Oordelen is het kenmerk van het gevallen bewustzijn

Geascendeerde Meester El Morya, 21 oktober 2006

Mijn punt voor deze lange verhandeling, is je het besef te geven dat wanneer mensen vast zitten in één van die dualistische bewustzijnsstaten, het onvermijdelijk is dat ze heel erg kritisch worden en veroordelend naar degenen die niet in hun bewustzijnsstaat vastzitten. En daarom is mijn punt hier dat als je naar mensen kijkt, misschien zelfs naar jezelf durft te kijken en zegt: “Heb ik de behoefte om anderen te bekritiseren? Voel ik de behoefte om anderen te veroordelen? Voel ik de behoefte om anderen te evalueren? Kan ik herkennen dat er in mijn achterhoofd altijd een stemmetje is dat altijd een proces aan de gang houdt van kritiek uitoefenen, veroordelen, alles evalueren, vergelijken met een of andere norm waar ik me niet eens bewust van gewaar ben? Kan ik herkennen in mezelf dat er een neiging is om iemand de schuld te geven – mezelf de schuld te geven, anderen de schuld te geven, te bekritiseren, te veroordelen, naar onvolmaaktheden te zoeken, in plaats van naar het volmaakte concept te kijken?”

Mijn punt is aan te tonen dat te veel spirituele mensen niet bereid zijn naar dat niveau van Christusschap omhoog te stappen. In plaats daarvan zijn ze vast komen te zitten in één van de bewustzijnsstaten die oorspronkelijk door de gevallen engelen gecreëerd en versterkt zijn. En daarom zijn ze veroordelend geworden en kritisch op alles wat anders is dan die bewustzijnsstaat en de eigenschappen ervan.

Ze zijn voortdurend bezig alles wat in hun buurt komt te beoordelen en evalueren. Omdat het net is alsof zij een mentaal kader hebben, en elk idee dat ze krijgen moet in dat kader passen en in een laatje gelegd met een label erop, zodat ze het gevoel hebben dat ze het idee onder controle hebben en hun ego zich niet bedreigd voelt door het idee. En zodat de mensen zelf, het bewuste zelf, niet de drang voelen om uit het mentale kader te komen, om buiten het kader te denken.

Wat ik wil dat jullie opmaken uit deze lange verhandeling is dat zelfs al heb je een heel verfijnde kijk op de spirituele kant van het leven en een verfijnd inzicht in de leringen van de geascendeerde meesters in de buitenwereld, het nog steeds mogelijk is dat je vast komt te zitten in een bewustzijnsstaat die niet de bewustzijnsstaat van de geascendeerde meesters is, maar het bewustzijn van de gevallen engelen. Of jij nu werkelijk van boven gevallen bent, of dat jij voor een reddingsmissie kwam, of dat jij vanuit de aarde geëvolueerd bent, maakt niet echt wat uit. Wat wel wat uitmaakt, is dat zolang je in een bewustzijnsstaat bent die de kenmerken van het gevallen bewustzijn heeft – het veroordelen, het oordelen naar de uiterlijke schijn, zoals Jezus gezegd heeft – zolang je nog in dat bewustzijn zit, breng jij niet jouw Christusschap tot uitdrukking. En daarom ben je niet echt een student van de geascendeerde meesters. Je bent niet echt een student van El Morya, omdat je weigert méér te worden.

En in plaats van méér te worden, en constant te transcenderen, heb je een hoogste limiet geaccepteerd. En nu besteed jij je aandacht aan het beoordelen van anderen van wie jij denkt dat zij niet aan jouw norm voldoen, de norm die jij hebt gebruikt om jezelf in te kaderen – en die jouw ego nu gebruikt om de baas te zijn over alle anderen en hen in te kaderen, zodat zij jouw visie niet in de war brengen door aan te tonen dat er nog iets meer is dan het kader.

Wij willen graag zien dat onze studenten verder gaan naar hun Christusschap in plaats van onze leringen in de buitenwereld te gebruiken om een kader te scheppen dat voorkomt dat zij hun Christusschap bereiken. En in plaats daarvan vast komen te zitten in het bewustzijn van de gevallen engelen, zodat zij, hoewel zij ontkennen dat ze gevallen engelen zijn, in werkelijkheid wel als gevallen engelen reageren, terwijl ze hun acties en hun oordelen rechtvaardigen met de leringen van de geascendeerde meesters. Mijn geliefden, dit is zo bespottelijk, dat ik mijn ontevredenheid erover nauwelijks tot uitdrukking kan brengen.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.