De hogere Niveaus van Christusschap en het Pad van Boeddhaschap

ONDERWERPEN: Waarom de meesters een realistische boodschap brengen – Hoe je Christusschap verwerft – Hoe je Boeddhaschap verwerft – De hogere niveaus van Christusschap – Handelen vanuit een staat van niet reageren – De Boeddha heeft een nieuw idee gebracht – Vrijheid is zowel beweging als stilte – Vind het stiltecentrum

Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

OM, OM.

IK BEN de Boeddha. IK BEN Saint Germain. De Boeddha Saint Germain BEN IK.

Je associeert mijn normale levendige gedrag niet met het beeld van de Boeddha die in stille meditatie zit. Maar ik heb Boeddhaschap bereikt en ik heb het op dezelfde manier bereikt als Gautama Boeddha, door mijn vlam te belichamen. Zijn vlam is toevallig Vrede, die van mij is Vrijheid. Dus ben ik zelfs in mijn gewone gedrag, waarin ik snel en bezig ben, nog steeds de Boeddha.

Waarom de meesters een realistische boodschap brengen
Ik weet, zoals wij allemaal, dat de boodschappen die wij jullie tijdens deze conferentie over Rusland hebben gegeven moeilijk onder ogen te komen zijn, die te horen, te accepteren en in je op te nemen. Het lijkt alsof er zoveel problemen zijn en zoveel duisternis dat er niet veel hoop voor de toekomst is. Het kan ook wel lijken alsof jullie de mensen zijn die zich op tekorten richten, op het feit dat het glas halfleeg is in plaats van halfvol. Een van de effecten van de geschiedenis van Rusland, waar al op gewezen is, is dat zielen die hier al vele levens incarneren, zich natuurlijk richten op het halflege glas.

Zodoende zou je kunnen denken dat het beter was als de geascendeerde meesters zich op het geven van een positieve boodschap richten, zodat de spirituele mensen een positieve gemoedsgesteldheid krijgen en zich richten op het glas dat halfvol is. Dit geloven natuurlijk veel mensen in de new age spirituele gemeenschap: dat jij je op het positieve moet richten, want als je het negatieve aandacht schenkt, vergroot je dat. Er staan veel mensen open door de spirituele kant van het leven, die dictaten zijn tegengekomen die door deze boodschapper of anderen zijn gegeven, die hebben beredeneerd dat wij geen ware spirituele leraren konden zijn wanneer wij ons zo op de problemen richten.

Hoe je Christusschap verwerft
Maar laat ik jullie een verhandeling geven over wat er voor nodig is om Boeddha te worden. Het is heel eenvoudig. De poort naar Boeddhaschap is Christusschap. Je kunt pas aan je Boeddhaschap werken als je een hogere mate van Christusschap hebt bereikt. Hoe kun je dan Christusschap verwerven? Nu, zoals wij in onze recente boeken hebben uitgelegd, is er een fase op het spirituele pad, dat je gaat groeien tussen het 48e en het 96e bewustzijnsniveau omdat je het pad volgt dat de Zeven Chohans hebben uitgezet. Dit is een fase waarin het de bedoeling is dat je het licht van de Zeven Stralen belichaamt, het licht van de Zeven Stralen leert gebruiken, je bewust wordt van jouw medescheppende vaardigheden en de vrijheid verwerft om die volgens jouw eigen goddelijke individualiteit en jouw eigen beslissingen tot uitdrukking te brengen.

Maar dit is geen Christusschap. Het is Creatieve Vrijheid, maar het is geen Christusschap. Wat is er dan voor nodig om aan je Christusschap te werken? Wat Jezus heeft gedemonstreerd: dat jij je niet uit het leven en de maatschappij terugtrekt. Je zit niet in een grot in de Himalaya en mediteert de hele dag. Je gaat eropuit onder de mensen en je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt. Je ziet wat er gebeurt en je voelt wat Jezus heel vaak heeft gevoeld, wat maar een paar keer in de Bijbel is opgeschreven. Je ondergaat die gevoelens. Je erkent de problemen. Je voelt misschien een bepaalde vorm van boosheid. Je voelt misschien mededogen met de mensen. Je voelt misschien de wens om dingen te veranderen, iets te doen wat het verschil uitmaakt. Veel van jullie die al een poosje op het pad zijn, kunnen dit in je eigen leven herkennen, omdat je gedreven werd door de wens om het verschil uit te maken.

