Europa bevrijden van Perfectionisme

In naam van de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik Aartsengel Michaël, Moeder Maria en Saint Germain op alle mensen in Europa los te snijden van de illusies van perfectionisme en superioriteit. Maak de mensen bewust van het feit dat wij spirituele wezens zijn en dat wij een nieuwe toekomst voor Europa kunnen medescheppen door met de geascendeerde meesters samen te werken. Ik roep in het bijzonder Aartsengel Michaël, Moeder Maria en Saint Germain op de leiding te nemen over … (Doe nu je eigen oproepen).

Deel 1

1. Geliefde Jezus, wij roepen het oordeel van Christus op over die wezens, in alle vier octaven, die jouw oorspronkelijke leringen hebben verdraaid en het christendom hebben veranderd in een vermomde vorm van satanisme.

O Jezus, mijn gezegende broeder, ik bewandel het pad dat jij uitlegt,
Een groot voorbeeld voor ons allen, ik geef gehoor aan jouw oproep in mijn innerlijk.

O Jezus, laat het Vuur van Vreugde de subtiele manoeuvres van de duivel verteren.
Onze planeet aarde wordt herschapen, de Gouden Eeuw wordt geboren.

2. Geliefde Jezus, wij roepen het oordeel van Christus op over die wezens, in alle vier octaven, die het idee hebben gevormd dat menselijke wezens van onze bron en van jou worden gescheiden.

Jezus, open mijn innerlijk zicht, mijn ego wil bewijzen dat hij gelijk heeft.
Maar daar luister ik niet meer naar, ik wil helemaal één met jou zijn.

O Jezus, laat het Vuur van Vreugde de subtiele manoeuvres van de duivel verteren,
Onze planeet aarde wordt herschapen, de Gouden Eeuw wordt geboren.

3. Geliefde Jezus, wij roepen het oordeel van Christus op over die wezens, in alle vier octaven, die het idee hebben gevormd dat God een boze en oordelende God is, die perfectie eist en ons naar de hel stuurt als wij niet helemaal volmaakt zijn.

O Jezus, ik zie nu duidelijk dat ik de Sleutel van Kennis krijg.
Ik omarm mijn Christuszelf nu, terwijl jij mijn innerlijke ruimte opvult.

O Jezus, laat het Vuur van Vreugde de subtiele manoeuvres van de duivel verteren,
Onze planeet aarde wordt herschapen, de Gouden Eeuw wordt geboren.

4. Geliefde Jezus, wij roepen het oordeel van Christus op over die wezens, in alle vier octaven, die de mythe hebben gevormd dat jij een volmaakt menselijk wezen was en dat wij allemaal zondaren zijn.

O Jezus, toon mij de leugen van de slang, leg de balk in mijn eigen oog bloot.
Terwijl je mij het Christusonderscheid geeft, leef ik eeuwig in eenzijn.

O Jezus, laat het Vuur van Vreugde de subtiele manoeuvres van de duivel verteren,
Onze planeet aarde wordt herschapen, de Gouden Eeuw wordt geboren.

5. Geliefde Jezus, wij roepen het oordeel van Christus op over die wezens, in alle vier octaven, die de mythe hebben gevormd dat wij, hoewel wij niet volmaakt zijn, perfect moeten zijn en dat wij dat kunnen bereiken door hen hier op aarde te volgen.

O Jezus, ik ben zo mak als een lam, en daarom keer ik toe de andere wang,
wanneer de aanklager mij aanvalt, ga ik naar binnen en versmelt met jou.

O Jezus, laat het Vuur van Vreugde de subtiele manoeuvres van de duivel verteren,
Onze planeet aarde wordt herschapen, de Gouden Eeuw wordt geboren.

6. Geliefde Jezus, wij roepen het oordeel van Christus op over die wezens, in alle vier octaven, die de mythe hebben gevormd dat sommige mensen superieur aan anderen kunnen zijn en daardoor het recht hebben om anderen te overheersen, onderdrukken en zelfs te vernietigen.

