De aanklager overwinnen

Geascendeerde Meester Serapis Bey, 18 december 2009

Let op de quote uit het boek De Openbaringen van Johannes over de aanklager van de broeders. Hoe overwonnen ze de aanklager van de broeders? Door de argumenten van de aanklager te neutraliseren, door ieder argument te weerleggen? Wat zegt het Boek De Openbaringen van Johannes: “Zij hebben hem dankzij het bloed van het Lam en dankzij het Woord van hun getuigenis overwonnen.”

Het bloed van het Lam is de zuiverheid van het Christusbewustzijn dat geen waardeoordeel heeft, maar slechts de waarheid ziet dat er in elk identiteitsgevoel dat een wezen heeft aangenomen, een verlengstuk van Gods Wezen schuilt – dat bewuste zelf dat puur bewustzijn is en daarom meer is dan welke identiteit ook. En ‘het Woord van hun getuigenis’ zijn niet de dualistische woorden om iemands argumenten te neutraliseren, maar het Woord – het Woord dat niet probeert te veroordelen of iemands ongelijk te bewijzen, maar al het leven probeert te verheffen door naar beste vermogen de waarheid te zeggen, die men in woorden tot uitdrukking kan brengen, maar nog wel die vibratie van het eenzijn met het Christusbewustzijn heeft.

Begrijp je wat ik hier zeg? Het is mogelijk woorden te uiten die wel enige waarheid bevatten, maar toch spreek je ze met een vibratie uit die minder is dan de zuiverheid van het Christusbewustzijn. Je spreekt die met een bepaald waardeoordeel uit, omdat je probeert iemand anders te vernederen, om iemand op zijn plaats te zetten, om te bewijzen dat zijn argumenten niet deugen, om te bewijzen dat jouw argumenten superieur zijn. En dan probeer jij jezelf te verheffen door iemand anders naar beneden te halen. En dan is het mogelijk om technisch gezien gelijk te hebben met de woorden die je uitspreekt, maar je vibratie is niet goed – en daarom heb je geen gelijk bij God.

Je hebt misschien gelijk – en men kan zien dat je gelijk hebt – bij de mensen, maar je hebt geen gelijk bij God, omdat het jouw bedoeling niet is om al het leven te verheffen. Het is jouw bedoeling om bepaalde delen van het leven te verheffen in tegenstelling tot andere delen, die je naar beneden haalt. En dat is niet de ascensiespiraal. Dat kan nooit de ascensiespiraal zijn. En je zou ze met je onzuivere waarneming kunnen opladen, waardoor het lijkt alsof je het rechtmatig doet, en dat je recht hebt, omdat je het voor een groter goed doet. Maar het grotere goed is het grotere goed dat is bepaald door een van de epische drama’s die niet alleen uit het dualiteitsbewustzijn, maar uit het bewustzijn van de aanklager van de broeders komt.

Want dat bewustzijn kwam oorspronkelijk met het concept om wezens in te delen in degenen die het waard zijn, degenen die het niet waard zijn, degenen die gered zullen worden, degenen die niet gered zullen worden. En dus probeert de mensen mee te sleuren in het geloof dat die indelingen echt zijn, waardoor zij in een episch drama en de neerwaartse spiraal meegetrokken worden om een of andere vorm van het leven te veroordelen – en zichzelf te verheffen in tegenstelling tot degenen die veroordeeld zijn. In plaats van in de zuiverheid te zijn van het Christusbewustzijn, die slechts al het leven probeert te verheffen en het aan de vrije wil overlaat of het individu opgetild zal worden of niet.

En daarom heb je geen behoefte om iemand te oordelen of te veroordelen. Je laat hen vrij om hun eigen keuzes te maken en daardoor laat jij jezelf vrij om je zelfgevoel te accelereren ongeacht de keuzes van anderen. Je hebt geen vals verantwoordelijkheidsgevoel.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.