Het is niet nodig of er wordt niet van je verwacht op dit niveau dat je geen menselijke gevoelens hebt. Zelfs Jezus, vertoonde, af en toe, menselijke gevoelens. Dat staat een paar keer in de Bijbel, maar er waren er veel meer in het echte leven, zoals bij ons allemaal. Je manifesteert geen Christusschap door je emoties te ontkennen, te onderdrukken, af te wijzen, door die in te houden. Wanneer je de afschuwelijke mishandelingen die op de wereld plaatsvinden, ziet, moet je ook een bepaald gevoel hebben van boosheid in het begin krijgen, maar die dan kan worden getransformeerd in rechtmatige verontwaardiging. Je moet ook mededogen voor de mensen voelen. Je moet ook het verlangen hebben om de mensen te bevrijden van het lijden dat jij toegeeft, waar zij doorheen gaan. Dit is het lagere niveau van Christusschap.

Zie je dat je niet eens aan deze fase kunt beginnen als jij je hoofd in het zand steekt en denkt dat jij je alleen op het positieve moet richten en iets wat negatief is te negeren of ontkennen? Je bent nog niet eens aan je Christusschap begonnen als jij niet realistisch wilt kijken naar wat er op de wereld aan de hand is, wat de mensen belast, en zoals wij hebben uitgelegd, wat eraan ontbreekt en wat beter kan.

Er zijn veel mensen in Rusland die juist hier geïncarneerd zijn, omdat zij de natie boven die lagere manifestaties wilden verheffen. Wat zij ook doen, is dat ze beloofd hebben om in dit leven het pad van Christusschap te begaan. Veel van hen begrijpen natuurlijk niet waar het pad van Christusschap over gaat en hebben de christelijke kerk afgewezen, want zij weten dat die Christus niet vertegenwoordigt. Sommigen hebben zelfs alle religies afgewezen, maar bewandelen toch het pad van Christusschap in die zin dat zij kijken naar wat er aan de hand is en hoe dat kan worden veranderd.

Dus zeg ik tegen jullie dat wanneer je naar de verhandelingen kijkt die wij tijdens deze conferentie hebben gegeven, dat je ziet dat wat wij in deze conferentie hebben aangepakt, juist de beginfase van het Pad van Christusschap is, waarin je open en eerlijk en op een rechtstreekse manier de problemen erkent, erkent wat eraan ontbreekt. Wij hebben dit gedaan, omdat wij weten dat een kritieke massa mensen aan deze aanpak en boodschap toe is. Dan nog, hoewel het noodzakelijk is in de beginfase van Christusschap om de problemen te erkennen, willen wij natuurlijk niet graag dat je in die beginfase van het Christusschap blijft hangen. Wij willen vooral niet dat jij in een gesloten lus blijft vastzitten door je zo op de problemen te richten die je op de wereld ziet, dat je in feite de taak verwaarloost om jouw eigen bewustzijn te verhogen.

Hoe je Boeddhaschap verwerft
Er is een aanzienlijk aantal studenten van de geascendeerde meesters die zich zo op de splinter in het oog van de wereld of in het oog van hun broeders richten, dat zij weigerden naar de balk in hun eigen oog te kijken. Dit kan er in feite toe leiden dat studenten een negatieve spiraal ingaan die ervoor zorgt dat zij onder het 48e bewustzijnsniveau vallen. Dus wat wij in feite tijdens deze conferentie hebben gedaan is dat wij jullie hints hebben gegeven over hoe je verder kunt komen dan de beginfase van Christusschap, de hogere niveaus van Christusschap kunt bereiken, die het dan weer mogelijk maken dat je verder gaat en aan je Boeddhaschap begint te werken.

