Hoe Egospelletjes spirituele Samenlevingen vernietigen

ONDERWERPEN: Je moet twee beslissingen nemen om te kunnen helen – Meer inzicht in de ascensie – Een spirituele organisatie kan een hindernis voor groei zijn – Wanneer leiders zich bedreigd voelen – De grootste ramp in spirituele organisaties – Gautama’s speciale gunst

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2006

Ik, Gautama, ben de Boeddha op de Kruin van elke ware student op het pad naar Boeddhaschap. Ik kom me ervan verzekeren dat jullie de lering begrijpen over de relatie tussen de Boeddha en de Moeder. De sleutel om je psyche te helen en het verleden te boven te komen – en al je gehechtheid aan het verleden – is begrijpen dat je natuurlijk niet jouw menselijke bewustzijn te boven kunt komen door jouw menselijke bewustzijn te gebruiken.

Zie je, mijn geliefden, alles in het materiële universum wordt van het Ma-terlicht gemaakt. Elk probleem dat jullie hebben, wordt gemaakt door een verkeerde kwaliteit te geven aan het Ma-terlicht, zodat het licht een vorm heeft aangenomen die niet in overeenstemming is met de volmaakte wetten van de Vader, de volmaakte wetten van liefde die de groei van al het leven verzekeren. Daardoor beperkt de onvolmaakte vorm, de onvolmaakte manifestatie, niet alleen jou, maar al het leven.

Als het Moederlicht eenmaal een vorm heeft aangenomen die vibreert beneden het niveau van liefde, is er geen enkele remedie in het materiële universum die een probleem volledig kan genezen. Er zijn natuurlijk veel genezingsmethoden die je kunnen helpen vooruit te komen op het pad naar heling, maar er is uiteindelijk geen remedie, er is geen steen der wijzen, er is geen magische toverstaf, die de onvolmaakte omstandigheden opruimt door gebruik te maken van de krachten die je alleen in het materiële universum tegenkomt.

De enige manier om je van je verleden te bevrijden, is door omhoog te reiken naar de kracht van God in jou, de macht van God de Vader. Dit heb ik de Boeddhanatuur genoemd, toen ik het voorrecht had de leringen uit te brengen die de basis werden voor wat jullie nu als het boeddhisme zien. Jullie kennen het tegenwoordig als God de Vader, als de uitbreidende kracht van de Vader, of jouw IK BEN Aanwezigheid.

Je moet twee beslissingen nemen om te kunnen helen
Mijn geliefden, enkel de kracht van de IK BEN Aanwezigheid, de kracht van de Vader, de kracht van de Boeddha, kan het Moederlicht waarachtig bevrijden van een onvolmaakte matrix en jou dus van de wonden in jouw psyche genezen. Maar om die kracht in jouw lagere wezen te laten afdalen, moet je bereid zijn jouw gehechtheid aan je wonden, aan je gekwetstheid, aan je pijn, op te geven. Dit wordt daarom een tweeledige actie en die vereist dat je twee beslissingen neemt. Je moet besluiten dat je bereid bent op één lijn te komen met de wil van de Vader. Dit heeft Moeder Maria gedemonstreerd toen ze tegen de engel zei: “Niet mijn wil maar de uwe geschiede.” Dit heeft Jezus gezegd toen hij de Vader vroeg de beker van hem weg te nemen en toch nog zei: “Niet mijn wil maar de uwe geschiede.”

Maar je moet begrijpen dat dit jouw eigen hogere wil is en niet een wil die jou vreemd is en die je probeert te beperken of tegen te houden. In tegendeel, jouw eigen hogere wil probeert enkel jou te bevrijden om alles te zijn wat je bent. En daardoor moet jij, om je daaraan te onderwerpen, om je over te geven, bereid zijn je van de leugen te ontdoen van de gevallen engelen dat Gods wil niet dezelfde is als die van jou; dat die jouw vrije wil beperkt of die vrije wil afpakt. Dit is een leugen die zij de evoluties op aarde eonen lang hebben voorgehouden en het is waarachtig een leugen die jullie vandaag, in deze tijd, moeten aanpakken, die je moet ontgroeien.

