Durf te ZIJN— zo Boven zo beneden!

ONDERWERPEN: Het concept zonde kwam nooit van God – Ik daag jullie uit de Bijbel te lezen – Ik bind de krachten van de antichrist – Durf de Levende Christus te zijn opdat de duisternis van de aarde kan worden verwijderd – Je moet ZIJN in plaats van doen

Geascendeerde meester Aartsengel Michaël, 24 juli 2004

IK BEN Michaël, de Aartsengel! En ik kom bij jullie met liefde. Mijn liefde is krachtig, omdat ik me snel verplaats met de miljarden engelen die naar alle vier windstreken van de aarde gezonden zijn door mijn rozenkrans naar alle vier hoeken van de aarde op te zeggen. We zijn zo blij! We zijn zo dankbaar voor jullie aanwezigheid en het opzeggen van deze rozenkrans. Als we het aan tijd gehad zouden hebben, waren we gestopt om voor jullie inspanningen te applaudisseren, maar we verlangen er zo naar het werk te doen waartoe jullie ons gemachtigd hebben.

Als jullie het enthousiasme konden zien waarmee mijn engelen zich haasten hun opdrachten uit te voeren en de oproepen die jullie gedaan hebben, uit te voeren, dan zouden jullie weten dat wij in de hemel er zo naar verlangen jullie los te snijden van alle duisternis die jullie ervan weerhoudt te zijn wie jullie werkelijk in God zijn, wie jullie werkelijk in Christus zijn. Onze grootste liefde is te zien hoe onze nog niet geascendeerde broeders en zusters bevrijd worden van de machten van duisternis die deze planeet afschuimen, op zoek naar iemand die ze kunnen verslinden.

Wij houden van jullie met een liefde die zo intens is dat de meeste mensen op aarde onze liefde gewoon niet zouden kunnen verdragen – als ze haar rechtstreeks zouden ervaren. Het zou de duisternis in hen naar buiten brengen, tot ze die niet meer vast kunnen blijven houden. Toch wil ik dat jullie weten dat onze liefde bestaat. Ze is echt, ze is standvastig, ze is onvoorwaardelijk, ze is onwrikbaar.

Het concept zonde kwam nooit van God
Ik weet dat zo veel mensen op aarde opgevoed zijn met de verkeerde doctrine over de erfzonde. Ze zijn opgevoed om zichzelf als de zondaar te bezien die niets goed kan doen en dat alles wat zij doen zonde is. Maar ik ben hier om jullie te vertellen dat dit een leugen is, verspreid door de krachten van de antichrist. Het bewustzijn van zonde en het concept erfzonde zijn nooit door God, nooit door de geascendeerde meesters bedacht. Dit is een leugen, door de krachten van de antichrist in elkaar gezet om jullie te verhinderen thuis te komen in het koninkrijk van God. En ik weet dat zo velen van jullie zijn grootgebracht met het idee dat het koninkrijk van God hier boven in de hemel is. Toch moet ik jullie zeggen dat de meest diepzinnige lering die ooit over het koninkrijk van God gegeven is, in één eenvoudige zin gegeven werd, uitgesproken door de Heer Jezus Christus.

Hij zei: “Het koninkrijk van God is binnenin jou”. Hij zei niet dat het koninkrijk van God daarboven in de hemel is. Hij zei niet dat het in de Stille Oceaan of op de Zuidpool is. Hij zei niet dat het in een bepaalde kerk, op een bepaalde plaats is. Hij zei niet dat het ergens anders buiten jou was. Hij zei: ”Het koninkrijk van God is binnenin jou”.

Ik weet dat alle zielen op aarde door de krachten van de antichrist zijn geprogrammeerd het koninkrijk van God buiten hen te zoeken. Maar ik zeg jullie vandaag: “Jullie zullen het koninkrijk van God nooit vinden zolang jullie het buiten je zoeken.” Zoals Moeder Maria uitlegt, hunkeren de meeste zielen op deze planeet naar iets. Ze weten dat er meer is in het leven. Ze willen het vinden. Ze weten dat er iets te vinden valt. En jullie moeten begrijpen dat zelfs de krachten van duisternis dat verlangen niet kunnen uitzetten. Dus de krachten van duisternis doen twee dingen om te voorkomen jij datgene vindt waarvan je weet dat het er is.

