Waarom informatie de sleutel is om de machtselite omver te werpen

ONDERWERPEN: Degenen die barrières doorbreken zijn vaak mensen die risico’s nemen – evenwicht is nodig – in de Gouden Eeuw blijft niets verborgen – de grootste bedreiging van de vrijheid – de elite kan zich niet verbergen – computertechnologie uitgegeven om gemakkelijker informatie te delen – het dilemma voor de machtselite – Akashakronieken maken het onmogelijk om nog iets te verbergen – de basale dynamiek tussen de machtselite en de bevolking – de Gouden Eeuw komt niet met geweld tot stand – vooruitgang gebeurt op twee manieren – geweldloze veranderingen door informatie – de waarheid over de Koude Oorlog – de basale zwakte van de democratie heeft met informatie te maken – het kapitalisme is GEEN vrije economie – een democratische regering krijgen die informatie tegenhoudt – kunstmatige spanning tussen democratieën en totalitaire staten – de machtselite heeft de Koude Oorlog gewonnen – van de koude oorlog naar een war on terror – vrijheid kan geen tegenovergestelde hebben – oude democratieën zijn tot elitaire samenlevingen verworden, die anti-democratieën zijn – de grootste angst van de machtselite – vind manieren om de mensen anoniem informatie te laten lekken

Vraag: Is de grondlegger en het boegbeeld van Wikileaks Julian Assange een hulpmiddel voor de Gouden Eeuw?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels (2 december 2010):

Ik ga niet een bepaald iemand of de handelingen van iemand apart bespreken. Wat ik wel wil zeggen, is dat wanneer je naar de geschiedenis kijkt, je vaak ziet dat mensen die barrières hebben doorbroken met betrekking tot het establishment veranderen, specifieke persoonlijke psychische problemen hebben doordat die psychische problemen in sommige gevallen bijwerkingen hebben. Als je iemand bent die risico’s neemt, zou je gemakkelijk – of ertoe geleid kunnen worden om – risico’s kunnen nemen die een evenwichtiger persoon niet had genomen. En dit kan vaak een middel worden – of gebruikt worden – om je inspanningen te beperken om de gevestigde orde aan te vechten. Dat is één reden waarom Jezus op deze website zo verstandig bepleit dat je bij alles het evenwicht moet bewaren.

Met betrekking tot een organisatie zoals Wikileaks en de Gouden Eeuw binnenhalen, laat ik het heel duidelijk maken dat er in de Gouden Eeuw niets verborgen blijft. Daardoor zullen er – naarmate we richting de Gouden Eeuw gaan – vele manieren zijn waarop het steeds minder mogelijk wordt dat regeringen of corporaties dingen verborgen houden voor de bevolking.

Laat mij één ding duidelijk zeggen: Er is geen grotere bedreiging voor de vrijheid dan macht uitoefenen zonder ervoor verantwoordelijk gesteld te worden.

De droom van alle machtselitegroepen die je door de hele geschiedenis heen ziet, is altijd macht uitoefenen zonder (persoonlijke) verantwoordelijkheid te dragen. Nu nog een duidelijke uitspraak, die misschien wel een wet genoemd kan worden, die lijkt op de populaire ‘wet van Murphy’:

Wanneer er macht wordt uitgeoefend zonder persoonlijke verantwoordelijkheid, ZAL er machtsmisbruik plaatsvinden.

Dit is altijd zo geweest en het zal ook altijd zo blijven, zolang mensen een ego hebben. Het ego kan enkel in de schaduw bestaan, waar het onopgemerkt kan blijven. Hetzelfde geldt voor de machtselite.

Dus als een samenleving zich richting de Gouden Eeuw begeeft, zullen er andere initiatieven ontplooid worden die het gemakkelijker zullen maken om geheime informatie te verspreiden en het zo een kleine elite moeilijker maken om informatie voor het publiek achter te houden. Wat je op dit moment ziet, is de culminatie van een berekende poging van de geascendeerde meesters. We hebben opzettelijk computertechnologie uitgebracht om het gemakkelijker te maken informatie te verspreiden en te delen en zo het volk het krachtigste wapen in handen te geven om hun vrijheid veilig te stellen voor een elitegroep.