Want wanneer jij je aan de hogere wil van jouw eigen wezen overgeeft, kan het licht uitgegeven worden en in jouw vorm afdalen. Maar de heling is niet compleet als het licht afdaalt, want jij moet ook bereid zijn om jouw gehechtheid aan pijn, gekwetstheid, jouw gevoel van boosheid of de onwil om anderen te vergeven, loslaten die jou pijn hebben gedaan, zelfs de onwil om God of jezelf te vergeven. Dit gaat het best wanneer je jouw ego begrijpt en begrijpt dat hij je wil vasthouden in zijn kleine hokje, waarin jij zo op jezelf, op je eigen pijn, je eigen noden, gericht bent dat je niet aan andere delen van het leven denkt. En daarom is de beste manier om te helen, proberen anderen te helen, aan anderen te geven.

Mijn geliefde harten, wanneer jij je weer in overeenstemming brengt met de wil van de Vader, dit licht naar beneden trekt en dan – tegelijkertijd – bereid bent om anderen te dienen, zul je de stroom in de vorm van een 8 vormen. En omdat die stroom doorgaat, zal ze letterlijk alle onvoorwaardelijke omstandigheden en energie uit jou trekken, zodat je geleidelijk aan geheeld wordt. Je kunt meer licht vasthouden en naarmate je meer licht geeft, zal God vermenigvuldigen wat je geeft, zal hij je talenten vermenigvuldigen. En daardoor zal hij die heeft, meer krijgen tot al het leven verhoogd wordt.

Meer inzicht in de ascensie
Dit is een lering die essentieel is voor je eigen heling, voor de heling van de planeet, maar ook essentieel is voor waar ik over wil spreken in deze verhandeling, namelijk hoe je Maitreya’s Sfeer van Eenzijn kunt vormen door samen te komen in de ware Geest van Eenzijn. Vanaf de begintijd van deze planeet zie je dat de meeste spirituele bewegingen of organisaties gesproken hebben over de noodzaak om mensen samen te laten komen, of ze het nu een gemeenschap, de Sangha van de Boeddha, het Lichaam van God, het Lichaam van Christus, of een specifieke kerk of religie noemen.

Waarom is het zo belangrijk dat mensen samenkomen? Welnu, zoals ik net heb uitgelegd, om jou persoonlijk te laten helen, moet jij natuurlijk de gerichtheid op jezelf overwinnen en al het leven dienen en anderen genezen. En wat is een betere en duidelijker manier om dat te doen dan door bijeen te komen met mensen in een of andere spirituele setting, organisatie of beweging, zodat jullie elkaar kunnen helpen te genezen en te groeien. Dus dit is één doel – jouw eigen heling.

Maar toch is er een grotere bedoeling, die veel mensen niet hebben begrepen en die eigenlijk niet beseft kon worden tot het huidige tijdperk. Wanneer je naar de geschiedenisannalen kijkt, zie je dat religie is gericht op het redden van het individu. De leringen van de geascendeerde meesters hebben vele jaren over de ascensie gesproken, ze zijn gericht op de ascensie van één persoon per keer. En de ascensie van jou individueel is ook echt een proces dat jij alleen moet ondergaan. Maar toch is er een groter inzicht in het proces van ascensie.

In tijdperken in het verleden was het niet mogelijk – gezien de dichtheid van de mensheid – de hele planeet te verheffen naar een hogere vibratie. En daardoor waren wij gericht op het verhogen van één persoon tegelijk, zodat de afzonderlijke personen terwijl ze naar de hemel ascendeerden, in de hemel een magneet zouden vormden die de rest van de mensheid op zou trekken, hen zou oproepen hogerop te komen. Dit heeft Jezus tot uitdrukking gebracht toen hij zei: En, ik, als ik opgetild word, zal ik allen tot me trekken.” Dus was het zelfs in het Vissentijdperk nodig degenen, die eraan toe waren, te helpen hun individuele ascensie te behalen.