Ik kan jullie ervan verzekeren dat er niemand onder jullie is die alles wat wij in deze dictaten hebben gelegd, kunnen absorberen en zelfs begrijpen door ernaar te luisteren of ze een keer te lezen. Er zijn zoveel aanwijzingen hier, en denk niet dat die alleen van toepassing zijn op studenten in Rusland, want is er ergens een deel van de wereld dat geen gruweldaden kent? Alle studenten kunnen er hun voordeel mee doen door de heel subtiele aanwijzingen te overdenken en ernaar te zoeken, die op de hogere niveaus van Christusschap wijzen en verder. Op de hogere niveaus van Christusschap realiseer jij je dat je de onvolmaakte omstandigheden op de wereld hebt toegegeven, je hebt jouw wens toegegeven om die te veranderen, maar nu komt de cruciale test. Ga je proberen de omstandigheden op de wereld op eigen kracht te veranderen? Of doe je een stap omhoog naar de hogere niveaus van Christusschap, omdat jij erkent wat Jezus zei: “Ikzelf kan niets doen. De Vader in mij doet het werk.”

Hoe kom je in dat stadium? Je komt er wanneer je de problemen op de wereld toegeeft, jouw wens toegeeft om verschil te maken en erkent dat jij geen verschil kunt maken, hoe jij dat ook met je dagelijkse denkgeest probeert. Dus moet je naar een hoger niveau en hoe doe je dat? Door door een periode heen te gaan waarin jij je niet meer op de problemen in de wereld richt, maar jij je richt op jouw eigen reactie op die problemen.

Dan gebruik je die reactie om dieper in jouwe eigen psyche te graven en de gehechtheid, de gevoelens, de illusies, die je hebt bij die reactie bloot te leggen. Hier zijn de meeste van jullie wel toe in staat. Veel van jullie hebben dit al gedaan, sommigen al jaren. Ik maak jullie er alleen maar bewust gewaar van wat je doet, zodat je het proces sneller kunt voltooien door je er bewust van gewaar te zijn.

Het Boeddhaschap vereist vervolgens dat je meesterschap krijgt over jouw reacties op alles wat er op de wereld gebeurt. Op de hogere niveaus van Christusschap ga je door een periode heen waarin je heel actief bent met, óf je spirituele werk, óf je bent bezig te proberen iets aan de omstandigheden op de wereld te doen. Je dient het leven, je helpt andere mensen, je probeert het bewustzijn te verhogen, probeert feitelijke veranderingen tot stand te brengen. Dit is Christusschap; dat is een periode waar je doorheen gaat. Voor sommigen kan dat de rest van hun leven zijn. Voor anderen misschien decennia. Voor anderen slechts jaren. Het is allemaal individueel. Maar wat ik in deze verhandeling wil doen, is een hint geven over wat er daarna komt. Want er komt in feite een moment waarop je de kans krijgt om naar het Pad van Boeddhaschap op te klimmen.

De hogere niveaus van Christusschap
Nu wil ik duidelijk maken dat het het heel goed mogelijk is dat iemand ascendeert die de hogere niveaus van Christusschap heeft bereikt en bezig is de wereld te helpen. Jullie Guru Ma was een voorbeeld van iemand die de hogere niveaus van Christusschap had bereikt en die inderdaad heel actief een spirituele organisatie leidde, en leringen naar buiten bracht en veel van de problemen op de wereld aanpakte. Maar je ziet ook, zoals ze zelf heeft gezegd, dat zij er een aantal jaar voor nodig had, nadat haar fysieke lichaam niet meer op het gewone niveau functioneerde, voor zij eraan toe was om te ascenderen. Dit kwam omdat zij haar lichaamstempel wilde houden tot zij een bepaalde mate van Boeddhaschap had gekregen.

Enkelen van jullie die haar kenden, is het misschien opgevallen dat dit in feite enigszins begon na de periode die veel mensen de ‘Schuilkeldercyclus’ noemden. Tot die tijd was ze heel erg bezorgd over haar imago en haar reputatie in het openbaar. Dit kwam natuurlijk omdat zij zich zo goed mogelijk van haar taak wilde kwijten als boodschapper van de geascendeerde meesters. Dus bood zij, in zekere zin, weerstand tegen de laatste initiaties in Christusschap die tot Boeddhaschap leiden. Wat zijn dan een paar van die initiaties?

