Beter inzicht in de val

Geascendeerde Meester El Morya, 21 oktober 2006

Ik moet je heel eerlijk zeggen dat een substantieel aandeel van degenen die zich spirituele mensen noemen – in plaats van hun Christusschap te manifesteren – een bewustzijnsstaat zijn ingegaan die tegengesteld is aan hun Christusschap, waardoor ze eigenlijk geloven dat zij de meest spirituele mensen zijn, de meest ontwikkelde mensen, op de planeet. Maar toch moet ik zeggen dat zij in een bewustzijnsstaat zitten die kenmerkend, karakteristiek, is voor de gevallen engelen.

Soms wanneer mensen niet naar een uiterlijke lering willen luisteren, krijgen we geen andere kans ze te bereiken dan door te proberen op hun knoppen te drukken, zodat wij hen uit hun stagnerende visie kunnen slingeren, de verouderde visie die net als het water in een stilstaande vijver is tot het begint te rotten en te stinken. En zelfs de dieren het niet meer willen drinken, maar helaas blijven veel mensen uit een stinkende vijver drinken. En ze hebben altijd wel een verklaring voor de stank, dat het door de wereld komt of een ander zelfbedacht excuus.

Dus laat mij jullie nu een hoger inzicht geven in het concept van gevallen engelen. Want God heeft geen gevallen engelen geschapen. Dit zou je gemakkelijk moeten inzien, want hoe zou God iets kunnen scheppen wat niet volmaakt is? Maar door de hele christelijke religie heen en nog verder terug, zijn er veel mensen die geloven dat de duivel geschapen werd om te vallen, om te zondigen, om tegenover God te staan. Er zijn zelfs mensen in de new age-beweging die geloven dat het kwaad een noodzakelijke polariteit van God is en dat het universum niet compleet zou zijn als dat er niet was. Er zijn zelfs mensen die in de illusie geloven dat enkel door te vallen, door tegen God te rebelleren, mensen hun vrijheid kregen en dat het de bedoeling was.

Welnu, de waarheid is dat God nooit iemand onvolmaakt, slecht of duister geschapen heeft. Noch heeft God iemand geschapen om te vallen of te zondigen. Het is niet Gods bedoeling dat iemand moet vallen of tegen Gods wil rebelleren. Maar vanwege de vrije wil, hebben mensen – zelfbewuste wezens – de kans te rebelleren. Dit is een onvermijdelijke consequentie van vrije wil. Dus de waarheid is dat God en de spirituele wezens in de hogere rijken nooit onvolmaakte wezens geschapen hebben. Zij hebben zelfbewuste wezens geschapen die geschapen werden volgens het volmaakte concept en vrije wil kregen opdat zij de kans krijgen om hun identiteit mede te scheppen in overeenstemming met hun eigen keuzes.

Hoe is het dan mogelijk dat zo’n wezen valt? Welnu, dat kan omdat de consequentie van vrije wil is dat er de mogelijkheid moet bestaan tegen Gods wil in te gaan. En wat je in staat stelt om één te blijven met Gods wil, met de wet van God, is het Christusbewustzijn waarin jij jezelf één ziet met je hogere Wezen, dat helemaal teruggaat tot op je Schepper. En in dat eenzijn zou je er nooit van dromen om Gods wet te overtreden. In plaats daarvan breng jij je creativiteit en je vrije wil tot uitdrukking binnen het kader van Gods wet, waardoor je al het leven verheft.

Maar om vrije wil totaal te laten zijn, om de kans te krijgen tegen Gods wil in te gaan, moet het Christusbewustzijn een tegenstelling hebben, wat het bewustzijn van de antichrist is. Trap nu niet in de illusie door te denken dat het bewustzijn van de antichrist op een of andere manier nodig is om de Christus volledig te maken. Het Christusbewustzijn is volledig zelfstandig en heeft geen tegengestelde polariteit nodig. De Christusgeest heeft geen vijand nodig om tegen te vechten, omdat het Christusbewustzijn boven de dualiteit staat en er niets mee te maken heeft.

