Het ontbreken van een gevoel van eigenwaarde komt voor hoogmoed

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 12 maart 2005

Mijn geliefde harten, Gods grootste wens is iedereen te zien terugkeren in de Rivier van Leven. God wil niet dat jij je net een zondaar voelt, jezelf de schuld geeft, door angst aarzelt, denkend dat je niets waard bent. Al deze gevoelens, het gevoel dat je het niet waard bent om in de Rivier van Leven te zijn, deze gevoelens komen echt voort uit hoogmoed.

Dat kan je verbazen, omdat jij, wanneer jij heel slecht over jezelf denkt, je helemaal niet hoogmoedig voelt. Maar zie je, op dieper niveau, zegt je uiterlijke geest: “Mijn ziel is het niet waard.” Maar je levensstroom werd door God geschapen en dat betekent dat jij zegt dat God iets geschapen heeft wat niet waardevol is. En als jij die overtuiging blijft houden, zeg je dat jij beter dan God weet wat God geschapen heeft. In werkelijkheid schiep God een volmaakte levensstroom, omdat God jou naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. En daarom zijn diegenen die jou kleineren, die zichzelf kleineren, degenen die beweren dat jullie niets anders dan sterfelijke zondaren zijn, de trotse geesten, de hoogmoedige wezens, de valse profeten waarover Jezus sprak. En echt, als de blinde de blinde leidt, belanden ze uiteindelijk samen in de sloot.

Wat jou spiritueel blind maakt, is hoogmoed. Dus loop niet achter de hoogmoedige predikers van de wereld aan, degenen die jou vertellen dat jij niet goed bent, dat jij geen spiritueel wezen bent, dat jij iets buiten jezelf nodig hebt om gered te worden. Schaf hun koopwaar niet aan. Concentreer je op jouw hart, reik uit naar de liefde van Christus, reik uit naar de liefde van de Moeder van God, de liefde die zo teder is dat maar weinig mensen haar kunnen verdragen. En toch verlang ik ernaar haar met iedereen te delen.

Jouw potentieel om het voorbeeld dat door Jezus werd gesteld te volgen
Jouw potentieel is dat jij je bewustzijn kunt vergroten, totdat je hetzelfde Christusbewustzijn bereikt dat mijn geliefde Jezus 2000 jaar geleden kwam laten zien. Maar dit kun je niet op een mechanische wijze doen door een ritueel in de buitenwereld te doen. Je moet het doen door naar binnen te gaan, door je bewustzijn te transformeren. In het begin zal dit heel ongemakkelijk zijn, maar je kent het gezegde “No pain, no gain” (Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden).

Echt, ik wil niet dat jullie pijn lijden, maar ik moet jullie zeggen dat dit klopt, in die zin dat de meeste mensen op aarde zich op hun gemak zijn gaan voelen in hun staat van lijden. Zij zijn zo gewend geraakt aan de pijn die zij dagelijks ervaren dat zij er ongevoelig voor zijn geworden. Voor jij die pijn, die bewustzijnsstaat, kunt ontgroeien, moet je bereid zijn je comfort zone te verlaten.

Je moet bereid zijn naar een aantal van je overtuigingen te kijken en beseffen dat ze niet de hoogst mogelijke zijn, dat er meer te weten valt, dat er meer te begrijpen valt. En daarom zie je zoveel mensen druk door het leven gaan, druk met van alles op deze wereld, en die geen enkele aandacht schenken aan hun eigen spirituele groei of de spirituele kant van het leven. En dan komen ze in een ernstige crisis terecht, hetzij een gezondheidscrisis, een ongeluk, het overlijden van een familielid of het verlies van een baan. En ineens is hun nieuwe pijn zoveel intenser dan de oude pijn waar ze aan gewend waren geraakt, zodat ze nu wakker worden en zeggen: “Er moet een betere manier zijn. Er moet een uitweg zijn.” En dan wenden ze zich tot het spirituele pad.

Mijn geliefde harten, ik heb miljoenen keren mensen dit zien doen. En hoewel ik iedereen verwelkom die spiritueel ontwaakt, zou ik zo graag zien dat mensen wakker worden vóór zij tegen de muur lopen, vóór zij een crisis ervaren. Ik zou zo graag mensen zien wakker worden, omdat zij zich verbinden met de liefde in hun hart en zij gewoon van binnenuit weten dat er meer in het leven is, dat er iets hogers is.

Om dat te doen, moet de Bewuste Jij bereid zijn zichzelf aan de mannelijke polariteit van zichzelf – het spirituele zelf – over te geven. Hij moet bereid zijn naar de boodschapper te luisteren die door God is gezonden, van Boven gezonden, de boodschapper die in jouw leven komt en zegt: “Er is meer. Je hoeft hier niet vast te blijven zitten. Je kunt groeien en hierboven uitstijgen.”

