De definitie van Satan

Geascendeerde Meester Portia, de Godin van Rechtvaardigheid, 30 mei 2011

En begrijp je dan niet wat de eenvoudigste definitie van de Satan is? Dit is het bewustzijn dat ervoor zorgt dat je de consequenties bestrijdt in plaats van het Christusperspectief te hebben door gewoon de oorzaak te veranderen en daardoor onvermijdelijk de consequenties te veranderen.

De mensen die dit bewustzijn van vechten tegen de consequenties hebben aangenomen, worden onvermijdelijk de epische denkwijze ingezogen die de gevallen wezens hebben geschapen. Dat natuurlijk zegt dat er iets met Gods plan, met Gods oorspronkelijke ontwerp, is misgegaan. En dat kan natuurlijk alleen maar wanneer je gelooft in een maatstaf van evalueren wat er wel of niet zou moeten gebeuren. En dat jij degene bent die die maatstaf kan bepalen, of dat de mensen die jij als het allerhoogste gezag op aarde beschouwt die norm kunnen bepalen voor wat er met Gods plan is misgegaan.

En als jij eenmaal accepteert dat zo’n maatstaf bestaat, word je gemakkelijk in de epische strijd gezogen door dan te proberen om te veranderen wat er volgens jouw definitie is misgegaan. En dat leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat het fout was dat een paar mensen hun vrije wil op zo’n manier hebben gebruikt dat dit Gods plan met het universum bedreigt. En dus is het jouw taak om die mensen te veranderen, hetzij door rechtstreeks fysiek geweld te gebruiken of door hen over te halen, of hen op een bepaalde manier proberen over te halen of te manipuleren om zich aan jouw norm aan te passen – jouw mentale beeld van hoe de aarde eruit zou moeten zien.

Dit is het bewustzijn van Satan waar Petrus Jezus toe probeerde te dwingen in die cruciale situatie die in de evangeliën beschreven wordt waarin Jezus zich naar hem toekeerde, hem streng aankeek en zie: “Ga achter mij, Satan!” Want Jezus had zich gewijd aan het grotere proces van Gods plan met het universum. Jezus had aangeboden de rol van Levende Christus op zich te nemen, om te incarneren en de mensen die vastzaten in het dualistische bewustzijn met hem te laten doen wat ze maar wilden, maar toch te demonstreren dat wat zij hem ook aandeden, zij hem niet zouden kunnen veranderen. Want hij weigerde zich aan consequenties te binden en bleef steeds trouw aan de waarheid dat jij als individueel wezen geen consequentie bent. Je bent medeschepper, wat betekent dat jij het potentieel hebt om een oorzaak te zijn en de consequentie op aarde te veranderen.

Maar hoe verander je echt de consequentie op aarde? Je verandert die niet door de huidige omstandigheden te bestrijden. Je verandert die door de verantwoording te nemen en te zeggen: “Ik ben een individu dat bestaat op deze planetaire eenheid. Ik heb niet het recht om de vrije wil van anderen te schenden, maar ik heb wel het recht om mijn vrije wil niet door hun keuzes te laten inperken of schenden. En daarom heb ik het recht om de verantwoording te nemen voor mijn eigen bewustzijn en mijn bewustzijnsstaat te veranderen en een hogere bewustzijnsstaat tot uitdrukking te brengen, wat de meerderheid van de planeet ook doet. Opdat ik het licht der wereld kan zijn – een licht dat op een heuvel wordt geplaatst en niet kan worden verborgen. Opdat degenen die dat willen het als voorbeeld kunnen zien en erdoor geïnspireerd raken zonder dat ik met hen hoef te vechten of hen tot iets te dwingen of hen op een of andere manier over te halen. Ik ben gewoon het licht der wereld. Ik ben de open deur dat het licht door mijn wezen laat schijnen en daardoor ben ik de open deur voor de vlam van goddelijke rechtvaardigheid.” Of voor welke vlam jij ook maar de open deur wenst te zijn, en die door je heen te laten stromen.

En het is niet zo dat het licht naar binnen gaat en een of ander specifieke lering wordt die andere leringen aanvecht. Want zoals ik zei, wat in woorden wordt uitgedrukt, heeft haar beperkingen. De hele lering die de geascendeerde meesters door de eeuwen heen hebben gegeven, heeft op zich geen waarde, want als het eenmaal een ontkoppelde lering wordt die slechts in de vorm van woorden bestaat, dan is het gewoon een lering en over woorden kunnen je oneindig muggenziften. Het heeft pas waarde wanneer mensen boven de lering gaan staan en die als middel gebruiken om zich af te stemmen op het bewustzijn van de geascendeerde meesters en dan de open deur te worden.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.