Angst om de meester te ontmoeten

Geascendeerde Meester Saint Germain, 29 oktober 2009

Horen jullie deze klok op de achtergrond, horen jullie die? Zie je het bouwwerk dat ze hier opgebouwd hebben, het monument dat ze hier op deze berg hebben gebouwd, waarvan ze besloten hebben dat het de Berg van Transfiguratie was, hoewel ik wel kan zeggen dat dit niet klopt. Begrijpen jullie dat je, als je naar die kerk gaat, dat klooster, daar mensen zult zien van wie de meesten tevreden zijn met de uiterlijke Christus in de buitenwereld? En wat betekent dat? Het betekent dat er geen ruimte in hun hart is om de Levende Christus te ontmoeten.

Bang zijn voor een ontmoeting met de Levende Meester
Ze zijn bang voor de Levende Meester die aan hen zou verschijnen en dan in hun hart tot hen zou spreken – als ze hem maar de ruimte zouden geven om binnen te komen, als er daarbinnen maar ruimte was om de Levende Christus geboren te laten worden. Maar ze zijn er bang voor, omdat ze ergens in hun wezen weten dat ze, als zij de Levende Christus zouden ontmoeten, de keus zouden moeten maken tussen het leven en de dood. Zij zouden de keus moeten maken om de verantwoording voor zichzelf te dragen in plaats van hun drama voort te zetten.

Want je ziet dat veel christenen in de grote christelijke religies een drama gemaakt hebben, waarin ze alleen maar hun rol hoeven te blijven spelen en dan te denken dat ze aan het eind beloond worden door Jezus die verschijnt – en dat op een of andere manier hun zonden worden weggenomen en dat dit de enige vereiste is om in de hemel te komen: dat hun zonden door Christus worden afgenomen en een ‘goed’ christelijk leven te leiden in overeenstemming met een of ander uiterlijke aardse maatstaf.

Jullie die beweren dat jullie studenten zijn van de geascendeerde meesters zouden beter moeten weten. Je zou het verschil moeten beseffen tussen alleen een uiterlijke lering of een ontmoeting met een innerlijke meester willen. Jullie zijn vrij om te doen wat jullie willen. Ik heb geen enkele intentie om jullie te dwingen. Ik bied jullie enkel mijn levende Aanwezigheid aan als de meester van Aquarius. Als jullie denken dat een lering mijn levende Aanwezigheid kan vangen en vasthouden, dan zeg ik: “Dat je nog gelukkig mag leven in je drama.” En daarna, wanneer je eraan toe bent om dat op te geven, zal ik er nog steeds voor jou zijn. Want ik kan jou niet bereiken als je geconcentreerd bent op de uiterlijke lering en als je een lering die Saint Germain uitgegeven heeft, uitgebracht onder die naam, in een mentaal kader verandert.

Omdat je dan helemaal geen kans maakt om mijn levende Aanwezigheid te ontmoeten die ik je 24 uur per dag aanbiedt. Want ik ben ook bij jullie, altijd. Wij, de geascendeerde meesters, zijn bij jullie, altijd. Wat niet betekent dat we in alle eeuwigheid bij jullie zullen zijn. Want op een dag is jullie tijd verstreken – terwijl mijn tijd nooit verstreken is, omdat ik tijdloos ben, omdat ik mijn drama’s getranscendeerd heb. Maar het betekent wel dat wij, zolang jullie geïncarneerd zijn, er op elk moment zijn, in elke tijd. Jullie hoeven niet te wachten op deze kosmische gebeurtenis. Je hoeft alleen maar te beslissen dat dit de tijd is waarop je een meer rechtstreekse ontmoeting met de geascendeerde meesters wil dan een uiterlijke lering.

