Verlaat het Pad van de Buitenwereld en volg de Innerlijke Weg

ONDERWERPEN: Laat jullie afgoden achter je – Het is tijd om te oogsten – Durf te zijn wie je bent – De geest oprekken – Val me niet lastig, Jezus – Voortgaande openbaringen zullen niet stoppen – Een streep in het zand – Gods oordeel over de verkeerde leraren en hun verkeerde studenten

Geascendeerde Meester Jezus, 19 augustus 2003

IK BEN Jezus Christus en ik stap door de sluier heen via deze boodschapper. Ik heb ervoor gekozen om door hem te spreken, omdat hij ervoor koos mij door hem te laten spreken.

Ik wil graag dat je weet dat Kim maanden geleden voor zijn altaar zat. Hij voelde mijn Aanwezigheid bij hem in de kamer. Hij opende zijn geest voor de visie die ik hem gaf van de missie die ik door hem wens te volbrengen. Zijn uiterlijke geest reageerde met wat angst en schroom, maar na enige tijd viel hij op zijn knieën en vanuit het diepste van zijn ziel zei hij: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

Je herinnert je misschien wel dat dit de woorden waren die mijn moeder, Maria, gebruikte, toen de Aartsengel aan haar verscheen en aankondigde dat zij het Christuskind geboren moest laten worden. Dit nu is het moment van overgave waarop wij, die jullie spirituele leraren zijn, wachten. Wij houden onze adem in, kijken naar onze studenten en discipelen, degenen van jullie die al tientallen jaren op de spirituele weg zijn. Wij hopen, wij bidden, dat jullie tot het moment van overgave komen waarop je zegt: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.” En dan na die overgave beginnen met het uitvoeren van jullie spirituele missies en de opdrachten die wij jullie zo graag willen geven.

Laat jullie afgoden achter je
Begrijpen jullie dat het nooit onze bedoeling was één mens uit de massa af te zonderen, als afgod op een voetstuk te plaatsen en als de enige Zoon van God te bestempelen, de enige die ooit het Christusschap zou kunnen manifesteren om te zijn wie hij is in God. Dat was het etiket dat ik opgeplakt kreeg. Dit was hoe ze mij hebben neergezet en probeerden mijn missie kapot te maken. Tot nu toe zijn ze opmerkelijk succesvol geweest. En waarom hebben ze zo’n succes gehad? Omdat zoveel mensen op aarde bang waren om te zijn wie ze zijn en niet te letten op hoe de wereld wil dat ze zijn.

Tweeduizend jaar geleden verscheen ik op aarde om de dispensatie van het Christusbewustzijn aan de mensheid te brengen. Ik kwam iedere ziel op aarde een beker koud water in naam van Christus te geven. In die tijd waren er nog niet genoeg mensen op planeet aarde die het bewustzijnsniveau hadden bereikt, waarop zij hun Christusschap konden accepteren en dat Christusschap vorm konden geven. Daarom werd ik de voorloper. Ik werd het voorbeeld, de pionier. En zoals ik zei: “Als ik verhoogd word, zal ik allen naar mij toetrekken.”

Het is tijd om te oogsten
Welnu, het is 2000 jaar later en het is tijd, hoog tijd, dat mijn leringen vrucht dragen, zoals de bedoeling was. En die vrucht is dat er vele Christuswezens op aarde zijn, dat er vele Christuswezens geïncarneerd zijn. En ik wil graag dat iedereen die deze woorden leest, zich rekent tot de Christuswezens die op aarde rondlopen.

Maak jezelf niet kleiner. Reageer niet met angst en schroom. Als je angst hebt of schroom voelt, erken het dan en maak er werk van met alle middelen die je gegeven zijn, hetzij met de leringen op deze website of met de psychologische technieken op de wereld, waarvan er vele gesponsord worden door de geascendeerde meesters.

