De moeilijkheid om de bedoeling van het spirituele pad te bevatten

Geascendeerde Meester Maitreya, 8 januari 2011

Waarom is het zo moeilijk voor geïncarneerde mensen om de essentie van het spirituele pad te begrijpen? Hoe kunnen er mensen zijn die leringen van geascendeerde meesters twee of drie of vier decennia hebben bestudeerd, nog steeds niet de essentie van het pad begrijpen? Welnu, dit is een complex onderwerp, dus ik geef toe dat het niet mogelijk is om in één uitgave een doorwrochte verhandeling te geven over de vele subtiele aspecten van de bewustzijnsstaat die mensen op het verkeerde pad blijft vasthouden. Jezus gaf onlangs een absoluut spectaculaire verhandeling, maar zelfs hij erkent dat dit natuurlijk niet een volledig onderzoek was naar de factoren die het zo moeilijk voor de mensen maken om precies te begrijpen waar het pad over gaat.

Desondanks zal ik voor deze specifieke uitgave de benadering nemen van een praktische realist en er een paar noemen – net genoeg voor jou om jouw mening over het pad van initiatie te gaan onderzoeken. Ik heb hier al over gesproken via mijn vrouwelijke boodschapper, maar laat me jullie dezelfde uitleg geven vanuit het mannelijke perspectief. De mening die de meeste mensen over initiaties hebben, wanneer ze een lering van een geascendeerde meester vinden, is eigenlijk een mening die wordt gebaseerd op het verkeerde pad dat door de gevallen wezens en de verkeerde leraren in het leven werd geroepen. Het is de mening die wordt gebaseerd op het idee dat je wordt blootgesteld aan iets waarvan je duidelijk weet dat het een toets of initiatie is.

Het wordt ook gebaseerd op het idee dat je duidelijk weet en begrijpt waar de toets over gaat, namelijk dat je voldoet aan een van te voren vastgestelde norm en een bepaald resultaat levert, dat daarna geëvalueerd zal worden, hetzij op basis van de duidelijke dualistische maatstaf van óf je antwoord goed of fout was, óf een andere maatstaf waarbij je cijfers krijgt, bijvoorbeeld de soort cijfers die je op school krijgt – die duidelijk in verscheidene niveaus zijn verdeeld, waarbij sommige niveaus lager zijn dan andere. En daarom heb je boven een bepaald niveau een cijfer nodig om voor het examen te slagen en je diploma te halen.

Dit is natuurlijk duidelijk waar Master MORE over sprak, namelijk het mechanische bewustzijn. Als je genoeg weet om aan de eisen te voldoen, slaag je met vlag en wimpel voor de initiatie door de juiste antwoorden te geven. En als je het proces volgt dat uitgestippeld wordt, bijvoorbeeld, in het educatieve systeem – of in geheime organisaties, zoals de Vrijmetselaars – nu dan ga je vooruit door de cijfers tot je het allerhoogste initiatieniveau bereikt. En daarna krijg je een diploma.

Dit zie je in principe op alle universiteiten overal ter wereld. Als je een goede student bent, volgens de criteria die door dit specifieke instituut zijn vastgesteld, of zelfs door een land als geheel, behaal je automatisch een diploma. Men neemt aan dat jij als jij kunt slagen voor de initiaties in de klas, daarna geschikt bent om de taak, zoals dokter of psycholoog, uit te voeren waar jouw diploma je toe rechtigt.

Maar wat is er voor nodig om een goede dokter of psycholoog te zijn? Is er alleen intellectuele kennis voor nodig, enkel boekenwijsheid? Als je in staat bent bepaalde theorieën en feiten te onthouden en die te reciteren is dat dan een teken dat je goed met mensen kunt omgaan die in situaties van leven en dood verkeren? Nee dat niet, wat bijna iedere dokter of psycholoog je zou kunnen zeggen, als zij bereid waren om eerlijk en praktisch realistisch over zichzelf en hun professie te zijn.

Maar waar wordt dit hele pad van initiatie dan op gebaseerd? Ah, wanneer je goed kijkt, zie je dat het wordt gebaseerd op of je in staat bent iets te verbergen. Je kunt het educatieve systeem in de meeste landen volgen – of zelfs de initiatiesystemen zoals de Vrijmetselaars of andere esoterische organisaties – en door te slagen voor van te voren vastgestelde vereisten, kun je het hoogste niveau halen en een diploma of graad krijgen – terwijl je nog steeds je basale persoonlijkheid, je basale bewustzijnsstaat verbergt. Ben je echt oprecht en vriendelijk en eerlijk, of ben je een volledig op zichzelf gerichte egomaniak, die enkel de baan in de buitenwereld wil vanwege het prestige of het geld dat dit zogenaamd oplevert. Je weet natuurlijk wel dat er dokters zijn die prestige zoeken en je weet dat er mensen zijn die dokters geworden zijn, omdat dokters veel geld verdienen. Je weet dat hetzelfde geldt voor de meeste andere beroepen. En dus zie je dat bedrog een fundamenteel element van het verkeerde pad van initiatie is.

