Waarom de eersten de laatsten zullen zijn

Geascendeerde Meester Jezus, 25 december 2005

Als jullie naar spirituele organisaties kijken, zie je dat veel mensen zich enorm inzetten. Ze hebben leiderschapsposities in die organisaties ingenomen. En velen van hen zijn verantwoordelijk voor de inzet die gemaakt heeft dat deze organisaties konden uitgroeien tot wat ze tegenwoordig zijn. Toch zijn te veel van deze leiders vast komen te zitten in het bewustzijn waar ik het hier over heb, door zichzelf en hun organisatie boven andere verheffen, dat subtiele gevoel van superioriteit op te bouwen dat zij behoren tot de allerbelangrijkste spirituele organisatie op de planeet – omdat hun organisatie de hoogste leringen op de planeet heeft of wordt gesponsord door de geascendeerde meesters of welke eigenschappen in de buitenwereld ze ook maar gebruiken om hun gevoel van superioriteit op te bouwen dat natuurlijk alleen vanuit hun ego kan ontstaan.

Je ziet veel mensen die leidersposities hebben ingenomen en zichzelf de moeite waard vinden om een leiderschapspositie binnen een spirituele organisatie in te nemen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat niemand, die niet op het pad van onbaatzuchtige dienstbaarheid staat, het waard is om welke positie van gezag of leiderschap in welke spirituele organisatie ook, in te nemen. Daarom zei ik tegen mijn discipelen: “Hij die de grootste onder jullie wil zijn, laat hem de dienstknecht van allen zijn.” (Matth. 20: 27)

Wat ik jullie vandaag vraag, is je te realiseren dat wat ik 2000 jaar geleden tegen mijn discipelen heb gezegd, een reflectie was van het bewustzijn van de mensheid in die tijd. We zijn nu 2000 jaar later en staan aan het begin van het Aquariustijdperk en als je een echte spirituele zoeker in het Aquariustijdperk wilt zijn, dan moet jij je bewustzijn verhogen boven je bewustzijn uit jouw verleden. En je moet je bewustzijn verhogen boven het gehele niveau van bewustzijn dat zich met anderen vergelijkt.

Zien jullie dat mijn discipelen, ondanks dat ze mij al drie jaren hadden gevolgd en dat ze door mijn voorbeeld, door in mijn Aanwezigheid te zijn, de kans hadden kregen zich mijn leringen eigen te maken, ze mijn boodschap niet werkelijk hebben geïnternaliseerd. Ze vochten onder elkaar uit wie de leider zou zijn wanneer ik van het levensscherm verdwenen zou zijn. Kunnen jullie inzien dat zij door dit te doen in het dualistische bewustzijn vastzaten van vergelijken, van denken dat één belangrijker is dan de ander, dat één positie in een spirituele organisatie belangrijker is dan een andere. En dat jij je, door het bereiken van die positie, boven anderen hebt verheven en dan kan jouw ego zich veilig voelen, omdat hij wel gered moet zijn wanneer je zo’n hoge positie inneemt. Kunnen jullie inzien dat dit simpel het dualiteitsbewustzijn is?

En daarom zeg ik dat deze bewustzijnsstaat in het Aquariustijdperk niet getolereerd wordt. We zullen, zolang we boodschappers hebben die in staat zijn ons woord op een zuivere manier te ontvangen, ongenadig degenen ontmaskeren die met deze bewustzijnsstaat naar onze organisatie komen.

De eis is duidelijk. Je moet gemotiveerd en vastbesloten zijn om jouw ego te overwinnen. Je moet je wijden aan het pad van onbaatzuchtige dienstbaarheid. Want zoals Aartsengel Michaël heeft gezegd, het zijn natuurlijk niet de resultaten die je in de buitenwereld boekt die het belangrijkst voor ons zijn. Wat het belangrijkste voor ons is, is het gevoel van innerlijk eenzijn met elkaar, met de geascendeerde meesters en met God in jou. Dat vinden wij belangrijk, want we willen spirituele bewegingen creëren die het pad van onbaatzuchtige dienstbaarheid willen tonen, zoals het de afgelopen 2000 jaar en daarvoor niet is vertoond. Dit is onze inzet van boven en we zijn op zoek naar degenen die dezelfde inzet hier beneden willen tonen.

