Er is geen Plaats voor Oordeel in de Ascensiespiraal

ONDERWERPEN: Laat de betoverende beelden van de ascensie los – Waar begint je ascensiespiraal? – De reality-check op de Vierde Straal – Wat je nodig hebt om aan het proces van ascensie te beginnen – De Christusgeest oordeelt niet – De energie van de aanklager onderbreekt de ascensiespiraal – Je kunt niet met een onzuivere waarneming ascenderen – Wil je nog steeds iets verbergen? – De ascensie is transcendentie – Probeer slechts al het leven te verheffen – Er zijn meesters die indelingen maken scheppen – Hoe je jouw mening geeft zonder te oordelen – Door te oordelen, beoordeel jij jezelf – Je kunt altijd uit je huidige staat van bewustzijn accelereren – Hoe jij in de ascensiespiraal komt – De keus is het oordeel – De aanklager overwinnen – De laatste fases in de ascensiespiraal

Geascendeerde Meester Serapis Bey, 18 december 2009

Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid! Geliefde Serapis Bey!
Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid! Geliefde Serapis Bey!
Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid! Geliefde Serapis Bey!

IK BEN natuurlijk Serapis, Serapis Soleil, Serapis van de Zon – de zon van jouw wezen, de IK BEN Aanwezigheid van jouw wezen, van mijn Wezen, van de wezens van alle geascendeerde en niet geascendeerde wezens die op welke manier ook verbonden zijn aan de service om de aarde en al het leven erop, te verheffen.

Ik zou het met jullie willen hebben over de ascensievlam, de ascensiespoel, de ascensiespiraal. Want velen hebben de leringen van de geascendeerde meesters bestudeerd, hebben nagedacht over de ascensie, hebben besloten dat ze willen ascenderen, maar ze hebben niet de essentiële eigenschap begrepen die nodig is om in de ascensiespiraal te komen.

Laat de betoverende beelden van de ascensie los
Er zijn natuurlijk velen die een onzuiver en niet realistisch beeld hebben gekregen over wat het inhoudt om te ascenderen – zo gericht zijn ze op een geheim ritueel in een grote tempel. Gericht zijn op de zogenaamde, pracht en praal van het proces van ascensie dat ze hun ogen naar de hemel opslaan en er toch niet in slagen om te zien dat ascensie een proces is. En zoals de Heilige Paulus zei: “Ik sterf dagelijks”, zeg ik, Serapis: “Ik ascendeer dagelijks”. En als jij in de ascensiespiraal wilt komen, moet jij ook zeggen: “Ik ascendeer dagelijks”. Maar het is natuurlijk niet genoeg om het dagelijks te zeggen. Je moet ernaar leven. Je moet het zijn. Je moet natuurlijk bereid zijn om dagelijks jouw zelfgevoel te accelereren door wat wij noemen de ‘kern van de zaak’ te doen, de niet zo aantrekkelijke taken die onderdeel zijn van de ascensiespiraal.

Want er zijn inderdaad veel studenten van de geascendeerde meesters die diverse beschrijvingen hebben gelezen van de geavanceerde initiaties die plaats vinden in de piramide of in de Tempel van Luxor of in andere etherische tempels. En ze visualiseren in gedachten dat ze, om voor hun ascensie in aanmerking te komen, op de een of andere manier in hun fijnere lichaam naar een van die tempels moeten reizen, waar ze duidelijk herkend worden als ingewijden, als geavanceerde studenten en worden omgeven door geavanceerde meesters en aan geavanceerde rituelen meedoen die niet op aarde kunnen plaatshebben. En ontken natuurlijk niet aan dat in de veel latere fases van het proces van ascensie er wel zulke rituelen zijn.

Maar wat je moet toegeven, is gewoon het volgende: Hoe kom je bij de geavanceerde fases van de ascensiespiraal? Welnu, hoe kom je bij de bovenste trede van een wenteltrap? Door eerst op de onderste trede te gaan staan – en daarna doorgaan met de volgende stap, één voor één tot je de bovenste trede bereikt. Het kan aantrekkelijker lijken om die laatste stap te doen, maar is hij belangrijker dan elke andere stap die je doet en die leidt tot die hoogste trede?

Mijn punt is: als je zo gericht bent op de geavanceerde fases van de ascensie, zie je geen verband tussen die geavanceerde initiaties en je dagelijkse leven. En als je geen verband ziet tussen je dagelijkse leven en de laatste fases van de ascensie, hoe kun je dan dagelijks ascenderen? Hoe kan je dagelijkse leven één stap meer worden in de ascensiespiraal?

Wat er in plaats daarvan gebeurt, is dat er een kloof bestaat in jouw visie, jouw bewustzijn, tussen je dagelijkse leven, je dagelijkse bewustzijnsstaat en de geavanceerde fases van het proces van ascensie. En dan word je gevoelig voor de valse belofte die in veel vermommingen komt, dat door lid te zijn van een organisatie in de buitenwereld – en door het opzeggen van bepaalde decreten en rituelen en rozenkransen en door bepaalde leringen te bestuderen en door zus of zo te doen – jij je op de één of andere manier automatisch plaatst voor je ascensie. Jij min of meer automatisch de sprong maakt van waar je in bewustzijn bent op aarde naar de geavanceerde fases van het proces van ascensie. Het is alsof je denkt dat er een bepaalde magie is, een soort stoel waarin je accelereert, die iedereen zal verheffen die erin zit, zodat je de kloof kunt overbruggen.

Waar begint je ascensiespiraal?
Ben jij je ervan bewust – zoals wij ons er allemaal van bewust zijn, denk ik – dat wetenschappers al decennia lang onderzoek gedaan hebben naar de ontbrekende schakel tussen de aap en de mens in de evolutionaire keten? Nu, ik kan je zeggen dat er vele, vele studenten van de occulte wijsheid zijn, bij wijze van spreken, die al vele levens naar de ontbrekende schakel tussen hun huidige bewustzijnsstaat en elke geavanceerde fase van bewustzijn die zij ook maar als hun doel beschouwen, op zoek zijn. Waarom kunnen mensen die ontbrekende schakel niet vinden, kunnen ze die kloof niet overbruggen? Omdat ze niet bereid zijn naar hun huidige bewustzijnsstaat te kijken, hun huidige omstandigheden in het leven en te beseffen dat juist hier – juist hier en juist nu – de enige plek is waar zij aan hun persoonlijke ascensiespiraal kunnen beginnen.

En wanneer begint je persoonlijke ascensiespiraal? Hij begint wanneer je bewust besluit dat je alles wat je in je dagelijkse leven tegenkomt als kans wilt benutten om één stap hogerop bij je ascensie te komen. Zie je de essentiële omslag in bewustzijn waar ik om vraag? Je kunt niet alleen maar lid zijn van een organisatie, of rituelen uitvoeren en verwachten dat je dan automatisch in de ascensiespiraal komt. Je moet de eeuwige universele oproep van Christus volgen, door eerst naar de balk in je eigen oog te kijken. Dit is een absolute vereiste. Want denk eens logisch na. Het proces van ascensie is een proces waarin jij – als individuele levensstroom – je wezen, je aura, je bewustzijn, je geest – hoe je het ook maar wilt noemen – accelereert, maar wat je individuele levensstroom vormt, moet zich uit de vibraties van de aarde accelereren.

De ascensie is geen groepsinspanning. Hoewel, je zou kunnen zeggen dat groepen levensstromen, zelfs de mensheid als geheel, met de ascensiespiraal bezig kan zijn. Niettemin loop je niet als groep door de hemelpoort van de geascendeerde staat, zodat iemand met wat minder verworvenheden op een of andere manier met de rest van de groep mee sjokt, want zij vullen wel aan bij wat er aan een bepaald individu ontbreekt. Het proces van ascensie is geheel een individueel proces. Het is ook een proces waarin jij je nergens achter kunt verschuilen – en jij kunt niets verbergen. En daarom moet je voor je echt in de ascensiespiraal kunt komen, wanneer je hier logisch naar kijkt, een van de belangrijkste illusies en verlangens van het menselijke ego overwinnen, namelijk dat wat jij voor andere mensen kunt verbergen, ook voor God en de geascendeerde meesters kunt verbergen.

