Slechts Genade kan Rusland echt transformeren

ONDERWERPEN: Waarom Rusland genade nodig heeft – Wees bereid naar de geschiedenis van Rusland te kijken – Waarom de Sovjet Unie ophield – Verschillende waarnemingen van de Sovjet Unie – De machtselite die de Russen onderdrukte – De leugens over de geschiedenis van de Sovjet – Hoe de spirituele mensen Rusland kunnen helpen – Degenen die het verleden ontkennen, kunnen het niet transcenderen – Een dispensatie van genade – De noodzaak om bloot te leggen wat verborgen is – Degenen die progressieve openbaringen negeren

Geascendeerde Meester Kuan Yin, 12 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

Vajra! Vajra! Vajra! Vajra! Vajra! Vajra! Vajra! Vajra! Vajra!

Ik, Kuan Yin, eis Rusland op voor de Vlam van Genade. Maar aan wie schenk ik die genade? Volgens de Wet van Vrije Wil, kan ik haar niet vrij op allen laten regenen, want velen willen geen genade ontvangen. Dat zijn de hoogmoedige, arrogante mensen, degenen die niet willen toegeven dat zij genade nodig hebben. Waarom geven zij niet toe dat zij genade nodig hebben? Omdat zij niet willen toegeven dat zij vergeving moeten krijgen, zij willen niet toegeven dat zij ooit iets gedaan hebben dat vergeven moet worden. Zij geloven dat zij alleen maar gedaan hebben wat juist is volgens hun eigen uitgeroepen geloofssysteem.

Waarom Rusland genade nodig heeft
Jullie hebben misschien wel eens gehoord dat het verleden de proloog is, dat de geschiedenis zichzelf herhaalt en dat degenen die de geschiedenislessen niet leren, ertoe veroordeeld zijn om die te herhalen. Dit klopt allemaal. Zoals Moeder Maria vandaag eerder zei, als het Ma-terlicht eenmaal in een dualistische spiraal gevangen zit, kan het zich daar niet uit bevrijden. Die heeft het licht van de Vader nodig om uit de neerwaartse spiraal geslingerd te worden, maar het licht van de Vader kan alleen maar door het hart van individuele personen komen.

Als je iets voor Rusland wilt doen, roep dan genade op en ontvang die voor haar. Ik zeg jullie dat als deze natie Rusland, als de mensen die hier incarneren, de patronen uit het verleden moeten ontstijgen, zij genade nodig hebben. Ik heb het in overvloed en ik ben bereid die overvloedig te schenken aan degenen die hun hart er maar voor open willen zetten.

Hoe open jij je hart voor genade? Je kunt wel denken dat jij spiritueel bent en jouw hart natuurlijk openstaat voor de geascendeerde meesters en jouw hart dus openstaat voor genade. Je zou zelfs wel gelijk kunnen hebben voor zover het jouw persoonlijke pad betreft, maar ik vraag wie er de open deur voor de natie Rusland, het volk van Rusland, wil zijn.

Ik zeg dat deze natie, als zij het potentieel van een Gouden Eeuw wil manifesteren, het verleden moet transcenderen. Hoe kunnen jullie deze dualistische patronen uit het verleden naar de Gouden Eeuw voeren? Nee, dat gaat niet. Dat is onmogelijk.

Wees bereid naar de geschiedenis van Rusland te kijken
Ik vraag om spirituele mensen, die bereid zijn iets te doen om de Gouden Eeuw in Rusland tot stand te brengen – ik vraag het aan hen die daartoe wel geneigd zijn – bereid zijn om naar het verleden van Rusland te kijken. Waarmee ik natuurlijk in de eerste plaats het verleden van het Sovjettijdperk bedoel, maar zelfs nog verder terug naar de tijd van de tsaren en nog verder terug.

Ik realiseer mij heel goed dat jullie die voor dit verzoek openstaan niet persoonlijk de gruweldaden die je in het verleden van deze natie ziet, hebben gepleegd. Dan krijg je misschien het gevoel: “Waarom moet ik dat op mij nemen, als ik er niet persoonlijk verantwoordelijk voor ben?” Ik zeg niet dat je het op je moet nemen als jij je daar niet toe geneigd voelt. Ik vraag je na te denken waarom je in dit leven ervoor gekozen hebt om in Rusland te incarneren. Kwam dat niet omdat jij de Gouden Eeuw van Saint Germain mede tot stand wilt brengen in Rusland? Dan zou je misschien kunnen overwegen, dat als de Gouden Eeuw tot stand moet komen, iemand naar dat verleden van Rusland moet kijken, de fouten die er zijn gemaakt erkennen, en oprecht en eerlijk vergeving aan God vragen voor de gruweldaden die in de naam van het communisme en de Sovjet Unie zijn gepleegd.

