Wil je nog steeds iets verbergen?

Geascendeerde Meester Serapis Bey, 18 december 2009

Dus wat is er voor nodig om bewust de ascensiespiraal in te gaan? Dat je de beslissing neemt dat je niet langer iets voor de geascendeerde meesters wilt verbergen die toezicht houden op jouw persoonlijke proces van ascensie. Ik werk met iedereen, op welk niveau van bewustzijn ze ook zijn. En er is niemand op aarde die niet op een of andere manier een vorm van spirituele schoolklas kan bijwonen, als ze eenmaal van de school van de harde klappen af zijn. Maar ik ben Serapis Bey, en IK BEN de hiërarch in de tempel in Luxor, de Ascensietempel. De Ascensietempel is niet voor neofieten op het spirituele pad. Die is voor degenen die naar de geavanceerde fases van het proces van ascensie opgeklommen zijn. Dat betekent dat niet iedereen in aanmerking komt om er naartoe te gaan.

Wat is ervoor nodig om daarvoor in aanmerking te komen? Dat je beseft wat het proces van ascensie inhoudt. In de eerste plaats, zoals ik zei, dat je probeert niets te verbergen – waardoor ik, als je bij de deuren van de Ascensietempel komt en niet bereid bent om naar alle balken in je eigen oog te kijken, welnu, ik, Serapis Bey, je moet vertellen dat je ergens anders naar toe moet gaan, een andere retraite. En pas terugkomen, wanneer je bereid bent om me alles in jou te ontmaskeren wat niet zuiver is. Ik wil je niet graag vernederen, veroordelen. En als je dan niet klaar bent om naar iets te kijken – omdat ernaar kijken ervoor zou zorgen dat jij jezelf veroordeelt – dan zal ik je uit genade vragen ergens anders heen te gaan.

En wanneer je dit gebrek aan eigenwaarde overwonnen hebt, dan kun je terugkomen en de Ascensietempel ingaan. Want het vereist een bepaald niveau van eigenwaarde voor je naar onzuiverheden in jezelf kunt kijken zonder in de negatieve spiraal te komen van jezelf veroordelen, maar in plaats daarvan te zeggen: “Deze onzuiverheid ben ik niet echt en ik zal niet toelaten dat die mij naar beneden haalt en mij van de ascensie-inwijdingen weerhoudt. Daarom zal ik het recht in de ogen kijken en ertegen zeggen: “Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid!”

“En ik ben bereid om mijn gevoel van eigenwaarde te accelereren, zodat ik Serapis Bey recht in de ogen kan kijken en zeggen: “Meester, ik verwelkom jouw discipline! Ik verwelkom dat jij alles ontmaskert wat voorkomt dat ik de Ascensietempel in ga, wat voorkomt dat ik mijn volgende inwijding onder jouw leiding doe. Want ik houd meer van jou dat de onzuiverheden in mijn eigen bewustzijn en dus ben ik bereid om jou mijn onzuiverheden te laten ontmaskeren – opdat ik één met jou en met de liefde die jouw vlam van zuiverheid is, en de allergrootste liefde die de ascensiespiraal is, kan worden.”

Ik heb geen enkele wens dat iemand bij mij komt om iets in hun wezen te laten ontmaskeren waardoor zij zichzelf veroordelen, waardoor ze in een negatieve spiraal komen en, misschien vele levens, niet in staat zullen zijn zichzelf de moeite waard te vinden om ingewijde bij Serapis Bey te worden. Dus geef ik gewoon degenen een andere richting aan, die nog niet op dat punt zijn dat ze klaar en bereid zijn om naar alles in zichzelf te kijken zonder zichzelf te veroordelen omdat ze een onzuiverheid hebben gekregen – die per slot van rekening niet echt is en niet echt hen is.

Dus wat er gebeurt wanneer je op het punt komt dat je bereid bent naar iets in jou te kijken en je bereid bent te beseffen dat wat er ook blootgelegd wordt, niet echt bestaat? En als je dan bereid bent je gehechtheid op te geven – en wanneer je bereid bent de energie te accelereren – dan is er geen reden om jezelf te veroordelen, een beoordeling te geven. Er is geen reden om de beschuldiging te accepteren van de aanklager van jouw broeders – dat jij, omdat je deze onzuiverheid hebt, het niet waard bent om dat te transcenderen.