Ze proberen ervoor te zorgen dat jij jouw innerlijke verlangen negeert, zodat jij je overgeeft aan de genoegens op deze wereld, in de eindeloze zoektocht naar een of andere ultieme ervaring die je nooit door één van de genoegens op deze wereld zult vinden. Hun tweede strategie is ervoor te zorgen dat degenen die bereid zijn de dingen op deze wereld op te geven – degenen die werkelijk het spirituele pad aflopen – deze mensen, deze zielen, deze zoekers naar het koninkrijk van God, het koninkrijk van God ergens buiten zichzelf zoeken. En ik moet jullie vandaag zeggen dat er bijna geen religie op deze planeet is die niet door de krachten van de antichrist aangetast is en door de leugen dat het koninkrijk van God ergens buiten jou is.

Dus veel religies die wij jullie gegeven hebben, zijn als echte religie begonnen, omdat ze door een persoon opgezet werden die de waarheid dat het koninkrijk van God binnenin is, had beseft. De Boeddha had deze waarheid beseft en Jezus Christus ook. En beiden predikten ze het innerlijke pad naar het innerlijke koninkrijk. Toch namen degenen die het innerlijke pad niet konden bevatten of degenen die niet bereid waren het innerlijke pad te volgen zich, wanneer de oorspronkelijke stichter overleden was, onmiddellijk de machtsposities in die religie in. En heel geleidelijk en heel subtiel begonnen ze de leringen van die religie te verdraaien. En zij begonnen de verkeerde doctrine te maken dat het koninkrijk van God ergens buiten je is en dat je het koninkrijk niet kunt bereiken zonder tussenkomst van een autoriteit in de buitenwereld, zoals hun kerk en de leiders van hun kerk.

Ik daag jullie uit de Bijbel te lezen
Ik spreek nu tot allen die zich volgeling van Jezus Christus noemen, allen die zichzelf christen noemen en ik daag jullie uit de Bijbel te lezen die jullie als het onfeilbare woord van God beschouwen om te zien hoe vaak jullie Heer en Verlosser Jezus Christus degenen heeft aangevochten die het pad in de buitenwereld bevorderden, degenen die zichzelf opwierpen als de enige toegang tot het koninkrijk der hemelen, degenen die aan de mensen vertelden: “Je kunt God alleen maar door ons bereiken, je kunt alleen verlost worden door onze religie.”

Dit is de leugen die Jezus bij zoveel gelegenheden aanvocht – en hij heeft dat veel vaker gedaan dan in de Bijbel staat. Hij heeft deze leugen aangevochten waar hij die ook tegenkwam. En dit waren de mensen die niet voor de Levende Christus wilden knielen, ook al stond hij voor hen. En zij vielen hem aan, degenen die een complot tegen hem smeedden en die uiteindelijk de Levende Christus hebben gedood. En nadat ze de Levende Christus gedood hadden, probeerden ze zijn volgelingen te doden. En toen ze niet al zijn volgelingen konden doden, probeerden ze zijn lering te vernietigen.

En ze hebben zoveel succes gehad dat de overgrote meerderheid van de christenen van tegenwoordig de ware leringen die Jezus gaf, niet meer zouden herkennen – als ze die tegenkwamen in de boeken die door deze boodschapper zijn uitgebracht. Zij zouden gewoon niet te durven erkennen dat Jezus Christus iets zou kunnen zeggen dat niet in hun leer staat. Toch worden die doctrines gebaseerd op de leugens van de antichrist dat het koninkrijk van God ergens buiten jou is.

Ik bind de krachten van de antichrist
Ik ben nu gekomen om deze krachten van de antichrist te binden, die deze leugens verspreiden. En ik zend miljoenen engelen naar de vier windstreken van de aarde om deze krachten vast te binden, waar ze ook maar in kerk en staat gevonden worden. En ik zeg, met het gezag dat jullie mij door deze rozenkrans hebben gegeven: “Tot zover en niet verder! Zij zullen geen stand houden! Zij zullen de ware leringen van Jezus Christus niet vernietigen! Zij zullen niet voorkomen dat de zielen van licht op deze planeet de ware leringen van Jezus Christus en de waarheid over het koninkrijk binnenin jou kennen!”