O Jezus, ik laat mijn ego sterven en geef iedere band met de aarde op.
De doden mogen de doden begraven, ik kies ervoor om met jou te wandelen.

O Jezus, laat het Vuur van Vreugde de subtiele manoeuvres van de duivel verteren,
Onze planeet aarde wordt herschapen, de Gouden Eeuw wordt geboren.

7. Geliefde Jezus, wij roepen het oordeel van Christus op over die wezens, in alle vier octaven, die het idee hebben gevormd dat reputatie of stand in de samenleving essentieel voor ons is, wat inhoudt dat wij ons moeten houden aan de maatstaven die er in de samenleving gelden die door de machtselite zijn vastgesteld.

O Jezus, help mij de test van de duivel te ontstijgen met hogere liefde.
Toon mij dat het gescheiden zelf niet echt bestaat, jij toont mij mijn vormloze zelf.

O Jezus, laat het Vuur van Vreugde de subtiele manoeuvres van de duivel verteren,
Onze planeet aarde wordt herschapen, de Gouden Eeuw wordt geboren.

8. Geliefde Jezus, wij roepen het oordeel van Christus op over die wezens, in alle vier octaven, die de mythe hebben gevormd dat je een volmaakte samenleving kunt vormen door die aan te passen aan de ideeën die zij hebben gedefinieerd.

O Jezus, wat maakt het mij uit, ik laat het gewoon los en volg jou.
Hierdoor slaag ik voor elke test om eeuwige rust bij jou te vinden.

O Jezus, laat het Vuur van Vreugde de subtiele manoeuvres van de duivel verteren,
Onze planeet aarde wordt herschapen, de Gouden Eeuw wordt geboren.

9. Geliefde Jezus, wij roepen het oordeel van Christus op over die wezens, in alle vier octaven, die het geloof in het leven hebben geroepen dat wij het niet moeten wagen om de normen die voor de aarde gelden te overtreden, wij mogen geen experimenten uitvoeren, wij mogen geen Christusschap tot uitdrukking brengen.

O Jezus, mijn vurige meester, mijn hart versmelt nu met dat van jou.
Ik heb de God die mijn hoogste doel is, met hart en ziel en geest lief.

O Jezus, laat het Vuur van Vreugde de subtiele manoeuvres van de duivel verteren,
Onze planeet aarde wordt herschapen, de Gouden Eeuw wordt geboren.

Deel 2

1. Aartsengel Michaël, wij bevelen jou om de wezens uit alle vier octaven te verwijderen die de kracht vormen die het christendom heeft vervormd.

Aartsengel Michaël, licht zo blauw, in mijn hart slechts ruimte voor jou.
Mijn geest is één, geen twee meer, jouw liefde voor mij blijft eeuwig bestaan.

Aartsengel Michaël, jij bent hier, jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij, jij bent mij zo dierbaar.

2. Aartsengel Michaël, wij bevelen jou om de wezens uit alle vier octaven te verwijderen die de kracht vormen die de leugen verspreidt en in stand houdt dat wij van God gescheiden zijn en dat God niet hier op aarde is.

Aartsengel Michaël, ik zal totaal één met jouw waarheid zijn.
Geen enkele angst kan mij weerhouden, ik zie dat de wereld geen macht over mij heeft.

Aartsengel Michaël, jij bent hier, jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij, jij bent mij zo dierbaar.

3. Aartsengel Michaël, wij bevelen jou om de wezens uit alle vier octaven te verwijderen die de kracht vormen die het beeld van God versterken dat God eist dat wij perfect zijn en dat wij, óf gered worden, óf eeuwig naar de hel gaan.

Aartsengel Michaël, houd mij vast, vernietig nu de duisterste nacht.
Zuiver mijn chakra’s met jouw licht, geef mij het zicht op mijn innerlijk terug.

Aartsengel Michaël, jij bent hier, jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij, jij bent mij zo dierbaar.

4. Aartsengel Michaël, wij bevelen jou om de wezens uit alle vier octaven te verwijderen die de kracht vormen die de leugen versterken dat Jezus de enige zoon van God was en dat de rest van ons van nature een zondaar is.

