De kracht van duisternis

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 augustus 2012

Begrijp je dat het volgens de Wet van Vrije Wil is toegestaan om fysieke kracht te gebruiken omdat je in het fysieke octaaf bent. Let op wat ik zei: Het mag op basis van de Wet van Vrije Wil. Maar het betekent niet dat het gerechtvaardigd is, dit betekent niet dat je geen karma maakt en voor je daden ter verantwoording wordt geroepen.

Let op de woorden van Jezus: “Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de hel.” Nu, de enige die uiteindelijk jouw ziel kan vernietigen ben jij, omdat jij de ziel hebt gevormd. De gevallen wezens proberen jou in zo’n bewustzijnsstaat te manipuleren dat jij geen verantwoordelijkheid voor je ziel wilt dragen, rekenschap van je ziel aflegt. Je bent niet bereid om beslissingen te nemen, dus je geeft het op en laat jouw ego en de gevallen wezens jou steeds verder in een neerwaartse spiraal manipuleren tot je ziel zo versplinterd is, bij wijze van spreken, vernietigd door het vuur van de hel, dat het vuur van de intense boosheid is die de gevallen wezens op God voelen.

Deze poging om de ziel, de waarneming, het zelfgevoel van een ander menselijk wezen, te vernietigen, is een duidelijke schending van de vrije wil. Het mag niet van de Wet van Vrije Wil en ieder die dit doet of probeert, oogst karma, sluit zichzelf nog dieper op in het gevallen bewustzijn. Als het op een agressieve manier in stand wordt gehouden, bekort dit uit noodzaak hun kans om op aarde geïncarneerd te zijn, mogelijk zelfs hun kans om als zelfbewust wezen in een rijk te bestaan en dus naar de tweede dood moeten.

Dit is waarachtig het vermoorden van de heilige onschuld en het vermoorden van het onschuldige zelf. Voor de val in die niet geascendeerde vierde sfeer was de meerderheid van de levensstromen in die sfeer niet perfect, zij waren niet aan de ascensie toe, zij waren niet in een volmaakte bewustzijnsstaat, het waren geen heiligen – zij handelden op basis van het zelf dat zij hadden. Maar voor de val, voor de eerste wezens in opstand kwamen, probeerde niemand op een agressieve manier de onschuld van anderen te vernietigen. Zelfs niet de wezens die vielen, deden dat destijds niet.

Zij probeerden de mensen in hun macht te krijgen, zoals wij tegenwoordig op het materiële niveau zien, maar zij probeerden niet hun gedachten te beheersen, hun innerlijke wezen. Dit begon pas toen zij het besluit namen om tegen God en Gods plan voor groei door het gebruik van de vrije wil in opstand te komen.

De dwang van Satan
Dit was de verandering, omdat zij toen de kracht werden die uitgegroeid is tot wat Jezus de duivel noemde. Satan en de prins van deze wereld. Waarom is het de prins van deze wereld? Omdat, zoals Astrea heeft gezegd, niet genoeg van zichzelf bewuste wezens het standpunt hebben ingenomen dat zij terug naar onschuld willen. Zij komen op voor hun recht om hun leven te leven uitgaande van hun huidige waarneming en constant proberen om die waarneming te transcenderen. Maar dat te doen binnen in zichzelf op basis van hun eigen beslissingen – niet gebaseerd op dwang of manipulatie of tegen zichzelf verdeeld zijn door degenen die agressieve bedoelingen hebben om hen te vernietigen om God te straffen of te bewijzen dat God ongelijk heeft.

Ik heb jullie nu de hele lering gegeven die in 2003 en 2004 is begonnen, de hele lering die ik wilde geven over de val van de gevallen wezens. Degenen die geen acht willen slaan op die lering, of hem niet begrijpen, kan ik op dit moment net helpen en dus kan ik alleen maar zeggen dat de lering af is. We hebben genoeg kansen aan wezens gegeven in die specifieke bewustzijnsstaat die wij in deze cyclus hebben aangesproken, en dus gaan wij verder en deze boodschappers gaan verder om leringen te geven voor een hoger bewustzijnsniveau.

Wij hebben in aardse zin bijna ongelimiteerde leringen gegeven die uitgebracht kunnen worden, en zoals Saint Germain trouwens heeft gezegd: “Wij moeten nog andere werelden veroveren.” Dus sla er acht op. Een lering afkraken die door de geascendeerde meesters wordt gegeven om mensen van het gevallen bewustzijn te bevrijden, kan alleen maar vanuit het gevallen bewustzijn worden gedaan.

Het is af, want de mond van de Goddelijke Moeder heeft het gesproken. Wees dus in onschuld in het innerlijke gevoel van eenzijn met de IK BEN DIE IK BEN.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.