De Goddelijke Moeder is altijd zuiver

Geascendeerde Meester Jezus, 23 maart 2008

Laat je niet in de war brengen door verschijnselen, oordeel niet naar het uiterlijke. Maak hier een subtiel onderscheid. Alles wat je ziet in het materiële rijk, wordt gevormd uit het Ma-terlicht dat vorm heeft aangenomen. Het Ma-terlicht is een uitdrukking van God de Moeder – in zekere zin zouden we kunnen zeggen dat het Ma-terlicht in haar zuivere vorm God de Moeder IS. Maar God de Moeder heeft beloofd om de van zichzelf bewuste wezens, de medescheppers, toe te staan met hun vrije wil te experimenteren en daardoor elke vorm aan te nemen die zij erop projecteren met de kracht van hun geest. En daarom zijn, wat je ziet op planeet aarde, manifestaties van God de Moeder, maar niet in de zuivere vorm die in overeenstemming is met de visie van God de Vader of het volmaakte concept van God de Moeder.

Dus je kunt niet van de onvolmaaktheden op aarde zeggen dat dit God de Moeder is. God de Moeder kan nooit in een onzuivere vorm bestaan, zelfs als God de Moeder haar energie, haar licht, een onzuivere vorm laat aannemen om Gods medescheppers de gelegenheid te geven te oogsten wat ze gezaaid hebben. Toch blijft God de Moeder altijd zuiver, blijft onbevlekt door welke onvolmaakte manifestatie op deze wereld ook. God de Moeder is altijd zuiver geweest – en zal altijd zuiver blijven. En wanneer jij het Christusbewustzijn krijgt en ziet dat er geen scheiding is tussen God de Vader en God de Moeder, nu dan word jij de geïncarneerde zuiverheid van God de Moeder. Je wordt een uitdrukkingsvorm van de zuiverheid van God de Moeder.

Of je een mannelijk lichaam of vrouwelijk lichaam bezit, heeft hier geen enkele invloed op. Je wordt nog steeds – als je het Christusbewustzijn bereikt de geïncarneerde God de Moeder. Want zie je dat de Schepper in zijn pure oneindige on-verdeelde vorm zichzelf niet tot uitdrukking brengt op deze wereld? De Schepper zelf heeft als God de Moeder de wereld van vorm geschapen. En dus moet je zelfs verder kijken dan de uitdrukkingsvormen van God de Vader en God de Moeder en misschien een universelere uitdrukkingsvorm zoeken, zoals de oneindige God en de tot uitdrukking gebrachte God, de gemanifesteerde God.

Jouw eenzijn met de tot uitdrukking gebrachte God
Jullie, als zelf-bewuste wezens evolueren naar Godbewustzijn toe. En wanneer jullie dat Godbewustzijn krijgen, kun je de Schepper in zuivere vorm ervaren. Maar zolang je geïncarneerd bent in de wereld van vorm, ervaar je de Schepper niet in zuivere vorm, je ervaart de Schepper in de tot uitdrukking gebrachte vorm, als God de Moeder. En dat is natuurlijk de God waar jij één mee wordt zolang jij nog geïncarneerd bent.

Jullie weten wel dat ik gezegd heb: “Ik en mijn Vader zijn Eén.” De waarheid achter die verklaring is dat wanneer je geïncarneerd bent, jij de vrouwelijke polariteit van de wezens in het spirituele rijk in evenwicht houdt, namelijk de geascendeerde meesters. Dus toen ik zei: “Ik en mijn Vader zijn Eén”, erkende ik mijn eenzijn met mijn leraar en goeroe Heer Maitreya – het eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid, het eenzijn met mijn spirituele stamboom die helemaal teruggaat op de Schepper. En door dat eenzijn te erkennen, erken ik het eenzijn van Geest met materie, het spirituele rijk met het materierijk. Maar waar ik het hier over heb, is zelfs een dieper gewaarzijn van God als de oneindige, niet tot uitdrukking gebrachte Schepper en God als de tot uitdrukking gebrachte Schepper – die zich in de eindige wereld tot uitdrukking heeft gebracht. En zo een andere polariteit vormt dan de polariteit tussen het spirituele rijk en het materierijk.

Dus zie je opnieuw dat er lagen zijn, er zijn raderen binnen raderen, maar je moet erover nadenken dat je doel als Christuswezen is om naar die bewustzijnsstaat toe te werken waarin je de twee aspecten van God verenigd hebt – die traditioneel gezien worden als mannelijk en vrouwelijk, Alpha en Omega, Vader en Moeder. Je ziet geen gescheidenheid, zelfs verschil, meer, omdat je beseft dat ze één in jouw wezen zijn geworden. Want dat is het Christusbewustzijn – het verenigt de twee aspecten van God, zodat je de illusie loslaat – die enkel in de wereld van vorm mogelijk is – dat een vorm gescheiden kan worden van haar bron.