IK BEN Serapis Bey. IK BEN een geascendeerd wezen. IK BEN de chohan van de Vierde Straal van Zuiverheid. Denk je dat je enige vorm van onzuiverheid voor mij kunt verbergen? Denk je dat je mijn tempel in Luxor, de Ascensietempel zelf, binnen kunt sluipen, terwijl je een of ander aspect van menselijke impulsen, een aspect van het dualiteitsbewustzijn, een episch of persoonlijk drama, verbergt? Denk je dat ik dit niet zal zien, wanneer je toestemming vraagt om naar binnen te mogen? Want als je dat doet, kan ik je ervan verzekeren dat je nooit de kloof tussen je dagelijkse leven en de ascensiespiraal dicht.

De reality-check op de Vierde Straal
Want wat is er voor nodig om die kloof te dichten? Er is een heel gewone reality-check voor nodig. Vraag jezelf dit eens af: “Wil ik ascenderen?” Als het antwoord “Nee” is, ga dan in vrede. Ga en ervaar wat planeet aarde jou te bieden heeft. En wanneer je genoeg heb van die ervaringen, dan kom je op een bepaald moment naar mij terug met de ware wens, de zuivere intentie om te ascenderen.

Nu, als het antwoord op de vraag “ja, ik wil wel ascenderen” is, dan moet je eens overwegen hoe dit inderdaad kan gebeuren. En dat kan alleen maar als je bereid en in staat bent om alles op aarde achter te laten, het maakt niet uit wat het op aarde is, alles wat ook maar een aardse vibratie heeft. De ascensiespiraal is de spiraal van accelereren naar zuiverheid, waardoor alle onzuiverheden van het dualiteitsbewustzijn, alle energie minder dan de zuiverheid van liefde, naar zuiverheid geaccelereerd moeten worden.

Want zoals wij al eerder hebben gezegd, kan de deur naar de geascendeerde staat gezien worden als één met een hor, waar kleine openingen in zitten in een ingewikkeld patroon die geen enkele onzuiverheid doorlaten. En als je die onzuiverheden in je wezen hebt, zullen die tegen het raster in de deur aanbotsen en zul je niet in staat zijn door de deur te gaan – als je nog steeds gehecht bent aan de onzuiverheden en die niet kunt achterlaten. Om naar binnen te gaan, moeten alle onzuiverheden – niet alleen achtergelaten worden, maar wat je moet achterlaten, is de gehechtheid – emotioneel, mentaal, zelfs de gehechtheid aan het identiteitslichaam – aan bepaalde gedachten, bepaalde ideeën, bepaalde concepten. En dan, wanneer je die gehechtheid achter je laat, kun je de energie naar zuiverheid accelereren.

Want natuurlijk moet je dan aan twee voorwaarden voldoen. Je bent verantwoordelijk voor alle energie, alle spirituele licht, dat je hebt gebruikt in al je incarnaties. Jij bent verantwoordelijk om het weer te verhogen naar de vibratie van balans en zuiverheid waarin het jou gegeven werd. Want je kunt de aarde niet achterlaten als jij – als jouw inspanningen – de aarde zwaarder maakt. Maar om in staat en bereid te zijn om de vervormde energie naar zuiverheid te accelereren, moet je toegeven dat die vervormd is en dat jij het wezen bent dat het heeft vervormd – niet iemand anders, zelfs niet de demonen uit de hel. Jij koos ervoor het licht te vervormen.

En hoe kun jij dit doen? Enkel door naar de balk in je eigen oog te kijken. Want de onwil om naar de balk in je eigen oog te kijken, komt voort uit de wens om iets te verbergen, de illusie dat het mogelijk is iets te verbergen. En het is natuurlijk mogelijk om jouw onvolmaakte identiteitsgevoel, je onzuivere gedachten, je onevenwichtige emoties, te verbergen. Je kunt zelfs in zekere mate, je egoïstische handelingen verbergen. Het is mogelijk om die op aarde te verbergen, omdat de aarde zo’n lage staat van vibratie heeft dat er een energiesluier over hangt. En de energiesluier kan zowel, handelingen, emoties, gedachten en een identiteitsgevoel verbergen. Zelfs de onzuivere bedoeling van jouw hart kan verborgen worden, zoals Astrea heeft uitgelegd.

In het rijk van woorden kan alles verborgen worden – want alles kan schijnbaar verdedigd worden. Toch zul je niet naar de hemel ascenderen op het niveau van woorden. Je ascendeert door het Woord te worden. En om het Woord te worden, moet jij je wezen en alle onzuiverheden in je wezen naar het noodzakelijke niveau accelereren, waardoor jij je uit de dualiteit en het verlangen om de ervaringen te krijgen die je slechts in de dualiteit krijgt, hebt geaccelereerd. Zoals de ervaring om in staat te zijn iets te verbergen of zelfs in staat te zijn te geloven dat je voor de ascensie in aanmerking komt zonder naar de balk in je eigen oog te kijken.

Wat je nodig hebt om aan het proces van ascensie te beginnen
Wanneer je realistisch naar het proces van ascensie kijkt, besef je dat er geen mogelijkheid bestaat om iets te verbergen. En wat is er dan voor nodig voordat je zelfs maar aan het proces van ascensie kunt beginnen? Dat jij je bewust realiseert – en het bewust besluit – dat je niets wenst te verbergen. Je hebt geen verlangen meer om iets voor iemand te verbergen, hetzij de mensen op aarde of de geascendeerde meesters.

Er zijn veel retraites van de geascendeerde meesters. Ik, Serapis Bey, werk in meer dan één retraite. Ik werk niet alleen in Luxor, in de ascensie-retraite. Ik ben bereid om met iedereen op elk niveau van bewustzijn te werken, op elk niveau van onzuiverheid, want IK BEN de meester van zuiverheid. Ik oordeel en veroordeel niemand. Ik heb geen behoefte aan oordelen, want IK BEN één met zuiverheid. En de vlam van zuiverheid die IK BEN, zal degenen eruit filteren die niet bereid zijn zuiver te worden. Want zij hebben onzuiverheden die zij nog steeds willen ervaren en dus willen ze eraan vasthouden.

Zie je het essentiële verschil hier? Heel veel menselijke wezens oordelen over elkaar en ze doen dit door een maatstaf te formuleren in hun eigen bewustzijn. En dan zeggen ze: “Degenen die voldoen aan deze maatstaf zijn goede mensen en degenen die niet aan deze maatstaf voldoen, zijn slechte mensen.” Afhankelijk van de maatstaf, afhankelijk van de bewustzijnsstaat van mensen, hebben ze dan een deling in de mensheid gecreëerd. Er zijn menselijke wezens net als zij zijn en degenen die niet meer menselijke wezens net als zij zijn, maar een soort sub-mensen of non-mensen. Dan heb je een deling in je geest gecreëerd. Waar komt zo’n deling vandaan? Komt die uit het geascendeerde bewustzijn voort? Of komt die uit het niet-geascendeerde bewustzijn, het dualiteitsbewustzijn voort?

De Christusgeest oordeelt niet
Het essentiële besef is dit: het Christusbewustzijn werd ontworpen om het eenzijn tussen de Schepper en de schepping te bewaren – dus hoe ver een van zichzelf bewust wezen met vrije wil ook is afgedaald in het bewustzijn van gescheidenheid, er is nog steeds een reddingslijn die met dat wezen mee kan gaan naar die lage bewustzijnsstaat en als reddingslijn dienen, waardoor het wezen zichzelf weer omhoog kan trekken naar het eenzijn met het Lichaam van God. Er zijn geen indelingen in het Christusbewustzijn, zoals mensen indelingen maken op basis van het bewustzijn van gescheidenheid.