God heeft geen tegenstelling nodig. En daarom is het kwaad niet het tegenovergestelde van God. Op dezelfde manier heeft Christus geen tegenovergestelde nodig. En daarom is de geest van de antichrist niet de tegenovergestelde polariteit van de geest van Christus. Het staat buiten het eenzijn van de geest van Christus, is verwijderd uit het eenzijn van de geest van Christus. En hoewel deze verwijdering, deze gescheidenheid, enkel een illusie is, zullen degenen die in de sfeer van het bewustzijn van de antichrist stappen, denken dat de scheiding echt is, en mogelijk zelfs door God geschapen.

Dus wat maakt het dan mogelijk dat een engel in een eerdere sfeer een gevallen engel wordt? Welnu, de engel weigert op het punt te komen in zijn eigen onderhoud te voorzien. En dat is natuurlijk, het punt van Christusschap, het punt van Christusschap waarop je weet dat het koninkrijk binnenin jou is. En jij dus een volledig en heel en zelfvoorzienend wezen bent die de zon kan zijn die licht schijnt van binnenuit, omdat jouw Godvlam, waar je uit voortgekomen bent, door jou heen straalt.

En dit is de echte definitie van Christusschap – dat je een spirituele zon, z-o-n bent. En daardoor word je wat bekend staat als de zoon, z-o-o-n, van God. Omdat je dan weet dat je de nakomeling van God bent en jij je er als zodanig mee identificeert. Maar die levensstromen in hogere rijken, die weigerden een stap omhoog te doen naar dat niveau van Christusschap, hadden geen andere manier dan zich van het Christusschap af te scheiden. En toen de sfeer waarin ze leefden in vibratie verhoogd werd, moesten ze uit dat Christusschap stappen en naar het rijk der dualiteit, het rijk van de antichrist, gaan.

In het rijk der dualiteit zijn er een groot aantal bewustzijnsstaten gemaakt. Al deze bewustzijnsstaten zijn onecht. Oorspronkelijk bestonden ze niet eens natuurlijk. Maar omdat wezens gevallen en in die bewustzijnsstaat gekomen zijn, hebben zij toen een bepaalde bewustzijnsstaat gecreëerd, een bepaald wereldbeeld, een bepaald momentum, die daarna geleidelijk elk willekeurige persoon getranscendeerd heeft en een leven heeft aangenomen als massa-entiteit, als een conglomeraat van bewustzijn.

Wat het een engel mogelijk maakt om te vallen, is dat hij uit het Christusbewustzijn en in dat bewustzijn stapt, een bepaald bewustzijn dat in het rijk der dualiteit bestaat. En hij begint de wereld vanuit dat bewustzijn te bekijken. En hij begint zich met dat bewustzijn te vereenzelvigen. Want zoals we uitgelegd hebben, is de kern van een zelfbewust wezen met vrije wil de Bewuste Jij, het bewuste zelf dat de zetel van je vrije wil en de zetel van je identiteit is. En dus heeft hij het vermogen om zich, óf te herkennen als de nakomeling van God, óf zich te vereenzelvigen met een wezen dat tegen God rebelleert.

Het bewuste zelf is geen gevallen engel – dat kan gewoon niet. Het is een individualisatie van God. Maar als de bewuste zelf toch in die mal, die rol, die bewustzijnsstaat, stapt, dan vereenzelvigt hij zich met een gevallen engel of een wezen met een bepaalde bewustzijnsstaat – of hij nu het concept van gevallen engel kent of niet – hij vereenzelvigt zich met die bewustzijnsstaat. En hij drukt dat in het materiële rijk uit, of waar hij maar verschijnt. Dus hij denkt dat hij niet meer kan zijn dan dat bewustzijn. En daarom raakt hij vast in dat bewustzijn.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.