Een hulpmiddel om met de prins van deze wereld af te rekenen

Geascendeerde Meester El Morya, 27 mei 2006

En als het zou kunnen, zou ik het heel fijn vinden om jullie allemaal die omschakeling te zien maken, die draai aan de afstemknop van het bewustzijn te geven waardoor jij – op dit moment – beseft dat je Eén met de WIL van God kunt worden – als jij maar bereid bent ieder aspect van de lagere wil van jouw ego op te geven.

Daarom zal ik jullie nog een hulpmiddel geven. Wanneer jullie het gevoel krijgen dat jullie met een bepaald denkbeeld, probleem in je psyche of een situatie of dwang in de buitenwereld te maken hebben, bedenk dan dat je door de prins van deze wereld in verzoeking wordt gebracht, zoals Jezus na zijn verblijf in de woestijn in verzoeking gebracht werd. Zie dat de prins van deze wereld en jouw ego vlak naast jou staan en iets in jouw oor fluisteren wat je uit dat gevoel van innerlijk Eenzijn haalt. Maak dan voor jezelf, afhankelijk van de situatie waar je mee te maken hebt, een affirmatie die teniet doet wat jouw ego en de krachten van misleiding jou brengen.

Maak een affirmatie of maak er een gewoonte van om met jouw aandacht naar jouw hart te gaan, zodat jij hun eigen strategie zich tegen hen laat keren. Zodat juist hun pogingen om je uit jouw concentratie op jouw hart weg te halen, een aansporing voor jou wordt om je extra in te spannen om je juist op jouw hart, het eenzijn met de Wil van God, te concentreren. Als het je helpt, visualiseer dan mijn Aanwezigheid bij jou in jouw hart als de Aanwezigheid van de Wil van God, de Meester van de Wil van God. Dan zal ik daar graag zijn en elke andere meester van de Zeven Stralen of elke meester waar jij op dat moment mee samenwerkt ook.

Maar zet het idee vast in jouw gedachten dat wanneer je ego en de krachten op deze wereld proberen jou uit dat Eenzijn te halen, jij dan juist hun eigen tactiek gebruikt om dichter bij het Eenzijn te komen, om je op die Eenwording te richten, om Eenzijn te ZIJN. En dan zul jij zien dat de duivel van je wegvlucht, zoals hij Jezus ontvluchtte toen hij besefte dat Jezus zich niet in verzoeking liet brengen.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.