Het bewustzijn van de antichrist blootleggen

HOOFDPAGINA

Het doel van het scheppen is dat van zichzelf bewuste wezens met een gelokaliseerd zelfgevoel beginnen en zich geleidelijk aan uitbreiden, totdat wij onszelf kunnen accepteren als verlengstukken van de Schepper.

Die groei heeft plaats als wij onze creativiteit gebruiken door middel van vrije wil. Wij kiezen ervoor om een zelfgevoel aan te nemen of te scheppen en onszelf daarmee te uiten. Nadat wij de wereld door middel van dit zelfgevoel hebben ervaren, kunnen we een groter zelfgevoel scheppen.

Vanwege vrije wil kunnen wezens tegen dit proces rebelleren. Dit zorgt ervoor dat zij ‘vallen’ naar een lager zelfgevoel, waarmee zij bepalen dat zij een gescheiden zelf zijn dat wordt gebaseerd op het bewustzijn van de antichrist.

In deze sectie wordt uitgelegd hoe het bewustzijn van de antichrist een gesloten systeem wordt waarin alles heel logisch en gerechtvaardigd lijkt en het heel moeilijk wordt om eruit te ontsnappen. Er wordt ook uitgelegd waarom de gevallen wezens op een agressieve manier anderen in hun macht proberen te krijgen door zichzelf als (verkeerde) leraren voor te doen.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Waarom het niet helpt om vast te houden aan één specifieke religieuze of spirituele lering

• Veel mensen zijn bang om te kijken naar een andere lering dan die ene waarvan zij denken dat het de enige echte is.
• Dit sluit onze geest af voor de progressieve openbaringen van de echte leraren – die nooit een absolute, vaststaande of onfeilbare lering geven.
• Op beginnersniveau kan het nuttig zijn om vast te houden aan een specifieke lering, maar op hogere niveaus van het pad is het noodzakelijk dat jij je onderscheidingsvermogen verbetert en dat kan niet als je niet diverse leringen wilt bestuderen.

Lees hier meer over.

 

De wetgeleerden proberen te voorkomen dat wij groeien

• De sleutel tot de kennis is het besef dat het ware doel van het spirituele pad is dat wij één worden met God en al het leven.
• Degenen die het bewustzijn van de antichrist belichamen, zijn niet bereid om één te worden.
• Zij voelen zich bedreigd door degenen die op zoek zijn naar eenwording.
• Zij moeten veel intriges bedenken om de mensen te beletten aan de gescheidenheid te ontkomen.

Lees hier meer over.

 

Een hulpmiddel om met de prins van deze wereld af te rekenen

• Ieder probleem kun je beschouwen als een verzoeking door de prins van deze wereld.
• Het ego en de prins van deze wereld fluisteren in je oor.
• Bedenk een affirmatie voor jezelf die neutraliseert wat er op je afkomt.

Lees hier meer over.

 

Oordelen is het kenmerk van het gevallen bewustzijn

• Mensen die vastzitten in de dualiteit worden heel kritisch op en veroordelend naar degenen die niet in hun bewustzijnsstaat vastzitten.
• Veel spirituele mensen willen niet het niveau van Christusschap opvoeren.
• In plaats daarvan zijn ze gevangen komen te zitten in een bewustzijnsstaat die oorspronkelijk door de gevallen engelen werd gevormd en versterkt.
• Zelfs als je een heel goed beeld hebt van de spirituele kant van het leven, is het nog steeds mogelijk dat je in het bewustzijn van de gevallen engelen komt vast te zitten.

Lees hier meer over.

 

De prins van deze wereld is een eindig wezen

• Er zijn mensen die denken dat de duivel veel macht heeft, maar de macht van de duivel is alleen maar eindig.
• De duivel wil dat jij een identiteitsgevoel vasthoudt en accepteert dat je op een bepaald niveau blijft.
• Wanneer je het voorbeeld van Jezus volgt en het oude zelf laat sterven, kan de duivel je niet vinden.
• Er is een kat-en-muisspel tussen jou en de duivel.

Lees hier meer over.

 

Er zijn valse meesters die verdeeldheid scheppen

• De gevallen wezens beweren dat menselijke wezens kunnen worden verdeeld in degenen die de moeite waarde zijn en degenen die niet de moeite waard zijn.
• Het kwaad is niet het tegenovergestelde van God. Het kwaad is slechts het tegenovergestelde van het relatieve goed.

Lees hier meer over.

 

De definitie van Satan

• Satan is het bewustzijn dat ervoor zorgt dat je consequenties bestrijdt.
• Je wordt door de epische denkwijze meegesleept die de gevallen wezens hebben geschapen.
• De gevallen wezens maken een standaard en zeggen dat alles moeten worden beoordeeld volgens die standaard, maar dat is niet de Christusstandaard.
• Hoe je de consequenties veranderd zonder ze te bestrijden.

