Er zijn valse meesters die verdeeldheid scheppen

Geascendeerde Meester Serapis Bey, 18 december 2009

Elk wezen dat beweert dat mensen ingedeeld kunnen worden in degenen die het waard zijn en het niet waard zijn, is geen geascendeerde meester. Het is heel eenvoudig. Toch kunnen de menselijke wezens die nog steeds gehecht zijn aan het willen oordelen van anderen om het epische drama uit te voeren – omdat ze denken dat als zij zichzelf verheffen door zich met anderen te vergelijken, zij dan voor verlossing in aanmerking komen – welnu, ieder wezen dat eraan gehecht is om in dit epische drama mee te spelen, kan natuurlijk niet begrijpen wat ik zojuist heb gezegd.

Ze zullen het betwisten, ze zullen er ruzie over maken. Ze zouden zelfs kunnen aanvoeren dat het kwaad echt bestaat. Terwijl de waarheid is dat het kwaad slechts een tijdelijke onzuiverheid is. En ook al bestaat het in de huidige staat van vibratie van de aarde, het bestaat niet echt in die zin dat het zich niet permanent in Gods wezen bevindt. Het is slechts een tijdelijke manifestatie die zeker naar zuiverheid kan accelereren.

Als ik, als de chohan van de Vierde Straal, geloofde dat er iets slechts is dat zo echt is dat het nooit naar zuiverheid kan accelereren, dan zou ik moeten toegeven dat er iets was, dat er iets machtiger was, dan het licht van de Vierde Straal. En als ik op dit dualistische idee zou ingaan, dan zou ik niet de chohan van de Vierde Straal zijn, wel? Want een chohan weet dat er niets is wat het licht van zijn of haar straal kan overwinnen. Niets onechts kan het opnemen tegen iets wat echt is en de zuiverheid van de Vierde Straal IS echt.

Het kwaad is niet het tegenovergestelde van God. Het kwaad is slechts het tegenovergestelde van het relatieve goed – beide bepaald door de dualiteit. Maar natuurlijk kunnen degenen die de onzuivere waarneming van de dualiteit hebben dit nooit zien, zolang ze niet bereid zijn naar de balk in hun eigen oog te kijken en te beseffen dat hun waarneming het kwaad echt laat lijken – en het dan nodig laat lijken dat zij anderen moeten oordelen, hen als het kwaad bestempelen en hen dus moeten vernederen in plaats van zich te richten op het verheffen van al het leven.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.