Wie zou dat willen doen? Zeker niet de hoogmoedige mensen, niet degenen die de gruweldaden hebben gearrangeerd, niet degenen die ze geleid hebben, niet degenen die ze uitgevoerd hebben; waarvan er nog steeds veel geïncarneerd zijn hoewel ze het zouden ontkennen als je hen vraagt of zij denken dat zij hun verleden verborgen kunnen houden. Je kunt niet iets voor de geascendeerde meesters verbergen. Wij zien het allemaal. We proberen niet te veroordelen; wij proberen alleen het onderscheid te maken. Je kunt denken van iemand die talloze gruweldaden heeft gepleegd, dat hij geen genade verdient, maar als hij oprecht om genade vroeg, zou ik zoveel schenken als hij bereid was om het bewustzijn te transcenderen dat ervoor gezorgd heeft dat hij de gruweldaden pleegde, en zich vaak gerechtvaardigd voelde om dat te doen.

Ik weet heel goed – want ik kan jullie hart lezen – ik weet heel goed dat jullie veel liever naar de toekomst van Rusland kijken dan het verleden. Ik weet dat veel van jullie, de spirituele mensen – vooral de jongere generatie die in die tijd nog niet eens geïncarneerd was – ik weet dat jullie liever niet omkijken, want jullie hebben het gevoel dat het niet echt jullie verantwoordelijkheid is. Maar opnieuw, waarom zijn jullie nu op dit moment in Rusland?

Wat ik zeg, is dat iemand bereid moet zijn om iets toe te geven wat tot dusver maar weinig mensen in Rusland willen toegeven, namelijk dat er grote behoefte is aan genade, als deze natie als een speer het patroon van herhalingen van het verleden achter zich wil laten om echt de onomkeerbare opwaartse spiraal in te gaan.

Waarom de Sovjet Unie ophield
Jullie kunnen vast wel aan gebeurtenissen in de buitenwereld zien dat alleen al het feit dat de Sovjet Unie niet meer bestaat, aantoont dat er een verandering in Rusland aan de gang is. Wat heeft die verandering tot stand gebracht? Omdat er mensen in de westerse wereld, vooral de Verenigde Staten, op de oproep van Saint Germain hebben gereageerd. Tientallen jaren kwamen zij iedere zaterdagavond in groepen bijeen, en zeiden vier lang decreten op voor het opruimen van het wereldcommunisme en de grotere kapitalistisch-communistische samenzwering.

Die vele mensen riepen de Vlam van Vrijheid op voor de mensen in Rusland, die dat niet zelf konden doen vanwege het zware juk van het communisme en de dreiging die daarvan uitging. Als zij dat niet hadden gedaan, dan zou het natuurlijk gebeurd zijn, omdat veel mensen die in het Sovjet tijdperk leefden, geloofden dat de Sovjet Unie heel lang zou blijven bestaan.

Het Omega-aspect is dat ongeacht de onderdrukking van vrijheid en informatie, er voldoende mensen in Rusland waren die op innerlijk niveau, soms zonder zich daar van bewust te zijn, reageerden op deze invocatie van de Vlam van Vrijheid. Zij droegen een deel van die vlam die werd opgeroepen in hun hart met zich mee en zij hadden die vlam geaccepteerd die werd opgeroepen. Het is dus iets om over na te denken, omdat in de Sovjetperiode veel van jullie werden opgevoed met het idee om de Verenigde Staten als de grote vijand te beschouwen. Maar juist de studenten in de Verenigde Staten gaven die spirituele stuwkracht, bewaarden het spirituele evenwicht, zodat het mogelijk werd dat Rusland in ieder geval een deel van het juk van het Sovjettijdperk kon afwerpen.

Zoals wij al vaker hebben gezegd, is niet alles van het juk afgeworpen want er zijn nog mensen die eraan vasthouden, óf omdat zij geloven in het communistische Utopia, óf omdat zij terugverlangen naar de tijd waarin zij het kleine beetje zekerheid hadden dat ook al ging het slecht, het in ieder geval niet erger werd. Er zat een bepaalde zekerheid in als je een baan had en een bepaald loon kreeg waardoor je het minimum van het materialistische bestaan en levenspeil kon behouden.