Wij, de geascendeerde meesters, hebben het Christusbewustzijn bereikt. We zien het eenzijn van al het leven. We zien de waarheid dat ‘Zonder hem werd niets gemaakt, dat gemaakt is’. En daardoor is iedere vorm gewoon dat ene Ma-terlicht dat een specifieke vorm heeft aangenomen. Maar als je verder dan die vorm ziet, zie je het Ma-terlicht en zie je dat het Ma-terlicht een verlengstuk van het Wezen van de Schepper is, zoals alles een verlengstuk van de Schepper is – want er is niets anders waar je iets uit kunt scheppen.

Wanneer ik naar de mensheid kijk, deel ik hen niet in in degenen die goed zijn en slecht zijn. Ik deel hen zelfs niet in in degenen die zuiver zijn en onzuiver zijn. Ik heb geen enkel waardeoordeel. Ik hoef zelfs niet te evalueren op basis van de analytische geest, want de Christusgeest is niet de analytische, lineaire geest die de meeste mensen kennen als de enige vorm van geest. De Christusgeest is een hogere geest die niet door het filter van de dualiteit kijkt en daarom de waarheid ziet dat al het Leven één is.

De Christusgeest kan inderdaad wel direct zijn, kan inderdaad de Schriftgeleerden en de farizeeërs uitdagen, kan inderdaad man en paard noemen, of iemand ‘zonen van de duivel’ noemen om hen uit hun mentale kader los te schudden. Maar wat de meest mensen niet begrepen hebben – en wat zelfs de meeste studenten van geascendeerde meesters niet begrepen hebben en vaak niet zullen begrijpen, is dat de Christusgeest niet oordeelt op basis van menselijke, dualistische, met waarden beladen oordelen. Want zoals Jezus zei: “Als ik oordeel, heb ik een rechtmatig oordeel.” Het rechtmatige oordeel is zelfs geen oordeel zoals mensen het vanuit de dualiteit bezien. Een rechtmatig oordeel deelt van zichzelf bewuste wezens niet in in goed of slecht, in wezens die geholpen kunnen worden of niet geholpen kunnen worden.

De energie van de aanklager onderbreekt de ascensiespiraal
Als je bereid bent de waarheid te zien, luister dan naar de woorden, maar luister naar meer dan de woorden. Het leven is een doorgaand proces. Niets is statisch. Niets kan stil blijven staan. Je gaat óf omhoog in de ascensiespiraal óf je cirkelt naar beneden in een negatieve spiraal. Er bestaat geen stilstand.

Sla acht op de leringen die gisteren door Astrea zijn gegeven, over de energie van de aanklager van de broeders en hoe deze energie de oorspronkelijke neerwaartse spiraal in een hoger rijk op gang heeft gebracht. Degenen die de Kabbala hebben bestudeerd, weten dat er een lering is dat het oordeel begon toen een groep gevallen wezens het oordeel wilde zijn zonder het oordeel te temperen met genade.

Welnu, genade is niet het hoogste inzicht; en het oordeel ook niet, want beide woorden zijn te veel gekleurd door het dualiteitsbewustzijn. Genade is geen genade, maar realisme – het realisme om te zien dat er geen onzuiverheid bestaat – op welk niveau van vibratie ook – die niet in zuiverheid kan worden veranderd. Want hoe onzuiver een manifestatie of vorm misschien ook kan lijken, het is nog steeds het Ma-terlicht dat die vorm heeft aangenomen – en het Ma-terlicht kan altijd weer teruggebracht worden in de oorspronkelijke zuiverheid, en alle onvolmaakte beelden afschudden.

Wanneer je dit gevoel voor realisme hebt, dan is het niet mogelijk om menselijke wezens of een vorm van van zichzelf bewuste wezens in te delen in wezens die goed zijn, die slecht zijn, waar nog hoop voor is, waar geen hoop meer voor is, die gered kunnen worden, die niet gered kunnen worden. Men kan dat niet op die manier met het Christusbewustzijn denken. Men kan niet op die manier denken met een geascendeerd bewustzijn. Het is niet mogelijk. Want als iemand zo denkt, kan hij niet in de ascensiespiraal komen. Je blijft in de negatieve spiraal die door de oorspronkelijke gevallen wezens werd gevormd, die precies deze gedachtegang gebruikten om hun beschuldigingen op de onschuldige mensen te projecteren en hen ervan te beschuldigen dat ze iets verkeerd hadden gedaan en daarom zo slecht waren dat ze het niet verdienden om te ascenderen met de rest van hun sfeer.

Dit is juist de essentie van de beschuldigende energie – de indeling in degenen die het waard zijn, degenen die het niet waard zijn, de beschuldiging dat jij – of jij, of jij – het niet waard bent. Je bent het niet waard om je God onder ogen te komen. Je bent het niet waard om je spirituele leraar onder ogen te komen of terug te gaan naar je spirituele leraar, nadat je van de verboden vrucht hebt gegeten. En wanneer een levensstroom in deze waardeloosheid gaat geloven, komt hij in een neerwaartse spiraal. En dan wordt hij gevoelig voor de epische drama’s die zeggen dat als je dit of dat in de buitenwereld doet – als je tot een of andere organisatie behoort – dat je het dan automatisch het waard bent zonder naar de balk in je eigen oog te hoeven kijken. De balk is dan het besluit dat ervoor zorgde dat je de beschuldiging geloofde dat je het niet waard bent, omdat je niet aan een of andere voorwaarde voldeed die het dualiteitsbewustzijn had bepaald.

Begrijp je wat ik hier zeg? De valse beschuldiging is dat jij om het waard te zijn om God in de ogen te zien, om te ascenderen, aan bepaalde voorwaarden moest voldoen die door het dualiteitsbewustzijn waren vastgesteld. En wanneer je dit gelooft, denk je dat jij, om aan die voorwaarden te voldoen, mee moet doen aan een episch drama en een of andere verandering op aarde tot stand moet brengen, waardoor je automatisch aan de voorwaarden voldoet voor je verlossing of ascensie.

En wat is het epische drama dan waar je aan moet deelnemen? Nu, dat is er één die gebaseerd wordt op het idee dat er een deling is tussen degenen die gered worden en degenen die niet gered worden, gebaseerd op dualistische voorwaarden. En dan voldoe jij, als jij je religie tot de enige kan verheffen, of die andere mensen vervloekt, of die mensen veroordeelt, of hen allemaal doodt, welnu, dan voldoe je aan de voorwaarde voor verlossing en zul je bij degenen horen die gered worden op basis van voorwaarden in de buitenwereld. Ach, dit kan niet. Het kan niet. Het kan niet.

Je kunt niet met een onzuivere waarneming ascenderen
Zoals we onlangs in leringen over waarneming naar voren hebben gebracht, moet ik zeggen dat deze leringen precies de sleutel bevatten waardoor degenen die dat willen, de ascensiespiraal in kunnen gaan – te beginnen bij waar ze nu zijn. Want je kunt je realiseren dat wat er voor nodig is om in de ascensiespiraal te komen, is dat je vraagtekens bij jouw waarneming begint te zetten. Niemand is ooit geascendeerd met een onzuivere waarneming. Niemand is ooit geascendeerd met een onzuivere waarneming. Want als je spreekt of handelt met een onzuivere waarneming, dan volgt daar lijden uit. Je kunt niet in de ascensiespiraal komen zolang je lijdt, zolang je aan het worstelen bent met iets of een dualistisch doel wat niet Gods doel is, nastreeft.

