Jezus is gekomen om God en de mens te verenigen

De Aanwezigheid van Eenzijn, 31 mei 2004

Ik ben de Aanwezigheid van Onverdeeld Eenzijn, van Ondeelbaar Eenzijn, en ik manifesteer mijn Aanwezigheid door dit menselijke voertuig met de bedoeling het oordeel van God over al degenen aan te kondigen die de leugen verspreiden dat alles van God gescheiden is, dat alles iets anders is dan God. Ik spreek hierbij Gods oordeel uit over alle menselijke instellingen en organisaties en alle menselijke individuen die de leugen van scheiding verspreiden. Ik spreek hierbij Gods oordeel uit over alle krachten, buiten het materiële rijk en in het materiële rijk zelf, die de leugen van gescheidenheid verspreiden. Ik verklaar hierbij dat God heeft gezegd: “Genoeg is genoeg! Tot zover en niet verder! Zij zullen geen stand houden! Degenen die de illusie, de leugen van gescheidenheid van mij blijven verspreiden, zullen vanaf vandaag geen bescherming krijgen tegen de krachten die zij ontketenen. Zij zullen daarom door hun eigen illusies verteerd worden. Zij zullen door hun eigen leugens verteerd worden. Zij zullen door dezelfde energie die zij een verkeerde kwaliteit geven, verteerd worden door alles wat zij denken of doen vanuit die leugen van gescheidenheid, het bewustzijn van gescheidenheid, de geest van gescheidenheid.”

Ik ben de Aanwezigheid van Ondeelbaar Eenzijn en ik zeg: “De missie van Jezus Christus zal op dit moment en vanaf vandaag vervuld worden!” De ware missie van Jezus Christus was de verloren stammen van Israël – dat wat echt is (Engels: that which Is real) – op te roepen naar huis naar hun God te komen. Het was in werkelijkheid een missie om degenen die de zonen en dochters van de Schepper in dit universum zijn, te roepen naar huis te komen, naar het Eenzijn met hun God. Het was de missie die verloren stammen op te roepen naar het bruiloftsmaal te komen, waardoor de levensstroom met het Christuszelf verbonden kon worden en daardoor weer naar het spirituele rijk te ascenderen, waar hij vandaan is gekomen. Zoals Jezus echter in zijn gelijkenis over het bruiloftsfeest duidelijk maakte (Matteüs 22:1), wilden degenen die uitgenodigd werden, niet komen, omdat zij het te druk hadden met een of ander ogenschijnlijk belangrijke bezigheid die uit het bewustzijn van gescheidenheid voortkwam. Zij dachten dat zij deze bezigheden die uit het bewustzijn van gescheidenheid voortkwamen, eerst moesten afmaken en die daardoor een deel van de identiteit van hun ziel leek te zijn.

Dus wat deed de Heer toen degenen die voor het bruiloftsfeest uitgenodigd waren, weigerden te komen? Hij stuurde zijn bedienden eropuit om iedereen die bereid was te komen, uit te nodigen, en dat is de ware bedoeling van mijn komst vandaag. Alles wat ooit geschapen werd, werd uit het Eenzijn met de enig echte God geschapen. De enig echte God kan oneindig gedeeld worden, maar geen enkel deel van de enig echte God kan ooit van de Ene, van zichzelf, gescheiden worden. Niets wat uit het enig echte God geschapen werd, kan ooit van het geheel gescheiden worden. Alles in dit universum werd uit de enige echte God geschapen, maar het bestaat niet gescheiden van of onafhankelijk van die God. Het bestaat binnen het Wezen van de enig echte God. En daarom is alles in dit universum werkelijk één met God, omdat God zich heeft gemanifesteerd.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.