Verschillende waarnemingen van de Sovjet Unie
Wat is het enige dat op dit moment nodig is om Rusland naar het volgende niveau te laten stijgen? Dat is natuurlijk de Invocatie van genade, de stroom van genade, niet alleen door gesproken oproepen, maar ook door jullie hart, waardoor jullie de open deur daarvoor worden. Om dit te laten gebeuren, moeten jullie bereid zijn vergeving te vragen. Jullie moeten bereid zijn eerlijk naar het verleden te kijken en je vindt het niet in de geschiedenisboeken die tegenwoordig in Rusland worden gebruikt dat Rusland als natie niet bereid is geweest om naar het verleden te kijken en Rusland als natie niet bereid is om zich van dat verleden te bevrijden. Ze probeert dit af te handelen door het te ontkennen en door het verleden te negeren, dus iemand moet bereid zijn dit te doen, iemand moet bereid zijn te kijken naar iets waar bijna niemand naar wil kijken.

Je moet toegeven dat er een groot verschil bestaat tussen de manier waarop jij geleerd hebt naar de Sovjet Unie te kijken en de manier waarop de rest van de wereld naar de Sovjet Unie kijkt. Ik weet heel goed dat er tegenwoordig niet veel mensen op de wereld zijn die openlijk spreken over wat de Sovjet Unie voor de wereld of hun land of hun individuele leven heeft betekend. Dat komt omdat er een bepaalde angst op de wereld is dat Rusland weer terugvalt in een soortgelijk totalitair regime als dat van de Sovjet Unie. Iedereen is bij wijze van spreken, zo opgelucht dat de Russische beer slaapt, of schijnbaar welwillend, is dat niemand het spookbeeld weer wil ophalen, toen de oorlogsdreiging, zelfs een atoomoorlog, veel urgenter leek dan tegenwoordig – of die waarneming nu juist was of niet.

Jullie moeten toegeven dat de Russische natie en het Russische volk de neiging heeft, zoals één van jullie eerlijk toegaf tijdens jullie presentatie, de neiging tot een bepaalde hoogmoed heeft, omdat zij hun vergissingen niet willen toegeven. Die neiging is geen product van de Sovjet Unie, noch een product van het tsaristische Rusland. Het gaat, veel, veel verder terug tot toen veel mensen, maar zeker niet iedereen, maar veel van de mensen die in de Sovjet Unie incarneerden, op Atlantis waren geïncarneerd en deel uitmaakten van de strijdende groepen die voor het verzinken van dat continent heeft gezorgd.

De machtselite die de Russen onderdrukte
Die mensen zitten zo ingegraven in die denkwijze omdat zij hun natie als een grote natie willen bezien. Zij denken dat zij verder moeten zijn dan aan bepaalde norm moeten voldoen net als andere naties, zichzelf moeten vergelijken met andere naties en eerlijk evalueren of het achterloopt, hetzij bij materiële ontwikkelingen of in de democratie, cultuur, of andere instituties en zelfs in het spirituele leven van de natie. Die mensen zijn niet wat ik Russen zou noemen, zij zijn gewoon in Rusland geïncarneerd in dit en vorige levens, maar zij gaan heel ver terug, voor er zelfs een natie Rusland bestond.

Je moet begrijpen dat dit, bij wijze van spreken, de vreemde heersers zijn die het echte volk van Rusland komen inlijven. Zij zetten zich neer als een elite. Zij zijn niet in de meerderheid, maar zijn er wel er wel in geslaagd om de bevolking in Rusland zowel onder de tsaren, omdat zij de elite waren, als in de communistische tijd toen veel van hen opnieuw onderdeel van de elite waren.

Zij hebben geen respect voor het echte volk van Rusland, noch voor de staat Rusland, noch voor het potentieel ervan. Toen het communisme het heersende systeem was, zijn zij erin geslaagd om zichzelf als een bevoorrechte elite op te stellen en nu het kapitalisme meer op de voorgrond komt, doen ze precies hetzelfde door middel van corruptie, door elkaar achter de schermen te begunstigen van wat het publiek mag weten. Zij denken dat zij deze natie bezitten, haar natuurlijke bronnen en het volk die gewoon werkbijen zijn, de mieren in de mierenhoop, die hen die bevoorrechte levensstijl moeten geven waar zij zogenaamd recht op hebben.

