Eis het recht op dat je de Christus op aarde mag zijn

Geascendeerde Meester Jezus, 28 mei 2006

En zodoende laat ik jullie achter met de noodzaak je recht op te eisen om de Christus in jouw wezen te laten opstaan, terwijl je nog steeds in een fysiek lichaam bent. Om jouw Godkracht op te eisen, jouw recht op te eisen jouw individuele Christusschap en de gemeenschap van de Heilige Geest te manifesteren. Want ik zeg jullie dat het enige wat voor velen van jullie tussen je huidige stap op het pad staat en de overwinning om de open deur voor de Levende Christus te zijn, is dat jij jouw Christusschap moet opeisen, dat jij jouw Godkracht, jouw Godwijsheid, jouw Godliefde, jouw Godzuiverheid, jouw Godwaarheid, jouw Godvrede en jouw Godvrijheid moet opeisen – je recht opeisen de Christus op alle zeven stralen te zijn.

Dus overweeg dit in het diepst van je hart wanneer jij alleen bent en wees bereid dat Christusschap op te eisen. En dus nodig ik jullie uit om hier met mij te staan en je Christusschap in stilte of hardop op te eisen: “In de naam IK BEN DIE IK BEN Jezus Christus, eis ik mijn recht op om de belichaamde Christus en de Christus op alle zeven stralen te zijn.”

Mijn geliefde harten, ik dank jullie voor jullie bereidheid dat Christusschap op te eisen – zelfs al heb je het aarzelend gedaan. Want, mijn geliefden, oefening baart kunst en het is misschien nodig het een aantal keren te bevestigen voordat je voelt dat jij het met je hele wezen kunt opeisen. Maar als je er nooit aan begint, als je nooit dat Christusschap durft op te eisen, hoe kun jij dan die impuls opbouwen die tot de volledige verklaring en acceptatie leidt? Zo verzegel ik jullie in de onvoorwaardelijke liefde van mijn hart voor elk van jullie stuk voor stuk. Mijn geliefden, heb vrede in de liefde van Christus. Het is klaar.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.