Het leven van Moeder Maria
Dit is eigenlijk mijn levensverhaal. Ik wilde dat ik jullie een idee kon geven van wat mijn ziel voelde toen ik daar in het klooster zat, in afzondering na mijn ochtendgebeden en ik dacht dat het weer een gewone dag zou worden. En ineens was daar het ruisen als van een krachtige wind en er scheen een helder licht in de kamer. En daar stond de engel van God in mijn kamer. Mijn ziel ging letterlijk in shock: zijn licht was zo fel, zijn vibratie zo intens dat je het met niets op aarde kunt vergelijken.

Als je naar mijn stem wilt luisteren, geef ik je nu het gevoel van de intensiteit van dat Licht van een aartsengel, op het niveau waarvan ik denk dat je dit verdragen kunt, het niveau dat je zal tonen dat er meer in het leven is, dat er een hogere bewustzijnsstaat is, zonder je te verbranden met dat vuur dat zo moeilijk voor mensen te verdragen is. Toch kun jij naar het punt toegroeien waarop jij dat vuur kunt verdragen, waardoor jij in dat vuur van God kunt staan en zoals de struik die voor Mozes brandde, brand jij met het spirituele vuur, maar je wordt er niet door verteerd.

Je hebt het vuur van God jouw angsten laten wegbranden, jouw verkeerd gekwalificeerde energie. Je hebt dat vuur van boven opgeroepen om de verkeerd gekwalificeerde energie weg te branden die je in honderden, en in veel gevallen in duizenden, levens gemaakt hebt. En dit vuur is zo intens dat het de verkeerd gekwalificeerde energie van duizenden levens, in maar één leven kan wegbranden – als jij jezelf er echt op toelegt.

Velen van jullie, die de spirituele mensen van tegenwoordig zijn, zouden moeten beseffen dat jullie de spirituele mensen zijn omdat jullie weten dat jullie er klaar voor zijn om die stap te nemen. Jullie zijn er klaar voor om uit dat beperkte identiteitsgevoel van sterfelijk menselijk wezen te stappen. Je bent er klaar voor om hogerop te komen en te zeggen: “Ja, Jezus is mijn oudere broeder. Hij is geen afgod die daar op een voetstuk is geplaatst. Ik stop met dansen rond dit gouden kalf dat door het orthodoxe christendom gepresenteerd wordt door van Jezus een supermens te maken die niemand bereiken kan. Ik zal hem accepteren als mijn oudere broeder. Ik zal zijn voorbeeld volgen en ik ZAL hogerop komen. Ik zal het voorbeeld van Moeder Maria volgen en ik zal vragen of de Engel van de Heer, in de vorm van mijn eigen Christuszelf, aan mij zal verschijnen en mij de volgende stap tonen, mij de illusies laten zien die ik achter mij moet laten, zodat ik het plan kan vervullen dat mijn ziel gemaakt heeft voor ik aan dit leven begon.”

Jouw goddelijke plan
Het grootste probleem op planeet aarde tegenwoordig, het enige probleem vandaag de dag op planeet aarde, is dat zoveel mensen vergeten zijn wie ze zijn en waarom ze hier zijn. En dit is begrijpelijk, omdat de energie in dit rijk zo dicht is, zo zwaar, dat het je gemakkelijk kan overweldigen en jij je herinnering verliest aan waarom je hier naartoe kwam. Maar degenen die begonnen zijn aan het spirituele pad, die ontwaakt zijn, moeten beseffen dat er geen beperkingen zijn voor hoe ver jullie op dit pad kunnen komen, uitgezonderd de beperkingen die jullie met je gewone geest accepteren.

Dus, wanneer de Engel van de Heer aan jou verschijnt en zegt: “Je kunt de Christus in je geboren laten worden”, dan is dat omdat de engel weet dat jij eraan toe bent, zoals de engel wist dat ik er klaar voor was om het fysieke Christuskind door mij heen geboren te laten worden. Mijn toewijding had mijn energieveld met liefde gevuld, met genade vervuld. En ook jij kunt jouw tempel zuiveren, totdat jij er klaar voor bent het Christuskind, het spirituele Christuskind, in jouw hart geboren te laten worden. En daardoor word je het Christuswezen dat jij echt bent, dat je in de hemel al bent. Dit is het wezen dat door een sterfelijk identiteitsgevoel wordt bedekt, dat uit de illusies van deze wereld is opgebouwd.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.