Kunnen jullie zelfs niet aan dit retraitecentrum zien dat dit niet voor de werkende klasse werd gebouwd; dit werd voor de elite gebouwd. Zelfs als je naar de kamers kijkt – en zou hoe klein en sober een aantal zijn, andere zijn groter en luxer – zie je dat er zelfs binnen de elite een elite was, en dit is het kenmerk van de gevallen denkwijze. Zij geloven niet alleen dat zij een bevoorrechte elite zijn, maar zelfs onder hun eigen gelederen moesten zij indelingen maken, zodat sommigen hoger dan anderen zijn. Dit is de denkwijze die ervoor heeft gezorgd dat heel veel mensen gruweldaden hebben gepleegd in de Sovjetperiode, waar zij geen vergeving voor willen vragen – want zij vinden niet dat zij die nodig hebben. Zij stonden in hun recht om te doen wat zij hebben gedaan, want zij beschouwen het echte volk van Rusland niet eens als echte menselijke wezens in ieder geval niet behorend tot hun klasse.

De leugens over de geschiedenis van de Sovjet
Kun je de ironie hier niet van inzien? Je had daadwerkelijk klassen in een maatschappij die zichzelf als klasseloos aan de wereld presenteerde. Er waren mensen die het communisme gebruikten om zichzelf als elite te vestigen. Zij hebben het communisme gebruikt om zich ervan te verzekeren dat de mensen niet tegen hen in gingen.

Aan hoeveel van jullie, die in Rusland zijn opgegroeid, heeft men verteld dat tijdens de regering van Stalin meer mensen in concentratiekampen zijn gestorven dan in de concentratiekampen van de Nazi’s? Hoeveel van jullie weten dit? Maar het is wel een feit. Ik kan het in de Akashakronieken lezen. Ik zou het juiste aantal kunnen zeggen, want ik heb mededogen getoond met iedere levensstroom die ’s morgens vroeg werd gewekt, uit zijn bed gesleurd en samen met zijn kinderen en echtgenoot, in veewagens gezet, verscheidene dagen met de trein moesten zonder te eten, en dan in een of ander concentratiekamp te worden gedumpt, waar ze aan het werk werden gezet of de hongerdood stierven, in de wetenschap dat zij aan het oordeel aan een systeem hadden meegeholpen dat geen genade toonde met degenen die hen als sub-menselijk beschouwde.

Weten jullie – is het jullie verteld – dat in sommige van de voormalige Sovjetrepublieken twintig procent van de bevolking verdween ten tijde van de Sovjet, vooral tijdens de regering van Stalin? Hoeveel van jullie wisten dit? Maar opnieuw, het is een feit. Hoeveel van jullie weten hoeveel mensen in Rusland zelf verdwenen, omdat zij iets durfden te zeggen over het communisme of de misstanden of onrechtvaardigheden? Jullie weten het niet en de wereld weet het niet, omdat degenen die de absolute macht hadden, de macht hadden om hun sporen te wissen. De enige reden dat de wereld iets weet over de Nazikampen, was omdat de Nazi’s de oorlog verloren voor zij hun sporen konden wissen, anders hadden zij deze gruwel natuurlijk ook verborgen.

Ik kan jullie de aantallen geven, maar de meeste van jullie zouden mij nauwelijks geloven wanneer ik jullie vertelde hoeveel miljoenen mensen er in Rusland zijn verdwenen. Weten jullie hoe het voelt om op een koude grijze morgen voor een open kuil te staan en je de schoten hoort terwijl er iemand achter de rij loopt met een pistool en je vrienden en familie in de nek schiet. Uiteindelijk komen zij bij jou. Je voelt het staal op je huid. Ondanks de temperatuur is de tromp van het pistool niet koud, gedeeltelijk omdat het tegen de nek van heel veel andere mensen is gedrukt, gedeeltelijk omdat de loop heet is door het afvuren van al die schoten. Dit is jouw laatste sensatie voor de kogel jouw brein doorboort en vernietigt en je lichaam levenloos in de kuil valt waar het zonder eerbetoon, ceremonie of respect wordt begraven, want dat wordt niet als een mensenleven beschouwt dat respect waard is.

