Waarom het niet helpt om vast te houden aan één specifieke religieuze of spirituele lering

Geascendeerde Meester Jezus, 23 oktober 2005

En zodoende mijn geliefden, moet ik jullie een heel ernstige waarheid vertellen die maar weinig mensen willen toegeven. Er zijn veel mensen die een lering in de buitenwereld, of die nu door een organisatie is uitgebracht, geaccepteerd hebben als echt en deugdelijk. Maar ze zijn op het punt aangekomen dat ze hem accepteren als een absolute en onfeilbare waarheid en daarom zou hij nooit verder uitgebreid kunnen worden.

Heel veel mensen gaan in de angstmodus door te denken dat zij, als ze naar iets kijken dat buiten die lering omgaat die ze hebben geaccepteerd, óf naar de hel gaan, óf gevangen zijn door de verkeerde hiërarchie van bedriegers van de geascendeerde meesters. En daarom weigeren ze te luisteren naar mijn Levende Woord, zoals ik het vandaag uitgeef – omdat ze bang zijn dat die woorden bij een verkeerde hiërarchie van bedriegers vandaan komen.

Maar toch mijn geliefden, is het geloof dat een lering in de buitenwereld je kan afschermen van de krachten van de antichrist, een illusie. Een tijdlang heeft een student wanneer hij nieuw op het pad is, geen solide fundering. Zo’n student kan gemakkelijk in de war raken of overweldigd worden door de vele verkeerde leringen die er zijn – maar hij kan net zo in de war raken van verschillende echte leringen. En daarom is het beter als zo’n nieuwe student alle aandacht op één bepaalde deugdelijke lering richt, en daar zijn aandacht een tijdlang op gericht houdt.

Maar er komt een moment dat je een stap omhoog moet doen en naar het innerlijke pad gaat dat je boven die lering in de buitenwereld uitbrengt, zodat die lering in de buitenwereld niet een stel krukken wordt die voorkomen dat je rondloopt als het Godvrije wezen dat jij bent. En als jij die sprong niet maakt, dan kan de lering in de buitenwereld jou niet meer tegen de verkeerde hiërarchie beschermen – en nou komt het.

Het essentiële aspect van het spirituele pad is dat jij gevangen zit in het dualiteitsbewustzijn. Jouw geest zit vast in een mentaal kader dat bestaat uit vele individuele overtuigingen. Enkele zijn misschien waar, sommige zijn gedeeltelijk waar en beïnvloed door het dualiteitsbewustzijn en sommige ontspringen totaal aan dat dualiteitsbewustzijn. Maar globaal is het beeld dat je hebt, óf enigszins dualistisch óf op zijn minst een stationair beeld van Gods waarheid. En elk stationair beeld wordt een gesneden beeld, omdat het niet verder gaat. En dus zit jouw geest vast, zolang jij je vastklampt aan een gesneden beeld, in het dualiteitsbewustzijn.

Mijn geliefde harten, de geascendeerde meesters staan boven het dualiteitsniveau. Wij dalen niet af naar de dualiteit. Wij communiceren niet met mensen op het niveau van de dualiteit. We gebruiken degenen die in staat zijn hun bewustzijn boven de dualiteit te verheffen om een boodschap naar buiten te brengen die bedoeld is om aan te tonen dat er iets meer is dan de dualiteit. Maar als de lering eenmaal in de fysieke vorm bestaat, wordt hij statisch. En als jij je eraan vastklampt, maak je van die ware lering een dualistische lering zoals ik heb uitgelegd. En dat betekent dat je de directe contactlijn met de geascendeerde meesters verliest. En wat er dan gebeurt, is dat je vatbaar wordt voor de verkeerde hiërarchie van bedriegers die zich als geascendeerde meesters voordoen – maar nog steeds in het rijk der dualiteit zitten.

En dit feit, dat je geest een ware lering heeft gebruikt om een dualistisch beeld op te bouwen en te versterken – juist dit verkeerd gebruiken van een ware lering, juist deze handeling om een ware lering in een gesneden beeld te veranderen – maakt je kwetsbaar voor de verkeerde hiërarchie. En daarom moet ik zeggen dat degenen die lid zijn van één van de organisaties die we de hele eeuwigheid al sponsoren – of het nu de christelijke religie, de boeddhistische religie, de islam, het taoïsme, of een new age-lering is – de rigide leden die aan een specifiek mentaal beeld van het pad vasthouden, zijn kwetsbaar voor de verkeerde hiërarchie en hun eigen ego dat in hun oor fluistert: “Jij hoeft niet te veranderen. Jij hoeft niet naar de balk in je eigen oog te kijken, omdat je al deze dingen in de buitenwereld al doet, jij hebt deze prachtige lering in de buitenwereld die de hoogste lering is op de planeet.” Wat tussen haakjes de reden is dat ze allemaal geloven dat hun leer de hoogste leer op de planeet is.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.