De informatietechnologie die we hebben uitgegeven, stelt de machtselite voor een onbetwistbaar dilemma. Aan de ene kant, als de elite de informatietechnologie niet omarmt, beperken regeringen en corporaties hun groei en zullen ze onvermijdelijk achteropkomen. Maar zoals de wereld nu gaat beseffen, is het veel moeilijker om digitale informatie geheim te houden dan informatie in niet digitale vorm.

Dit is in essentie het dilemma dat de Sovjet Unie heeft afgebroken. Als de Sovjet Unie haar wetenschappers geen toegang tot computers had gegeven, zou ze onvermijdelijk achteropkomen bij het westen. Maar door hen toegang tot computers te geven, kon de staat niet meer in de hand houden hoe mensen informatie gebruiken en verspreiden. En hoe je het ook went of keert, de verschijning van informatietechnologie moet de Sovjet Unie dus afgebroken hebben. China staat op dit moment voor precies hetzelfde dilemma.

Op dezelfde manier zal het vrije verspreiden van informatie elke monolithische corporatie, iedere dictator en ieder zogenaamd democratisch regeringsapparaat afbreken dat haar macht misbruikt. Wat je bij Wikileaks en andere lekken van geheime informatie ziet, is pas het begin. Er komt nog veel meer en de doorbraak is – niet zo verrassend – gekomen in het jaar van de Zoon. De Zoon vertegenwoordigt natuurlijk de Christusgeest voor wie niets verborgen blijft.

Laat ik een korte impressie geven van wat de Gouden Eeuw in petto heeft.

Zoals jullie allemaal weten, bestaat alles uit energie. En zoals alle spirituele mensen weten, zijn er vormen van energie die over wat de materialistische wetenschap momenteel ziet als de begrenzingen van het materiële universum, heengaan. Eén van zo’n niet materiële vorm van energie is wat lange tijd ‘Akasha’ genoemd is. Dit is een energieveld waarin alles wordt opgeslagen wat ooit op aarde heeft plaatsgevonden. Je kunt bijvoorbeeld Akasha binnenkomen door je op een bepaald iemand te concentreren. Je kunt dan de ‘film’ ‘terugspoelen’ van alles wat iemand in dit en alle vorige levens gedaan heeft. Op dezelfde manier kun jij je op een organisatie of land concentreren en alle vergaderingen terugspoelen die gehouden zijn door de betrokken mensen – waaronder vergaderingen die achter gesloten deuren plaatsvonden.

Niets wat mensen ooit zouden kunnen doen, kan voor Akasha verborgen blijven, dus als je eenmaal toegang tot deze verslagen hebt, kun je alles blootleggen wat er ooit gebeurd is. Welnu, naarmate we ons richting de Gouden Eeuw bewegen, zal er technologie worden uitgebracht die het mogelijk maakt om toegang te krijgen tot deze Akashaverslagen. Maar deze technologie uitgeven, is een delicaat evenwicht. Vanzelfsprekend kan deze technologie verkeerd gebruikt worden door een regering om alle individuen die een bedreiging voor de macht betekenen, te ontmaskeren en dan te elimineren. De machtselite zou deze technologie dolgraag willen hebben en die monopoliseren, zodat ze die tegen iedereen zouden kunnen gebruiken die tegenstand opwerpt. Dus de technologie moet op een manier uitgegeven worden die niet gemonopoliseerd kan worden, maar wel de macht van de elitegroepen afbreekt voor die de technologie kan gebruiken om hun macht te consolideren.

Gezien de huidige staat van het collectieve bewustzijn, duurt het nog een poosje voor het zover is dat deze technologie uitgebracht wordt, maar ik wil dat je voor ogen houdt dat het snel steeds moeilijker wordt voor elitegroepen om informatie voor het publiek achter te houden. En zoals je kunt zien, is de wereld aan digitale informatie helpen een belangrijke stap in de juiste richting.