Ik, Kuan Yin, ben er zo vaak bij geweest toen dat gebeurde, ik was daar om de zielen te troosten van degenen die waren vermoord. Ik zeg jullie dat IK de Godin van Genade BEN. Mijn bekwaamheid om zielen te troosten is oneindig. IK BEN een geascendeerd wezen. Ik ben een Boeddha geworden. Daarom ben ik in staat om onthecht te zijn en geen menselijke emoties te krijgen. Maar ik zeg je dat het hulp verlenen aan zielen ergens op aarde die beestachtig of onrechtvaardig vermoord zijn, geen taak is waar je mij om kunt benijden. Ik durf te zeggen dat niet een van jullie die geïncarneerd is, in staat zou zijn om die taak te verrichten, want het zou zo’n zware last voor je zijn dat je er gewoon niet mee om kon gaan. Ik kan er natuurlijk wel mee omgaan, maar ik wil dat jullie weten hoe het voelt voor die broeders en zusters in de geest, soms jouw broeders en zusters en familieleden op het fysieke vlak, die dit hebben meegemaakt.

Hoe de spirituele mensen Rusland kunnen helpen
Begrijpen jullie dat er een klasse van mensen in Rusland is die totaal geen mededogen toonde? Je ziet dat natuurlijk ook in andere naties – niet alle naties, maar veel en zeker de grotere. Ik weet heel goed dat jullie reactie op het horen van dit, wordt dat je het wat afzwakt, zodat mijn woorden niet zo intens binnenkomen. Ik weet dat een aantal van jullie zullen denken: “Ja, maar kijk eens naar al die andere naties die gruweldaden hebben gepleegd. Hoe zit het dan met Nazi-Duitsland, hoe zit het dan met dit, en hoe zit het met dat?”

Ja, mijn geliefden, ik ga op geen enkele manier ontkennen dat er in andere naties ook gruweldaden zijn gepleegd. Ik was daar ook bij. Maar ik spreek in Rusland. Mijn zorg gaat op dit moment niet naar die andere naties uit, die ik ook probeer te helpen. Mij zorg is op dit moment Moeder Rusland en ik heb jullie een manier gegeven om Moeder Rusland te helpen een gigantische sprong voorwaarts te doen om de Gouden Eeuw van Saint Germain te manifesteren.

Ik vraag niet van jullie dat jullie je schuldig voelen, bang voelen, je belast voelen. Maar ik vraag of jullie naar het verleden willen kijken en voelen hoe jij je daarover wilt voelen, jouw gevoelens erkent, toegeeft aan jouw gevoelens. Jezelf dat laten voelen, helpt je om contact te maken met wat er in feite heeft plaatsgevonden. Alleen wanneer jij daar echt contact mee maakt, kun je er doorheen gaan, door die menselijke emoties heen en om vergeving en genade vragen. Je kunt een situatie als deze niet transcenderen door er van buitenaf naar te kijken, door het van een afstandje te bezien. Gevoelens die zo intens zijn, hebben zo’n maalstroom gevormd dat iemand bereid moet zijn ernaar te kijken, ze enigszins te ervaren en dan de Vlam van Genade door je hart en bewustzijn te laten stromen om die te verteren.

Ik zeg niet dat je dat moet doen als je het gevoel hebt dat het te veel voor jou is, als je het gevoel krijgt dat het jou zou overmannen. Wat ik zeg, is dat er daadwerkelijk genoeg spirituele mensen in Rusland zijn die al vele jaren decreten hebben gegeven voor spirituele bescherming, door de transmutatie van hun eigen substantie, en die onze nieuwe rozenkransen en invocaties hebben opgezegd, zodat jij je persoonlijke energieveld hebt gezuiverd, waardoor het mogelijk wordt dat jij deze taak uitvoert zonder erdoor overmand te worden. Ik wil niet graag dat jullie overweldigd worden, maar ik wil wel graag dat jullie eerlijk ervaren waar ik het over heb. Alleen dan kun je de open deur zijn voor mijn Vlam van Genade.

West-Europa ging door een periode heen, nadat de gruweldaden van de Nazi’s aan het licht kwamen, omdat er bijna in ieder land mensen waren die dit verwerkten. Duitsland is er nog steeds mee bezig, maar Duitsland is verder dan Rusland omdat Duitsland zelfs een aantal jaren geleden eerlijk en publiekelijk heeft toegegeven dat zij een poging moesten doen om zich ervan te verzekeren dat zo’n regime, dat zo weinig respect had voor een mensenleven, nooit weer in Duitsland zou kunnen ontstaan. Rusland heeft die stap niet publiekelijk genomen en dat komt, zoals ik heb uitgelegd, omdat de elite dat nooit zal doen.