Als je ook maar enige aarzeling voelt over wie je bent en of je een Christuswezen bent die is geïncarneerd, of te zeggen dat je een gepersonifieerde Christus bent, maak er dan werk van.
Los het op.
Geef het op.
Geef het aan mij.
Geef het aan mij.
Geef het aan mijn Heilige Hart.

Mijn Heilige Hart is een verterend vuur dat alles kan verteren wat er niet aan gelijk is. Mijn Heilige Hart stroomt over van liefde, liefde voor jou, die de volmaakte liefde is die alle angst uit je wezen zal verbannen. Het zal die angst verteren, als jij hem maar wilt loslaten.

Durf te zijn wie je bent
Ik wil graag dat je bent wie je bent. Ik kwam naar de aarde om het voorbeeld te geven dat een menselijk wezen, dat zich in een fysiek lichaam bevindt, de Levende Christus op aarde kan zijn, wat de krachten van deze wereld ook zeggen of doen. De krachten van deze wereld probeerden mijn fysieke lichaam te doden en dachten dat ze mijn leer konden vernietigen.

Het was niet zo gemakkelijk om mij te doden. Dus wat was hun enige optie na mijn opstanding? Dat was mijn voorbeeld doden, mij op een voetstuk plaatsen, zodat niemand in mijn voetstappen durft te treden en dat zij zichzelf net als mij als een Christuswezen konden beschouwen.

Begrijp je wat ik zeg? Begrijp je echt de innerlijke betekenis van deze woorden? Er IS maar één weg en dat is de innerlijke weg. Op een bepaald niveau heeft de ziel een leer van buitenaf nodig: zij moet die leer volgen. Dit is allemaal juist en goed omdat de ziel bescherming nodig heeft, ze heeft een ankerpunt nodig. Maar op een hoger niveau moet de ziel die lering uit de buitenwereld ontgroeien. De ziel moet het ware pad van de geascendeerde meesters volgen, dat wij al eonen lang op deze planeet hebben gebracht.

En die ware weg is:
Je neemt de lering tot je.
Je verwerkt de lering.
Je wordt de lering.
En dan word JIJ de leraar. Jij wordt de volgende leraar die getuigt van de waarheid van die weg.

Dit is je roeping. Wij, de geascendeerde meesters, hebben vele organisaties gesponsord om de ware leringen over de innerlijke weg naar buiten te brengen. Maar ons doel is nooit geweest studenten te maken die eeuwig student en volgeling blijven. Ons doel is altijd geweest je tot de meester te laten opgroeien die je waarachtig bent en die meester die je bent te belichamen.

De enige leer die de geascendeerde meesters ooit hebben gegeven, is de boodschap over de innerlijke weg. Het is door vele uiterlijke leringen en kerken en organisaties verwoord. Het is in vele vermommingen tot uitdrukking gebracht. Maar er is slechts één leer.
Er is slechts één waarheid.
Er is slechts één pad.
En dat is de innerlijke weg om alles te worden wat je bent.

Het is heel moeilijk voor iemand die is geïncarneerd om zijn of haar bewustzijn te verhogen om echt de waarheid en het wezen van God te zien. Maar ik wil graag een paar woorden tegen jullie zeggen om over na te denken. In het begin was God er alleen. Er was niets anders dan God. Er was geen vorm; er was nog niets geschapen. Toen besloot God om te scheppen. God schiep alles uit zichzelf, uit zijn eigen substantie, omdat er niets anders was.

Je moet begrijpen dat God niet iets kan scheppen dat van hem is gescheiden. Dit is onmogelijk. Maar God besloot wezens te scheppen met bewustzijn en vrije wil en die wezens kunnen het gevoel dat ze gescheiden van God zijn in het leven roepen. Maar dat gevoel van gescheidenheid is een illusie, want er is niets anders dan God.

Je zou dus kunnen zeggen: “Wat is dan de bedoeling van het scheppen?” De bedoeling is dat God meer wil worden dan hij al is. God verlangt er altijd naar meer te worden dan hij is. En hoe kan God meer worden dan hij al is? Dat kan hij alleen maar door jou; door jou, die bewustzijn heeft, die bestaat en een wil. Wanneer jij besluit de innerlijke weg te volgen en te erkennen wie je in God bent, dan word jij het meer, God wordt het meer en de hele schepping wordt vergroot.

