Armoede is NIET de Wil van God

ONDERWERPEN: Een nieuwe dispensatie van de Grote Centrale Zon – Het kosmische perspectief op de aarde – Het armoedeprobleem – De geascendeerde meesters zijn NIET elitair – Armoede is een vorm van energie – Armoede en de eerste straal van Gods Wil – De rol van religie om armoede in stand te houden – De rol van de wetenschap om armoede in stand te houden – De illusie van ongelijkheid is de basis voor armoede – Het oordeel over degenen die het bewustzijn van ongelijkheid in stand houden – De wil van God overwint altijd de antiwil

Geascendeerde Meester Saint Germain, 14 december 2007

IK BEN Saint Germain, en ik ben dankbaar dat ik een podium krijg in dit werelddeel Zuid-Amerika om een lering naar voren te brengen die essentieel en behulpzaam zal zijn om een Gouden Eeuw te creëren – zowel hier als elders. Jullie herinneren je misschien nog wel hoe een poosje geleden, mijn eigen goeroe, de Grote Goddelijke Leider, op Machu Picchu een dictaat door deze boodschapper heeft gegeven waarin hij heeft gesproken over het potentieel om een Gouden Eeuw tot stand te brengen in Zuid-Amerika. En hij heeft een enigszins sobere en sombere inschatting gemaakt van dat potentieel.

Dit kwam gedeeltelijk omdat we de moeilijkheid tot uitdrukking wilden brengen waar wij voor staan om een Gouden Eeuw tot stand te brengen in een werelddeel als Zuid-Amerika en andere werelddelen op de wereld. Omdat wij willen dat de mensen begrijpen dat een Gouden Eeuw tot stand brengen niet gemakkelijk is, niet vaststaat. Er kan geen absolute garantie zijn dat een Gouden Eeuw tot stand kan worden gebracht, want alles wordt overgelaten aan de vrije wil van de bewoners van deze planeet.

Een nieuwe dispensatie van de Grote Centrale Zon
Maar toch hebben wij, de geascendeerde meesters, natuurlijk – het Overwinningsbewustzijn en accepteren nooit en te nimmer een nederlaag of dat iets anders onmogelijk is. Dus wat er intussen is gebeurd, is dat zoveel mensen in Zuid-Amerika, vooral hier in Colombia, en in vele andere delen van de wereld, meer dan bereid zijn hogerop te komen in bewustzijn – gedeeltelijk door de leringen die hier zijn gegeven, gedeeltelijk door de rozenkransen en gedeeltelijk omdat zij gewoon met de Rivier van Leven meegaan. Hoewel velen nog nooit van de geascendeerde meesters hebben gehoord, beseffen ze dat de wind draait; de wind van de Heilige Geest, is op planetaire schaal gaan waaien. En ze hebben hun rug gerecht en hebben hogerop gekeken naar hun eigen hogere Wezen – hoe ze zich dat ook maar voorstellen – naar nieuwe ideeën en nieuwe manieren van nadenken over hoe zij de problemen in de maatschappij moeten oplossen.

Vanwege die reactie van de mensen – zowel met als zonder de leringen van de geascendeerde meesters – heb ik besloten van de aarde naar de Grote Centrale Zon te reizen en bij Alpha en Omega te pleiten voor een nieuwe dispensatie, een heel belangrijke uitgave van licht die één van de veranderingen tot stand kan brengen die nodig is om de Gouden Eeuw te manifesteren. Dit is een spirituele dispensatie van licht die het effect heeft dat het een van de belangrijkste problemen uitlicht die de Gouden Eeuw blokkeert.

Naar de troon van Alpha en Omega gaan en een dispensatie voor planeet aarde te vragen, is niet zomaar iets. Deze planeet is maar een heel, heel klein planeetje in een heel, heel groot fysiek universum. Dus je begrijpt, dat Alpha en Omega de hoogste manifestaties van God zijn die dit materiële universum kent en zij handhaven het spirituele evenwicht voor de onmetelijkheid van het hele materiële universum met de vele levensstromen en levensgolven die op dit podium evolueren. Dus hun rol is om altijd het grote geheel te zien. En daarom kunnen zij nooit de behoeften van één specifiek deel van dat geheel de vooruitgaande beweging van het geheel zelf laten vernietigen of tegenhouden.

Daarom werken de geascendeerde meesters specifiek met planeet aarde, soms – door ons enthousiasme om de mensheid te helpen, door ons enthousiasme om deze planeet een doorbraak te zien maken naar een hoger niveau – kunnen wij ons wel eens wat al te veel op deze planeet richten en denken dat als wij maar kunnen helpen om deze planeet te laten groeien, wij natuurlijk ook het hele universum zouden kunnen helpen. Niet dat dit beslist fout is. Maar ik kan je wel zeggen – als iemand die vanwege planeet aarde verscheidene keren naar de Grote Centrale Zon is gereisd – dat in de Aanwezigheid van Alpha en Omega te staan – en dan plotseling dat globale perspectief te zien – heel erg ontnuchterend kan zijn, zelfs voor een geascendeerde meester.

