De Beslissing je Godvlam in Actie te ZIJN

ONDERWERPEN: Een hogere vorm van dienstbaarheid – Het besluit om te ZIJN – God wenst zichzelf in actie te zien

Geascendeerde Meester Jezus, 13 juli 2003

IK BEN vandaag gekomen en ik spreek door het hart van iemand die zich erop voorbereid heeft, zodat ik zijn hart kan binnengaan en mijn vlam naast zijn hartvlam kan verankeren.

IK BEN Jezus Christus en velen van jullie hebben mij jullie Heer en Verlosser genoemd. Maar ik zeg jullie dat velen van jullie mij broeder zouden moeten noemen, omdat ik echt je broeder van Licht ben. Ik kom je helpen te begrijpen dat we veel dichter bij elkaar staan dan jij denkt. Zovelen van jullie zijn mij, en andere geascendeerde meesters, gaan zien alsof we boven jullie staan en buiten jullie bereik, gescheiden van jullie. Het wordt tijd die illusie te boven komen en gaan accepteren dat jullie echt één met ons zijn.

Hoe kunnen jullie één met ons zijn? Je kunt één met ons zijn door te herkennen dat de grondslag van alle uiterlijke verschijnselen, je ware identiteit een specifieke Godvlam is. Ieder geascendeerd wezen, iedere God en Godin ontstond uit een specifieke Godvlam. Iedere levensstroom is voortgekomen uit een specifieke Godvlam.

Wij zijn geascendeerd omdat we onze Godvlam ontdekt hebben. We hebben ervoor gekozen met die Godvlam te versmelten en daardoor naar het spirituele rijk te ascenderen. Jij bent ook een specifieke Godvlam en jij bent ook in staat je persoonlijke Godvlam te ontdekken. Je hebt ook de vaardigheid om de keuze uit vrije wil te maken om met die Godvlam te versmelten. Wanneer jij met jouw Godvlam versmelt, terwijl je nog in een fysiek lichaam bent, word je die Godvlam in actie. Daardoor word je één met ieder geascendeerd wezen dat dezelfde Godvlam als jij heeft.

Daarom hebben de geascendeerde meesters die dezelfde Godvlam als jij hebben, de optie hun individuele vlam in jouw hart te verankeren – als je hen dat toestaat. Dit stelt je dan in staat om ‘zo Boven, zo beneden’ te zijn. Dit stelt ons dan in staat om de octaven te spannen en daardoor een krachtige actie uit te voeren om het bewustzijn van de mensheid en de vibratie van het hele materiële universum te verhogen.

Een hogere vorm van dienstbaarheid
Begrijpen jullie het potentieel van deze actie? Velen van jullie hebben diverse spirituele leringen bestudeerd. Je hebt diverse technieken beoefend om je spirituele groei te accelereren en daardoor heb je veel licht in de materiële wereld verankerd. Toch moet ik je zeggen dat er een hoger niveau van dienstbaarheid is en veel van jullie zijn klaar een stap omhoog te doen naar dat hogere niveau. Je kunt dit bijna ogenblikkelijk doen, als je jouw Godvlam maar herkent en je met die Godvlam laat versmelten.

Wat is ervoor nodig om met die Godvlam te versmelten? Er is een verandering in bewustzijn voor nodig, een verandering in je identiteitsgevoel, een verandering in de manier waarop jij jezelf ziet. Het is gewoon een levensfeit dat je op de materiële wereld bent wie je denkt te zijn. Je bent wie jij denkt dat je bent. Je bent hoe jij jezelf ziet als wezen. Je kunt je Godvlam niet tot uitdrukking brengen als jij jezelf ziet als een sterfelijk menselijk wezen dat gescheiden van God is.

Het besluit om te ZIJN
Een spirituele lering volgen en een spirituele techniek beoefenen, kan je helpen te groeien op het spirituele pad. Maar geen enkele oefening of lering in de buitenwereld kan je helpen bij het nemen van het innerlijke besluit wie je echt bent. Zijn wie je echt bent, is een besluit om te Zijn in plaats van het besluit om niet te Zijn – waartoe je geprogrammeerd bent sinds je geïncarneerd bent.