God heeft je de wereld ingezonden met de opdracht: “Vermenigvuldig je en neem heerschappij over de aarde!” In het begin toen de aarde geschapen werd, in het begin toen het fysieke universum geschapen werd, was het universum zich er niet bewust van gewaar dat ze bestond of dat ze met de bron verbonden was. God wil dat het universum bewust en gewaar is, maar het universum kan alleen bewust worden door jou, die bewustzijn heeft en bestaat.

Ik begrijp dat deze lering moeilijk te bevatten is, maar ik wil graag dat jullie erover nadenken, omdat door na te denken over wat moeilijk is, jij je geest oprekt. En door bereid te zijn je geest op te rekken, geef jij je Christuszelf en ons de gelegenheid je geest en je inzicht van binnenuit op te rekken.

De geest oprekken
Begrijp je dat het nooit onze wens was een religieuze of spirituele lering naar buiten te brengen die absoluut, compleet of onfeilbaar was. Er is op planeet aarde nog nooit een kerk geweest die patent op God had, patent op de waarheid of patent op de geascendeerde meesters. Wij verlenen niemand exclusieve rechten.

Wij wensen het Levende Woord naar buiten te brengen. Het Levende Woord is geen dode doctrine in de buitenwereld. Die kan niet in tijd en ruimte vastgezet worden. Hij stroomt altijd verder. Hij leeft. Hij gaat altijd door. Daarom is de enige ware kerk van God, van Jezus Christus en van de geascendeerde meesters een levende kerk, die het Levende Woord verkondigt.

Je kunt geen kerk in het leven roepen die een leer verkondigt, dan stopt met de verkondiging van het woord en die kerk als levende kerk handhaven. Op het moment dat de stroom van het Levende Woord stopt, zal elke organisatie stagneren en verkalken.

Je zou naar een bepaalde kerk kunnen kijken en zeggen: “Maar deze kerk werd gesticht door de geascendeerde meesters. Men heeft ons verteld dat dit de hoogste leer op de planeet is. Men heeft ons verteld dat die alles heeft wat wij voor onze verlossing nodig hebben.” Toch zeg ik je dat geen enkele kerk verschilt van alle andere kerken die wij door de geschiedenis heen hebben gesticht. En wanneer je naar die kerken kijkt, kun je precies zien wat er met elke kerk gebeurt nadat de stroom van het Levende Woord stopt.

De organisatie begint te verkalken en wordt rigide en trekt dan mensen aan die star zijn, die hun gemak ervan willen nemen, die een automatisch pad, een gegarandeerd pad naar verlossing willen. Dit wordt dan de verkeerde weg van de verkeerde leraren die sinds de zondeval van de mens naar de aarde zijn gekomen. Zij zijn gekomen en hebben de manier in de buitenwereld gepresenteerd. Zij hebben de belofte gedaan dat “Als je ons volgt, kunnen wij je verlossing garanderen.” Als je de organisatie in de buitenwereld en die regels en doctrines opvolgt, als je alle oefeningen uitvoert die men van je verwacht, als je al deze uiterlijke regels opvolgt, dan wordt je automatisch gered.

Welnu, dit is een leugen!
Dit is een leugen!
Dit is een leugen!
Het is een kwaadaardige leugen. Het is een verraderlijke leugen.
Helaas is het ook een algemeen verbreide leugen, een overtuigende leugen.

En veel mensen op deze planeet zijn er ingetuind. Miljarden mensen, in feite bijna iedereen op deze planeet, zijn in deze leugen over de weg in de buitenwereld getuind. Ik zeg jullie nog eens: “Er is geen pad in de buitenwereld!’ Er is geen automatisch pad naar verlossing, omdat jullie vrije wil hebben.