Wat is Gods doel? Is dat de mensheid indelen in degenen die goed en slecht zijn? Is het om er bepaalde individuen uit te halen als het zwarte schaap, als de oorzaak van al je moeilijkheden – en dan die individuen proberen te oordelen of veroordelen of te vernietigen? Nee, dit is niet Gods echte doel. Het doel van God is om al het leven te verheffen. Het doel van God respecteert de vrije wil, zodat degenen die niet bereid zijn de ascensiespiraal in te gaan naar een lagere sfeer moeten als één sfeer ascendeert. Maar het doel van God is al het leven te verheffen, en daarom respecteert God de vrije wil en – als gevolg van dat respect – veroordeelt hij ook niet degenen die niet bereid zijn om de ascensiespiraal in te gaan, want zij willen meer ervaringen opdoen in de lagere rijken.

God heeft geen behoefte om iemand te veroordelen. De Vader oordeelt niemand, maar heeft elk oordeel overgelaten aan de Zoon. Alleen de Zoon oordeelt niet volgens menselijke waardeoordelen, dualistische voorwaarden. De Zoon oordeelt in feite niet met de analytische, lineaire geest. De Zoon IS gewoon het licht en het licht doet haar werk door de mensen de keus te tonen om óf het licht te accepteren, óf het af te wijzen. Denk je dat toen Jezus de Schriftgeleerden en de farizeeërs confronteerde, het zijn doel was om er heen te gaan en ruzie met hen te maken op het niveau van het dualistische bewustzijn, hun lineaire, analytische geest en hen ervan overtuigen dat zijn woorden juister waren dan hun woorden? Nee, Jezus wilde geen spijkers op laag water te zoeken over interpretaties van de Bijbel met de Schriftgeleerden en de farizeeërs. Dat deden zij onderling wel.

Jezus kwam een kans geven aan degenen die bereid waren om uit dat bewustzijnsniveau te accelereren en daardoor ging hij er niet met woorden op in. Hij maakte geen ruzie met hun woorden. Hij probeerde niet met betere argumenten te komen door woorden die andere mensen nietig maakten of vernederden. Hij probeerde hen te verheffen door het Woord te zijn. Maar in de woorden die hij sprak, de woorden die ze konden horen, zat de vibratie, de liefde, de zuiverheid van het Christusbewustzijn die hen een keus gaf die ze nog nooit eerder hadden gekregen, toen ze slechts mensen tegenkwamen die elkaar met woorden om de oren sloegen.

Door één persoon tegen te komen die het Woord belichaamde, kregen zij de keus om, óf het Woord te accepteren, óf door te gaan met hun woorden, hun eindeloze argumenten over het een of ander, of wie zus of zo zei, en wie er gelijk en ongelijk had, en waarom deze zin in tegenspraak is met wat 255 jaar gelden gezegd werd door deze of een eerdere organisatie, of dat het in tegenspraak was met wat er gisteren gezegd werd. Want de lineaire geest kan altijd tegenstellingen vinden, want de lineaire geest is één grote tegenstelling die nooit haar eigen tegenstellingen kan oplossen. Je kunt geen tegenstellingen met woorden oplossen. Hoe los je tegenstellingen op? Door het Woord te worden, door het woord te belichamen, waar geen duisternis, noch de schaduw of gedraai, maar alleen het ene licht van Christus is.

Wil je nog steeds iets verbergen?
Dus wat is er voor nodig om bewust de ascensiespiraal in te gaan? Dat je de beslissing neemt dat je niet langer iets voor de geascendeerde meesters wilt verbergen die toezicht houden op jouw persoonlijke proces van ascensie. Ik werk met iedereen, op welk niveau van bewustzijn ze ook zijn. En er is niemand op aarde die niet op een of andere manier een vorm van spirituele schoolklas kan bijwonen, als ze eenmaal van de school van de harde klappen af zijn. Maar ik ben Serapis Bey, en IK BEN de hiërarch in de tempel in Luxor, de Ascensietempel. De Ascensietempel is niet voor neofieten op het spirituele pad. Die is voor degenen die naar de geavanceerde fases van het proces van ascensie opgeklommen zijn. Dat betekent dat niet iedereen in aanmerking komt om er naartoe te gaan.

Wat is ervoor nodig om daarvoor in aanmerking te komen? Dat je beseft wat het proces van ascensie inhoudt. In de eerste plaats, zoals ik zei, dat je probeert niets te verbergen – waardoor ik, als je bij de deuren van de Ascensietempel komt en niet bereid bent om naar alle balken in je eigen oog te kijken, welnu, ik, Serapis Bey, je moet vertellen dat je ergens anders naar toe moet gaan, een andere retraite. En pas terugkomen, wanneer je bereid bent om me alles in jou te ontmaskeren wat niet zuiver is. Ik wil je niet graag vernederen, veroordelen. En als je dan niet klaar bent om naar iets te kijken – omdat ernaar kijken ervoor zou zorgen dat jij jezelf veroordeelt – dan zal ik je uit genade vragen ergens anders heen te gaan.

En wanneer je dit gebrek aan eigenwaarde overwonnen hebt, dan kun je terugkomen en de Ascensietempel ingaan. Want het vereist een bepaald niveau van eigenwaarde voor je naar onzuiverheden in jezelf kunt kijken zonder in de negatieve spiraal te komen van jezelf veroordelen, maar in plaats daarvan te zeggen: “Deze onzuiverheid ben ik niet echt en ik zal niet toelaten dat die mij naar beneden haalt en mij van de ascensie-inwijdingen weerhoudt. Daarom zal ik het recht in de ogen kijken en ertegen zeggen: “Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid!”

“En ik ben bereid om mijn gevoel van eigenwaarde te accelereren, zodat ik Serapis Bey recht in de ogen kan kijken en zeggen: “Meester, ik verwelkom jouw discipline! Ik verwelkom dat jij alles ontmaskert wat voorkomt dat ik de Ascensietempel in ga, wat voorkomt dat ik mijn volgende inwijding onder jouw leiding doe. Want ik houd meer van jou dat de onzuiverheden in mijn eigen bewustzijn en dus ben ik bereid om jou mijn onzuiverheden te laten ontmaskeren – opdat ik één met jou en met de liefde die jouw vlam van zuiverheid is, en de allergrootste liefde die de ascensiespiraal is, kan worden.”

Ik heb geen enkele wens dat iemand bij mij komt om iets in hun wezen te laten ontmaskeren waardoor zij zichzelf veroordelen, waardoor ze in een negatieve spiraal komen en, misschien vele levens, niet in staat zullen zijn zichzelf de moeite waard te vinden om ingewijde bij Serapis Bey te worden. Dus geef ik gewoon degenen een andere richting aan, die nog niet op dat punt zijn dat ze klaar en bereid zijn om naar alles in zichzelf te kijken zonder zichzelf te veroordelen omdat ze een onzuiverheid hebben gekregen – die per slot van rekening niet echt is en niet echt hen is.

Dus wat er gebeurt wanneer je op het punt komt dat je bereid bent naar iets in jou te kijken en je bereid bent te beseffen dat wat er ook blootgelegd wordt, niet echt bestaat? En als je dan bereid bent je gehechtheid op te geven – en wanneer je bereid bent de energie te accelereren – dan is er geen reden om jezelf te veroordelen, een beoordeling te geven. Er is geen reden om de beschuldiging te accepteren van de aanklager van jouw broeders – dat jij, omdat je deze onzuiverheid hebt, het niet waard bent om dat te transcenderen.

De ascensie is transcendentie
Waar gaat het om bij de ascensiespoel? Het gaat om transcendentie – situaties transcenderen, onzuiverheden transcenderen. Als je een onzuiverheid hebt, zit ik hier niet als Serapis Bey, als de meester van ascensie, en zeg: “Oh dit is erg. Je moet nu de wereld ingaan en je onzuiverheid zien kwijt te raken en daarna bij mij terugkomen.” In tegendeel, ik, Serapis Bey, bekijk die onzuiverheid en zeg: “Geweldig! Wat een kans om het te transcenderen!”