De mensen kunnen het niet zelf, omdat zij overweldigd zouden raken als zij naar het verleden kijken, maar jullie, de spirituele mensen, degenen onder jullie die het gevoel in jullie hart hebben dat je eraan toe bent, kunnen een immense dienst verlenen aan de zaak van Saint Germain, door de Vlam van Genade op te roepen in die gruweldaden van de Sovjettijd. Jullie kunnen nog verder teruggaan naar andere gruweldaden, maar ik vraag jullie om je te richten op de meest recente en snel teruggaan naar de tijd van Stalin, die echt iemand was die totaal geen respect had voor de waarde van degenen die hij wegwerpartikel beschouwde – en dat waren bijna alle andere mensen.

Degenen die het verleden ontkennen, kunnen het niet transcenderen
Ik wil hier zeggen dat er een aantal zijn die de dictaten hebben gelezen die door deze boodschapper zijn gegeven en zijn gaan ruziën en redeneren dat omdat dit zo het tegenovergestelde is van wat zij geleerd hebben over de Sovjettijd en Rusland te geloven – en wat zij liever geloven – het geen echt dictaat kan zijn dat door de echte geascendeerde meesters is gegeven. Je hoeft geen profeet te zijn om te zien dat die mensen hetzelfde zullen doen met dit dictaat.

Maar hoe het ook zij, IK BEN Kuan Yin. Ik heb respect voor de vrije wil, maar ik weet ook dat er onder jullie genoeg zijn die één simpel feit zullen toegeven. Wij, de geascendeerde meesters, hebben alleen maar liefde voor het volk van Rusland. Wij voelen alleen maar liefde voor de staat Rusland. Wij willen alleen graag zien dat Rusland opklimt en een Gouden Eeuw manifesteert. Maar wij hebben niet de menselijke sentimenten voor Rusland, en daarom zien wij eerlijk wat er voor nodig is om Moeder Rusland een Gouden Eeuw te zien manifesteren en dat is juist waarom ik deze lering geef.

Hebben jullie wel door dat een paar decennia geleden een bijeenkomst zoals deze niet mogelijk geweest zou zijn? Degenen onder jullie die er eerlijk over spreken en openlijk jullie spiritualiteit uitoefenen, zouden gevangen zijn gezet, mogelijk geëxecuteerd vanwege anti-Sovjet of anticommunistische activiteiten.

Beseffen jullie dat sommigen die hier in deze tent zitten en relatief jong zijn, beseffen jullie dat sommigen van jullie daadwerkelijk genadeloos zijn geëxecuteerd ten tijde van de Sovjet? Maar uit liefde voor Rusland zijn jullie hier opnieuw geïncarneerd hoewel veel van jullie niet vanwege de Wet van Karma hier hoefden te incarneren. Dat was een keus. Je had ervoor kunnen kiezen in een ander land te incarneren waar het leven gemakkelijker was, maar uit liefde koos je ervoor om hier te incarneren.

Ik spoor jullie aan om de vibratie van Venus op te nemen en je weer met de Vlam van Liefde in verbinding te stellen. Besef dat jullie hier uit liefde zijn en vanwege die liefde ben je bereid om alles te doen wat Moeder Rusland kan helpen om te transcenderen. Jullie zijn bereid naar het verleden te kijken, hoe pijnlijk dat ook kan zijn. Jullie zijn bereid verder te kijken dan de officiële illusies, omdat er mensen in de elite zijn die de geschiedenis herschrijven.

Een dispensatie van genade
Ik zal jullie een dispensatie geven, dat wanneer je oprecht een beroep doet op mijn hart, ik je zal begeleiden, en Moeder Maria zal je begeleiden, om de informatie te vinden die je nodig hebt over wat er in de Sovjetperiode is gebeurd, zodat je er genade voor kunt oproepen. Als je iets wilt doen, om Rusland echt te accelereren, maak dan contact met mijn Vlam van Genade die ik ben en laar die door jullie hart en geest stromen naar het verleden, en zie hoe deze alles verterende Vlam van Genade de energie verteert die als een zware wolk boven Rusland hangt. Op veel plaatsen waar concentratiekampen waren of gevochten is, heeft zich een neerwaartse spiraal gevormd die de mensen nog steeds overmand. Zie hoe de Vlam van Genade die energie kan verteren en dan kan die, na enige tijd, zelfs de kroniek, de Akashakroniek, van deze gruweldaden vernietigen. Ik wil graag dat Rusland zich bevrijd van het verleden, maar iemand moet bereid zijn hiernaar te kijken om dit een fysiek manifeste werkelijkheid te laten worden.