Nu dat is dat je bereid moet zijn om door het proces heen te gaan dat Jezus heeft gedemonstreerd met zijn openbaar proces, vervolging en kruisiging. Natuurlijk hoeven jullie in deze tijd niet door een fysieke kruisiging heen, hoewel sommige mensen inderdaad zijn gemarteld en vermoord, of op andere fysieke manieren zijn mishandeld. Maar voor de meesten van jullie is het genoeg als je door een periode heen gaat waarin je andere mensen met jou of jouw reputatie laat doen wat zij maar willen.

Jullie Guru Ma ging hier doorheen na de schuilkeldercyclus en sommigen van jullie hebben misschien gemerkt dat er daarna een omslag plaatsvond. Zij leek vrediger, meer berustend, alsof ze accepteerde dat haar openbare reputatie zo was beschadigd dat er toch niets meer aan te doen viel, dus waar zou ze zich dan nog zorgen over maken? Waarom zo bezorgd zijn? Waarom je niet gewoon op het bewandelen van jouw pad richten door de dingen waar jij aan gehecht bent los te laten? Dit is het proces dat jullie allemaal op verschillende manieren moeten doormaken. Niet dat jullie allemaal in de openbaarheid moeten komen, maar je zou dit mee kunnen maken met vrienden of familieleden die je vervolgen en belachelijk maken vanwege jouw spirituele overtuigingen.

Zijn er onder jullie die dit hebben meegemaakt, mijn geliefden? Nauwelijks. Je ziet dat dit een initiatie is die jullie allemaal krijgen en hoe meer in jouw goddelijke plan staat dat je een openbare missie hebben, des te meer je deze initiatie in het openbaar krijgt. Je moet de anderen, die om welke redenen ook die zij als onopgeloste psychische problemen hebben, die zo bereid zijn de rol van vervolgen en beschuldigen en anderen veroordelen willen spelen, dat laten uitvoeren. Je moet op een punt komen waarop je kunt kijken naar alles wat zij maar doen en niet proberen tegen hen te vechten of hen te bestrijden, je probeert jezelf niet te verdedigen, je kijkt naar je eigen reactie en zegt: “Wat zegt dit over mijn psyche dat ik zo op die mensen reageer? Laat mij dan eens naar mezelf kijken, naar mijn gehechtheden, en laat ik ze dan loslaten. Want dan ben ik vrij. Het is niet mijn taak om de mensen te bevrijden die mij vervolgen en die zo verblind zijn dat zij niet naar mij, noch de geascendeerde meesters, noch iemand anders, willen luisteren, omdat zij denken dat zij het het beste weten. Zij denken dat zij het beter weten dan de geascendeerde meesters, dan wat de geascendeerde meesters zouden zeggen.”

Wees hier niet aan gehecht. Richt je op je innerlijk, richt je op het overwinnen van jouw eigen gehechtheden en onopgeloste psychische problemen. Dan kom je op het punt dat de prins van deze wereld wanneer hij komt, niets bij jou kan vinden. De demonen van Mara paraderen hun spul voor jou en jij kunt ernaar kijken en zeggen: “Nou en? Nou en, als je zo doet? Nou en, als jij dat zegt? Je komt op het punt waarop je beseft dat de demonen van Mara alleen in het materiële rijk kunnen werken. En wat voor macht heeft het materiële over de Geest? Waarom moet je hier dan op reageren als je een Geest bent?

Handelen vanuit een staat van niet reageren
Er zijn veel mensen in de new age spirituele beweging, die intuïtief weten dat het jouw doel is om niet gehecht te zijn en niet te reageren. Maar je vermijdt reageren niet door dat te ontkennen, door jouw reactie naar het onderbewuste te duwen, zodat het niet meer bewust is. Je kunt alleen maar op het punt van niet reageren komen door eerst door de lagere stadia van het Christusschap heen te gaan waarin je wel reageert en dan naar de hogere stadia van Christusschap gaat waarin je niet alleen reageert, maar ook handelt.