Ik ben Jezus Christus. Ik ben door God benoemd als de verlosser voor de hele mensheid. Denk je dat ik jullie de verlossing kan garanderen? Nee, ik kan niets garanderen, omdat ik niet tegen jullie vrije wil kan en wil ingaan. Ik kan jullie niet redden van jezelf. Alleen jij kunt jezelf redden door de keus te maken te zijn wie je bent in God, door het verkeerde identiteitsgevoel te overwinnen, door het pseudozelf te overwinnen en alles te zijn wat je bent – en meer.

Ik kijk naar een aantal van onze beste studenten die al tientallen jaren op het pad zijn. Zij zitten in hun kerken en doen hun rituelen. En zij zeggen prachtige gebeden op en de vlam van hun hart wordt in die gebeden uitgegoten. Maar wanneer ik hen benader zeggen ze: “Ik heb alles wat ik nodig heb om verlost te worden. Ik voel me hier goed bij. Ik ben tevreden met het volgen van de leringen die deze kerk mij geeft.”

Val me niet lastig, Jezus
En van buitenaf bekeken klinkt dit goed en verstandig, omdat zij per slot van rekening vrije wil hebben. Maar ik vertel je dat wat de ziel werkelijk zegt, is: “Val me niet lastig, Jezus. Ik voel me op mijn gemak. Ik voel me goed waar ik nu zit en ik wil niet hogerop komen. Ik heb me in de tijd dat ik discipel was veel opofferingen getroost. Ik ben vele keren getest en heb veel initiaties gehad. Ik heb me opgeofferd. Ik heb alles gegeven. Maar nu wil ik dat niet meer. Ik wil hier gewoon zitten met mijn leringen en mijn rituelen en ik heb het gevoel dat als ik dit de rest van mijn leven dit blijf doen, ik automatisch verlost word.”

Ik vertel je eerlijk dat er veel leden in christelijke kerken en andere spirituele organisaties daar zitten en het gevoel hebben dat zij de allerhoogste spirituele leer op de planeet hebben; maar ik zeg je dat zij de weg volgen die de mens goed toe lijkt, maar aan het eind van die weg wacht de dood. Zij volgen het pad in de buitenwereld net als zoveel andere miljarden zielen op planeet aarde.

Te veel zielen zitten in hun kerken en zeggen: “Maar de katholieke kerk is de enig ware kerk van Jezus Christus. Onze kerk is de ware kerk. De Islam is de enige religie. Wij hebben alles wat we nodig hebben om onze verlossing te krijgen en we hoeven hier alleen maar te blijven en ons gemak ervan te nemen en we zullen hem automatisch krijgen”.

Zie je niet wat ik hier zeg? Je denkt dat je beter dan iemand anders bent, omdat jij je leer en je kerk hebt. En iedereen denkt dat hij beter dan iemand anders is, omdat ze hun leer hebben. Nu, ik zeg je dat er waarachtig miljarden zielen op deze planeet zijn die zo verwikkeld zijn in die foute leringen en de leugens van de verkeerde leraren dat het bijna letterlijk lijkt of het lijken zijn die in grafdoeken zijn gewikkeld.

Ik ben Jezus Christus. God heeft mij het ambt gegeven om de verlosser van iedere ziel op planeet aarde te zijn. En ik zeg je nu, zoals ik tegen Lazarus zei: “Kom naar buiten! Ontwaak! Kom tevoorschijn uit het graf van de foute leringen en hun waren en hun uiterlijke pad en hun leugens. Kom eruit en maak je los uit de netten die zij je toegeworpen hebben om je te vangen, om je vast te houden op het verkeerde pad.”

Voortgaande openbaringen zullen niet stoppen
Ik ben Jezus Christus en ik vertel het je echt: progressieve openbaringen zullen nooit stoppen zolang er nog één ziel op planeet aarde is die niet is geascendeerd. Wij, de geascendeerde meesters, hebben de taak gekregen elke levensstroom op aarde te redden en we zullen die taak tot het einde toe volbrengen.