Maar in het Aquariustijdperk ligt een hoger doel binnen bereik, als genoeg mensen acht slaan op de leringen over eenzijn en hun leven eraan wijden om dat eenzijn hier beneden te manifesteren. Wanneer je naar binnen gaat en de stroom in de vorm van een 8 vormt die ik eerder beschreven heb, dan open je de sluizen van de hemel. En wanneer jij dan de Omegahandeling verricht, kun je de Alphahandeling van het licht naar beneden trekken en het hier beneden gebruiken om horizontale eenheid te kweken, waardoor je de verticale stroom in de vorm van een 8 maakt tussen jij die geïncarneerd bent, jouw Hogere Zelf en de geascendeerde meesters boven, maar tegelijkertijd bouw je ook de horizontale stroom in de vorm van een 8 hier beneden op.

Als een kritieke massa mensen de verticale en horizontale stroom in de vorm van een 8 opbouwt – bijeenkomt in de Sfeer van Eenzijn – is het niet nodig dat je van de aarde ascendeert, want jullie kunnen samen de aarde verhogen, zodat de aarde gezuiverd wordt en het koninkrijk van God, dat we ook de Gouden Eeuw van Saint Germain noemen, vergroot uitbeelden. Dus je ziet, bijeenkomen in een gemeenschap zoals de Sfeer van Eenzijn, is echt een essentiële stap in de voortgang van deze planeet, in het verheffen van het bewustzijn van de mensheid. Dus is het nodig dat jullie veel begrijpen over het proces van bijeenkomen en we zullen zeker leringen geven die je hiermee zullen helpen.

Een spirituele organisatie kan een hindernis voor groei zijn
Ik kom jullie een speciale lering geven, die niet alleen verband houdt met mensen die in een spirituele organisatie hebben gezeten, en die uit die organisatie zijn gestapt vanwege teleurstellingen of een bepaalde leegte of een bepaalde onrust hebben gevoeld alsof het de tijd was om verder te trekken. Dit komt omdat je, wanneer je een poosje op het spirituele pad bent – en je op jouw eigen persoonlijke groei hebt geconcentreerd, jij dat kritieke punt bereikt – dat Moeder Maria heeft uitgelegd in haar nieuwe boek – waarop je gewoon niet verder kunt groeien door je op jouw eigen persoonlijke groei te richten.

De enige manier om voorbij dat punt te groeien, is door je focus opnieuw te richten en trachten anderen te helpen. Voor veel oprechte spirituele studenten kan dit een heel moeilijke uitdaging zijn, omdat ze zich heel lang op hun eigen groei hebben gericht. Veel van hen hebben zich gericht op een specifieke benadering om de planeet te redden of geascendeerde meesters te dienen. En wanneer jij je heel lang op één aanpak hebt gericht, is het in principe onvermijdelijk dat je ego erin slaagt bepaalde muren rondom je geest op te zetten die een bepaalde rigiditeit veroorzaken. Je wordt gemakzuchtiger in je aanpak en dan wordt het moeilijk om dat gevoel los te laten dat je een bepaalde volwassenheid hebt bereikt, dat je de weg weet, dat jij je comfortabel voelt, misschien zelfs wel een gevoel van veiligheid hebt.

Dit is iets wat je in iedere religieuze of spirituele organisatie ziet die je op deze planeet tegenkomt. Veel mensen hebben zich heel lang onvermoeibaar en met veel hartstocht ingezet en een positie van leiderschap bereikt. En dan – plotseling – sluipt er een bepaalde gemakzucht of rigiditeit in en opeens krijgt het ego het voor elkaar om mensen ervan te overtuigen dat het belangrijker is hun huidige positie in de uiterlijke organisatie te behouden dan weer een volgende stap op het spirituele pad te doen, zodat ze naar een heel nieuw niveau kunnen stijgen.

Wanneer leiders zich bedreigd voelen
Dit is trouwens waarom Jezus gezegd heeft dat de eersten de laatsten zullen zijn, en de laatsten de eersten. Want wat gebeurt er wanneer degenen die de meeste ervaring hebben, degenen die een positie van leiderschap hebben bereikt, rigide worden in hun aanpak van het pad, of in hun benadering van een bepaalde lering of organisatie? Welnu, ik zal je vertellen wat er dan gebeurt. Hun groei komt tot stilstand.