Dan kun je op het punt komen dat je aan jouw reacties begint te weken tot je niet meer op de wereld reageert en dan kun je in de wereld beginnen te handelen. Je kunt zeggen: “Heeft Gautama op de wereld gehandeld nadat hij het Boeddhaschap heeft behaald? Ja. Hij ging eropuit en begon aan een onderwijsmissie, wat zijn specifieke goddelijke plan was. Jouw goddelijke plan kan anders zijn. Jouw goddelijke plan zou kunnen zijn dat jij eropuit gaat en actief een verandering op een bepaald gebied van de samenleving brengt. Maar ik zeg dat jij, als jij maximale invloed wilt uitoefenen, het proces heen moet doorlopen dat ik heb uiteengezet. Pas wanneer je niet meer reageert, kun je de meeste efficiënte acties ondernemen.

Ik zeg dit omdat er een bepaald aantal studenten van geascendeerde meesters in Rusland zijn die dit pad kunnen erkennen en er daardoor snellere vooruitgang op kunnen boeken door zich bewust te zijn van het proces en de stadia en de vereisten. Dit zijn de mensen die het potentieel hebben om de grootste invloed op jullie natie uit te oefenen. Het is altijd zo dat de weinigen een natie verheffen.

Hoe dichter je bij de hogere stadia van Christusschap en de eerste fases van het Boeddhaschap komt, hoe meer invloed je hebt en hoe minder mensen ervoor nodig zijn om een hele natie te veranderen. Zelfs een natie zo groot als Rusland en met een geschiedenis zoals Rusland kan door maar een paar honderd mensen worden veranderd die het proces doorlopen dat ik heb beschreven. Dus ik heb jullie eerder al gezegd dat je moet versnellen uit het niveau waarop jullie de violette vlam gebruiken in plaats van je op de Vrijheidsvlam te richten en die beginnen te belichamen. En ik heb jullie nu de diepere sleutel gegeven over hoe je de Vrijheidsvlam kunt belichamen.

Je denkt misschien dat de Boeddha vrede is, maar je ziet dat vrede de Zesde Straal is en de Zevende is Vrijheid. Wanneer je vrede hebt bereikt, wat betekent dat je niet op iets in de wereld reageert, dan heb je de allerhoogste vrijheid om te handelen in de wereld bereikt. Om vanuit het hogere perspectief te handelen in plaats van jouw reactie op wat er al op de wereld gebeurt. Dus kun je de open deur zijn om iets geheel nieuws te brengen dat geen reactie is op de onvolmaakte omstandigheden op de wereld.

Bij Christusschap reageer je op de omstandigheden in de wereld, je pakt ze aan, je legt ze bloot, je demonstreert hoe je die kunt transcenderen, hoe je de omstandigheden verbetert. Dit is heel nuttig, maar er is een hoger niveau waarop jij je reacties meester bent, zodat je niet blind bent voor wat er op de wereld gebeurt. Je kunt iets naar voren brengen dat geen reactie op een specifieke onvolmaakte situatie is, maar een heel nieuw idee naar voren brengt, een heel nieuw element dat jullie samenleving op een hoger niveau brengt.

De Boeddha heeft een nieuw idee gebracht
De leringen van de Boeddha 2500 jaar geleden, waren een voorbeeld van een nieuw idee. De Boeddha is opgegroeid in een samenleving waarin de hindoe religie alles domineerde en net zo gesloten, en rigide en gebonden aan regels was als je in de oosters orthodox kerk en in de katholieke kerk zag. De Brahmanen van de hindoe religie hadden zich afgesloten voor nieuwe ideeën. De Boeddha confronteerde hen een periode. Het is niet goed bijgehouden, maar hij is er wel doorheen gegaan. Hij pakte hun tekortkomingen aan, maar daarna bereikte hij Boeddhaschap, hij besloot over de hele discussie met de hindoe Brahmanen heen te springen en bracht een heel nieuw systeem uit.