Aartsengel Michaël, ik sta nu bij jou het licht te bevelen.
Ik zal mijn hart steeds groter maken tot ik de hoogste waarheid begrijp.

Aartsengel Michaël, jij bent hier, jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij, jij bent mij zo dierbaar.

5. Aartsengel Michaël, wij bevelen jou om de wezens uit alle vier octaven te verwijderen die de kracht vormen die de leugen versterken dat wij perfectie kunnen bereiken en gered worden door te voldoen aan de maatstaf die zij hebben gesteld, een maatstaf die wordt gebaseerd op het dualiteitsbewustzijn.

Aartsengel Michaël, in mijn hart, jij laat mij nooit achter.
Ik vorm een onderdeel van de hiërarchie, ik accepteer nu een nieuw begin.

Aartsengel Michaël, jij bent hier, jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij, jij bent mij zo dierbaar.

6. Aartsengel Michaël, wij bevelen jou om de wezens uit alle vier octaven te verwijderen die de kracht vormen die de leugen versterkt dat sommige mensen, rassen, nationaliteiten of etnische groepen superieur aan anderen zijn en daardoor het recht hebben om anderen te regeren en zelfs degenen uit te roeien die zich niet laten overheersen.

Aartsengel Michaël, blauw zwaard, dat alle duisternis doorklieft.
Ik streef nu naar mijn Christusschap, mijn onderscheidingsvermogen toont mij de waarheid.

Aartsengel Michaël, jij bent hier, jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij, jij bent mij zo dierbaar.

7. Aartsengel Michaël, wij bevelen jou om de wezens uit alle vier octaven te verwijderen die de kracht vormen die de houding schept dat onze reputatie en stand in de samenleving belangrijker zijn dan Christusschap manifesteren.

Aartsengel Michaël, onder jouw vleugels laat ik alles wat minder is los.
Ik hoor in mijn hart dat God mij naar huis roept, mijn hart jubelt tot in eeuwigheid samen met dat van jou.

Aartsengel Michaël, jij bent hier, jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij, jij bent mij zo dierbaar.

8. Aartsengel Michaël, wij bevelen jou om de wezens uit alle vier octaven te verwijderen die de kracht vormen die de leugen versterkt dat wij bepaalde ideeën kunnen gebruiken om een utopische samenleving te scheppen die nooit verandert.

Aartsengel Michaël, breng mij thuis, ik wil door de hogere sferen zwerven.
Ik word in kosmisch schuim herboren, mijn leven wordt dan een heilig gedicht.

Aartsengel Michaël, jij bent hier, jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij, jij bent mij zo dierbaar.

9. Aartsengel Michaël, wij bevelen jou om de wezens uit alle vier octaven te verwijderen die de kracht vormen die een atmosfeer hebben gecreëerd die eist dat wij ons moeten aanpassen aan de normen in onze maatschappij en zo het vrije denken en experimenteren ontmoedigt, het Christusschap ontmoedigt.

Aartsengel Michaël, jij bent het licht dat als de aller-blauwste ster schijnt.
Jij bent een kosmische avatar, met jou kan ik heel ver komen.

Aartsengel Michaël, jij bent hier, jouw licht verteert alle twijfel en angst.
Jouw Aanwezigheid blijft altijd nabij, jij bent mij zo dierbaar.

Deel 3

1. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van het feit dat God geen perfectie eist. Help de mensen om de onvoorwaardelijke liefde van God te begrijpen en te ervaren.

O Moeder Maria, mijn gezegende moeder, er bestaat geen grotere liefde dan die van jou.
Omdat wij één van hart en geest zijn, vind ik mijn plaats in de hiërarchie terug.

O Moeder Maria, wek het lied op dat de aarde accelereert naar een hogere staat, alle materie fonkelt dan.

2. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van het feit dat wij allemaal het potentieel bezitten dat door Jezus werd gedemonstreerd, namelijk dat wij toegang tot God en onze IK BEN Aanwezigheid hebben in ons eigen hart.