Laat me je een lering geven over waarom het zo belangrijk is dat informatie niet voor de bevolking kan worden achtergehouden door een elitegroep. Zoals ik al op vele plekken heb gezegd, is de basisdynamiek in de menselijke samenleving de neiging van elitegroepen om macht en privileges te zoeken versus de neiging van de bevolking om de vrijheid te zoeken. Op een gegeven moment denken de machtselitegroepen dat zij de huidige omstandigheden kunnen gebruiken om aan de macht te blijven, maar een blik op de geschiedenis toont aan dat de samenleving zich onvermijdelijk naar steeds grotere vrijheid voor de mensen begeeft.

De vraag is echter hoe mensen deze de vrijheid krijgen: met geweld of door geweldloze middelen? De Gouden Eeuw kan niet uit bloed geboren worden. Je kunt nooit een Gouden Eeuw tot stand brengen door een gewelddadige omverwerping van een machtselitegroep – daarom geven we al een tijdje leringen over non-dualiteit. Iedere keer – en ik bedoel IEDERE KEER – dat een machtselite door bloedvergieten wordt omvergeworpen, zal de gevestigde elite door een opkomende elite worden vervangen. Dit zou misschien een samenleving naar grotere vrijheid kunnen voeren, maar het zal ook het toneel klaarzetten voor de volgende gewelddadige strijd.

Je kunt dit patroon in de geschiedenis terugzien, toen de Franse revolutie de gevestigde elite omverwierp, maar slechts een nieuwe elite in het leven riep die op bepaalde manieren de mensen zelfs nog meer onderdrukte. Hetzelfde is natuurlijk gebeurd met de omverwerping van de Russische Tsaar en de stichting van de Sovjet Unie. Dus het punt is dat vooruitgang op twee manieren kan plaatshebben. De ene is dat de tweede wet van de thermodynamica toenemende spanning veroorzaakt die op den duur een gewelddadige explosie zal creëren die de oude orde vernietigt. De andere is dat er een bewustwording ontstaat in de bevolking door geweldloze middelen.

Jullie hebben veel gewelddadige revoluties gekend. Ze hebben in sommige gevallen wel vooruitgang gebracht door de oude orde omver te werpen, maar dat heeft ook vaak tot nieuwe strijd gevoerd. Je hebt ook wel geweldloze revoluties gekend, zoals de Verlichting, de Renaissance, de afschaffing van de slavernij en, tot op zekere hoogte, de opkomst van democratieën. Helaas kun je zien dat de geboorte van democratieën wel voor enig bloedvergieten heeft gezorgd en je kunt zien dat er nog steeds een potentieel bestaat dat democratische naties – of in ieder geval degenen die zich zo noemen – bij oorlogen betrokken kunnen worden.

Zie je mijn punt? De vraag is: wat stimuleert de vooruitgang? Is dat de toenemende spanning die tot een gewelddadige explosie leidt, of de bewustwording van mensen die leidt tot een geweldloze revolutie? Wat bepaalt of het het ene wordt of het andere? Het is informatie. Een geweldloze revolutie kan ENKEL tot stand gebracht worden wanneer er een toename in gewaarzijn is onder de bevolking. Wat brengt dit toegenomen gewaarzijn tot stand? Dat er meer informatie voor meer mensen beschikbaar is! Als de mensen de informatie niet hebben om veranderingen zonder geweld door te voeren, zullen ze het onvermijdelijk met geweld doen.

De machtselite is zich heel bewust van de cruciale rol van informatie en daarom zie je dat elke individuele dictator de informatie die voor de mensen beschikbaar was, moest inperken of verdraaien. Zelfs de meest wrede onderdrukkende regimes, zoals het Rusland van Stalin en het China van Mao konden de bevolking niet met geweld alleen onderwerpen. Ze moesten informatie achterhouden, de geschiedenis herschrijven en zich bezighouden met een verstrekkende propagandapoging om de mensen te heropvoeden. En China doet dat tegenwoordig nog, Rusland in mindere mate. Rusland gaat zich snel terug naar de macht over informatie.

Toch gebruik ik deze dictators slechts als voorbeelden, omdat dit voor de meeste mensen in het westen duidelijke voorbeelden zijn van regimes die informatie voor hun eigen volk achterhouden. Maar laten we nu eens terugkeren naar de westerse zogenaamde democratieën.