IK BEN echt Kuan Yin. Mijn Vlam van Genade is oneindig. Mijn liefde is oneindig, overstijgt banden, overstijgt grenzen. Ze dringt, zoals Venus zei, overal doorheen. Ze dringt zelfs door de muren van energie en illusies heen die de geest en het hart van heel veel mensen in deze natie totaal in een kooi zetten, die zo bang zijn om naar het verleden te kijken, dat zij het misschien niet eens kunnen transcenderen.

Als voldoende mensen die de geascendeerde meesters in ere houden, bereid zijn om onze decreten, invocaties en rozenkransen, waaronder onze rozenkrans van vergeving of rozenkransen om het verleden te ontstijgen, om het hart te zuiveren, om jezelf lief te hebben en andere oproepen te gebruiken, als voldoende aantallen van degenen die de geascendeerde meesters in ere houden die hulpmiddelen gebruiken, zul je in een paar jaar, geen decennia. een nieuw Rusland zien.

De noodzaak om bloot te leggen wat verborgen is
Ik kan je ervan verzekeren dat er veel kan gebeuren in een korte periode, wanneer de Vlam van Genade die dingen blootlegt die nog steeds in Rusland aan de hand zijn en die ook een uitdrukkingsvorm van het bewustzijn zijn dat geen genade toont en daarom de corruptie laat doorgaan of zelfs toenemen, mensen gevangen houdt in een situatie, waarin zij, na een heel leven werken, nauwelijks pensioen krijgen die hen in staat stelt te overleven, waarin ze banen hebben die nergens toe leiden, waar geen kansen liggen. Is dit alles geen gebrek aan genade/mededogen? Jazeker, want hoewel het niet zo erg is als mensen in een concentratiekamp zetten, toont de elite nog steeds geen mededogen met het lijden van de bevolking.

Er moeten veel dingen ontmaskerd worden. Er kunnen veel dingen aan het licht komt tot het moment dat de aandacht van de wereld op Rusland gevestigd wordt vanwege de Olympische Spelen in 2014. Als jullie, de spirituele mensen, een schepje bovenop jullie oproepen doen tot die tijd, kan er in die tijd en na de Olympische Spelen veel worden blootgelegd. Er kan veel veranderen en zelfs degenen die denken dat ze een stevige grip op de macht hebben in Rusland zullen ontdekken dat de aarde ineens onder hun voeten verdwijnt. Zelfs degene die denkt dat hij de enige leider is, blijft niet zo lang in die positie als hij denkt, en dus zie je een enorm potentieel voor verandering.

Degenen die progressieve openbaringen negeren
Ik zou zeggen dat er genoeg mensen in Rusland zijn die de geascendeerde meesters in ere houden om deze verandering tot stand te brengen, maar er zijn niet genoeg aantallen die de efficiëntere hulpmiddelen erkennen die wij door deze boodschapper hebben gegeven. Daarom geef ik jullie twee mogelijkheden: de ene is dat degenen die de geascendeerde meesters erkennen, maar de rozenkransen en invocaties van Moeder Maria bespotten, doorgaan met wat zij doen. Dit heeft een positief effect, want ik eerbiedig duidelijk dat veel mensen die onze decreten uit eerdere dispensaties hebben gebruikt onderdeel vormen van een opwaartse spiraal. Maar de tweede mogelijkheid is dat die mensen zouden erkennen dat de hulpmiddelen die wij door deze boodschapper hebben gegeven, efficiënter voor deze tijd zijn. In dat geval zou je veel meer bereiken dat je bereikt door met jouw huidige staat door te gaan.

Verdeel en heers is altijd de strategie van de gevallen wezens tegen de mensen van het licht. Maar de gevallen wezens hebben jullie niet verdeeld, jullie hebben jezelf verdeeld. Opnieuw, ik buig voor de vrije wil, maar ik geef jullie de visie dat er veel meer kan worden bereikt door jullie krachten te verenigen, zoals je ziet bij de groep hier in deze stad, die zowel de oude als de nieuwe gebruiken. Dit is zoals de boodschapper heeft gezegd, perfect in orde, komt volmaakt met onze visie overeen.

Waarom zou je het verleden niet in ere houden? Maar waarom zou je het heden niet in ere houden waar wij, de geascendeerde meesters, tegenwoordig zijn, waar wij heen gaan, waar het licht heen stroomt? Waarom kijk je naar een stroom die is opgedroogd wanneer er niet zo ver weg een nieuwe wel met het kristalheldere water stroomt dat niet in belangrijke mate door het bewustzijn van de boodschappers wordt belemmerd?