Ik werd uit de hemel naar de aarde gezonden en nu ik ben geïncarneerd,
gebruik ik mijn Goddelijke gezag om jou te bevelen de aarde te bevrijden.

O Moeder Maria, wek het lied op dat de aarde accelereert naar een hogere staat, alle materie fonkelt dan.

3. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van het feit dat God geen perfectie eist. Wij zijn medescheppers en het is de bedoeling dat wij groeien in zelfbewustzijn door te experimenteren. God stuurt ons niet naar de hel vanwege een fout.

In Gods heilige naam roep ik jou op je Moedervlam te gebruiken
om alle op angst gebaseerde energie weg te branden en zo de heilige harmonie te herstellen.

O Moeder Maria, wek het lied op dat de aarde accelereert naar een hogere staat, alle materie fonkelt dan.

4. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van het feit dat wij niet vastzitten aan onze keuzes uit het verleden. Door ons uiterlijke zelf dat ervoor gezorgd heeft dat wij een bepaalde keuze hebben gemaakt, op te geven, kunnen wij alles wat wij in het verleden hebben gedaan, transcenderen. Wij kunnen nooit een keuze maken die wij niet kunnen transcenderen door een nieuwe keuze te maken.

Ik prijs nu jouw heilige naam, jij verhoogt het collectieve bewustzijn.
Geen angst en twijfel en schaamte meer, verteer die met jouw Moedervlam.

O Moeder Maria, wek het lied op dat de aarde accelereert naar een hogere staat, alle materie fonkelt dan.

5. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van het feit dat God ons niet oordeelt volgens een maatstaf die op aarde bestaat, welke maatstaf de gevallen wezens ook hebben vastgesteld.

Jij zuivert de aarde van alle duisternis, jouw licht beweegt zich als een machtige golf.
Geen enkele kracht van duisternis kan nu de spiraal tegenhouden die alleen maar hoger gaat.

O Moeder Maria, wek het lied op dat de aarde accelereert naar een hogere staat, alle materie fonkelt dan.

6. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van het feit dat God ons helemaal niet oordeelt. Wij kunnen terugkeren naar Gods koninkrijk door het zelf in de buitenwereld op te geven dat het laat lijken alsof wij van God gescheiden zijn. De machtselite wil dat wij denken dat wij gered kunnen worden door het zelf in de buitenwereld te versterken en perfectioneren.

Jij zegent het leven van alle elementalen en verwijdert bij hen alle stress die de mensen hebben veroorzaakt.
De natuurgeesten zijn dan vrij om het Goddelijke decreet uit te vergroten.

O Moeder Maria, wek het lied op dat de aarde accelereert naar een hogere staat, alle materie fonkelt dan.

7. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van het feit dat er geen perfecte samenleving op aarde kan komen, er kan geen samenleving komen die nooit verandert.

Ik verhef mijn stem en zeg mijn mening: Ik beveel dat oorlogen ophouden.
Oorlogen mogen de aarde niet nog meer littekens bezorgen, de Gouden Eeuw moet geboren worden.

O Moeder Maria, wek het lied op dat de aarde accelereert naar een hogere staat, alle materie fonkelt dan.

8. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van het feit dat de aarde een niet geascendeerde sfeer is die constant verder groeit naar het moment van ascensie. In het Moederrijk moet alles wel veranderen, anders vernietigt dat zichzelf.

Eindelijk is Moeder Aarde bevrijd, rampen behoren tot het verleden.
Jouw Moederlicht is zo intens dat de materie nu veel minder dicht is.

O Moeder Maria, wek het lied op dat de aarde accelereert naar een hogere staat, alle materie fonkelt dan.

9. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van het feit dat je alleen een perfecte samenleving krijgt als je de gevallen wezens verwijdert, hun statische bewustzijn transcendeert en dan bereid bent om voortdurend met de veranderingen van de Heilige Geest mee te gaan.

In het Moederlicht is de aarde zuiver, de opwaartse spiraal houdt stand,
Voorspoed is dan de maatstaf, Gods visie in vorm gemanifesteerd.

O Moeder Maria, wek het lied op dat de aarde accelereert naar een hogere staat, alle materie fonkelt dan.

