Wees bereid om je door Jezus te laten storen

Geascendeerde Meester Jezus, 23 oktober 2005

Waarachtig, degenen die niet door mij lastig gevallen willen worden, zijn niet mijn echte volgelingen. En ik moet je vertellen dat juist deze boodschapper eens een discussie had met een Lutherse predikant die in alle oprechtheid geloofde dat mijn discipelen toen ik hen riep en zei: “Laat jullie netten achter, ik maak jullie tot vissers op mensen, “ zij niet ogenblikkelijk hun netten zouden achterlaten en mij volgen. “O”, zei de priester: “dan hebben ze zeker nog een jaar nodig om hun zaken te regelen om zich erop voor te bereiden Christus te volgen.”

Maar zie je mijn geliefden, mijn missie duurde in totaal maar drie jaar. Mijn discipelen hadden geen tijd om hun wereldse zaken op orde te stellen. Ik moet zeggen dat toen ik mijn discipelen riep, ik letterlijk naar hen toeliep – zij hadden mij nog nooit gezien – en ik heb ze recht in de ogen gekeken en gezegd: “Laat je netten achter en volg mij,” en ik heb mij omgedraaid en ben weggelopen. En wie mij niet meteen volgde, werd niet mijn discipel, wat zo zat de wet in elkaar op dat moment.

En hoewel de eisen enigszins versoepeld zijn – omdat ik toen maar drie jaar had en nu zitten we in een meer doorgaande cyclus – ik moet zeggen dat jij, hoewel je de tijd kunt nemen om op het innerlijke pad naar Christusschap te stappen er niet eeuwig over kunt doen. Er moet een moment komen waarop je bereid bent te zeggen: “Genoeg is genoeg! Ik heb genoeg van mijn ego, en het wordt tijd dat ik op het ware pad stap.”

Wanneer die tijd voor jullie individueel komt, moeten jullie alert zijn, moeten jullie je ervan bewust zijn, omdat je Christuszelf, ikzelf, of een andere meester op innerlijk niveau waarachtig aan jou verschijnt. En je moet open zijn om onze stem te horen. En als je gehecht bent aan een lering of organisatie in de buitenwereld, zul je ons afwijzen wanneer wij bij jou komen.

Wijs de leraar niet af
Stel je eens voor wat er gebeurd zou zijn als Moeder Maria de engel had afgewezen, toen hij bij haar kwam en haar vertelde dat zij geboorte moest geven aan het Christuskind. Wat als zij gezegd had: “Ik geloof niet dat jij echt bent. Ik ben volmaakt gelukkig hier in het klooster. Laat mij met rust.” O, mijn geliefden, dan was ik niet geboren, toch? En als ik dan bij jou kom en zeg: “De Christus is eraan toe om in jouw hart geboren te worden” en jij zegt: “Laat mij met rust, ik heb het prima naar mijn zin zo”, dan zal de Christus niet in jouw hart geboren worden. En dan zal de wederkomst niet op planeet aarde plaats vinden. Want er zijn 10.000 mensen voor nodig om de Christus in hun hart geboren te laten worden om die wederkomst tot stand te brengen die de afronding is van de cyclus van Vissen en daarom de open deur naar de Gouden Eeuw van het Aquariustijdperk.

Het is tijd om stappen te nemen en het innerlijke pad op te gaan en alles weg te gooien en achter te laten wat een net is geworden dat geen vis meer vangt, maar jou vangt en jou ervan weerhoudt om in de Rivier van Leven te duiken. Ik ben gekomen opdat allen het leven zullen krijgen en dat ze het overvloediger krijgen. Maar dat betekent niet dat ik, Jezus, in de lucht verschijn en het overvloedige leven op jullie laat regenen vanuit de hemel. Het overvloedige leven hebben, betekent in de overvloedige bewustzijnsstaat zijn. En die bewustzijnsstaat is eeuwige zelftranscendentie. Waarachtig er is niets anders. Er bestaat geen vervanger voor zelftranscendentie.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.