Ons werkelijke doel is eenzijn
Laat mij iets heel, heel erg duidelijk maken. In veel spirituele organisaties zijn te veel studenten vastgelopen door te denken dat hun organisatie, omdat het door de geascendeerde meesters werd gesponsord wel de belangrijkste organisatie op de planeet moest zijn, het de allerbelangrijkste organisatie was om de wereld te redden en de Gouden Eeuw van Aquarius binnen te halen. En daarom werd de organisatie een doel op zich in plaats van een middel tot een doel.

Mensen begonnen ineens te denken dat het het belangrijkste was de organisatie te laten groeien en de leringen naar buiten te brengen, ongeacht hoe. Mensen begonnen te denken dat zij zich de leringen niet eigen hoefden te maken, maar dat het belangrijker was zich op de uiterlijke resultaten te concentreren, zoals het opzeggen van heel veel decreten, het geven van zo en zo veel lezingen en het verkopen van zo en zo veel boeken. Mijn geliefde harten, dit is niet belangrijk in het Aquariustijdperk! Wij zijn niet op zoek naar uiterlijke resultaten.

Het kan ons niet schelen hoeveel leden jullie aantrekken, hoeveel boeken jullie verkopen, hoeveel mensen jullie bereiken, hoeveel mensen jullie bekeren, hoeveel geld jullie hebben en hoeveel huizen jullie kunnen kopen. We geven niet om deze uiterlijkheden, want wij hebben liever een kleine groep mensen die totaal één met elkaar en met de geascendeerde meesters worden. Want ik zeg jullie dat als zelfs een klein aantal van jullie die geïncarneerd zijn, dat eenzijn zouden bereiken, wij door jullie eenzijn de wereld zouden kunnen redden.

Ik zal jullie niet zeggen hoe groot dat aantal is, maar ik kan jullie wel zeggen dat het aantal, vergeleken met het aantal spirituele en religieuze organisaties op de wereld van tegenwoordig, maar klein is. In zekere zin zouden we misschien kunnen zeggen dat het aantal één is. Want als wij een aantal mensen hebben die één zijn geworden, dan hebben wij dat eenzijn van God op aarde gemanifesteerd. En het eenzijn van God is altijd een meerderheid, het is altijd de doorslaggevende kracht die ieder probleem kan oplossen. Want zoals ik zei: “Voor mensen is dit onmogelijk, maar met God is alles mogelijk.” Met het bewustzijn van gescheidenheid, waarbij mensen zichzelf in plaats van al het leven trachten te verheffen, is het onmogelijk om de vele problemen die je op de wereld ziet, op te lossen. Maar als mensen het bewustzijn van eenzijn krijgen, dan kan de macht van God door hen alle problemen die je op de wereld ziet, oplossen.

Dus willen wij dat graag bij jullie zien. We prijzen jullie, degenen onder jullie die al getoond hebben, dat zij bereid zijn één te worden en deze lering als middel te gebruiken om jullie eenzijn te vergroten. We zien jullie overal ter wereld, velen van jullie zitten afzonderlijk, maar jullie komen samen op andere manieren dan de communicatiemiddelen hier beneden, of jullie komen bij elkaar in het spirituele rijk, in spirituele zin, door dat gevoel van eenzijn dat alle fysieke communicatiemiddelen transcendeert.

Wij prijzen degenen van jullie die begonnen zijn dat pad van eenzijn te bewandelen. Ik hoop dat mijn verhandeling vandaag jullie duidelijk maakt waar het pad werkelijk om gaat. Ik hoop zelfs tegen beter weten in, dat mijn verhandeling sommige wetgeleerden bereikt die op het pad van gescheidenheid vastzitten en hen wakker schudt en hen laat beseffen dat wat ze in het verleden ook gedaan hebben, ze die bewustzijnsstaat te boven kunnen komen en ze in eenzijn verwelkomd kunnen worden – naarmate ze bereid zijn hun motivatie en benadering te verdiepen.

Dus, mijn geliefde harten, zegen ik nu de gemeenschap en ik hoop dat jullie aan deze gemeenschap deelnemen met een dieper besef van waarom Christus zijn lichaam en bloed gaf, zodat jullie het in je kunnen opnemen en dat jullie door het opnemen van het Christusbewustzijn, eenzijn met Christus, met God en eenzijn met God in elkaar en al het leven bereiken. Daarom vul ik, Jezus Christus, deze gemeenschap met de Geest van Eenzijn die IK BEN, met de Geest van Eenzijn die ik nu al 2000 jaar ben, met de Geest van Eenzijn waar iedere geascendeerde meester één mee is geworden en één mee zal blijven. Zodoende zeg ik: “Het is klaar, het is af.”

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.