Zie je dat een onzuiverheid voor mij geen reden is voor een oordeel en veroordeling en afstraffing? Het is een kans om te transcenderen, om weer een stap in de ascensiespiraal te nemen, één trede omhoog op de wenteltrap. Wanneer je er op dezelfde manier naar kunt kijken – wat er ook aan het licht komt, dat het enkel een kans voor jou is om het te transcenderen –ben je klaar om met mij te werken in het zuivere witte licht van de Ascensietempel. Tot dan is het beter dat je uit dat zuivere witte licht blijft, omdat je dan nog steeds kunt verbergen waar je nog niet naar kunt kijken zonder de negatieve spiraal in te gaan van jezelf veroordelen.

Dus wat gebeurt er dan, wanneer je op dat punt komt, dat je bereid bent naar alles te kijken zonder jezelf te veroordelen, want je beseft dat je een spiritueel wezen bent? Je hebt beseft dat je, zoals we zeiden, een bewust zelf bent dat een verlengstuk van Gods eigen wezen is, maar dat je bewuste zelf zuiver bewustzijn is – en daarom niet een gescheiden zelf kan zijn, zich niet kan vereenzelvigen met een gescheiden zelf. Jij bent puur bewustzijn waar niets aan kan blijven kleven. En dan besef je dat je naar elke onzuiverheid kunt kijken die je in je lagere lichaam hebt opgenomen, en je weet dat het niet aan de echte jij kan kleven – want jij bent puur bewustzijn. Niets op aarde kan aan jou kleven, niets kan jou kleuren.

En daarom kun je uit elk gevoel van een gescheiden zelf stappen en weten dat je méér bent, dat jij je invalshoek kunt veranderen. En dan besef je dat het proces van ascensie eigenlijk een proces is waarin jij – het bewuste zelf dat je bent, de kern van jouw identiteit – geleidelijk het perspectief verandert van wie jij bent. Totdat je uit de vervuilde waarneming stapt van het gescheiden zelf, van elke vorm van gescheiden zelf, en terugkeert naar de zuivere waarneming van je pure identiteit als spiritueel wezen met bepaalde goddelijke eigenschappen die jou tot een uniek individu maken. Maar die eigenschappen worden verankerd in je IK BEN Aanwezigheid en zijn niet de omstandigheden die je aangenomen hebt tijdens je verblijf op aarde of in andere rijken van het materiële universum, de wereld van vorm.

Probeer slechts al het leven te verheffen
En wanneer je tot dat besef komt – dat je zuiver gewaarzijn bent – dan kun je aan de volgende vereiste voldoen om de Ascensietempel in te gaan, namelijk dat je probeert om al het leven te verheffen. Je probeert niet het leven in te delen in degenen die verheven kunnen worden en degenen die vernederd moeten worden. Je probeert geen enkel deel van het leven te vernederen.

Het proces van ascensie is, zoals ik zei, een individueel proces. Je ascendeert alleen, als individueel wezen. Wat houdt dat in? Dat je niet kunt ascenderen als jij je verantwoordelijk voelt voor de verlossing of de ascensie van andere mensen. Noch kun je ascenderen als je de behoefte voelt om te oordelen, te veroordelen of iemand anders te vernederen. Hoor je me? Als je de behoefte voelt om te oordelen, te veroordelen, te vernederen of zelfs de duivel zelf te vernietigen, kun je niet ascenderen.

God heeft jou niet opgedragen te beslissen wie het waard of niet waard is. De Karmische Raad is belast beslissen wie het waard en niet waard is op aarde te incarneren. Er is een complexe afweging voor er beslist wordt welke levensstromen op aarde mogen incarneren. Maar er is geen afweging die een waardeoordeel velt over wie het waard en niet waard is. Het is gewoon een kwestie van naar het huidige bewustzijn van de mensheid kijken en dan te zien of een specifieke levensstroom resoneert met dat bewustzijn en zou kunnen helpen om het collectief omhoog te trekken, om het collectief naar beneden te trekken, zichzelf op te trekken, zichzelf naar beneden te trekken, door de gelegenheid te krijgen om te incarneren.

Dit is een complex proces waarin de leden van de Karmische Raad getraind zijn. Jij krijgt, als mens geïncarneerd op aarde, de gelegenheid om hier te incarneren. Hier zou enige nederigheid op zijn plaats zijn. Want als je het bewustzijn had dat je in staat stelde om te beoordelen aan wie er toegestaan wordt om te incarneren en wie niet, dan had je hier niet hoeven incarneren. In feite had je niet kunnen incarneren vanuit dat bewustzijnsniveau. En dus betekent het feit dat je geïncarneerd bent, dat je juist niet het bewustzijnsniveau hebt dat je geschikt maakt om voor God te spelen en te beslissen wie op aarde mag komen en wie niet.

Slechts degenen die in een negatieve spiraal zijn terechtgekomen – die zijn gaan geloven in de epische drama’s die de gevallen wezens hebben gecreëerd – denken dat zij kunnen beslissen over wie het waard en niet waard is, dat ze er één persoon uit kunnen halen en zeggen dat deze persoon niet mag incarneren, maar naar de tweede dood moet worden gezonden, deze persoon in zijn laatste incarnatie is en nooit weer de kans krijgt. Als je niet kunt zien dat dit gewoon oordelen is, het waardeoordeel dat ontstaat in het gevallen bewustzijn, dan ben je er zeker nog niet klaar voor om de ascensiespiraal in te gaan. Want in de ascensiespiraal probeer je geen enkel deel van het leven te veroordelen of te vernederen. Je probeert ieder onderdeel van het leven te accelereren, zodat je de collectieve ascensiespiraal kunt versterken voor jouw specifieke gebied, zoals planeet aarde, en daardoor al het leven optrekken.

Wat zei Jezus toen hij erover nadacht of hij de ascensie in zou gaan? Hij zei: “Als ik opgetild word, zal ik alle mensen tot mij trekken.” Hij zei niet: “Ik zal alle goede mensen tot me trekken en de slechte mensen vernietigen.” Want als hij dat gezegd had, zou hij niet opgetild worden in de ascensiespiraal, want hij was dan nog niet klaar om de epische drama’s en de worsteling los te laten. Wij, in het geascendeerde rijk, zitten niet te wachten om een onderdeel van het leven naar beneden te halen, zelfs de duivel zelf niet.

Als de duivel zelf – hoewel de duivel zoals de meeste mensen op aarde hem zich voorstellen, niet één enkel wezen is – maar desondanks, als een van de gevallen wezens die in die eerste sfeer vielen, bij ons kwam en zich oprecht tot ons wendde om zijn bewustzijn te verhogen, zou hij onze hulp krijgen. Natuurlijk. Ieder wezen dat zich oprecht tot ons wendt, krijgt hulp van de geascendeerde meesters om zich uit zijn huidige niveau van bewustzijn te accelereren. Dit is ook jouw hoop op inlossing, op verlossing, voor de ascensie.

Dus om in de ascensiespiraal te komen, moet jij je richten op het verheffen van het leven en je kunt dat niet doen als jij je richt op het beoordelen, op het indelen van mensen in die goed en slecht zijn. Dat kan gewoon niet. Je kunt niet in de ascensiespiraal komen, als je nog steeds die behoefte, dat verlangen om te oordelen op basis van een waardeoordeel, hebt. Al het leven is de moeite waard om in zuiverheid te accelereren. Geen enkele onzuiverheid kan zo onzuiver zijn dat die niet de moeite waard of geschikt is om in zuiverheid te accelereren. Dat is het hoogste realisme van de Vierde Straal en van degenen die in de ascensiespiraal zijn en degenen die er doorheen zijn en geascendeerd zijn.