Hoe kunnen wij levensstromen op aarde redden? Ik heb jullie net verteld dat elke keer dat wij een lering geven, mensen na een poosje verkalken en het zich gemakkelijk maken. Zij beginnen het middel dat bedoeld was om hun levensstroom te bevrijden te gebruiken om het zich gemakkelijk te maken. En dan werkt de lering niet meer en dus moeten wij een andere geven. En daarom moeten er progressieve, voortgaande, openbaringen zijn.

Zie je niet in wat ik hier zeg? Heel veel mensen hebben dit punt niet begrepen, maar toch is het het belangrijkste punt van de leringen van de geascendeerde meesters dat je ooit zou kunnen begrijpen. Als je dit ene punt niet begrepen hebt, dan heb je de kern van onze boodschap niet begrepen.

Ik moet je zeggen dat er niet zoiets bestaat als een absolute leer, een absolute religie, een absolute kerk. Je zegt: “Maar men heeft ons verteld dat onze kerk de hoogste leer op de planeet heeft en dat wij alles hebben wat nodig is om verlost te worden.” En in sommige gevallen heb je inderdaad alles wat je nodig hebt – als je het personifieert. Maar als je het niet personifieert, wordt het een val. Begrijp je wat ik zeg? Wat ik zeg, is dat jij je concept van wat een foute of een waarachtige leer is, moet uitbreiden.

Er zijn veel waarachtige leringen en kerken op deze planeet geweest. Maar als je een waarachtige leer neemt en er een uiterlijk pad van maakt, een uiterlijke lering, dan wordt de waarachtige lering plotseling een foute lering, omdat je hem gebruikt hebt om je vooruitgang te stoppen in plaats van hem te gebruiken om steeds hogerop te komen.

Je kunt niet stoppen zolang je op planeet aarde bent. Het bestaat niet dat jij je gemak ervan kunt nemen. Dit is het gevaarlijkste punt en ik moet degenen waarschuwen die waarlijk onze beste studenten zijn. Degenen die het spirituele pad al heel lang volgen, of het nu in deze of gene kerk is, of helemaal geen kerk.

Wij hebben zulke hoge verwachtingen van jullie en van wat God door jou kan doen en wij zouden graag zien dat aan die verwachtingen voldaan wordt. Maar dit houdt jullie nu juist op dit ogenblik tegen om te zijn wie je bent. Het gevaarlijkste punt is dat je het pad tot op een hoog punt beklommen hebt en jij je op een of andere manier op dat niveau lekker voelt. Op de een of andere manier onderschrijf je een bepaalde opvatting, het idee dat je de volgende stap niet hoeft te zetten. Je hebt genoeg gedaan, je bent hoog genoeg geklommen, je hebt genoeg opgeofferd.

Ik wil je herinneren aan de woorden die ik 2000 jaar geleden heb uitgesproken: “Hij die bereid is zijn leven voor mij te verliezen, zal het vinden.” Ik zeg het je eerlijk – ik ben een gemakkelijke meester. Waarom denk je dat God mij naar planeet aarde heeft gezonden? Omdat ik zo’n gemakkelijke meester ben. Ik ben zo gemakkelijk tevreden te stellen. Ik heb zo weinig nodig.

Het enige wat ik vraag, is dat je mij jouw alles geeft – alles van jouw hele menselijke zelf, alles van jouw hele ego, alles van jouw heel verkeerde identiteitsgevoel van wie je denkt dat je bent. Dat is alles wat ik nodig heb. En wanneer je beseft dat als je mij jouw alles geeft, ik mijn alles aan jou zal geven, het ineens niet meer zo’n grote stap is.

Als je mij op straat tegenkwam en ik zou tegen je zeggen: “Als je mij één euro geeft, dan geef ik jou er tien miljoen euro voor terug”, zou jij dan iets bij die transactie verliezen? O ja, je zou één euro verliezen, maar wat heb je liever, die ene euro van het menselijke zelf of de tien miljoen euro van het Christuszelf en het Christusbewustzijn en het eeuwige leven van dat Christusbewustzijn? Dat is jouw ware keuze.