Zij hebben zichzelf opgeworpen als het gezag tussen hemel en aarde, tussen de mensheid en hun God. En dit wordt vandaag de dag niet meer toegelaten. En ik vraag ieder van jullie stuk voor stuk die dit dictaat misschien horen of lezen jullie vrije wil te gebruiken om mijn rozenkrans op te zeggen en de waarheid, de werkelijkheid, in je te bevestigen dat het koninkrijk van God in jou is en samen met mij te bevestigen dat de krachten van de antichrist, die de leugen van het koninkrijk en het pad in de buitenwereld verspreiden, geen stand zullen houden en de aarde overnemen.

En daarom vraag ik jullie in jullie hart het vaste besluit te nemen dat jullie in deze tijd de ware volgelingen van Jezus Christus zullen zijn, dat jullie verder durven te kijken dan de verkeerde doctrines van de antichrist die door de orthodoxe kerken worden verspreid. Jullie zullen het aandurven het koninkrijk binnenin jezelf te zoeken, naar binnen te gaan, om dat koninkrijk te vinden en jullie licht voor mensen te laten schijnen. Want echt: “Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen worden.”

Daarom zeg ik jullie, het ware pad, dat door de geascendeerde meesters vanaf het begin der tijden is verkondigd, is niet alleen het pad van het innerlijke koninkrijk, maar het pad dat wanneer jij dat koninkrijk manifesteert, jij één met God wordt terwijl je nog steeds op aarde bent. En daarom word je het Lichaam van God hier beneden, zoals wij, de geascendeerde meesters, het Lichaam van God Boven zijn.

Je moet ZIJN in plaats van doen
Ik vertel je waarlijk dat ik, hoewel er vele religieuze groepen op deze planeet zijn die hun gebeden en decreten opzeggen en andere oefeningen doen en hoewel deze inspanningen inderdaad verschil voor de aarde uitmaken, jullie toch eerlijk moet zeggen dat er niets is wat mensen kunnen doen om de krachten van de antichrist van deze planeet te verwijderen. De enige manier om de krachten van de antichrist van de aarde te verwijderen, is dat een kritieke massa mensen de Levende Christus hier beneden moeten durven te zijn, zoals wij de Levende Christus Boven zijn.

En zoals Jezus tegen jullie heeft gezegd: “Ik zelf kan niets doen: de Vader in mij, die doet het werk.” En daarom zullen jullie, zolang jullie denken dat de manier om Gods koninkrijk op aarde te brengen, door de krachten van duisternis te bestrijden is, vast komen te zitten in een dualistische strijd met die krachten die nooit eindigt – totdat jij besluit dat genoeg, genoeg is. En dus is het ware pad, verkondigd door de Boeddha en Jezus Christus en alle echte spirituele leraren, het pad van naar binnen gaan en je eenzijn met God manifesteren, je eenzijn met jouw IK BEN Aanwezigheid, jouw eenzijn met de geascendeerde meester die jouw persoonlijke sponsor en spirituele leraar is, zodat jij één kunt zijn met die meester en jij de meester hier beneden kunt zijn zoals die meester de Christus Boven is.

Het ware pad van de meester/discipelrelatie is niet dat je een meester of een goeroe of een leraar volgt en die meester eeuwig blijft volgen. Het ware pad is dat je uitstijgt boven volgeling zijn, zodat je één met die leraar kunt worden. En je durft te beweren dat je één met die leraar bent hier beneden. Dit is het pad dat Jezus heeft onderwezen en aan zijn discipelen gedemonstreerd. Hij heeft dit niet aan de grote massa onderwezen, want zij waren nog niet aan dit pad toe.

Maar hij heeft het wel aan zijn discipelen onderwezen. En enkele van zijn discipelen hebben het begrepen en de andere niet. En wat het meest opmerkelijke is, Petrus heeft het niet begrepen. En dat is de reden dat hij, toen hem dat gevraagd werd, zijn eenzijn met Jezus ontkende. Christenen hebben deze situatie verkeerd begrepen door te denken dat Petrus zichzelf gewoon beschermde en dat het niet van heel belangrijk was. Maar wat Petrus in die drie situaties echt deed, was zijn eenzijn met zijn goeroe, zijn meester ontkennen. Hij weigerde te zeggen: “Ik ben de Levende Christus, zoals Jezus de Levende Christus is!” En daardoor ontkende hij het innerlijke pad naar het innerlijke koninkrijk.