Maar er zijn ook mensen die nog niet zolang in een organisatie zitten en die niet rigide zijn geworden en die willen nog steeds graag verder groeien. Dus ze gebruiken de lering of de organisatie om te groeien en er komt dan onvermijdelijk een moment waarop ze het niveau van spirituele verworvenheid van degenen die in leiderschapsposities zitten, ontgroeien. Wat er onvermijdelijk gebeurt, is dat degenen die in leiderschapsposities zitten, zich opeens bedreigd voelen door degenen die ze onder hen in de hiërarchie, die ze in hun geest hadden gevormd, beschouwen.

Ineens beseffen ze dat deze nieuwkomers, deze parvenuen, meer willen dan alleen maar passief de leiders volgen. En in een paar gevallen is het waar dat degenen die minder ervaren zijn, aan de wensen hun ego willen voldoen, of misschien zuchten ze naar de macht in die posities van leiderschap. En daardoor zijn ze natuurlijk die posities niet waard.

Maar toch moet ik zegen dat er in principe in iedere organisatie met enige verdienste een bepaalde groep is die hun ego begint te ontgroeien en hun Christusschap manifesteert en daardoor hebben ze onvermijdelijk een niet te stuiten verlangen om dat Christusschap tot uitdrukking te brengen. Zij zijn natuurlijk degenen die het waard zijn om die leiderschapsposities te krijgen of op andere manieren hun Christusschap tot uitdrukking te brengen binnen het raamwerk van die organisatie. En als degenen die posities in het leiderschap bezitten net zo graag hun Christusschap wilden manifesteren en tot uitdrukking brengen, zouden er geen conflicten zijn. Want allen zouden dan natuurlijk hun plek vinden en in staat zijn om hun Christusverworvenheid en hun Godvlam tot uitdrukking te brengen. Maar wat er onherroepelijk gebeurt, is dat de leiders die hun toewijding aan groei hebben verloren, zich bedreigd voelen en dus proberen ze degenen tegen te houden die wel in Christusschap groeien.

De grootste ramp in spirituele organisaties
Mijn geliefden, dit is de grootste ramp in elke spirituele organisatie – wanneer dit proces tot staan wordt gebracht en de onvermijdelijke confrontatie plaats vindt. Er zijn heel veel scenario’s vergroot opgevoerd door de tijden heen en als ik jullie hierover zou gaan vertellen, zou jij letterlijk walging voelen. Je zou het gevoel krijgen dat je moet overgeven uit walging door te zien hoe het ego – steeds weer opnieuw – erin slaagt oprechte spirituele zoekers deze dualistische strijd aan te laten gaan om te bewijzen wie er gelijk heeft en wiens ego beter is dan die van een ander.

Mijn geliefden, dit gaat al zo lang dat wij, de geascendeerde meesters, er gewoon genoeg van hebben. We hebben gezegd: “Genoeg is genoeg. Het wordt tijd om een organisatie te vormen, een beweging op deze planeet waarin deze egospelletjes de organisatie niet meer kunnen vernietigen en degenen vernietigen die oprecht het pad volgen.” Zodoende vragen we jullie die openstaan voor deze nieuwe dispensatie, degenen die openstaan voor Maitreya’s Sfeer van Eenzijn, je erop toe te leggen deze egospelletjes te boven te komen, eerst in jezelf en dan anderen proberen te helpen ze te boven te komen.

Ik spreek nu streng, want ik kom daadwerkelijk als de kracht van de Vader, de kracht van de Boeddha, om jullie op één lijn te brengen met de hogere wil van jullie eigen wezen om jullie te laten inzien dat jullie ook genoeg hebben van die ego-spelletjes. Jullie zijn in veel vorige levens bij spirituele bewegingen betrokken geweest. Jullie hebben oprechte pogingen gedaan, en op het eind slechts gezien dat er van jullie inspanningen niets is terechtgekomen en jouw parelen voor de zwijnen waren geworpen, waar ze werden verslonden door degenen die zo in de egospelletjes waren verwikkeld dat zij die niet konden loslaten.