Jullie zijn allemaal opgevoed met het geloof in de Koude Oorlog en er is jullie verteld dat het een strijd was tussen totalitaire samenlevingen – gebaseerd op een communistische ideologie – en vrije, democratische samenlevingen gebaseerd op een vrijemarkt of kapitalistische ideologie. Er is jullie verteld dat vrijheid en democratie gewonnen hebben. Dus laat me jullie nu vertellen wat er echt gebeurd is.

De Koude Oorlog was NIET een strijd tussen het totalitarisme en de democratie. De Koude Oorlog was de meest wijd verspreide en intelligentste poging van de machtselite om de opkomst van de democratie voor eeuwig te stoppen – een vorm van samenleving waarin de mensen uiteindelijk zichzelf regeren zonder een elite nodig te hebben.

Hoe hebben ze dit gedaan? Welnu, de opkomst van democratische naties was de grootste klap voor de machtselite tot nu toe. Ze probeerden dat op alle mogelijke manieren tegen te houden, maar zonder succes. Dit was, tussen haakjes, voor een groot deel te wijten aan een ander stuk technologie om informatie te verspreiden, namelijk de drukpers. Dus wat hebben ze gedaan? Ze probeerden – zoals ze altijd doen – een strijd tussen twee polariteiten te creëren. Ze probeerden een nieuwe samenlevingsvorm te creëren die iets zou vormen wat op een bedreiging voor de ‘vrije wereld’ zou lijken.

Aan het einde van de 19e eeuw hadden verscheidene kapitalistische zakenlieden pogingen gedaan om monopolies op te zetten om zo groot mogelijke rijkdom te vergaren om zo in staat te zijn macht te kopen. Maar ze beseften dat zolang democratieën en hun economie vrij functioneerden, hun invloed beperkt zou zijn. Wat is de basis voor een democratie? Dat elk maar één stem krijgt en dus kan de elite nooit de bevolking eruit stemmen.

Wat is de basale zwakte van een democratie? Dat ieder alleen kan stemmen op wat hij of zij weet. Als jij kunt beheersen wat de mensen weten, kun je sturen hoe ze stemmen. Daardoor zie je duidelijk dat informatie in een democratie, essentieel is. Als er geen vrije verspreiding van informatie is, kan een democratie niet (optimaal) functioneren. Met andere woorden, hier komt nog een wet:

Als een democratische regering systematisch begint informatie voor haar eigen volk te verbergen, dan zal het onvermijdelijk ophouden een democratische regering te zijn.

Als de elite de macht heeft over wat de mensen weten, heeft de elite de mensen in hun macht. Het is eigenlijk heel eenvoudig.

Nu werd de elite in de eerste decennia van de democratie geholpen door het feit dat de verspreiding van informatie nog steeds beperkt werd door technologische en economische factoren. Dus ze probeerden de nieuwsmedia en publicaties in handen te krijgen en ze hadden daarmee wel enig succes. Toch beseften enkele mensen in de machtselite dat zolang de economie enigszins vrij was – en iedereen vrij was om een zaak te beginnen om met de gevestigde bedrijven te concurreren – ze nooit echt de economie of de samenleving in handen zouden krijgen.

Dus ze begonnen te beseffen dat de enige manier om een monopolie op de vrijemarkteconomie te krijgen, was door de vrijemarkteconomie in een kapitalistisch systeem te veranderen. En dit kon alleen maar als je de regering de vrijemarkt laat beperken door diverse wetten. Vanzelfsprekend was dit tegen de principes van de democratie, dus ze beseften dat ze dit enkel met bedrog konden bereiken. Wat betekent dat de elite besefte dat ze vrije democratische regeringen in instituties moest veranderen die zich genoodzaakt zagen om informatie voor hun eigen volk verborgen te houden.

Hoe konden ze dat doen? Hoe zou je een regering die wist dat ze er was om de vrijheid en gelijke rechten van alle mensen te waarborgen zo ver kunnen krijgen dat ze informatie achter zou houden en daardoor speciale rechten en privileges geven aan een kleine elitegroep – die zich achter een sluier van geheimhouding kon verbergen?

