Het ging allemaal over verder reiken dan het menselijke bewustzijn, het bewustzijn der dualiteit, zodat je zou kunnen reiken naar het Christusbewustzijn, de visie van Christus, de visie van het Christusbewustzijn. Dit is waarachtig de enige oplossing voor de problemen van de mensheid. Er bestaat geen andere oplossing.

Mijn geliefde harten, het is een totale illusie wanneer mensen denken dat dit politieke systeem of dat politieke systeem hun problemen kan oplossen. Het kapitalisme zal de problemen van de armoede in Zuid Amerika niet oplossen, maar het communisme of het socialisme of elke andere vorm van politieke ideologie evenmin die gecreëerd is door menselijke wezens die vastzitten in het dualiteitsbewustzijn. Zien jullie mijn geliefde harten, hoe belangrijk dit is?

Dit is een concept dat – als maar genoeg mensen het begrijpen – deze planeet in één nacht bijna totaal zou kunnen veranderen, als ze in plaats van her en der naar menselijke oplossingen te zoeken voor menselijke problemen, zouden beginnen te reiken naar de goddelijke oplossing die tot hen komt door de geest van Christus. Als ze enkel contact durfden te leggen met de geest van Christus in hun hart, in plaats van te verwachten dat de Paus, of Jezus, of de regering of de president, hun problemen wel voor hen oplost.

Wacht niet langer op de verlosser van buitenaf
Mijn geliefde harten, dit is het essentiële probleem tegenwoordig op planeet aarde en het is een probleem dat vooral in Zuid Amerika prominent aanwezig is – dat mensen passief wachten tot iemand anders hun problemen oplost. Of ze bidden passief tot God om hun problemen voor hen op te lossen. Begrijpen jullie dat veel mensen die religieus zijn in een passieve bewustzijnsstaat zijn door te denken dat ze tot God kunnen bidden en dat God dan op een magische manier ingrijpt en de problemen voor hen oplost.

Dit werkt simpelweg niet! Mensen hebben al duizenden jaren tot God gebeden voor de oplossing van hun problemen, maar toch zijn die problemen niet weggegaan. En dat komt omdat hun aanpak niet deugt. De aanpak dient verbeterd te worden, zodat mensen beseffen dat God hun problemen ZAL oplossen, maar hij het niet voor hen zal doen als kracht van buitenaf; hij zal het voor hen doen als de innerlijke kracht, de innerlijke God die door de mens die belichaamd is, werkt. Dit is waarachtig wat Jezus 2000 jaar geleden kwam demonstreren, toen hij zei: “Ik en mijn Vader zijn één, ik zelf kan niets doen. Maar mijn Vader werkt door mij heen. De Vader in mij doet het werk.”

Maar God heeft een voertuig nodig om doorheen te werken, omdat hij de mensheid vrije wil gegeven heeft. Dus iemand die hier in een fysiek lichaam leeft, moet zijn vrije wil gebruiken om boven dat menselijke bewustzijn uit te stijgen, te reiken naar de goddelijke oplossing en de open deur te zijn om die oplossing te laten manifesteren.

Jullie kijken naar Zuid Amerika en jullie zien vele problemen. En sommige mensen zeggen: “Is er nog hoop voor de oplossing van deze problemen?” Maar toch zeg ik tegen jullie dat er voor elk probleem dat je ziet, een idee is, er is een inzicht dat zal helpen om mensen dat probleem te laten oplossen. Let op wat ik nu zeg. Er is een idee dat mensen zal helpen hun eigen problemen op te lossen. Alle problemen ontstaan uit onwetendheid. De oplossing voor elk probleem is inzicht, het Christusinzicht dat boven de menselijke onwetendheid staat, het menselijk inzicht, het intellectuele inzicht dat het probleem geschapen heeft.

Wanneer een idee naar het fysieke octaaf gebracht wordt door een open hart en geest, en wanneer dat idee aan de mensen uitgedeeld wordt, dan kan letterlijk een hele maatschappij, een hele natie, in één nacht veranderd worden, juist omdat dat idee zich verspreidt. En alle mensen die afgestemd zijn, worden zich daar ineens van bewust en beseffen: “We hoeven de dingen niet meer op die oude manier te doen. We kunnen het op een nieuwe manier aanpakken, we kunnen een nieuwe manier bedenken om dit te doen.”

Wanneer mensen bij elkaar komen en één van geest zijn, één van hart, één van bedoeling zijn – net zoals de discipelen van Jezus toen de Heilige Geest op hen neerdaalde met Pinksteren – wanneer de mensen bijeenkomen, één-zijn, dan vormen ze een podium om de deur te openen voor de geascendeerde meesters die dan door de sluier kunnen heen stappen.

De eenheid die grensoverschrijdend is
Mijn geliefde harten, hier zijn wij naar op zoek. We zoeken naar een situatie waarin degenen die de spirituele mensen op aarde zijn een grotere eenheid en eenzijn vormen die alle uiterlijke verschillen, alle uiterlijke grenzen overschrijdt. Zien jullie in dat wanneer jullie weten en wanneer jullie accepteren en wanneer jullie beseffen dat jullie een zoon of dochter van God zijn, dan maakt het niet uit of je huid blank, zwart, geel, rood, is of een andere kleur heeft. Het maakt niet uit of je deze taal spreekt, of dat je die taal spreekt, of je op dit werelddeel woont of een ander.