Op het ware pad kun jij je niet verbergen
Wat is dan het echte pad van initiatie dat ik in Maitreya’s mysterieschool aanbood en dat ik tegenwoordig nog steeds in Maitreya’s mysterieschool aanbied? Het is het pad, zoals Jezus in zijn verhandeling heeft uitgelegd, waarop je niet je echte bewustzijnsstaat, je ware innerlijke wezen, voor de leraar kunt verbergen. Je kunt mij niet voor de gek houden, want ik doorzie alles en alles in jouw psyche wat je voor mij probeert te verbergen.

Zoals ik net heb gezegd, zal de Slang ook doorzien wat jij in jouw psyche probeert te verbergen. Het verschil is dat ik, hoewel ik zie wat jij verbergt, het op een heel realistische manier aan jou blootleg en je dan een praktische manier aanbied om dat te transcenderen, nu in plaats van deze aanpak, zal de Slang doorzien wat je probeert te verbergen en je de volmaakte rechtvaardiging aanbieden om dat te blijven verbergen – als jij maar voldoet aan bepaalde andere dingen die de Slang jou wil laten doen.

En juist omdat je eraan gehecht bent om iets te verbergen waarvan je dacht dat niemand het kon zien, waaronder de Slang, lijkt het je alsof je een lage prijs betaalt door aan de aanbevelingen of voorwaarden van de Slang te voldoen, om het gevoel te kunnen krijgen dat jij je kunt blijven verbergen, en toch op den duur wel in de hemel komt, want dat belooft de Slang jou natuurlijk.

Je weet wel dat als je niet bereid om naar Maitreya te gaan, of elke andere ware leraar, en die leraar jouw psyche laat blootleggen, welnu dan kun je niet op de mysterieschool komen en kun je niet naar het spirituele rijk gaan waarvoor de mysterieschool is opgezet. Dus als je dacht dat er geen andere manier was om in de hemel te komen dan via de mysterieschool, dan zou je weten dat jij, als je niet bereid bent om te voldoen aan de eisen van de ware leraar, geen andere manier had om er te komen. Dus, natuurlijk moet de Slang jou beloven dat er een andere manier is om in het koninkrijk te komen dan naar de echte leraar te luisteren en precies aan zijn eisen te voldoen. Want de Slang heeft een sluiproute ontdekt, een alternatieve route om in de hemel te komen – als je maar aan die vereisten van de buitenwereld voldoet die de Slang je zal tonen en helpen om die uit te voeren, omdat je dan in staat bent je basale psyche te verbergen. O, dit is heel verleidelijk voor degenen die niet bereid zijn om de verantwoordelijkheid voor hun eigen gemoedstoestand te dragen.

Hoe moeilijk is het om de leugen nu in te zien? Wat hebben wij jullie verteld in de dictaten die wij uitgegeven hebben, te beginnen bij Gautama Boeddha? We hebben jullie verteld dat jullie bewustzijnsstaat de enige echte sleutel is om in het geascendeerde rijk te komen en dat jij de enige bent die jouw bewustzijnsstaat kan veranderen. Maar wanneer jij besluit dat je de volledige verantwoordelijkheid om jouw bewustzijnsstaat te veranderen, niet wil dragen, dan word je gevoelig voor de slangachtige leugen.

Natuurlijk zijn er om deze leugen volledig te geloven, maar een paar voorwaarden die je moet accepteren. Dit zijn heel subtiele voorwaarden en die kunnen je misschien heel onbelangrijk toe lijken – in ieder geval wanneer je de gemoedsgesteldheid hebt waarin je iets wil verbergen. En dus, bedrogen door je eigen wens om iets te verbergen, accepteer je een leraar die iets voor jou verbergt – in plaats van de echte leraar die niets voor jou verbergt en jou dus niets voor die leraar of jezelf laat verbergen. De verkeerde leraren zullen je niet toestaan om iets voor hen te verbergen, omdat ze heel bekwaam je psyche doorzien. Maar ze zullen je laten geloven dat je iets kunt verbergen, niet alleen voor hen, maar ook voor God, of in ieder geval de wezens die beoordelen of je naar de hemel mag.

Want de Slangen zullen je vertellen dat de wezens die beoordelen of je naar de hemel mag, niet naar de dingen kijken die jij probeert te verbergen. Ze zullen alleen maar kijken of jij aan de eisen van de wereld voldoet, die de Slangen hebben vastgesteld. Hoe moeilijk is het om het bedrog nu in te zien? De waarheid is dat jij om in de geascendeerde staat te komen, niet aan uiterlijke eisen moet voldoen. Het is een kwestie van jouw bewustzijnsstaat veranderen. Jouw bewustzijnsstaat veranderen, gebeurt niet door het wel het doen of niet doen van bepaalde zaken in het materierijk. Dat kan alleen als je naar jouw eigen bewustzijn kijkt. Er bestaat geen andere manier.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.