Wanneer leiders zich bedreigd voelen

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2006

Dit is trouwens waarom Jezus gezegd heeft dat de eersten de laatsten zullen zijn, en de laatsten de eersten. Want wat gebeurt er wanneer degenen die de meeste ervaring hebben, degenen die een positie van leiderschap hebben bereikt, rigide worden in hun aanpak van het pad, of in hun benadering van een bepaalde lering of organisatie? Welnu, ik zal je vertellen wat er dan gebeurt. Hun groei komt tot stilstand.

Maar er zijn ook mensen die nog niet zolang in een organisatie zitten en die niet rigide zijn geworden en die willen nog steeds graag verder groeien. Dus ze gebruiken de lering of de organisatie om te groeien en er komt dan onvermijdelijk een moment waarop ze het niveau van spirituele verworvenheid van degenen die in leiderschapsposities zitten, ontgroeien. Wat er onvermijdelijk gebeurt, is dat degenen die in leiderschapsposities zitten, zich opeens bedreigd voelen door degenen die ze onder hen in de hiërarchie, die ze in hun geest hadden gevormd, beschouwen.

Ineens beseffen ze dat deze nieuwkomers, deze parvenuen, meer willen dan alleen maar passief de leiders volgen. En in een paar gevallen is het waar dat degenen die minder ervaren zijn, aan de wensen hun ego willen voldoen, of misschien zuchten ze naar de macht in die posities van leiderschap. En daardoor zijn ze natuurlijk die posities niet waard.

Maar toch moet ik zegen dat er in principe in iedere organisatie met enige verdienste een bepaalde groep is die hun ego begint te ontgroeien en hun Christusschap manifesteert en daardoor hebben ze onvermijdelijk een niet te stuiten verlangen om dat Christusschap tot uitdrukking te brengen. Zij zijn natuurlijk degenen die het waard zijn om die leiderschapsposities te krijgen of op andere manieren hun Christusschap tot uitdrukking te brengen binnen het raamwerk van die organisatie. En als degenen die posities in het leiderschap bezitten net zo graag hun Christusschap wilden manifesteren en tot uitdrukking brengen, zouden er geen conflicten zijn. Want allen zouden dan natuurlijk hun plek vinden en in staat zijn om hun Christusverworvenheid en hun Godvlam tot uitdrukking te brengen. Maar wat er onherroepelijk gebeurt, is dat de leiders die hun toewijding aan groei hebben verloren, zich bedreigd voelen en dus proberen ze degenen tegen te houden die wel in Christusschap groeien.

De grootste ramp in spirituele organisaties
Mijn geliefden, dit is de grootste ramp in elke spirituele organisatie – wanneer dit proces tot staan wordt gebracht en de onvermijdelijke confrontatie plaats vindt. Er zijn heel veel scenario’s vergroot opgevoerd door de tijden heen en als ik jullie hierover zou gaan vertellen, zou jij letterlijk walging voelen. Je zou het gevoel krijgen dat je moet overgeven uit walging door te zien hoe het ego – steeds weer opnieuw – erin slaagt oprechte spirituele zoekers deze dualistische strijd aan te laten gaan om te bewijzen wie er gelijk heeft en wiens ego beter is dan die van een ander.

Mijn geliefden, dit gaat al zo lang dat wij, de geascendeerde meesters, er gewoon genoeg van hebben. We hebben gezegd: “Genoeg is genoeg. Het wordt tijd om een organisatie te vormen, een beweging op deze planeet waarin deze egospelletjes de organisatie niet meer kunnen vernietigen en degenen vernietigen die oprecht het pad volgen.” Zodoende vragen we jullie die openstaan voor deze nieuwe dispensatie, degenen die openstaan voor Maitreya’s Sfeer van Eenzijn, je erop toe te leggen deze egospelletjes te boven te komen, eerst in jezelf en dan anderen proberen te helpen ze te boven te komen.

Ik spreek nu streng, want ik kom daadwerkelijk als de kracht van de Vader, de kracht van de Boeddha, om jullie op één lijn te brengen met de hogere wil van jullie eigen wezen om jullie te laten inzien dat jullie ook genoeg hebben van die ego-spelletjes. Jullie zijn in veel vorige levens bij spirituele bewegingen betrokken geweest. Jullie hebben oprechte pogingen gedaan, en op het eind slechts gezien dat er van jullie inspanningen niets is terechtgekomen en jouw parelen voor de zwijnen waren geworpen, waar ze werden verslonden door degenen die zo in de egospelletjes waren verwikkeld dat zij die niet konden loslaten.

Jullie zijn ook op een punt gekomen waarop jullie hebben gezegd: “Genoeg is genoeg” en daarom zijn jullie tegenwoordig hier in bewustzijn. Maar ik weet dat er spirituele mensen zijn die niet openstaan voor de leringen die wij uitgeven, omdat zij te zeer gekwetst werden, te veel vernederd. En jullie hebben die gekwetstheid persoonlijk hebt opgevat, zijn eraan gehecht geraakt, zodat jullie niet bereid zijn ze los te laten. Jullie zijn niet bereid om je op één lijn te brengen met de hogere wil van de Vader die zegt: “Mijn kind, het is tijd om naar huis te komen. Het wordt tijd dat je stopt met spelen in het zand. Het wordt tijd om te stoppen je hoofd in het zand te steken, maar overeind te komen, stevig te gaan staan en te zijn wie je bent. Kom hogerop! Laat die oude gekwetstheid los, laat die oude wonden los en besef dat je door anderen gekwetst werd, omdat je vastzat door jouw ego en je liet jezelf die pijn voelen, omdat je vastzat in jouw ego.”

De enige oplossing is dat iemand uit dat ego-spelletje stapt. En mijn geliefde harten, ik roep jullie op om degene te zijn die uit het ego-spelletje stappen en je weer toe te leggen op het ware pad, het pad van Eenzijn. Wij willen dit natuurlijk de komende jaren zien gebeuren. Daarom werd Maitreya deze dispensatie van de Sfeer van Eenzijn verleend, die een grote dispensatie is wanneer je in overweging neemt wat er op dit moment op deze planeet aan de hand is in zoveel gebieden waar de egospelletjes op hol mogen slaan, zelfs in zoverre dat mensen bereid zijn miljoenen mensen te doden om te bewijzen dat hun religie of hun ideologie het bij het rechte eind heeft.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.