Een streep in het zand
Ik trek nu een streep in het zand en ik zeg: “Wij, de geascendeerde meesters, eisen veranderingen, wij eisen groei!” Je kunt niet dezelfde blijven. Wanneer je de Wet van Vrije Wil begrijpt, begrijp je dat die geen inbreuk maakt op je vrije wil. Je hebt het recht het pad van groei te negeren, maar je hebt niet het recht om het tot in eeuwigheid te negeren. Er komt een dag waarop je moet kiezen wie je wilt dienen en vandaag is die dag.

Ik ben Jezus Christus en ik spreek deze woorden uit naar het materiële universum en daarom worden deze woorden het oordeel, zoals ze dat ook waren toen ik fysiek op aarde rondliep. Ik eis veranderingen. Wij, de geascendeerde meesters, eisen veranderingen op. En waarom? Omdat wij in veel spirituele organisaties het goede zaad gezaaid hebben en wij recht hebben op de oogst. En die oogst kan alleen door jou komen, door naar voren te komen, je het innerlijke pad eigen te maken, de lering te worden en de leraar te worden.

Hoe kun je Jezus Christus volgen en de leer van Jezus Christus? Door Jezus Christus te belichamen. Ik zeg niet dat jullie een kloon van mij moeten worden. Ik wil dat jij de Christus wordt die jij bent en de individualiteit van de Christus die jij bent tot uitdrukking brengt.

Dit is de enige vereiste van het pad. Dit is de enige manier om aan het ware pad te voldoen. Als je niet de Christus wordt, volg je de weg die een mens goed toe lijkt. En in dat opzicht moet ik zeggen dat je de Christus niet kunt worden. De enige keuze is de Christus zijn of niet de Christus zijn en je maakt die keuze op ieder moment van iedere dag. Dus daarom zeg ik nu: “Besluit het te zijn!”

Sommige mensen zeggen dat ze alles hebben wat ze voor hun verlossing nodig hebben. Ik zeg: “Bewijs het dan!” Bewijs het door de leringen die je hebt te personifiëren. Ik heb helemaal geen behoefte jou een volgeling van een bepaalde leraar in de buitenwereld te maken. Ik wil je alleen maar tot de volgeling van de leraar in je innerlijk maken, de Christus binnenin je, de enige ware leraar die er is.

Begrijpen jullie het? Wij, de geascendeerde meesters, zenden je leraren in de buitenwereld, omdat je het pad niet alleen kunt ontdekken en dan maak je een afgod van die leraren in die buitenwereld, wat je ervan weerhoudt contact te maken met de leraar binnenin. Dit moet ophouden! Dit moet nu ophouden!

Gods oordeel over de verkeerde leraren en hun verkeerde studenten
Ik ben Jezus Christus en hierbij spreek ik Gods oordeel over de verkeerde leraren en hun verkeerde studenten uit. Degenen die het foute pad gepersonifieerd hebben. Degenen die net de wetgeleerden van oudsher zijn die ik berispte. Degenen die niet de innerlijke weg hebben genomen en degenen die proberen te voorkomen dat anderen dat doen.

Ik spreek nu het oordeel over jullie uit. Ik spreek het oordeel uit over alle valse leraren op planeet aarde. En ik wil graag dat jullie in je bewustzijn de visie hebben van een massaal ontwaken van mensen overal op aarde, die plotseling ontwaken, uit hun tombe van de verkeerde leringen komen, de grafdoeken waarin zij gewikkeld en aan vastgebonden zijn, beginnen los te maken en plotseling de zon van hun spirituele zelf ontdekken.

Dit is de visie die ik jullie wens te geven en ik wil graag dat je die vasthoudt. Wij willen niet dat elk mens op aarde lid van één bepaalde kerk is. Wij willen graag dat ieder mens de innerlijke weg ontdekt, waar ze zich ook bevinden. Willen jullie die visie voor mij handhaven?