Waarom een eenvoudige lering beter is dan een ‘geleerde’.

Geascendeerde Meester Jezus, 25 december 2005

Dus wat is de sleutel om dit probleem te overwinnen? Welnu, dat is het besef dat als jij voorbij een bepaald punt wil groeien, jij je motivatie om het spirituele pad te volgen, moet verbeteren. Je moet leren herkennen dat jouw ego egoïstisch is en dat je ego een spirituele lering heel goed weet te gebruiken om zich als gevorderde leerling voor te doen. Je moet leren dit in jezelf bloot te leggen en vervolgens, in plaats van je schuldig te voelen, in plaats van jezelf te kleineren, simpelweg beseffen: “O, maar dit is alleen maar mijn ego dat zijn spelletjes aan het uitspelen is en ik ben meer dan mijn ego en ik wil hogerop komen. Ik wil mijn spirituele groei naar het hogere niveau brengen dat Jezus heeft getoond.”

En om je groei op dat hogere niveau te brengen, moet je het gevoel krijgen dat jij één bent met al het leven hier beneden en beseffen dat je alles wat jij je eigen gemaakt hebt, moet gebruiken om anderen te helpen. Alleen wanneer je uitdeelt wat jij hebt ontvangen in die tijd dat jij het spirituele pad hebt gevolgd, zul jij je eigen groei naar het volgende niveau tillen. Omdat jij dan pas je talenten vermeerdert.

Zie je, mijn geliefden, dat mijn gelijkenis over de talenten zo vruchtdragend en uitgebreid is en zoveel betekenissen en interpretaties heeft. En één daarvan is dat wanneer je het spirituele pad bewandelt, gebaseerd op de egoïstische motivatie, alleen jezelf tracht te verheffen, er dan een punt komt waarop je groei stopt en jij jouw talenten in de grond hebt begraven. En pas wanneer jij jezelf boven dat punt verheft, ga jij je talenten vermeerderen. En dan pas kan God jouw eigen licht, jouw eigen groei, vermenigvuldigen en jou op dat hogere niveau brengen.

Eenvoud is niet zo eenvoudig
Dit is de meest essentiële les die jij je ooit over het spirituele pad eigen kunt maken. Mijn geliefde harten, ik zie dat veel mensen de leringen vinden. Zij vinden de website, ze vinden een boek, ze beginnen hier en daar wat te lezen. En de mensen waar ik over spreek, wier groei is gestopt, hebben bijna allemaal dezelfde reactie: “O, maar dat weet ik allemaal al. En ik heb zelfs nog verder gevorderde leringen gevonden die mij een veel dieper intellectueel inzicht in het pad en de spirituele werkelijkheid geven. Dit is te eenvoudig voor mij.” En dus gaan ze verder.

Maar ik moet zeggen dat geen enkele andere lering de kern van het spirituele pad zo direct en zo eenvoudig heeft uitgezet. En wat is het effect van deze eenvoud? Ah, mijn geliefden, eenvoud is helemaal niet zo eenvoudig als je wel denkt. Want wat zo eenvoudig lijkt, lijkt natuurlijk alleen maar eenvoudig voor jullie ego, voor jullie intellect, voor jullie dagelijkse denkgeest. En het lijkt zo eenvoudig, omdat je ego en intellect niet kunnen wat ze altijd proberen, namelijk een lering zo interpreteren dat het lijkt alsof zij zo gevorderd zijn, omdat zij deze lering kunnen begrijpen.

Er schuilt gevaar in voor degenen die het spirituele pad al langere tijd volgen, maar die het innerlijke pad naar eenwording nog niet werkelijk hebben betreden. Ze gaan, onherroepelijk, op zoek naar een steeds hogere lering, net zoals een verslaafde een steeds grotere kick zoekt. En ze denken dat het, om die hogere lering te vinden, iets moet zijn dat moeilijk te begrijpen is, omdat hun ego en intellect redeneren dat hoe moeilijker het te begrijpen is, het wel geavanceerder moet zijn. En dus raken ze bijna verslaafd aan het zoeken naar spirituele leringen en ze zien dan juist de parels over het hoofd, die zo eenvoudig zijn dat hun ego ze niet kan manipuleren en verkeerd interpreteren, omdat er geen ruimte is voor een verkeerde interpretatie – als je bereid bent naar de lering te kijken en echt luistert naar wat er staat.

Mijn geliefde harten, wees niet als de wetgeleerden. En als je in dit patroon van de wetgeleerden gevangenzit, wees dan bereid in de spiegel te kijken en te zeggen: “Dit is niet waarnaar ik al die jaren gestreefd heb. Ik heb niet zoveel energie in het spirituele pad gestoken om als de wetgeleerden te eindigen die de Levende Christus hebben afgewezen. Ik moet mijn motivatie veranderen, ik moet mijn motivatie verbeteren, ik moet hogerop komen. Ik moet verder dan mijn ego, mijn egoïsme, kijken, want ik wil er geen deel meer van uitmaken. Ik walg van dat egoïsme, dat op mijzelf gericht zijn. Ik walg van de aanhoudende pogingen van mijn ego om zichzelf boven anderen te verheffen. Ik wil het ware pad vinden dat Jezus en Boeddha en alle andere waarachtige leraren hebben gedemonstreerd. Ik wil naar Moeder Teresa kijken, die haar leven onbaatzuchtig heeft geleid. Ik wil kijken naar Jezus, Mahatma Gandhi, de Boeddha en andere geweldige voorbeelden van mensen die een leven van onbaatzuchtige dienstbaarheid hebben geleid. Dit is wat ik wil en ik ben bereid herboren te worden en over ieder aspect van mijn aanpak van het spirituele pad opnieuw na te denken, om echt op dat niveau van onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid aan al het leven te komen.”

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.