Dien volledig door in Vrede te zijn

Geascendeerde Meester Jezus, 4 januari 2009

IK BEN de Echte Jezus – niet de namaak Jezus die mensen al bijna 2000 jaar aanbidden en denken dat ik aanbeden moet worden door menselijke wezens. Nee, waarom zou ik moeten worden aanbeden, wanneer IK een uitdrukkingsvorm BEN van de Godvlam van onvoorwaardelijke, oneindige, nooit eindigende, onuitputtelijke Vreugde?

Nu, hoeveel van jullie – waar de meeste van in een christelijke cultuur zijn opgegroeid – zouden de naam ‘Jezus Christus’ met vreugde in verband brengen? Blijkbaar niemand hier! En dat is heel begrijpelijk, mijn geliefden, want ik durf te zeggen dat als je die vraag aan miljarden christenen over de hele wereld zou stellen, bijna niemand dat zou durven te bevestigen.

Het stigma dat er deze 2000 jaar door het verdraaide christendom aan is gegeven, hangt als een donkere wolk boven deze planeet. Maar toch moet ik jullie zeggen dat ik met een blijde boodschap kwam. Want zoals mijn Moeder, gisteren zowel fysiek als spiritueel heeft gezegd, was er een bepaald doodsbewustzijn dat werd geoordeeld en van deze planeet weggehaald vanwege mijn overwinning en wederopstanding. Dat was inderdaad een heel blije en vreugdevolle gebeurtenis, die de mensen heeft bevrijd en het potentieel gegeven om een hoger bewustzijnsniveau te krijgen.

Ik kom vreugde aan de wereld brengen
Ik kom vandaag nog meer van die Vreugdevlam brengen waardoor degenen die daartoe bereid zijn – degenen die er op innerlijk niveau op voorbereid zijn, enkele die in de vele incarnaties de laatste 2000 jaar elke nuance van het christendom hebben gezien – er op innerlijk niveau desondanks op voorbereid zijn om de blijde boodschap van mijn komst te accepteren.
Het koninkrijk van God is nabij!

Toen dat doodsbewustzijn werd opgetild, werd het daadwerkelijk mogelijk dat mensen het Christusbewustzijn op aarde konden belichamen, wat daarvoor – in de praktijk – niet mogelijk was, hoewel in theorie wel. Voor een paar was het mogelijk geweest, maar zeker niet voor de velen. Wij hebben nu een nog niet eerder gezien potentieel dat vele mennen misschien hun Christusschap durven belichamen en tot uitdrukking brengen, het naar de wereld durven te communiceren.

De essentiële dienstbaarheid
Als vertegenwoordiger van de Zesde Straal van Godvrede en Goddienstbaarheid wil ik uitgebreid ingaan op hoe die straal je kan helpen om vanuit het hart te communiceren. Wat is de essentie van dienstbaarheid? Juist dat je, zoals de andere meesters hebben gezegd, tot het besef komt dat al het leven Eén is en dat de enige manier om jezelf te verheffen, is door het Al te verheffen.

Zoals ik 2000 jaar geleden heb gezegd: “Er is geen grotere liefde van de mens dan zijn leven te geven voor een vriend.” Elk spiritueel wezen in de hemel heeft die grote liefde om dat spirituele leven op te geven, naar het het materiële rijk te gaan dat wordt gedomineerd door het doodsbewustzijn om een vriend bewust te maken dat je dat doodsbewustzijn kunt ontstijgen. Mijn incarnatie als Jezus diende als voorbeeld van wat in het oosten de belofte van een Bodhisattva wordt genoemd. Degenen die de kreten van de wereld horen en in plaats van de wereld achter te laten –er vaak opnieuw in incarneren, hoewel ze geen karmische reden hebben om dat te doen – om hun niet geascendeerde broeders en zusters te helpen zich bewust te worden van hun hogere potentieel.

Wanneer je de initiaties van de vijfde straal hebt gedaan, wordt dit juist het fundament om vanuit je hart te communiceren: de wens om te dienen en al het leven te verheffen. Nu moeten we eens bekijken hoe dit concept dienstbaarheid kan worden vervormd – en is vervormd door degenen die vastzitten in de illusie van het gescheiden zelf. Ze zijn bedrogen door hun eigen goede bedoelingen omdat zij denken dat het aanvaardbaar is om andere mensen te dienen – op een of andere manier – door hen te dwingen om gered te worden door lid te worden van een bepaalde religie waar zij van geloven dat die hen automatisch toegang tot het koninkrijk der hemelen geeft. Ik veel heb uitspraken gedaan en verscheidene parabelen heb gegeven om specifiek aan te geven dat geen enkele religie op de wereld je de toegang tot het bruiloftsfeest kan garanderen. Want het koninkrijk van God zit binnenin jou en hoe kun je dat innerlijke koninkrijk betreden door middelen van buitenaf, mijn geliefden?

Dat kan alleen door een transformatie in bewustzijn, een transformatie van jouw hart. Je kunt niemand dwingen die transformatie te ondergaan. Het moet van binnenuit komen door vrije keuzes.

 

Noot: De rest van het dictaat staat in het boek ‘How to communicate from the Heart’.