Volg het licht! Volg het licht waar het buiten stroomt, maar meer dan dat, volg het licht zodat het binnenin jou stroomt. Wanneer jij contact maakt met het licht binnenin, geef je ook toe dat het door alle andere mensen heen stroomt en je magnetiseert jezelf naar waar andere mensen zijn met wie jij een groep kunt vormen en dan het maximale effect haalt uit de transmutatie van deze natie Rusland en andere naties.

Ik, Kuan Yin, werk natuurlijk met iedereen die de geascendeerde meesters in ere houdt en genade oproept. Ik werk natuurlijk met velen die niets van geascendeerde meesters afweten, maar de liederen voor mij zingen en mantra’s opzeggen, zoals jullie eerder in de opnames hebben gehoord. Ik probeer niet te zeggen dat er maar één manier is om de Vlam van Genade op te roepen, dat er maar één manier is om de geascendeerde meesters te dienen, maar als je de geascendeerde meesters erkent, dan erken je dat de progressieve revolutie niet stopt tot alle mensen van de aarde zijn geascendeerd. Dat heeft nog wel wat tijd nodig, maar je hoeft je er geen zorgen over te maken dat het de komende jaren gebeurt. Dus, zoek ons waar wij heengaan. Gebruik de middelen die wij jullie vandaag geven, want zoals wij vanuit het geascendeerde rijk weten, zijn die het meest efficiënt.

Hoed je voor de val van hoogmoed. Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar. Op een bepaald moment was iedereen die de geascendeerde meesters in ere houdt, door een dispensatie of organisatie aan ons toe door die dispensatie. Maar er klaar voor zijn betekent niet dat je in één keer klaar bent en dan een organisatie in de buitenwereld vindt en jij dan de rest van je leven gebeiteld zit. Klaar zijn is een constante staat van jezelf transcenderen, omdat je beseft dat jij zolang jij nog geïncarneerd bent, niet het totale inzicht en ervaring hebt van de geascendeerde meesters en onze leringen. Dus als je wilt blijven transcenderen, moet je volgen waar wij naar toe gaan, tot je op het punt komt dat wij door jou heen, door jou hart heen, kunnen stromen.

Ik spreek dit in de ether uit. Ik spreek dit in de vier lagere lichamen uit van alle mensen die de geascendeerde meesters in ere houden door een of ander dispensatie. Zij hoeven dit nooit met hun bewuste geest toe te geven, maar het is gezegd, het verslag is voor je gemaakt. Je hebt de kans gekregen. Mijn hand heeft zich gestrekt en ik buig mij nu, opnieuw voor de vrije wil van ieder afzonderlijk, want ik zal iedereen helpen die bereid is te transcenderen. Maar zoals ik zei, ik kan alleen maar helpen in de mate waarin jij daartoe bereid bent.

Zie je de vergelijking, mijn geliefden? Bestudeer de parabel over de drie dienaren en de talenten en wees bereid in de spiegel te kijken en te zien of jij de talenten hebt vermenigvuldigd door te zijn waar het licht naar toe stroomt of dat je die in de grond hebt begraven door te denken dat het niveau van gisteren voldoende moet zijn voor vandaag en morgen en de dag daarna.

Heeft de Grote Goddelijke Leider niet gezegd: “Het niveau van wat je gisteren bereikt hebt, is niet genoeg voor vandaag.” Heeft El Morya, nu Master MORE niet gezegd: “De beloning voor dienstbaarheid is meer dienstbaarheid?” Dit betekent niet dat je meer moet doen en altijd met je tong op de schoenen moet lopen, nooit het gevoel hebben dat je genoeg doet. Het betekent dat wij jullie efficiëntere middelen geven, efficiëntere leringen, zodat je meer diensten kunt verlenen met minder inspanning, tot jouw dienst geen moeite meer kost en jij niet meer hoeft te worstelen. Je hebt het bewustzijn van strijd opgegeven en kunt constant de open deur zijn. Zelfs als je geen decreten, rozenkransen of invocaties opzegt, kan ons licht door jouw hart en chakra’s stromen en ben je nog steeds de open deur.

IK BEN Kuan Yin. IK BEN de open deur voor genade. Willen jullie de open deur voor de belichaamde genade zijn?