Het pad begint wanneer je bereid bent om je reactie te veranderen

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 31 december 2009

Welnu, zoals Jezus, zoals de Grote Goddelijke Leider, zoals Astrea en Serapis Bey onlangs zeer tot in detail hebben uitgelegd, doen ze dit, omdat ze niet de verantwoording voor zichzelf willen dragen. En wat houdt dat in, de verantwoording voor jezelf dragen? Het betekent, heel eenvoudig, dat je bereid bent om de enige waarheid die het fundament vormt van je vooruitgang op het spirituele pad, om in de ascenderende spiraal te komen, te erkennen en bewust te bevestigen. Dit is die ene waarheid die het de geascendeerde meesters mogelijk maakt om op persoonlijke basis met jou te werken. In plaats van op de harde leerschool te blijven of op de school met leringen, organisaties en goeroes in de buitenwereld, waar je misschien een echte goeroe vindt of misschien ook wel niet, maar in ieder geval word je aangetrokken tot de soort goeroe of lering die resoneert met jouw huidige bewustzijnsniveau.

Want wanneer je geen verantwoording voor jezelf hebt genomen, ben je niet bereid jouw huidige bewustzijnsniveau, je huidige waarneming, te onderzoeken. En hoe kun je dan een goeroe aantrekken die boven jouw bewustzijnsniveau staat? Dat kan gewoon niet. Dit is één van die vanzelfsprekende waarheden die vanzelfsprekend zouden moeten zijn, maar niet vanzelfsprekend zijn voor degenen die geen verantwoording hebben genomen en daarom met een vervuilde waarneming kijken.

Dus wat is dan dat ene onontkoombare besef dat je moet krijgen voor jij een persoonlijke student van de geascendeerde meesters kunt worden? Dat is juist dat alles in de wereld van vorm een uitdrukking van bewustzijn is, een creatie van het bewustzijn. Er bestaat niets – ik zeg het nog een keer, er bestaat niets – in de wereld van vorm, hetzij in het spirituele rijk of in het materiële universum dat een onafhankelijk of objectief bestaan heeft. Niets is ooit ontstaan zonder dat het door een van zichzelf bewuste medeschepper, die eerst een mentaal beeld visualiseerde en daarna zijn of haar creatieve vaardigheden gebruikte om dat beeld aan het Ma-terlicht op te leggen dat vervolgens de vorm van het beeld aannam, tot stand werd gebracht.

Er bestaat geen andere manier om te scheppen. De Schepper zelf schept en ook alle medescheppers door de eeuwen heen – in deze sfeer, in eerdere sferen, helemaal terug tot de eerste scheppingsdaad, op die manier. Er is geen andere manier om te scheppen. En dus begint het spirituele pad wanneer iemand het punt bereikt waarop iemand bereid is zijn waarneming te onderzoeken, wat jij in het materiële universum als echt ervaart – een onafhankelijk bestaan heeft, in de betekenis van dat het onafhankelijk van het bewustzijn bestaat. En dus permanent of onveranderlijk of slechts heel langzaam verandert vanwege een proces buiten onze macht; of dat nu God, de engelen in de hemel, de natuurwetten of het evolutieproces of welke mythe de mensen maar bedacht hebben om uit te leggen wat zij om zich heen zien. Waardoor ze zien dat het lijkt alsof iets permanent bestaat, maar ook duidelijk aan verandering onderhevig lijkt.

En toch moeten ze, door hun onwil om de verantwoording voor zichzelf te dragen, projecteren dat de dingen permanent bestaan, een onafhankelijk bestaan hebben. En dan moeten ze ook projecteren dat de verandering die ze niet kunnen ontkennen, tot stand komt door een of ander proces buiten hen waarover ze geen controle hebben. Maar is er in feite iets ter wereld – in je eigen persoonlijke wereld – waar jij absoluut geen controle over hebt? Ja, dat is er wel – op je huidige bewustzijnsniveau. Maar als je bereid bent jouw huidige bewustzijnsniveau, jouw huidige waarneming, jouw huidige mentale kader te transcenderen, dan is er niets in jouw wereld dat jij niet kunt accelereren naar een hoger niveau door bereid te zijn jouw eigen bewustzijn te accelereren.

Want je kunt naar de wereld om je heen kijken, je kunt naar je persoonlijke omstandigheden kijken en zien dat er op dit moment veel factoren in je leven zijn, die je niet lijkt te kunnen beïnvloeden of veranderen, omdat je afhankelijk bent van natuurwetten die je schijnbaar niet kunt veranderen. Of van andere mensen en de keuzes die van hun vrije wil afhangen. Maar je hebt nog steeds de macht om iets te veranderen. Je hebt de macht om jouw reactie op die externe omstandigheden en op het gedrag van andere mensen, te veranderen.