Daarom vraag ik jullie met alle hartstocht en liefde in mijn hart: “Stop alsjeblieft de Levende Christus in jou te ontkennen!” Laat alsjeblieft de volmaakte liefde van mij, wanneer je mijn rozenkrans opzegt, en de volmaakte liefde van Moeder Maria, terwijl je haar rozenkransen opzegt, je verafgoding, je angst verteren, je angst dat jij de Christus niet kunt zijn, dat jij het niet waard bent. Laat het verteren door die vlam van liefde, zodat jij op een dag kunt zeggen – en wanneer ik op een dag zeg, bedoel ik niet ergens in de verre toekomst die nooit komt, ik bedoel in het eeuwige nu, wanneer de beslissing van binnenuit je ziel komt – jij bereid bent voor de wereld te staan en te zeggen: “IK BEN één met Christus.” En daarom: “IK BEN Jezus Christus, zoals Boven, zo beneden”.

Dit is mijn oproep. En ik verzegel jullie in de liefde van mijn hart. De liefde die achter mijn kracht zit, die zo teder is dat ik wenste dat alle mensen haar konden ervaren, al was het maar één seconde. Daarom zeg ik: “Wees verzegeld in de liefde van een Aartsengel. Amen.”

Aartsengel Michaël, bind de krachten van de antichrist
Noot: Deze oproep werd geschreven op basis van Aartsengel Michaëls dictaat. Je kunt hem dagelijks opzeggen, apart of als onderdeel van de rozenkrans. Zorg er echter voor dat je eerst spirituele bescherming aanroept voordat je deze oproep doet.

In naam van Jezus Christus, roep ik tot Aartsengel Michaël om de krachten van de antichrist te binden die de leugen verspreiden dat het koninkrijk van God buiten mij is. Aartsengel Michaël, stuur miljarden engelen naar de vier windstreken van de aarde om deze machten te binden waar je ze ook maar in kerk en staat vindt. En ik zeg, met het gezag van de Christusvlam in mij: “Tot zover en niet verder! Zij zullen geen stand houden! Zij zullen de ware leringen van Jezus Christus niet vernietigen! Zij zullen niet voorkomen dat de zielen van licht op deze planeet de ware leringen van Jezus Christus en de waarheid over het koninkrijk binnen in jou kennen!”

Aartsengel Michaël, bind degenen die zichzelf opgeworpen hebben als het gezag tussen hemel en aarde, tussen de mensheid en hun God. Ik bevestig dat dit vandaag de dag niet meer toegelaten wordt. Ik gebruik nu mijn vrije wil om de waarheid, de werkelijkheid, te bevestigen dat het koninkrijk van God in mij is. Ik bevestig met Aartsengel Michaël dat de krachten van de antichrist, die deze leugen van het koninkrijk en het pad in de buitenwereld verspreiden, geen stand zullen houden en de aarde niet zullen overnemen.

Ik neem nu het standvastige besluit in mijn hart dat ik in deze tijd een ware volgeling van Jezus Christus zal zijn, dat ik verder dan de valse doctrines van de antichrist durf te kijken die door de orthodoxe kerken verspreid worden. Ik durf naar het innerlijke koninkrijk te zoeken, naar binnen te gaan, dat koninkrijk te vinden en mijn licht voor mensen te laten schijnen. Ik bevestig dat het ware pad, dat vanaf het begin der tijden door de geascendeerde meesters is verkondigd, het pad naar het koninkrijk binnen in mij is. Ik bevestig dat wanneer ik dat koninkrijk manifesteer, ik één met God wordt, terwijl ik nog steeds op aarde ben. En daarom word ik het Lichaam van God hier beneden, zoals de geascendeerde meesters het Lichaam van God Boven zijn.

Ik bevestig daarom dat ik de levende Christus hier beneden ben, zoals Jezus de Levende Christus Boven is. Het is klaar. Amen.