Lees hier meer over.

 

De oorzaak van alle menselijke conflicten

• Veel mensen worden totaal verblind door het bewustzijn van Satan.
• Zij denken dat zij de consequenties van hun eigen keuzes moeten bestrijden in plaats van het bewustzijn veranderen dat tot die keuzes heeft geleid.
• Zij denken dat zij tegen andere mensen moeten strijden en proberen om de gemoedstoestand van andere mensen te veranderen in plaats van hun eigen gemoedstoestand te veranderen.
• Hoe je de wereld verandert zonder andere mensen te veranderen.

Lees hier meer over.

 

De kracht van duisternis

• De gevallen wezens zullen proberen je zo te manipuleren dat je in een gemoedstoestand komt waarin je geen verantwoordelijkheid meer wilt nemen voor je ziel.
• Je laat je door je ego en de gevallen wezens zo manipuleren dat je steeds verder in een neerwaartse spiraal komt.
• Toen gevallen wezens besloten om tegen God te rebelleren, werden ze de kracht die Jezus de duivel, Satan en de prins van deze wereld heeft genoemd.

Lees hier meer over.

 

Degenen die onzuivere bedoelingen hebben, ontmaskeren

• Het wordt tijd in de geschiedenis van de aarde dat het slangachtige bewustzijn wordt ontmaskerd.
• De cyclus waarin de gevallen wezens hun onvriendelijkheid op de heilige onschuld van mensen mochten richten, loopt ten einde.
• Onschuld is het enige dat de deur naar het koninkrijk der hemelen kan openen.
• Het leven op aarde is niet een doel op zich. Het is slechts een fase waarin je het verschil leert tussen de luchtspiegelingen van het slangachtige bewustzijn en de waarheid van Christus.

Lees hier meer over.

 

Hoe de valse hiërarchie spirituele vooruitgang remt

• De valse hiërarchie op deze planeet weet dat zij niet eeuwig de vooruitgang van de mensheid kunnen vertragen.
• Om zoveel mogelijk vertraging te veroorzaken, hebben ze een strategie ontwikkeld die uit drie dingen bestaat.
• Veel spirituele mensen trappen in die strategie, omdat zij het bestaan van duistere krachten niet willen toegeven.

Lees hier meer over.

 

Hoe Lucifer je waarneming heeft vervormd

• De vervorming van de Vader die Lucifer heeft uitgedacht, is ontkennen dat je vrije wil hebt, of ontkennen dat je die nog steeds hebt, nadat je onverstandige keuzes in het verleden hebt gemaakt.
• Je kunt geen enkele keuze maken die je niet weer teniet kunt doen met een andere keuze.
• Je waarneming heeft ook een Alpha-aspect, het actieve aspect, iets projecteren, maar wat je projecteert wordt gebaseerd op wat je hebt ingenomen.
• De kosmische spiegel reflecteert wat je hebt geprojecteerd en dit schept een neerwaartse spiraal.
• De enige uitweg is de Christusgeest.

Lees hier meer over.

 

Beter inzicht in de val

• God heeft de gevallen wezens niet geschapen.
• Veel mensen geloven dat de duivel werd geschapen om te vallen, om te zondigen, om het tegenovergestelde van God te zijn.
• Veel mensen in de new agebeweging geloven dat het kwaad de noodzakelijke polariteit van God is en dat het universum zonder hem niet compleet zou zijn.
• De consequentie van vrije wil is dat de mogelijkheid moet bestaan om tegen de wil van God in te gaan.
• God heeft geen tegenovergestelde nodig. En daarom is het kwaad geen tegenovergestelde polariteit van God.
• Wezens zijn gevallen omdat zij weigerden op het punt te komen waarop ze zelfvoorzienend zouden worden, waarop ze op het punt van Christusschap zouden komen.

Lees hier meer over.

 

De aanklager overwinnen

• Je overwint de aanklager niet door te bewijzen dat hij ongelijk heeft, maar met de zuiverheid van het Christusbewustzijn dat geen waardeoordelen heeft, maar alleen de waarheid ziet dat alles één is.
• Het Woord probeert niet te veroordelen of ongelijk te bewijzen, maar probeert al het leven te verheffen door te zeggen wat de waarheid is.
• Het bewustzijn van de aanklager van de broeders is datgene wat oorspronkelijk kwam met het concept van wezens verdelen in degenen die de moeite waard zijn en degenen die niet de moeite waard zijn.

Lees hier meer over.