Dat deden ze door nieuwe totalitaire staten te creëren, wat de reden is dat grote financiers zowel Lenins revolutie in Rusland als Hitlers greep naar de macht in Duitsland gefinancierd en aangemoedigd hebben. Wat was het gevolg? Dat de democratische regeringen toen begonnen te denken dat ze in een strijd op leven en dood waren terechtgekomen tegen totalitaire machten die gebaseerd werden op het verbergen van informatie. En toen begonnen de democratische regeringen al gauw te denken dat zij om deze dreiging te overleven, net zo onmededeelzaam moesten worden als de totalitaire regimes.

Dus waar ging het in de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog dan om? Om het in het geheim transformeren van democratische samenlevingen in elitaire samenlevingen die geregeerd worden door een kleine elite die denkt dat het legitiem is en in het grootste belang van de natie om grote hoeveelheden informatie voor hun eigen volk achter te houden.

Zie je dat vrijheid en democratie de Koude Oorlog niet konden winnen? De machten die de mensen willen regeren met bedrog, hebben de Koude Oorlog gewonnen. Om de totalitaire naties te ‘verslaan’, werden democratische naties net zo onmededeelzaam als hun totalitaire tegenhangers.

Zoals Jezus in zijn grensverleggende verhandeling onthult, heb je twee types gevallen wezens, die corresponderen met twee groeperingen van de machtselite. De ene groep bestaat uit wezens die openlijk slecht lijken en ze vertegenwoordigen de machtselitegroepen die de mensen direct – en dus overduidelijk – door macht willen regeren. De andere groep zijn degenen die ‘goed’ willen lijken en ze vertegenwoordigen machtselitegroepen die de mensen door bedrog in hun macht willen hebben – zodat de mensen zelfs niet eens doorhebben dat zij in hun macht zijn.

Deze tweede groep gevallen wezens heeft de Koude Oorlog gewonnen. Toch was dit niet hun eigenlijke plan. Zoals ik zei, de ineenstorting van de Sovjet Unie kwam tot stand door informatietechnologie, vooral computers. De machtselite keek met lede ogen toe hoe hun creatie waar ze het meest trots op waren voor hun ogen afbrokkelde en er was een paar jaar lang eigenlijk nogal wat ophef in machtselitegroepen. Diverse initiatieven werden uitgeprobeerd, maar niet één ervan bereikte echt het doel. Maar toen kwam de doorbraak op 11 september 2001.

Wat er met dit ene incident bereikt werd, was dat er voor een vervanging werd gezorgd van de dreiging die door totalitaire communistische regimes vertegenwoordigd werd. In plaats van de Koude Oorlog, kreeg je nu de War on Terror. En wat is het resultaat? Welnu, in een land zoals de Verenigde Staten kreeg de regering toen – en zelfs meer – macht om informatie achter te houden voor haar eigen volk, vanwege de ‘nationale veiligheid’.

Dus mijn punt is simpel. Wat de Gouden Eeuw zal brengen, is dat de elite niet meer in staat zal zijn om iets voor het volk achter te houden. Daardoor zijn initiatieven zoals Wikileaks zeker noodzakelijke stappen in de richting van dat doel.

Wat er zal gaan gebeuren, is dat de democratische naties gedwongen worden om opnieuw na te denken over hun benadering. Omdat regeringen beginnen te beseffen dat al hun geheimen op den duur aan het licht komen, zal er een geleidelijke omslag plaatsvinden. En dit zal in ieder geval het proces opstarten om democratieën terug te loodsen naar de enige staat die hun overleving kan waarborgen, namelijk dat alle mensen evenveel toegang krijgen tot informatie. En dit zou wel eens juist de gewelddadige revolutie kunnen voorkomen die anders zou hebben plaatsgevonden. Je ziet, vrijheid kent geen tegenovergestelde, dus om een natie echt vrij en democratisch te laten zijn, kan er geen sluier van geheimzinnigheid bestaan. Want de elite zal altijd meer te verbergen hebben dan de mensen.