Dit is natuurlijk heel vaak gebeurd. Ik was, als Francis Bacon, behulpzaam bij een nieuwe aanpak van de wetenschap. Net als Shakespeare, was ik samen met anderen, waaronder deze boodschapper, behulpzaam bij het schrijven van een deel van de toneelstukken van Shakespeare, om een heel stel nieuwe ideeën en een geheel nieuwe aanpak naar voren te brengen. Veel anderen zou je nog kunnen noemen. Het kan in de muziek zijn. Het kan in de praktische aspecten van wetenschap en technologie zijn. Neem nu Einsteins ideeën die ineens een revolutie ontwikkelde in de manier waarop de mensen naar de wereld keken. Neem de Kwantumfysica. Neem vele andere ideeën die geen reactie op, maar van een heel nieuw niveau waren.

Wanneer je bij het 96e bewustzijnsniveau komt en de Zeven Stralen doorlopen hebt, kom je op een punt waarop je een bepaald niveau van creatieve vrijheid hebt, omdat je de Zeven stralen kent en jij weet hoe je die tot uitdrukking moet brengen. Dit is niet het hoogste niveau van creatieve vrijheid, want je bereikt dat pas wanneer je het honderdvierenveertigste niveau nadert en het Boeddhaschap manifesteert dat natuurlijk de allerhoogste creatieve vrijheid is.

Vrijheid is zowel beweging als stilte
Ik heb twee aspecten van de Vrijheidsvlam gedemonstreerd. De Vrijheidsvlam kan zo snel zijn, zo vitaal, zo gevuld met vitaliteit, dat het ego die niet kan bijhouden, dat de duistere krachten die niet kunnen bijhouden. Wanneer ik mij snel beweeg, kan niemand beneden een bepaald bewustzijnsniveau mij bijhouden en dan blaas ik de studenten soms omver en zij weten niet wat zij aan zichzelf hebben. Maar er zijn andere studenten die bij mijn vibratie kunnen blijven en mij volgen wanneer ik snel ga. Maar dit is maar een stadium. Het is een fase waarin je zo snel begint te rennen dat je de lagere manifestaties kunt afgooien. Dan komt er een moment waarop jij je in plaats van je op de omtrek van de cirkel die snel draait, te richten, jij dan beseft dat de cirkel een centrum heeft en dat staat stil. Dat is een bewegingsloos centrum waarom alles zich beweegt; en zonder de stilte, zou er geen beweging kunnen bestaan.

Wanneer je een bepaald niveau krijgt, kun je naar binnen kijken. Eerst kijk je naar jouw reactie en je onopgeloste psychische problemen, maar er komt een moment waarop je genoeg hebt opgelost, zelfs als je niet alles hebt opgelost, dat je verder kunt zien dan de rest en het stiltecentrum ziet. Richt je daar op, sluit je daar op aan, kom zelfs op dat punt waarop jij in het centrum van stilte kunt zitten. Nu, in plaats van op de omtrek van de cirkel te staan, waar jij met de wereld ronddraait en naar de omstandigheden kijkt waar je middenin zit. Dit hebben velen van jullie gedaan toen jullie zijn opgegroeid, zoals Moeder Maria net heeft gezegd, in die dysfunctionele gezinnen waar je met ouders werd geconfronteerd en broertjes en zusjes die zulke zware onopgeloste psychische problemen hadden dat jij er onherroepelijk door werd beïnvloed.

Jouw opvoeding, jouw situatie was zo intens, dat je de problemen zag, maar niet verder kon zien. Wanneer je dit stadium passeert, kom je op het punt waarop je in het stiltecentrum kunt zitten, dan naar de problemen kijkt die je nu vanaf een punt van onthecht zijn ziet, omdat je er niet meer bij betrokken bent, je ermee vereenzelvigd hebt, of er door overdonderd wordt. Je kijkt ernaar en je negeert ze niet, je ontkent ze niet, maar je hebt er geen emotionele – emotioneel op een menselijke manier – reactie op.

Vind het stiltecentrum
Het is mogelijk om naar een concentratiekamp, zoals Auschwitz in Polen, te gaan die een ongelooflijke sterke maalstroom van negatieve energie heeft door het feit dat er daar bijna een miljoen levensstromen werden gedood en gemarteld. Je kunt daar toch zitten en in totale Boeddhische stilte zijn. Als je dat kunt, kun je van nut zijn om de neerwaartse spiraal te verteren.