Deel 4

1. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van  de gevallen wezens en hun onmogelijke zoektocht naar superioriteit te verteren.

O Saint Germain, jij inspireert mij heel erg, mijn visie wordt steeds meer verbeterd.
Ik vorm met jou het cijfer 8, ik help jou om de Gouden Eeuw te scheppen.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde, die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles, met jou worden wij meer.

2. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van de gevallen wezens en hun onmogelijke zoektocht naar perfectie op aarde te verteren.

O Saint Germain, wat een grote Vlam van Vrijheid breng jij mee wanneer wij jouw naam opzeggen.
Acceleratie is jouw geschenk om onze planeet snel te verheffen.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde, die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles, met jou worden wij meer.

3. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van  de gevallen wezens en hun onmogelijke zoektocht naar een perfecte samenleving op aarde die nooit verandert, te verteren.

O Saint Germain, vol liefde eisen wij het recht op om jouw violette vlam te brengen.
Van jou Boven naar ons beneden komt een alles transformerende stroom.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde, die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles, met jou worden wij meer.

4. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van  de gevallen wezens en hun onmogelijke zoektocht om de voortgang naar een Gouden Eeuw te stoppen, te verteren.

O Saint Germain, ik heb je zo lief, mijn aura wordt gevuld met een violette gloed.
Mijn chakra’s vol violet vuur, ik ben jouw kosmische versterker.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde, die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles, met jou worden wij meer.

5. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van  de gevallen wezens en hun onmogelijke zoektocht om Europa in een samenleving te veranderen, waarin zij alle macht bezitten, te verteren.

O Saint Germain, ik ben nu vrij, jouw violette vlam is een vorm van therapie.
Transformeer alle blokkades in mijn geest, opdat ik voorzeker innerlijke vrede vind.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde, die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles, met jou worden wij meer.

6. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van  de gevallen wezens en hun onmogelijke zoektocht om Europa in een samenleving te veranderen, waarin zij de macht over de mensen kunnen hebben, omdat zij zich hebben onderworpen aan de maatstaven die de elite heeft vastgesteld, te verteren.

O Saint Germain, mijn lichaam is zuiver, jouw violette vlam is voor alles het geneesmiddel.
Verteer de oorzaak van alle ziekten en daardoor blijf ik helemaal rustig.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde, die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles, met jou worden wij meer.

7. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties van de gevallen wezens en hun onmogelijke zoektocht om Europa in een samenleving te veranderen, waarin eenheid is gevormd door allemaal hetzelfde te worden, te verteren.

O Saint Germain, ik ben vrij van karma, het verleden belast mij niet meer.
Een hele nieuwe kans, ik ben één met Christus.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde, die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles, met jou worden wij meer.

8. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties die verhinderen dat de mensen zich bewust worden van jouw visie op een Gouden Eeuw in Europa, te verteren.

O Saint Germain, wij zijn nu één, ik ben voor jou een violette zon.
Als wij planeet aarde transformeren, komt jouw Gouden Eeuw tot stand.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde, die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles, met jou worden wij meer.

9. Saint Germain, overspoel het werelddeel Europa met vloedgolven van de Violette Vlam om alle energetische registraties te verteren die verhinderen dat de mensen zich bewust worden van hun potentieel die het mogelijk maakt om samen met jou een Gouden Eeuw in Europa te medescheppen.

O Saint Germain, de aarde is bevrijd van de last van de dualiteit.
Door ons eenzijn brengen wij het beste, jouw Gouden Eeuw is manifest.

O Saint Germain, wat breng jij veel liefde, die zorgt ervoor dat de hele schepping jubelt.
Jouw violette vlam herstelt echt alles, met jou worden wij meer.

Verzegeling
In naam van de IK BEN DIE IK BEN, accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild rondom mij en alle mensen constructieve mensen in Europa vormen dat ons in alle vier octaven verzegelt tegen alle op angst gebaseerde energie. Ik accepteer dat het Licht van God alle op angst gebaseerde energie in Europa verteert en transformeert!