Alles op deze wereld is doordrenkt met het bewustzijn dat ervoor gekozen heeft om niet te Zijn. Velen van jullie worden nog steeds door dat bewustzijn beïnvloed en daarom denken jullie dat jullie ascensie ergens in de toekomst plaatsvindt, een poosje nadat je geëxcarneerd bent. Je denkt dat je de Christus kunt worden, maar dat het ergens in de toekomst gebeurt. Maar ik zeg je dat die toekomst nooit komt. De enig aanvaardbare tijd is nu. Je zult niet zijn wie je bent tot je tot het innerlijke besef krijgt, het innerlijke besluit neemt, te beslissen wie je bereid bent te zijn, wie je NU bent.

Het is waar dat je om op dat punt te komen waarop je in staat bent dat besluit te nemen, een geleidelijk pad moet volgen. Je moet de blokkades in je psyche oplossen die voorkomen dat je die beslissing neemt. Je moet je verkeerde identiteitsgevoel, je verkeerde zelfbeeld, te boven komen en je moet de negatieve energie in je krachtveld verwijderen die je naar beneden trekt.

Hoe vaak moeten we het jullie zeggen
Toch ben ik hier om je te zeggen dat veel serieuze spirituele zoekers, uit verschillende religies of New Age leringen, dit pad met succes afgelegd hebben. Je bent op het punt aangekomen waarop je er klaar voor bent om de beslissing te nemen om te Zijn. Het enige wat je nog in de weg staat, is dat je op een of andere manier niet bewust kunt accepteren dat je op dat punt staat. Je kunt het niet accepteren dat je het waard bent en er klaar voor de Christus in actie te zijn, de Godvlam in actie te zijn, God in actie te Zijn, een geascendeerde meester te Zijn op aarde. Hoe vaak moeten we het jullie zeggen voor jullie er zo aan gewend zijn geraakt ons dat tegen je te horen zeggen dat je het niet meer hoort? Toch moeten wij dit blijven zeggen tot je ons wel hoort.

Voor velen van jullie staat er maar één laatste obstakel in de weg, één laatste element in je bewustzijn dat je nog niet doorzien hebt. Daarom moedig ik je aan de middelen die beschikbaar staan in de moderne psychologie en de holistisch helingen om deze blokkades in je eigen psyche bloot te leggen en op te lossen.

Velen van jullie maken deel uit van een Godvlam. Wanneer je die Godvlam volledig herkent, kan iedere geascendeerde meester die deel uitmaakt van die zelfde Godvlam zijn of haar vlam, zijn of haar persoonlijke vlam, in jouw hart verankeren. Ik kan je ervan verzekeren dat het potentieel om positieve veranderingen op aarde te brengen door het verankeren van de vlam van een geascendeerde meester in het hart van een niet geascendeerde meester groter is dan iets wat je ooit hebt gezien. Het is groter dan iets wat de meesten van jullie met jullie uiterlijke geest momenteel kunnen bedenken.

God wenst zichzelf in actie te zien
Toch moet ik je zeggen dat dit potentieel echt is. God wenst zichzelf in actie te zien in dit universum, maar God kan enkel in actie Zijn door zijn zonen en dochters en dan nog maar alleen wanneer een zoon of dochter zich bewust gewaar wordt van zijn of haar Godvlam.

Wij, jullie geascendeerde broeders en zusters, hebben ons veel inspanningen getroost in vele spirituele bewegingen. We hebben jullie vele leringen gegeven en we hebben jullie veel energie gegeven. We hebben echt het goede zaad geplant en ik denk dat we recht hebben op een goede oogst. Dus jullie zijn klaar voor de oogst, maar jullie hebben nog niet bewust jullie innerlijke talenten herkend en geaccepteerd.

Ik ben hier om jullie een stap hogerop te roepen door te erkennen wie je bent. Herken je Godvlam. Accepteer je ware identiteit als vlam van God in actie op aarde. Laat alles los wat jullie in de weg staat om te zijn wie je echt bent als Godvlam. Wees wie je bent en geef ons onze oogst. Dan zullen we jullie tot het middel maken om miljoenen van jullie broeders en zusters te oogsten die nog vastzitten op lagere niveaus van het pad.