Er zijn meesters die indelingen maken
Elk wezen dat beweert dat mensen ingedeeld kunnen worden in degenen die het waard zijn en het niet waard zijn, is geen geascendeerde meester. Het is heel eenvoudig. Toch kunnen de menselijke wezens die nog steeds gehecht zijn aan het willen oordelen van anderen om het epische drama uit te voeren – omdat ze denken dat als zij zichzelf verheffen door zich met anderen te vergelijken, zij dan voor verlossing in aanmerking komen – welnu, ieder wezen dat eraan gehecht is om in dit epische drama mee te spelen, kan natuurlijk niet begrijpen wat ik zojuist heb gezegd.

Ze zullen het betwisten, ze zullen er ruzie over maken. Ze zouden zelfs kunnen aanvoeren dat het kwaad echt bestaat. Terwijl de waarheid is dat het kwaad slechts een tijdelijke onzuiverheid is. En ook al bestaat het in de huidige staat van vibratie van de aarde, het bestaat niet echt in die zin dat het zich niet permanent in Gods wezen bevindt. Het is slechts een tijdelijke manifestatie die zeker naar zuiverheid kan accelereren.

Als ik, als de chohan van de Vierde Straal, geloofde dat er iets slechts is dat zo echt is dat het nooit naar zuiverheid kan accelereren, dan zou ik moeten toegeven dat er iets was, dat er iets machtiger was, dan het licht van de Vierde Straal. En als ik op dit dualistische idee zou ingaan, dan zou ik niet de chohan van de Vierde Straal zijn, wel? Want een chohan weet dat er niets is wat het licht van zijn of haar straal kan overwinnen. Niets onechts kan het opnemen tegen iets wat echt is en de zuiverheid van de Vierde Straal IS echt.

Het kwaad is niet het tegenovergestelde van God. Het kwaad is slechts het tegenovergestelde van het relatieve goed – beide bepaald door de dualiteit. Maar natuurlijk kunnen degenen die de onzuivere waarneming van de dualiteit hebben dit nooit zien, zolang ze niet bereid zijn naar de balk in hun eigen oog te kijken en te beseffen dat hun waarneming het kwaad echt laat lijken – en het dan nodig laat lijken dat zij anderen moeten oordelen, hen als het kwaad bestempelen en hen dus moeten vernederen in plaats van zich te richten op het verheffen van al het leven.

Hoe je jouw mening geeft zonder te oordelen
Je zou kunnen kijken naar de leringen die ik nu heb gegeven, de leringen die Astrea heeft gegeven over de woorden en het Woord. Je zou kunnen denken dat je daarom nooit je mening mag geven over iemand of over een situatie. Inderdaad zou het verstandig zijn te beseffen dat je nooit een mening moet geven over wie ook maar, want je moet altijd erkennen dat iedereen die op aarde geïncarneerd is die kans heeft gekregen van de Karmische Raad. En die kans werd gegeven, omdat de Karmische Raad zich heeft gerealiseerd dat dat wezen de kans heeft om uit zijn huidige staat te accelereren, hoe slecht het er ook voor kan lijken te staan. En als je iemand anders aanspreekt, kijk je dus naar die kans, je hebt het volmaakte concept voor ogen en je spreekt tegen de persoon alsof hij echt is, een verlengstuk van Gods wezen, en de kans krijgt om op te klimmen.

Daarom probeer je niet iemand te veroordelen of te vernederen, maar je probeert hem te verheffen. Nu door te proberen iemand te verheffen, kan het natuurlijk noodzakelijk zijn om de onechtheid van iemand anders uit te dagen, net zoals Jezus de Schriftgeleerden en de farizeeërs natuurlijk heeft uitgedaagd – en daar heel direct in was. Maar als je bereid bent om de leringen die ik je in deze uitgave heb gegeven te overdenken, zul je in staat zijn een ‘Aha-ervaring’ te krijgen die je in staat stelt om de realiteit te zien die ik jullie probeer over te brengen.

Er bestaat een fundamenteel verschil tussen je mening geven en andere mensen uitdagen vanuit het bewustzijn van oordelen, omdat jij het fundamentele wereldbeeld hebt dat het juist en gepast en noodzakelijk is om mensen in te delen in degenen die het waard zijn, degenen die het niet waard zijn, degenen die wel en niet gered kunnen worden – en dan je mening te geven met de zuiverheid van het Christusbewustzijn, omdat je al het leven probeert te verheffen. In de eerste bewustzijnsstaat denk je dat je het recht hebt om te beoordelen of andere mensen naar de hel, of naar de hemel, moeten. Je denkt dat je het recht hebt om voor God te spelen. Je denkt dat je het recht hebt om een eenpersoons Karmische Raad te zijn die kan beslissen of iemand anders verheven of veroordeeld moet worden of naar de tweede dood moet.

Door te oordelen, beoordeel jij jezelf
Maar wat moet je dan doen om dat te doen? Jezus zei: “Doe aan anderen wat je wilt dat zij aan jou doen.” Maar zoals we al eerder uitgelegd hebben, is het diepere inzicht dat jij wat je aan anderen doet, jezelf al aangedaan hebt. Als je anderen beoordeelt, heb jij jezelf al beoordeeld. En zoals ik zei, als je, wanneer je in die staat van jezelf beoordelen bent, naar de Ascensietempel zou komen en ik een onzuiverheid in jouw wezen aan het licht zou brengen, dan zou je die ontmaskering onmiddellijk gebruiken om over jezelf te oordelen dat jij het niet waard bent, en dan zou je niet in de Ascensietempel kunnen blijven.

En dus puur door de handeling van het oordelen over anderen, laat je zien dat jij jezelf al veroordeeld hebt en daarom ben je er nog niet klaar voor om de Ascensietempel in te gaan. Want er is nog steeds iets wat je voor jezelf wilt verbergen en daarom moet je in een omgeving blijven waarin je de illusie kunt houden dat wat jij voor jezelf en anderen kunt verbergen, ook voor God en de geascendeerde meesters verborgen blijft. En dus moet je op de harde leerschool blijven, waar jij je inderdaad kunt verschuilen. Maar op die school kunnen wij, de geascendeerde meesters weinig voor je doen. Zo steekt de waarheid in elkaar.

En dus zie je dat als je toegeeft dat je deze behoefte hebt om te oordelen en veroordelen, als je het toegeeft en als jij op het punt komt dat je zegt: “Ik ben bereid om verder te gaan. Meesters, help mij deze behoefte om te oordelen te transcenderen”, dan kunnen wij jou helpen. We kunnen jou individuele instructies geven. Maar we kunnen jou ook vragen een koers van actie in de buitenwereld te volgen, door te proberen je te zuiveren van de energie van de aanklager van de broeders.

En voor deze bedoeling zullen wij natuurlijk hulpmiddelen uitbrengen, zoals de rozenkrans die Astrea heeft uitgesproken. Maar je kunt ook een eenvoudig gebed met je hart doen. En ik doe je dit aanbod, dat je mij, Serapis Bey, kunt oproepen en in de woorden die jij het liefst gebruikt zeggen: “Serapis, help me.” Zeg een eenvoudig een gebed aan mij op om je te helpen jou te tonen wat je moet zien, om geleidelijk – voor zover je in staat bent om dat te doen zonder je gevoel van eigenwaarde te verliezen – om geleidelijk uit die neerwaartse spiraal van de gevallen wezens van oordeel en verdeeldheid te komen. En ik zal je helpen, als jij bereid bent naar jezelf te kijken.