De ascensie is transcendentie
Waar gaat het om bij de ascensiespoel? Het gaat om transcendentie – situaties transcenderen, onzuiverheden transcenderen. Als je een onzuiverheid hebt, zit ik hier niet als Serapis Bey, als de meester van ascensie, en zeg: “Oh dit is erg. Je moet nu de wereld ingaan en je onzuiverheid zien kwijt te raken en daarna bij mij terugkomen.” In tegendeel, ik, Serapis Bey, bekijk die onzuiverheid en zeg: “Geweldig! Wat een kans om het te transcenderen!”

Zie je dat een onzuiverheid voor mij geen reden is voor een oordeel en veroordeling en afstraffing? Het is een kans om te transcenderen, om weer een stap in de ascensiespiraal te nemen, één trede omhoog op de wenteltrap. Wanneer je er op dezelfde manier naar kunt kijken – wat er ook aan het licht komt, dat het enkel een kans voor jou is om het te transcenderen –ben je klaar om met mij te werken in het zuivere witte licht van de Ascensietempel. Tot dan is het beter dat je uit dat zuivere witte licht blijft, omdat je dan nog steeds kunt verbergen waar je nog niet naar kunt kijken zonder de negatieve spiraal in te gaan van jezelf veroordelen.

Dus wat gebeurt er dan, wanneer je op dat punt komt, dat je bereid bent naar alles te kijken zonder jezelf te veroordelen, want je beseft dat je een spiritueel wezen bent? Je hebt beseft dat je, zoals we zeiden, een bewust zelf bent dat een verlengstuk van Gods eigen wezen is, maar dat je bewuste zelf zuiver bewustzijn is – en daarom niet een gescheiden zelf kan zijn, zich niet kan vereenzelvigen met een gescheiden zelf. Jij bent puur bewustzijn waar niets aan kan blijven kleven. En dan besef je dat je naar elke onzuiverheid kunt kijken die je in je lagere lichaam hebt opgenomen, en je weet dat het niet aan de echte jij kan kleven – want jij bent puur bewustzijn. Niets op aarde kan aan jou kleven, niets kan jou kleuren.

En daarom kun je uit elk gevoel van een gescheiden zelf stappen en weten dat je méér bent, dat jij je invalshoek kunt veranderen. En dan besef je dat het proces van ascensie eigenlijk een proces is waarin jij – het bewuste zelf dat je bent, de kern van jouw identiteit – geleidelijk het perspectief verandert van wie jij bent. Totdat je uit de vervuilde waarneming stapt van het gescheiden zelf, van elke vorm van gescheiden zelf, en terugkeert naar de zuivere waarneming van je pure identiteit als spiritueel wezen met bepaalde goddelijke eigenschappen die jou tot een uniek individu maken. Maar die eigenschappen worden verankerd in je IK BEN Aanwezigheid en zijn niet de omstandigheden die je aangenomen hebt tijdens je verblijf op aarde of in andere rijken van het materiële universum, de wereld van vorm.

Probeer slechts al het leven te verheffen
En wanneer je tot dat besef komt – dat je zuiver gewaarzijn bent – dan kun je aan de volgende vereiste voldoen om de Ascensietempel in te gaan, namelijk dat je probeert om al het leven te verheffen. Je probeert niet het leven in te delen in degenen die verheven kunnen worden en degenen die vernederd moeten worden. Je probeert geen enkel deel van het leven te vernederen.

Het proces van ascensie is, zoals ik zei, een individueel proces. Je ascendeert alleen, als individueel wezen. Wat houdt dat in? Dat je niet kunt ascenderen als jij je verantwoordelijk voelt voor de verlossing of de ascensie van andere mensen. Noch kun je ascenderen als je de behoefte voelt om te oordelen, te veroordelen of iemand anders te vernederen. Hoor je me? Als je de behoefte voelt om te oordelen, te veroordelen, te vernederen of zelfs de duivel zelf te vernietigen, kun je niet ascenderen.