Jullie zijn ook op een punt gekomen waarop jullie hebben gezegd: “Genoeg is genoeg” en daarom zijn jullie tegenwoordig hier in bewustzijn. Maar ik weet dat er spirituele mensen zijn die niet openstaan voor de leringen die wij uitgeven, omdat zij te zeer gekwetst werden, te veel vernederd. En jullie hebben die gekwetstheid persoonlijk hebt opgevat, zijn eraan gehecht geraakt, zodat jullie niet bereid zijn ze los te laten. Jullie zijn niet bereid om je op één lijn te brengen met de hogere wil van de Vader die zegt: “Mijn kind, het is tijd om naar huis te komen. Het wordt tijd dat je stopt met spelen in het zand. Het wordt tijd om te stoppen je hoofd in het zand te steken, maar overeind te komen, stevig te gaan staan en te zijn wie je bent. Kom hogerop! Laat die oude gekwetstheid los, laat die oude wonden los en besef dat je door anderen gekwetst werd, omdat je vastzat door jouw ego en je liet jezelf die pijn voelen, omdat je vastzat in jouw ego.”

De enige oplossing is dat iemand uit dat ego-spelletje stapt. En mijn geliefde harten, ik roep jullie op om degene te zijn die uit het ego-spelletje stappen en je weer toe te leggen op het ware pad, het pad van Eenzijn. Wij willen dit natuurlijk de komende jaren zien gebeuren. Daarom werd Maitreya deze dispensatie van de Sfeer van Eenzijn verleend, die een grote dispensatie is wanneer je in overweging neemt wat er op dit moment op deze planeet aan de hand is in zoveel gebieden waar de egospelletjes op hol mogen slaan, zelfs in zoverre dat mensen bereid zijn miljoenen mensen te doden om te bewijzen dat hun religie of hun ideologie het bij het rechte eind heeft.

Gautama’s speciale gunst
Het is onze grootste hoop dat de spirituele mensen deze situatie veranderen, door een Sfeer van Eenzijn te vormen die kan dienen als voorbeeld voor allen die ernaar verlangen deze planeet aan de dualistische egospelletjes te zien ontstijgen en het koninkrijk van God, de Sangha van de Boeddha, de Cirkel van Eenzijn, het Lichaam van God, het Lichaam van Christus te vormen. Zodoende prijs ik, Gautama, ieder van jullie die gewekt zullen worden door de oproep van Maitreya’s Sfeer van Eenzijn zowel nu als in de toekomst. Ik feliciteer jullie dat jullie op het punt zijn dat je herkent dat er inderdaad een grotere missie op jullie wacht die niet specifiek voor een bepaalde religie bedoeld is, maar alle religies in de buitenwereld transcendeert. Want de leden van elke religie of van geen enkele religie zijn natuurlijk net zo welkom in Maitreya’s Sfeer van Eenzijn – wanneer zij zich toeleggen op het pad van eenzijn.

Dus kom ik alle spirituele mensen een gunst verlenen. Als jullie het mij toestaan, zal ik een bepaalde portie van de Vrede van de Boeddha in jullie kruinchakra verankeren, waar die zal blijven zolang jij je wijdt aan het pad om je gehechtheden te boven te komen. Dus vraag ik jullie iedere keer dat je voor een moeilijke situatie staat of een moeilijke wond in je psyche hebt, te visualiseren dat je net als de Boeddha op je eigen kruinchakra zit, dat je kruinchakra zich als een lotusbloem opent en dat je mijn Aanwezigheid op je ziet neerdalen, zodat de Boeddha in mij en de Boeddhanatuur in jou Eén worden. Dit zal je vrede geven en weer in overeenstemming met je IK BEN Aanwezigheid brengen.

Zodoende verzegel ik, Gautama, jullie in de liefde van Alpha en Omega, ik verzegel jullie in naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Goddelijke Moeder en ik verzegel jullie in de Vrede van de Boeddha.