Je kunt altijd uit je huidige bewustzijnsstaat accelereren
Ik kom niet om iemand te veroordelen. Ik kom om mijn vlam van de Vierde Straal uit te breiden naar iedereen die bereid is om die te accepteren. Maar het is niet genoeg dat jij het gewoon opgeeft, zoals ik in Lourdes uitgelegd heb, wat het Omega-aspect is. Je moet ook bereid zijn om het Alpha-aspect te zijn en de krachten die jij in je geest hebt, gebruikt om je uit jouw huidige bewustzijnsstaat, je huidige waarneming, je huidige gevoel van eigenwaarde, te accelereren. Want ik zeg dat jij nu – juist nu in je hart, in je wezen – de macht hebt om jouw zelfgevoel uit het huidige niveau te accelereren.

Je hebt die macht. Zoals we gezegd hebben, je bent een bewust zelf, een bewust wezen, een bewust verlengstuk van het Wezen van de Schepper. Je hebt het vermogen om te creëren en elk identiteitsgevoel aan te nemen dat je wenst te ervaren, elk identiteitsgevoel waarmee je de wereld van vorm wenst te ervaren. Maar de waarheid is dat jij jouw bewuste jij, hebt gevormd en in jouw huidige identiteitsgevoel geplaatst. Je kunt voor de gek gehouden zijn door in een lager identiteitsgevoel te stappen door één van de epische drama’s, maar de waarheid is dat je dit deed uit eigen keuze en op eigen kracht.

Pas wanneer jij dit toegeeft en beseft, dat jij je macht terug gaat halen – om diezelfde macht die je op jouw huidige niveau kreeg te gebruiken om je er weer uit te accelereren. Begrijp je dat? Jij bent waar je vandaag bent, omdat jij je medescheppende kracht hebt gebruikt om jouw identiteitsgevoel te verminderen en jouw vibratie te verlagen. Dit werd niet door een of andere kwade macht buiten jou gedaan, hoewel je die misschien met een kwade kracht, een impuls van onzuiverheid opgebouwd door andere levensstromen, buiten jou hebt verbonden. Niettemin werd jouw identiteitsgevoel slechts verminderd door jouw eigen kracht, wat inhoudt dat je nog steeds de macht hebt om jouw identiteitsgevoel uit haar huidige niveau te accelereren.

Daarom bied ik je dit aan. Begin met jezelf te observeren, je reacties op de situaties die je in het dagelijks leven tegenkomt. En wanneer je bij jezelf een reactie ziet die je uit je vrede haalt – een gehechtheid die je hebt, iets wat stress veroorzaakt, spanning en lijden – en ernaar kijkt, vraag mij dan je te helpen om het duidelijker te zien. Werk aan het opgeven van wat je ook ziet. Maar wanneer je een situatie ziet die je uit je vrede haalt, wees dan ook bereid naar je hart, je hartchakra, te gaan om contact te maken met zuiver bewustzijn, het zuivere bewustzijn dat de kern van jouw wezen is. En dan, vanuit dat niveau van zuiver bewustzijn, zo goed als je dat dan kunt voelen en zien, zeg dan rechtstreeks tegen die situatie: “Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid! Accelereer in zuiverheid!”

En laat jezelf dan voelen dat een punt in jouw hartchakra de open deur is voor het licht van zuiverheid van jouw IK BEN Aanwezigheid. En wanneer je die woorden zegt, hetzij in stilte of hardop, voel je hoe het licht van jouw IK BEN Aanwezigheid door dat punt stroomt, dat kruispunt, die eenpuntigheid in je hart. En het stroomt naar de situatie en het accelereert de situatie en het accelereert jouw waarneming ervan. Zodat jouw waarneming, zelfs als de situatie blijft bestaan, wordt geaccelereerd, omdat jij inziet dat het geen macht meer over jou heeft, want het kan jouw identiteit niet meer bepalen. En dan weet jij, dat jij zelfs als de situatie zo blijft, nog steeds in vrede kunt zijn. Want je bent meer dan dat en daarom hoef je niet gehecht aan de situatie te zijn of jezelf laten denken dat het macht over jou identiteitsgevoel heeft. Dit is de waarheid over hoe de ascensiespiraal bij iemand begint.

Hoe jij in de ascensiespiraal komt
Denk er goed om dat je al vele levens op het spirituele pad kunt zijn, geleidelijk opklimt, zonder echt in de ascensiespiraal te komen. De eerste drie stralen van de zeven zijn een soort neofietfase, waarin je geleidelijk kunt opklimmen, hoewel je veel onzuiverheden kunt hebben waar je niet naar wilde kijken. Maar wanneer je bij de Vierde Straal komt, wanneer je bij de straal van ascensie komt, moet jij je er bewuster van gaan worden dat je moet accelereren.

En zoals ik zei, in welke fase van bewustzijn je nu ook bent, jouw macht heeft het gecreëerd. En dus heb je de kracht om je eruit te accelereren. En wanneer jij eruit bent, win je aan kracht om jezelf voorbij dat niveau van bewustzijn te accelereren en dan de volgende stap te nemen. En zoals ik zei, is de ascensiespiraal niet af door de laatste stap te nemen: hij wordt enkel voltooid door iedere trede te nemen. En voor iedere trede wordt er van je verwacht dat je het bewustzijn gebruikt dat je hebt op die trede om je boven die trede uit te accelereren. Zo simpel ligt het.

Het is niet zoals zoveel studenten van geascendeerde meesters geloven en visualiseren dat je een of andere toverkracht nodig hebt van buiten jou. De ascensiespiraal is geen spiraal waardoor je een of ander magisch licht ontvangt dat je omhoog laat schieten. Je komt in de ascensiespiraal wanneer je de waarheid van de uitspraak beseft dat ‘het koninkrijk van God binnenin jou is’. Omdat je beseft dat je niet licht van buiten jou nodig hebt, want jij hebt dat licht binnenin jou, omdat de kern van het bewuste zelf een verlengstuk van Gods Wezen is – en daarom de open deur tussen het spirituele rijk en de materiële wereld, waarin je momenteel je zelfgevoel hebt geconcentreerd.

Je bent geen stoffelijk wezen. Je bent een spiritueel wezen dat tijdelijk je zelfgevoel richt op de rol van stoffelijk wezen. Maar je bent meer dan dat. En wanneer je beseft dat je meer bent – en dus de macht die je nodig hebt om op te klimmen binnenin jou ziet – dan begin je aan de ascensiespiraal. Dan kan ik, Serapis Bey, echt beginnen jou te helpen met ascenderen en hoger in die ascensiespiraal te komen, tot je zo’n stuwkracht hebt opgebouwd dat je weet dat niets je uit die spiraal kan halen. Want de kracht zit binnenin jou, het koninkrijk is binnenin jou.

De keus is het oordeel
Dan kom je bij die stuwkracht, omdat je dan de wereld in kunt gaan en in plaats van te oordelen, word je het oordeel, in de zin dat je het Woord bent. En daardoor geef je mensen de keus. En de keus vormt het oordeel.

Begrijp je, dat je iemands oordeel tot in het oneindige kunt oproepen, maar tot ze werkelijk zien dat zij de keus hebben tussen de waarheid en iets onechts, het oordeel niet volledig is. En hoe help je anderen te inzien dat zij een keus hebben? Doe je dat door hen naar beneden te halen, door hen te veroordelen, door te beoordelen of zij het wel waard kunnen zijn? Of help je hen door te accepteren dat zij van zichzelf bewuste wezens zijn? En dat het helemaal niet jouw rol is om te oordelen, analyseren, of evalueren, maar slechts te zijn wie jij bent, jouw licht te laten schijnen en bij anderen tot uitdrukking te brengen wat er ook maar van binnenuit opkomt, spontaan, zonder met je lineaire geest te analyseren hoe je hun argumenten met woorden kunt neutraliseren.