Deze boodschapper is boodschapper omdat hij besliste – hij keek ons aan en zei: “Ik wil meer. Ik wil een meer rechtstreekse ontmoeting met jullie.” En je weet dat het antwoord ogenblikkelijk kwam – als hij bereid was om in meer hoedanigheden te dienen. En omdat hij daartoe bereid was, kreeg hij die ontmoeting met Jezus. Dit was niet voor zijn eigen groei of verheerlijking. Dit was niet het verheffen van dat gescheiden zelf om een speciale status te krijgen. Want als je bij ons komt vanuit dat perspectief – door een ontmoeting te willen met de geascendeerde meesters, zodat jouw gescheiden zelf zich speciaal kan voelen – nu dan zwerf je nog veertig jaar of meer door de woestijn zonder in het beloofde land aan te komen.

Wees bereid om in beweging te komen om te dienen
Kom in plaats daarvan bij ons met openheid van hart, omdat je bereid bent te dienen, anderen iets te geven. Dan zul je onze aanwezigheid daar voelen, terwijl wij jou wijzen hoe je kunt dienen. Maar wees je ervan bewust dat dit voor dramatische veranderingen in je leven zou kunnen zorgen. Want het komt vaak voor dat je niet naar beste kunnen kunt dienen door de omstandigheden waarin je nu bent. Is dit jou niet aangetoond door ons allemaal in onze aardse leven, zoals Master MORE sprak over zijn reïncarnatie als Abraham, omdat hij zijn land moest verlaten – de omstandigheden achterlaten waarin hij zich op zijn gemak voelde en het onder controle had – en erop uit trekken, zich niet volledig zeker van zichzelf voelend, maar toch met het gevoel van Aanwezigheid van die innerlijke leiding.

Hier zoeken wij natuurlijk naar bij onze studenten: mensen die bereid zijn het onbekende tegemoet te gaan, stap voor stap. Dat zijn ware studenten, die het innerlijke pad volgen, niet een of andere aanwijzing in de buitenwereld. Want begrijpen jullie dan niet, zoals Maitreya heeft uitgelegd, dat je een tijdlang de goeroe, de goeroe in de buitenwereld, kunt volgen, maar dat er een tijd komt dat je naar binnen moet en alleen de innerlijke goeroe volgen. (Een kerkklok luidt op de achtergrond)

Ah, voor wie luidt de klok? Welnu, de klokken die je hoort zijn uitdrukkingsvormen in de buitenwereld, maar de klok is een symbool. Want ik zeg dat voor elk van jullie jouw IK BEN Aanwezigheid de klok luidt, die je roept om hogerop te komen. Niet om naar een kerk in de buitenwereld te gaan en een beeld van Christus in de buitenwereld te aanbidden, maar naar de kerk in jouw hart te gaan – jouw kast in te gaan, zoals Jezus zei – en daar de levende Aanwezigheid van de Christus te vinden in welke vorm dat ook is voor jou, de meester die je na aan het hart ligt. Ben ik het, of Jezus, Moeder Maria, Master MORE of een van de andere meesters? Zoek die meester, klamp je aan hem vast, open je geest en hart voor de levende Aanwezigheid van die meester en wees daarna bereid je te laten leiden, waar die je ook brengt, zelfs al snap je er met je dagelijkse denkgeest niets van.

Wees bereid om die aardverschuivingen in je leven te maken die je op het pad van jouw dienstbaarheid zullen zetten. Niet het pad NAAR jouw dienstbaarheid, want zorg ervoor dat je beseft dat deze droom van een of ander doel, van ultieme dienstbaarheid, niet gewoon weer een nieuw drama is. De waarheid is dat je dienstbaarheid een proces is, een voortdurend proces dat dit leven voort blijft gaan en mogelijk ook in andere levens in het geascendeerde rijk of doorgaat in het geascendeerde rijk, wanneer je niet meer de behoefte of wens hebt om te incarneren. Het leven is een proces. Er is geen allerbeste resultaat, want zelfs al bereik je het bewustzijn op het niveau van de Schepper, je begint onmiddellijk te creëren – en dus gaat het proces door.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.