De wetgeleerden proberen te voorkomen dat wij groeien

Geascendeerde Meester Jezus, 25 december 2005

Je herinnert je misschien nog dat ik sprak over de sleutel tot de kennis (Lucas 11:52) en dat de wetgeleerden niet bereid waren er binnen te gaan en anderen ervan probeerden te weerhouden er binnen te gaan. Welnu, die sleutel tot de kennis, is het besef dat het ware doel van het spirituele pad – en de enige sleutel tot verlossing – de eenwording met God en de eenwording met al het leven is. Het eenzijn met God als de God Boven en het eenzijn met al het leven als de God in manifestatie hier beneden.

De wetgeleerden hebben het niet begrepen of zijn niet bereid geweest de sleutel tot kennis te erkennen, dus waren ze niet bereid om de eenwording aan te gaan. En daarom gebruiken zij hun spirituele lering om zichzelf boven anderen te verheffen. En door dit te doen, proberen zij op subtiele en vaak niet herkende manieren andere mensen te verhinderen die eenwording aan te gaan. Omdat ze niet willen dat anderen hun eigen niveau van spirituele groei voorbijstreven, want als dat gebeurt, zouden zij hun illusie niet meer kunnen handhaven dat zij spiritueler, verder dan anderen gevorderd, zijn.

Dus jullie zien, mijn geliefden, dat wanneer je het spirituele pad bewandelt vanuit een egoïstisch perspectief, er dan een punt komt vanwaar je niet verder kunt groeien. Je groei komt dan tot stilstand. De meeste mensen herkennen dit niet met hun dagelijkse denkgeest, maar op diepere niveaus van hun wezen weten ze wel dat zij vastzitten, dat zij niet meer groeien. Toch zijn ze zich er niet van bewust dat de reden waarom ze niet groeien, is dat zij de illusie van gescheidenheid, de poging zichzelf boven anderen te verheffen, niet hebben losgelaten.

Dus omdat zij niet bereid zijn deze illusie los te laten, zijn ze aan het idee gehecht dat ze spiritueel verder gevorderd zijn dan anderen. Dus je ziet het mechanisme dat gaat meespelen, wanneer iemand onbewust weet dat hij niet zijn huidige niveau kan ontgroeien en wanneer die persoon aan het gevoel gehecht is zich beter dan anderen te voelen, de enige manier om deze illusie in stand te houden, is anderen te verhinderen verder te groeien!

Omdat als anderen op het ware pad van groei blijven, ze snel de wetgeleerden zouden inhalen die hun eigen groei gestopt hebben. Begrijpen jullie dit mechanisme? Jullie moeten dit mechanisme leren herkennen. Het is goed als je dit in anderen kunt zien, want er zijn sommigen die dit werkelijk tot in het uiterste doordrijven en je ziet ze in iedere spirituele organisatie, waar ze met een aura van superioriteit rondlopen, zelfs als dit subtiel gebeurt. Dus het is goed als je dit kunt herkennen bij hen die zo extreem zijn dat het overduidelijk is.

Maar ik zeg tegen jullie dat jullie het ook in jezelf moeten herkennen, want juist deze neiging waar ik het hier over heb, is de essentie van je ego. En het ego van ieder mens zit gevangen in deze val van niet willen groeien, het niet willen verheffen van al het leven en daardoor anderen willen tegenhouden. En mijn geliefden, wanneer je anderen probeert tegen te houden, dan houd je natuurlijk ook jezelf tegen. Dat is onvermijdelijk.

Zoals ik al eerder heb gezegd, is de echte boodschap van mijn uitspraak: “Doe aan anderen zoals je wilt dat zij aan jou doen”, dat wat jij anderen ook aandoet, jij onvermijdelijk jezelf op een dieper niveau van je wezen aandoet. Dus als je anderen probeert tegen te houden om te groeien en één met God te worden, komt dat omdat jij het jouw ego op een bepaald niveau jouw eigen groei hebt laten tegenhouden. Het is van groot belang dat je de subtiele manieren waarop je ego probeert jouw groei of die van anderen tegen te houden, ontdekt. Want als je dat niet doet, kom je vast te zitten op het linker pad.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.