God heeft jou niet opgedragen te beslissen wie het waard of niet waard is. De Karmische Raad is belast beslissen wie het waard en niet waard is op aarde te incarneren. Er is een complexe afweging voor er beslist wordt welke levensstromen op aarde mogen incarneren. Maar er is geen afweging die een waardeoordeel velt over wie het waard en niet waard is. Het is gewoon een kwestie van naar het huidige bewustzijn van de mensheid kijken en dan te zien of een specifieke levensstroom resoneert met dat bewustzijn en zou kunnen helpen om het collectief omhoog te trekken, om het collectief naar beneden te trekken, zichzelf op te trekken, zichzelf naar beneden te trekken, door de gelegenheid te krijgen om te incarneren.

Dit is een complex proces waarin de leden van de Karmische Raad getraind zijn. Jij krijgt, als mens geïncarneerd op aarde, de gelegenheid om hier te incarneren. Hier zou enige nederigheid op zijn plaats zijn. Want als je het bewustzijn had dat je in staat stelde om te beoordelen aan wie er toegestaan wordt om te incarneren en wie niet, dan had je hier niet hoeven incarneren. In feite had je niet kunnen incarneren vanuit dat bewustzijnsniveau. En dus betekent het feit dat je geïncarneerd bent, dat je juist niet het bewustzijnsniveau hebt dat je geschikt maakt om voor God te spelen en te beslissen wie op aarde mag komen en wie niet.

Slechts degenen die in een negatieve spiraal zijn terechtgekomen – die zijn gaan geloven in de epische drama’s die de gevallen wezens hebben gecreëerd – denken dat zij kunnen beslissen over wie het waard en niet waard is, dat ze er één persoon uit kunnen halen en zeggen dat deze persoon niet mag incarneren, maar naar de tweede dood moet worden gezonden, deze persoon in zijn laatste incarnatie is en nooit weer de kans krijgt. Als je niet kunt zien dat dit gewoon oordelen is, het waardeoordeel dat ontstaat in het gevallen bewustzijn, dan ben je er zeker nog niet klaar voor om de ascensiespiraal in te gaan. Want in de ascensiespiraal probeer je geen enkel deel van het leven te veroordelen of te vernederen. Je probeert ieder onderdeel van het leven te accelereren, zodat je de collectieve ascensiespiraal kunt versterken voor jouw specifieke gebied, zoals planeet aarde, en daardoor al het leven optrekken.

Wat zei Jezus toen hij erover nadacht of hij de ascensie in zou gaan? Hij zei: “Als ik opgetild word, zal ik alle mensen tot mij trekken.” Hij zei niet: “Ik zal alle goede mensen tot me trekken en de slechte mensen vernietigen.” Want als hij dat gezegd had, zou hij niet opgetild worden in de ascensiespiraal, want hij was dan nog niet klaar om de epische drama’s en de worsteling los te laten. Wij, in het geascendeerde rijk, zitten niet te wachten om een onderdeel van het leven naar beneden te halen, zelfs de duivel zelf niet.

Als de duivel zelf – hoewel de duivel zoals de meeste mensen op aarde hem zich voorstellen, niet één enkel wezen is – maar desondanks, als een van de gevallen wezens die in die eerste sfeer vielen, bij ons kwam en zich oprecht tot ons wendde om zijn bewustzijn te verhogen, zou hij onze hulp krijgen. Natuurlijk. Ieder wezen dat zich oprecht tot ons wendt, krijgt hulp van de geascendeerde meesters om zich uit zijn huidige niveau van bewustzijn te accelereren. Dit is ook jouw hoop op inlossing, op verlossing, voor de ascensie.

Dus om in de ascensiespiraal te komen, moet jij je richten op het verheffen van het leven en je kunt dat niet doen als jij je richt op het beoordelen, op het indelen van mensen in die goed en slecht zijn. Dat kan gewoon niet. Je kunt niet in de ascensiespiraal komen, als je nog steeds die behoefte, dat verlangen om te oordelen op basis van een waardeoordeel, hebt. Al het leven is de moeite waard om in zuiverheid te accelereren. Geen enkele onzuiverheid kan zo onzuiver zijn dat die niet de moeite waard of geschikt is om in zuiverheid te accelereren. Dat is het hoogste realisme van de Vierde Straal en van degenen die in de ascensiespiraal zijn en degenen die er doorheen zijn en geascendeerd zijn.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.