Het begin van het spirituele pad
En wanneer je begint waar je nu bent door te zeggen: “Hoe kan ik mijn reacties accelereren, zodat ik niet gedwongen wordt tot een negatieve reactie door bepaalde omstandigheden of door bepaalde handelingen of woorden van andere mensen? Hoe kan ik uit mijn oude patronen reactiepatronen accelereren? Hoe kom ik uit die reactieve vorm van bewustzijn? Wanneer je die vragen begint te stellen, begin je aan het spirituele pad.

In het begin kan het lijken dat jij alleen je reactie op omstandigheden in de buitenwereld of andere mensen aan het veranderen bent, maar ik kan je ervan verzekeren dat wij, de geascendeerde meesters – die al door het proces heen zijn door in een zeer dualistische bewustzijnsstaat te beginnen en ons te accelereren naar de Ascensiespiraal – wij hebben steeds opnieuw bewezen, dat je wanneer jij wel jouw reactie accelereert, op een punt komt waarop je bepaalde omstandigheden of bepaalde types mensen niet meer tegenkomt. En mijn geliefden, is het werkelijk zo moeilijk te begrijpen wanneer je al zoveel leringen hebt die we hebben gegeven over het feit dat het universum een spiegel is dat reflecteert wat jij uitzendt?

Als je uitzendt dat je altijd onrechtvaardig beschuldigd wordt, wat zal het universum dan zeggen, gebaseerd op het mentale beeld dat jij in jouw geest hebt? Het redeneert dat jij een situatie wilt ervaren waarin anderen jou beschuldigen. En dus voldoet het eraan en stuurt jou zulke mensen. En dan kun je in de eeuwenoude spiraal komen van proberen je te verdedigen tegen hun beschuldigingen, of die proberen te ontkennen of proberen ze te rechtvaardigen voor jezelf of zelfs proberen hen van gedachten te laten veranderen – maar jij bent nog steeds aan het reageren.

En begrijp je, dat waar je op reageert, niet een situatie in de buitenwereld is die onafhankelijk van jouw eigen bewustzijnsstaat bestaat? Je reageert op de reactie van de kosmische spiegel op de beelden die jij uitzendt. Je kent de wet van oorzaak en gevolg, die ook wel de wet van actie en reactie wordt genoemd. Dus je weet dat de reactie na de actie komt. Maar wanneer jij niet de verantwoording voor jezelf hebt genomen, zie je niet dat de keten van gebeurtenissen begon met een actie van jouw kant, namelijk de mentale beelden, die jij in je identiteitslichaam laat bestaan. En die jij vervolgens op de kosmische spiegel projecteert – en wat er dan naar jou terugkomt, is de reactie op jouw actie.

Wanneer je dit niet herkent, kijk je alleen maar naar wat er buiten jou gebeurt en dan denk je dat de manier waarop andere mensen jou behandelen bij hen vandaan komt. En dan denk je dat hun actie jou dwingt om op een bepaalde manier te reageren, meestal dat die jou dwingt om op een bepaalde manier te reageren, wat je persoonlijke impuls ook is, zoals jezelf verdedigen of anderen ook te beschuldigen. En je denkt dat jij, omdat jij hun actie niet kunt veranderen, geen manier hebt om de situatie te transcenderen. Maar begrijp je dat de reden dat jij je machteloos voelt om de situatie te veranderen, is dat jij actie en reactie door elkaar hebt gehaald? Je denkt dat jouw reactie uit hun actie voortkomt, maar de waarheid is – de waarheid die het verschil is tussen de echte studenten van de geascendeerde meesters zijn en degenen die dat niet zijn, hoewel ze dat wel zouden kunnen beweren of er vast van overtuigd zijn dat het wel zo is – dat er eigenlijk maar één besef is, dat jij, wanneer jij de volledige verantwoording voor jezelf neemt, NOOIT op iets aan het reageren bent.

Wanneer je de volledige verantwoording neemt voor jouw gemoedstoestand, zie je dat God jou vrije wil heeft gegeven. En wat er op aarde ook met jou gebeurt, jij hebt de vrijheid om te kiezen wat jij in jouw geest toelaat – wat er zich ook buiten jouw geest en in het fysieke lichaam afspeelt. En dan besef je dat jij, als je de verantwoording neemt voor jezelf, absoluut geen behoefte hebt om ook maar op iets te reageren in het materiële universum. Want jij hebt het potentieel om te accelereren naar een hogere bewustzijnsstaat, waarin jij niet reageert – jij handelt. Omdat jij, wat er ook met jou gebeurt in de buitenwereld, je eigen bewustzijnsstaat uitkiest. En je kiest wat jouw handelingen zijn op basis van jouw eigen bewustzijnsstaat, NIET gebaseerd op het bewustzijn van andere mensen. En dat is de reden dat je nooit beperkt zult worden door de bewustzijnsstaat en de keuzes van de vrije wil van andere mensen, want JIJ bent vrij in elke situatie die jij tegenkomt – ongeacht de keuzes van anderen – om jouw eigen actie, jouw eigen bewustzijnsstaat uit te kiezen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.