Nee, je maakt van jezelf het Woord en laat het stromen zonder er van te voren over na te denken, want je bent de open deur voor de creatieve stroom van het Woord van God, zonder erover na te denken of jij met je dagelijkse denkgeest kunt weten welk argument iemand anders zou overtuigen of wat er fout is aan iemand anders. Snap je? Je helpt iemand anders eigenlijk nooit door aan te tonen dat hun argumenten niet kloppen. Gedeeltelijk omdat je in het dualiteitsbewustzijn nooit kunt aantonen dat iets fout is, omdat men altijd met een tegenargument kan aankomen. Maar gedeeltelijk ook omdat je het dualiteitsbewustzijn niet kunt overwinnen met het dualiteitsbewustzijn. Dus je helpt iemand alleen maar als je hen een alternatief biedt, door hen te tonen dat ze niet jouw Woord tot zwijgen kunnen brengen, welke woorden ze ook tegen jou zeggen. En zelfs al nagelen ze je aan een kruis en doden jouw fysieke lichaam, ze zullen geen macht over jou, jouw identiteitsgevoel, jouw Geest hebben. Dit heeft Jezus wel gedemonstreerd.

De aanklager overwinnen
Let op de quote uit het boek Openbaringen over de aanklager van de broeders. Hoe overwonnen ze de aanklager van de broeders? Door de argumenten van de aanklager te neutraliseren, door ieder argument te weerleggen? Wat zegt het Boek Openbaringen: “Zij hebben hem dankzij het bloed van het Lam en dankzij het Woord van hun getuigenis overwonnen.”

Het bloed van het Lam is de zuiverheid van het Christusbewustzijn dat geen waardeoordeel heeft, maar slechts de waarheid ziet dat er in elk identiteitsgevoel dat een wezen heeft aangenomen, een verlengstuk van Gods Wezen schuilt – dat bewuste zelf dat puur bewustzijn is en daarom meer is dan welke identiteit ook. En ‘het Woord van hun getuigenis’ zijn niet de dualistische woorden om iemands argumenten te neutraliseren, maar het Woord – het Woord dat niet probeert te veroordelen of iemands ongelijk te bewijzen, maar al het leven probeert te verheffen door naar beste vermogen de waarheid te zeggen, die men in woorden tot uitdrukking kan brengen, maar nog wel die vibratie van het eenzijn met het Christusbewustzijn heeft.

Begrijp je wat ik hier zeg? Het is mogelijk woorden te uiten die wel enige waarheid bevatten, maar toch spreek je ze met een vibratie uit die minder is dan de zuiverheid van het Christusbewustzijn. Je spreekt die met een bepaald waardeoordeel uit, omdat je probeert iemand anders te vernederen, om iemand op zijn plaats te zetten, om te bewijzen dat zijn argumenten niet deugen, om te bewijzen dat jouw argumenten superieur zijn. En dan probeer jij jezelf te verheffen door iemand anders naar beneden te halen. En dan is het mogelijk om technisch gezien gelijk te hebben met de woorden die je uitspreekt, maar je vibratie is niet goed – en daarom heb je geen gelijk bij God.

Je hebt misschien gelijk – en men kan zien dat je gelijk hebt – bij de mensen, maar je hebt geen gelijk bij God, omdat het jouw bedoeling niet is om al het leven te verheffen. Het is jouw bedoeling om bepaalde delen van het leven te verheffen in tegenstelling tot andere delen, die je naar beneden haalt. En dat is niet de ascensiespiraal. Dat kan nooit de ascensiespiraal zijn. En je zou ze met je onzuivere waarneming kunnen opladen, waardoor het lijkt alsof je het rechtmatig doet, en dat je recht hebt, omdat je het voor een groter goed doet. Maar het grotere goed is het grotere goed dat is bepaald door een van de epische drama’s die niet alleen uit het dualiteitsbewustzijn, maar uit het bewustzijn van de aanklager van de broeders komt.

Want dat bewustzijn kwam oorspronkelijk met het concept om wezens in te delen in degenen die het waard zijn, degenen die het niet waard zijn, degenen die gered zullen worden, degenen die niet gered zullen worden. En dus probeert de mensen mee te sleuren in het geloof dat die indelingen echt zijn, waardoor zij in een episch drama en de neerwaartse spiraal meegetrokken worden om een of andere vorm van het leven te veroordelen – en zichzelf te verheffen in tegenstelling tot degenen die veroordeeld zijn. In plaats van in de zuiverheid te zijn van het Christusbewustzijn, die slechts al het leven probeert te verheffen en het aan de vrije wil overlaat of het individu opgetild zal worden of niet.

En daarom heb je geen behoefte om iemand te oordelen of te veroordelen. Je laat hen vrij om hun eigen keuzes te maken en daardoor laat jij jezelf vrij om je zelfgevoel te accelereren ongeacht de keuzes van anderen. Je hebt geen vals verantwoordelijkheidsgevoel.

De laatste fases in de ascensiespiraal
Je komt op dat punt in de ascensiespiraal, waarop je beseft dat het tijd voor jou is om je te concentreren op je ascensie – niet als manier om je boven anderen uit te tillen, want je bent niet meer gericht op andere mensen. Je bent gericht op de taak om die laatste fases te doorlopen om je naar de zuiverheid van de ascensie te accelereren. Wanneer je op dat punt komt aan de top van de ascensiespiraal, dat je de eenpuntigheid bereikt, waarna je niet meer in de ascensiespiraal bent. Je bent in de geascendeerde staat.

En om dat punt te bereiken moet je een 100 procent, eenduidige inspanning leveren, waarbij je alles vergeet over het verheffen van anderen of de wereld. Je bent geconcentreerd op het verheffen van jouw zelfgevoel en je weet dat jij door dat te doen, ook de maximumbijdrage levert om anderen te verheffen. Maar je maakt je geen zorgen over het verheffen van anderen of hun keuzes, of bewijzen dat zij gelijk of ongelijk hebben. Je bent bezig met de laatste initiaties in de Ascensietempel, waarna je door de poort, de eenpuntigheid, kunt lopen. Omdat de man die uit de hemel neerdaalde, terug kan ascenderen naar de hemel omdat hij zichzelf herkent als dat punt van zuiver gewaarzijn dat een verlengstuk van het Wezen van de Schepper is.

Nu, ik heb lang gesproken, veel langer dan velen kunnen hanteren, omdat het licht dat ik uitgebracht heb in de woorden je eigen onzuiverheden opgerakeld zullen hebben en jij dan, bij wijze van spreken, gedwongen bent om de keus te maken of je nog een rondje buiten de Ascensietempel loopt, want je bent er nog niet aan toe om naar een of andere onzuiverheid in jezelf te kijken zonder jezelf te veroordelen. En ik, Serapis Bey, veroordeel niemand om die reden. Wat je reactie op deze uitgave ook is, ik je veroordeel niet en je kunt op elk moment in de toekomst bij me terugkomen en zeggen: “Serapis, nu ben ik er aan toe om naar de balk in mijn eigen oog te kijken. Toon hem aan mij, want ik wens naar Zuiverheid te accelereren.

En op dat moment kun je er zeker van zijn dat ik jou met open armen zal ontvangen. Want als je mijn vorige levens bestudeert, mijn dienstbaarheid in het verleden vanuit het geascendeerde rijk, zie je dat het altijd mijn doel was de open deur tussen de menselijke situatie en het geascendeerde rijk, de open deur tussen de hemel en de aarde, te zijn. Zodat ik hen, ongeacht het niveau van bewustzijn waar de mensen naar zijn afgedaald, een manier kon geven om eruit te accelereren en aan het opwaartse proces te beginnen dat hen op den duur het recht zou geven die ascensiespiraal in te gaan. Dus zeg ik tegen jullie, wat jullie reactie ook is op deze uitgave, ga in vrede. Weet dat je de liefde en de acceptatie bezit van de chohan van de Vierde Straal. Want, IK BEN Serapis Bey natuurlijk. IK BEN Serapis Soleil. IK BEN Serapis van de zon.