Verlossing door de Goddelijk Vrouwelijke
En zodoende vertel ik je nu dat het pad naar verlossing dat ik op deze planeet kwam brengen, echt het pad naar Christusschap was, maar het pad naar persoonlijk Christusschap is niet een pad dat bewandeld kan worden zonder de Goddelijk Vrouwelijke. In plaats van dat het christendom de religie werd die ze moest zijn, werd het een verlengstuk van de joodse religie. Die een religie was die zich richtte op het Vaderaspect van God en de ontkenning van de Goddelijk Vrouwelijke die ontstond uit de vervalste versie van het verhaal van de Hof van Eden, die vrouwen en de Vrouwelijke de schuld geeft van de val van de Mens.

En zo werd het christendom weer een religie die de Goddelijk Vrouwelijke ontkent. Dit was oorspronkelijk niet mijn bedoeling en daarom is het waar – zoals enkele mensen gaan beseffen – dat ik een totaal andere mening had over vrouwen en de rol van de vrouwen in spiritualiteit en religie dan wat door het latere establishment van de katholieke en latere christelijke kerken werd neergezet. Die bijna allemaal gebaseerd worden op het beschuldigen van vrouwen van de zondeval en verheffen daardoor de man en het mannelijke aspect tot een of andere superieure status en gebruiken dat als excuus om vrouwen zowel fysiek als spiritueel te onderdrukken.

Wanneer je Christusschap bereikt, ontstijg je de geslachtsrollen op aarde. Het maakt niet meer uit of je een mannelijk of vrouwelijk lichaam bezit, want je ontstijgt de menselijke seksualiteit en je ziet jezelf niet meer als de een of de ander. Het is gewoon niet belangrijk hoe jouw lichaam eruit ziet, of wat je seksualiteit is, zoals tegenwoordig zo uitgebreid besproken wordt. Want het is niet meer belangrijk wanneer je die staat van eenzijn bereikt dat je de verbintenis tussen de Vader-Moeder, de Vrouwelijke-Manlijke, het Uiterlijke en het Innerlijke maakt. En je beseft, dat er nooit gescheidenheid was, want hoe kan God van zichzelf gescheiden zijn, wanneer God oneindig is en daardoor overal en dus in alles moet zijn – en niet het ver verwijderde wezen in de lucht.

Daarom zei ik dat het koninkrijk van God binnenin jou is. Want zolang als je God als het ver verwijderde wezen in de lucht afbeeldt, zul je nooit die eenheid met God vinden. Je zult die eenheid pas verwerven wanneer je de God vindt die zich als JOU heeft uitgedrukt – als vorm – en je jouw eenheid met die God erkent. Dan overwin je het gevoel van gescheidenheid. Dan komen de mannelijke en de vrouwelijke samen in perfecte eenheid, in perfecte harmonie. Dan is het innerlijke het uiterlijke geworden, en de buitenwereld is de binnenwereld geworden, zoals aangehaald wordt in het boek Thomas – en dan overwin je die gescheidenheid. Dan weet je wie je bent, dan weet je waarom jij hier bent. En op dat moment word je herboren zoals ik probeerde uit te leggen aan Nicodemus – die het niet kon begrijpen, omdat hij zich niet kon losmaken uit de lineaire analytische geest die gebaseerd is op de dualiteit en gescheidenheid.

Maar wat heb ik gezegd, mijn geliefden? “Niemand kan terugkeren naar de hemel dan hij die afgedaald is uit de hemel.” Slechts de bewuste zelf kan terug naar de hemel ascenderen. En die kan alleen naar de hemel als hij beseft dat hij nooit gescheiden was van de hemel, hij nooit gescheiden van zijn bron was, want hij is een verlengstuk van het Wezen van de Schepper zelf. Dan word je herboren door het besef van wie jij altijd al was, wie je altijd al bent geweest. Maar dit betekent niet dat je vervolgens verdwijnt, want het betekent dat je de individualiteit die je gecreëerd hebt in de wereld van vorm, dan kunt aannemen en het verheffen en laten herrijzen, zodat die één wordt met de goddelijke individualiteit verankerd in jouw IK BEN Aanwezigheid. Maar om dat te laten gebeuren, moet je de onechte individualiteit – de individualiteit die gebaseerd wordt op gescheidenheid en dualiteit, het sterfelijke menselijke zelf, jouw ego – die individualiteit moet je laten sterven op het kruis door de geest op te geven – de geest dat het gevoel is dat jij van God bent gescheiden.

En wanneer je eindelijk die geest opgeeft, dan zal het menselijke zelf steven. Dan kun je herboren worden in de wetenschap van wie jij bent en dan zullen de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader zich volmaakt verenigen in jouw wezen en je zult zo boven zo beneden zijn. Je zult hier beneden alles zijn wat je boven al bent.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.