Als je naar de Verenigde Staten van nu kijkt, zie je dat het wantrouwen en de ontevredenheid die de mensen naar hun regering toe hebben, snel groeit. In feite nadert de Verenigde Staten snel één van deze spanningspunten die gewelddadige onlusten in een of andere vorm in gang kunnen zetten. Maar dit werd juist tot stand gebracht, omdat steeds meer mensen beginnen te beseffen dat de Verenigde Staten eigenlijk maar door een kleine elite wordt geregeerd. Juist de regering die belast wordt met het waarborgen van de vrijheid van het volk, vormt nu de grootste bedreiging voor die vrijheid, gedeeltelijk met fysiek geweld, maar vooral door het achterhouden van informatie.

Dus er zijn in principe twee manieren voor de Verenigde Staten om vooruit te gaan. De ene is dat de regering vasthoudt aan de behoefte om informatie achter te houden, door toevlucht te zoeken in belangen van ‘nationale veiligheid’. In dat geval zal de spanning blijven opbouwen en op den duur leiden tot een of andere vorm van gewelddadige opstand door groepen mensen die te vergelijken zijn met de protesten voor burgerrechten in de jaren (19)60.

De ander optie is dat steeds meer informatie naar buiten komt, zodat de besluitvormers achter de regering op den duur beseffen dat het geen zin heeft informatie achter te houden die waarschijnlijk toch wel aan het licht komt. En als de mensen inderdaad reageren met zichzelf op te leiden en meer informatie te zoeken, komt er misschien wel een vreedzame revolutie volgens het patroon van de Verlichting en Renaissance.

Ik kan zeggen dat de toekomst van de Verenigde Staten op dit moment hachelijk is. Dus hoop ik dat de spirituele mensen de visie zullen handhaven en het licht oproepen en de tussenkomst die een echte revolutie– een revolutie in hoger bewustzijn – kunnen veroorzaken.

Als laatste opmerking: Wat nu door Wikileaks duidelijk wordt, is dat er behoefte is aan een betere manier waarop mensen die voor regeringen en corporaties werken, informatie kunnen verspreiden en anoniem kunnen blijven – en daardoor niet gestraft worden. De leiders van de machtselite weten dat ze niet zelf al het werk kunnen doen om hen aan de macht te houden, dus moeten ze op anderen vertrouwen. Hun grootste angst is altijd dat juist de mensen waar zij afhankelijk van zijn om aan de macht te blijven, juist de mensen zijn die het instrument worden om hun macht weg te nemen.

Je hebt gezien hoe dictators in het verleden op huurlingen uit vreemde landen vertrouwden voor hun persoonlijke bescherming, omdat ze wisten dat hun eigen landgenoten misschien loyaliteiten naar hun gezin of familie zouden hebben en daardoor minder betrouwbaar waren dan mensen die enkel loyaliteiten naar geld toe hadden. Dus er is geen betere manier om het vertrouwen van de machtselite te schenden dan het de mensen die voor hen werken, gemakkelijker te maken informatie te verspreiden.

Waarom denk je dat klokkenluiders vaak zo slecht behandeld worden? Dat komt omdat de machtselite potentiële klokkenluiders bang wil maken, zodat zich stil blijven houden uit angst voor persoonlijke wraakneming. Kijk eens naar hoe de Amerikaanse regering – zogenaamd door de Constitution belast met het handhaven van de vrije meningsuiting – probeert Wikileaks te sluiten en haar stichter persoonlijk te straffen. Je denkt toch niet dat dit alleen is, omdat een paar lekken de Secretary of State in verlegenheid hebben gebracht?

Dus mijn punt is dat degenen die beweren dat ze toegewijd zijn aan de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid hun kans moeten grijpen. Ze moeten een nieuwe internationale organisatie vormen, die een website kan opzetten die ongeveer hetzelfde werkt als Wikileaks, maar die door zoveel geld, technologie, advocaten en regeringen gesteund wordt dat niets die kan afsluiten of achter individuen die hem beheren – of hun bronnen – aan te gaan. Enkel door dit te doen, kunnen ze bewijzen dat ze net zo toegewijd zijn aan de vrijheid als ze zeggen.