De beperkingen van de ‘het voelt goed’-spiritualiteit

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 13 februari 2014

Al ongeveer tien jaar wordt het internet overspoeld met allerlei vormen en types spiritualiteit – allemaal channelers, goeroes en zogenaamde boodschappers die hun waren voor het publiek uitstallen. Wij gaan op geen enkele manier de vrijheid van spreken, de vrijheid om je uit te drukken, tegen. Wij wijzen er alleen op dat het een welbewuste strategie is van de verkeerde hiërarchie op deze planeet om het internet met spirituele leringen te overspoelen, waarvan er veel worden gebaseerd op het zwart-wit denken of het grijs denken.

Er staat natuurlijk een grote diversiteit op die, net als de fundamentalistische christenen, worden gebaseerd op het zwart-wit denken. Het zijn vaak onheilsprofeten of complottheorieën die zeggen dat het Laatste Oordeel over de mensheid wordt geveld, het zwaard van Damocles kan elk moment op jullie vallen en de wereld vernietigen of in ieder geval diverse rampen ontketenen. Als jij je daarmee inlaat, ga je al gauw naar de staat om jezelf doof te houden, want je kunt hier emotioneel niet mee omgaan.

Wat doen veel mensen? Ze gaan op het andere uiterste over, de tegenovergestelde polariteit: het grijs denken, wat ik de ‘het-voelt-goed spiritualiteit’ noem. Alles is goed, alles is geweldig en de aarde zit in een opwaartse spiraal en verschuift naar de vijfde dimensie omdat er een welwillende macht is – of het nu geascendeerde meesters, of ruimtebroeders, of waar men het ook maar over heeft – en die kosmische wezens geven die heerlijke energie uit die automatisch de aarde opstuwt naar een nieuwe dimensie of Gouden Eeuw.

Alles wat je als spiritueel persoon hoeft te doen, is je gang gaan en vriendelijk en positief naar iedereen toe zijn. Je hoeft geen moeilijke onderwerpen te bestuderen, je hoeft niet ijverig specifieke technieken uit te voeren, omdat alles geweldig is als jij je maar ontspant en met die heerlijke liefde meegaat. Mijn geliefden, deze vorm van spiraal, de ‘het-voelt-goed spiritualiteit’, vormt enigszins een vertraging voor de plannen van de geascendeerde meesters. Je kunt ernaar kijken en dan zeggen: “Wat mankeert eraan? Deze mensen zijn positief.” Ze proberen positieve vibraties te creëren en jullie hebben toch de leringen gegeven over energie, namelijk dat je positieve energie moet oproepen als tegenhanger voor de verzamelde negatieve energie die door de mensheid wordt geproduceerd

Er bestaat een subtiel onderscheid. Je kunt gemakkelijk de zwart-wit manier van denken aannemen en zeggen dat deze vorm van spiritualiteit helemaal verkeerd is en helemaal geen positieve invloed uitoefent, omdat het van de verkeerde hiërarchie afkomt, of op illusies wordt gebaseerd. De waarheid is natuurlijk dat iets nooit zwart-wit is. Er zitten veel mensen in die nieuwe spirituele beweging die positieve invloed op de planeet uitoefent. Als jij een vriendelijke, positieve en liefdevolle gemoedstoestand houdt, heb je heus wel positieve invloed in tegenstelling tot mensen die zich in een negatieve, op angst gebaseerde of op boosheid gebaseerde toestand bevinden.

Ik zeg dus niet dat de mensen die zich met deze het-voelt-goed spiritualiteit inlaten geen positieve invloed op de planeet uitoefenen. Dus zullen sommigen zeggen: “Nu, als dat het geval is, laat ons dan met rust en ons voelen zoals wij willen.” Gezien de vrije wil zal ik natuurlijk iedereen met rust laten die niet openstaat voor mijn boodschap. Maar ik wil fysiek uitspreken dat de het-voelt-goed spiritualiteit de vooruitgang op deze planeet vertraagt, hoewel die wel positieve invloed op de planeet uitoefent. Zie je, mijn geliefden, als je een auto aan een touw voortsleept, gaat de auto wel vooruit, maar lang niet zo snel als wanneer je erin stapt, de motor aanzet, hem in de versnelling zet en het gaspedaal indrukt. De auto gaat vooruit als je hem sleept, maar niet met de snelheid die hij echt aankan. Zo zit het ook met deze brede, new age, het-voelt-goed beweging.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.