Je kunt gaan inzien dat, voor je fysieke actie onderneemt om een bepaald probleem op te lossen, het een groot voordeel is om eerst stil te worden. Dan kijk je naar de voorwaarden in het identiteitsrijk en lost diee op. Dan kijk je naar de voorwaarden in het mentale rijk en lost die op. Dan kijk je naar de energie in het emotionele rijk en lost die op door het licht van God door jou heen te laten stromen. Dan, wanneer je het fundament op de drie hogere niveaus hebt gelegd, ga je tot fysieke actie over. Dan krijgt je actie veel meer effect, omdat je al de matrix voor de verandering hebt gebracht voor de verandering die je tot stand wilt brengen door de drie hogere niveaus en het alleen nog maar afwachten is tot het zich op het fysieke niveau manifesteert.

Ik geef toe dat niet iedereen dat op dit moment al kan, want een paar van jullie zijn nog niet volledig met de lagere niveaus van Christusschap bezig. Enkelen van jullie doorlopen de lagere niveaus van Christusschap, anderen doorlopen de hogere niveaus. Er is, zoals ik al zei, een kritieke massa studenten, zowel in Rusland als elders, die aan de stap toe zijn die ik net heb beschreven.

Erken een simpel feit. We hebben door deze boodschapper de leringen gegeven die je in feite nodig hebt om je gehechtheden te overwinnen, om de lagere niveaus van Boeddhaschap te manifesteren. Wij zijn blij dat wij deze leringen over niet-dualiteit, het ego, de epische denkwijze, Christusschap, Boeddhaschap, jouw waarnemingsfilter, de geesten in jullie wezen, en heel veel andere leringen, kunnen uitbrengen die je nauwelijks ergens anders ziet, vooral niet met deze eenvoud en helderheid.

Het is gezond, zoals ik deze boodschapper heb geïnspireerd om laatst te zeggen dat je zo af en toe eens erkent wat er al bereikt is, want dat opent het portaal naar het volgende niveau dat je kunt bereiken. Dus benoem ik gewoon het feit dat de lering op het fysieke niveau is uitgebracht. Die ligt op jullie te wachten om naar de woorden te kijken, verder dan de woorden te kijken, onze hulp in te roepen en die te ontvangen.

Ik ben heel erg blij dat ik niet alleen naar de lering kijk, maar naar de vele studenten, zowel hier als overal ter wereld, die de lering hebben geïnternaliseerd, en echt aan het proces zijn begonnen om hun eigen reacties te beheersen, dichter bij het punt komen waarop je in totale vrijheid kunt handelen. Zelfs als je probeert een situatie op aarde te veranderen, doe jij dat niet om op die situatie te reageren. En dan ontdek je dat degenen die in het het gevallen bewustzijn zitten en de duistere krachten gewoon geen antwoord hebben, want zij kunnen niet voorspellen wat er door jou heen komt. Wat zij niet kunnen voorspellen, kunnen zij niet beheersen. Dus, ben jij – zonder enige gedachte vooraf met je dagelijkse denkgeest – spontaan, de open deur voor datgene wat meer is.

Dit is het beeld dat ik voor degenen heb die eraan toe zijn en ik behoud dat beeld dat degenen die er nog niet aan toe zijn, maar daar in deze incarnatie wel aan toe komen. Het is natuurlijk nodig om 10.000 Christuswezens te leveren en de miljoenen die een hoge mate van Christusschap in dit leven manifesteren. Maar het is ook belangrijk dat er een klein aantal komt dat enig Boeddhaschap heeft bereikt.

Ik heb, terwijl ik deze aflevering uitsprak, door de woorden een hogere mate van de Vrijheidsvlam uitgestraald en tot uitdrukking gebracht dan ooit eerder op deze planeet werd uitgebracht. Je hebt misschien wel wat tijd over om dit dictaat te absorberen en er vele keren opnieuw naar te luisteren, zodat jij volledig de vibratie van vrijheid absorbeert die IK BEN op het Boeddhische niveau.

Dus vraag ik van jullie om stil te blijven, terwijl ik OM zeg om deze aflevering te verzegelen.

(Saint Germain zegt een aantal keren OM.)