Geen een van de delingen in de buitenwereld die zo belangrijk zijn voor menselijke wezens die vastzitten in het bewustzijn van de antichrist, doet ertoe wanneer jullie beseffen dat jij een zoon of dochter van God bent en dat jij, daarom, meer bent dan deze uiterlijke verschillen. En daarom kunnen jullie bijeenkomen en dat eenzijn vormen en ongeacht de verschillen in de buitenwereld. Zij kunnen jullie eenzijn niet tegenhouden wanneer jullie bereid zijn om boven het bewustzijn van de antichrist te gaan staan en naar het eenzijn met Christus te reiken.

De essentie van de missie van Jezus was eenzijn tussen God en de mens. Er is nauwelijks een christelijke kerk die dit begrijpt, zelfs na 2000 jaar niet. En in feite ontkennen de grote christelijke kerken, of het nu katholieken of protestanten zijn, juist het concept van eenzijn tussen de mens en God dat Jezus heeft gepredikt en gedemonstreerd. Wij, de geascendeerde meesters, wachten tot onze studenten het bewustzijn van de antichrist verwerpen en zeggen: “We laat jullie ons niet verdelen. We laten jullie ons niet van God scheiden, omdat wij verder dan de uiterlijke delingen kijken en wij komen één van hart, één van geest, en één van zin, samen met de bedoeling het bewustzijn van de mensheid te verhogen en het bewustzijn van de antichrist van deze planeet uit te bannen.”

Dit is waar wij echt naar op zoek zijn in dit tijdperk. Dit is het enige wat de oplossing brengt voor de problemen van de mensheid. Wat denken jullie dat er met het christendom gebeurd zou zijn als de Heilige Geest niet op de discipelen was neergedaald met Pinksteren, zodat elk van de discipelen, en zelfs mensen die niet direct de discipelen waren, door de Heilige Geest in staat gesteld werden erop uit te gaan en het Levende Woord te prediken? Mijn geliefden, ik kan zeggen wat er gebeurd zou zijn als de Heilige Geest niet was afgedaald: Er zou niets gebeurd zijn. Het christendom zou nooit uitgegroeid zijn tot een wereldwijde beweging.

Zo zit het ook met de leringen van de geascendeerde meesters tegenwoordig. Tenzij de studenten van de geascendeerde meesters, degenen die zich de echte studenten noemen, tenzij ze één van hart bijeen willen komen, groeien de leringen van de geascendeerde meesters niet uit en worden niet net zo gewoon als het christendom van tegenwoordig.

Jullie hebben een opwaartse spiraal gemaakt
Nogmaals, jullie overal ter wereld, die bereid zijn de leringen te bestuderen die wij hebben gegeven, de rozenkransen op te zeggen, jullie hebben een beweging op gang gebracht, een opwaartse spiraal die echt kan uitgroeien, en die echt de hele aarde kan omvatten. Maar jullie moeten hem versterken en jullie moeten altijd naar eenzijn streven, één van hart zijn, één in jullie bedoelingen. Jullie mogen je door niemand van buitenaf tegen elkaar laten uitspelen. Jullie mogen je niet van binnenuit, door je eigen ego en de duistere krachten die in jullie oor fluisteren, tegen elkaar laten uitspelen.

Laat ze geen wig drijven tussen jullie en je Christuszelf. Laat ze geen wig drijven tussen jullie en je broeders en zusters, hoe verschillend ze ook kunnen lijken. Dit is waarachtig de enige oplossing voor alle problemen: het eenzijn van de mens met God en door dat eenzijn, het eenzijn beneden van de harten die één bedoeling hebben.

Maar Saint Germain zal zijn parels niet voor de zwijnen werpen, als symbool voor het menselijke bewustzijn dat in de aarde graaft en zich alleen maar druk maakt om wat hij voor zichzelf wil. Mijn geliefde harten, als je de visie zou kunnen zien die Saint Germain voor Noord, Midden en Zuid Amerika heeft, zou je dansen van vreugde. Jullie zouden letterlijk zo getransformeerd worden dat jullie zouden beseffen dat de huidige onvolmaaktheden die je ziet, niets zijn vergeleken tot de macht van Saint Germain, de macht van El Morya, de macht van Jezus, de macht van de Goddelijke Moeder, die IK BEN.

Dan zouden jullie nieuwe hoop krijgen, nieuwe vastberadenheid, en jullie zouden beseffen dat de belangrijkste beslissing die je zou kunnen nemen, is jullie leven aan dat eenzijn wijden. Eenzijn met je Christuszelf, eenzijn met elkaar, eenzijn met de geascendeerde meesters. Omdat iets anders er waarachtig niet toe doet.

Dit is mijn boodschap vandaag, maar toch zullen we jullie zeker nog een duidelijker visie op de Gouden Eeuw van Zuid Amerika en de Amerika’s geven. En zodoende verzegel ik jullie in mijn vreugdevolle hart en ik breng mijn vreugde op jullie over. En ik hoop dat jullie dit accepteren en jullie vreugde totaal laten zijn in deze Kersttijd, terwijl jullie over het wonder van de geboorte van Jezus nadenken in jullie eigen hart en in ieder hart op deze planeet. Het wordt verzegeld.