En wanneer je daar aan dat Hof bij het Heilige Vuur staat en de onmetelijkheid van de vlam van Alpha en Omega, de stroom in de vorm van een 8 tussen hen en de witte kubus tussen hun tronen, jij ineens uit elke mindere manifestatie wordt geslingerd. En dan zie je dat jij, voordat er een dispensatie aan de aarde kan worden verleend, eerst naar het geheel moet kijken en zorgvuldig het evenwicht van het geheel moet afwegen tegen de behoeften van één kleine planeet.

Het kosmische perspectief op de aarde
Ik probeer je niet te laten denken dat de aarde onbelangrijk is. Ik probeer je gewoon een realistisch perspectief te geven van hoe het voelt, zelfs voor een geascendeerde meester, om voor de troon van Alpha en Omega te staan en een dispensatie voor deze planeet aan te vragen. Want ik wil dat jullie beseffen dat zo’n dispensatie niet zomaar wordt gegeven en niet iets is wat automatisch wordt verleend omdat een geascendeerde meester – van wie jullie misschien denken dat hij heel belangrijk is – plotseling bij Alpha en Omega aan de deur staat en daar om vraagt.

Het is belangrijk dat jullie, als spirituele mensen, beseffen dat hoewel planeet aarde belangrijk is vanuit kosmisch perspectief, die slechts onderdeel is van een heel groot geheel. Zoals ik al eerder heb gezegd, moeten we nog andere werelden veroveren. In feite moeten we nog vele werelden veroveren. En ik kan je ervan verzekeren dat het heel gezond is voor de spirituele mensen op aarde om af en toe eens uit het mentale kader te worden geslingerd dat uit pure noodzaak op deze planeet is gericht en te beseffen dat er een heel erg uitgestrekt universum is, en dat dit universum als één geheel met elkaar is verbonden. En daarom moeten de behoeften van één planeet, zoals de aarde, in verband met het geheel worden bekeken en met alle aspecten van dat geheel die met de aarde mee evolueren en ermee verbonden zijn – en daarom moet alles harmonieus en samen evolueren. Want als aan het Lichaam van God ineens met een voet achterop gaat lopen, of één hand begint buiten de rest van het lichaam om te bewegen, wat krijg je dan? Geen harmonie meer. Je hebt geen samenhang meer.

Dus nadat ik jullie een realistische inschatting heb gegeven, kan ik jullie met grote vreugde vertellen dat ik deze dispensatie heb gekregen om een buitengewoon grote hoeveelheid licht te schenken aan planeet aarde. En die hoeveelheid licht die vrijkomt, zal de aandacht richten op het ene probleem dat nu een belangrijke blokkade vormt om de Gouden Eeuw te manifesteren. En het zal letterlijk dat probleem uitlichten tot het voor de mensheid steeds moeilijker wordt om dat probleem te negeren.

Ze zullen, bij wijze van spreken, door dat licht worden gedwongen om naar dat probleem te kijken, de oorzaak daarvan te onderzoeken en de keus te maken of zij uit dat bewustzijn willen stappen dat het probleem heeft veroorzaakt, of dat ze ervoor kiezen in dat bewustzijn te blijven en daardoor door het licht te worden beoordeeld, zodat zij op den duur van deze planeet zullen worden verwijderd en naar een ander stelsel gaan, waarin deze specifieke manifestatie nog kan worden getolereerd. Over heel korte tijd wordt deze manifestatie niet meer op aarde getolereerd. Want het licht maakt het gewoon onmogelijk om deze manifestatie door te laten gaan. Dat is, als het licht wordt geaccepteerd en vermenigvuldigd door degenen die geïncarneerd zijn, zoals jullie, maar ook veel andere mensen die in de maatschappij in een positie zitten om iets aan dit specifieke probleem te doen.

Het armoedeprobleem
En wat is het probleem waar ik het over heb? Wat is dat ene probleem, nu op dit moment, dat de grootste blokkade vormt om een Gouden Eeuw te manifesteren? Welnu, dat is het armoedeprobleem. En dat is juist de reden dat ik dit dictaat en de volgende dictaten in dit werelddeel Zuid-Amerika geef, waar natuurlijk grote armoede heerst.

Vanzelfsprekend is dit niet het enige werelddeel met deze manifestatie. Maar het is natuurlijk wel een werelddeel waar het potentieel bestaat dat de mensen kunnen worden gewekt en de armoede achterlaten zonder in de valkuil van het materialisme te stappen, wat je nu juist ziet gebeuren in bepaalde naties in zuidoost Azië en in China zelf, waar de mensen worden gewekt voor het potentieel om armoede te overwinnen. Maar zij worden de maalstroom, het beest, van het materialisme ingezogen dat het westen heeft overgenomen en het westen en het denken in het westen, nu al een hele tijd heeft geregeerd, veel langer dan nodig was.

Ik ga in deze en de volgende verhandelingen jullie wat leringen geven over armoede en de oorzaak van armoede en het bewustzijn dat eraan ten grondslag ligt. Dus laat mij één ding volkomen duidelijk maken: Wij, de geascendeerde meesters, wijden ons er volledig aan en gaan tot het uiterste om armoede van planeet aarde te verwijderen!

Want jullie geloven toch niet serieus dat er een Gouden Eeuw kan komen als de meerderheid van de wereldbevolking nog steeds onder het armoedeniveau leeft en niet weet waar zij hun volgende maaltijd vandaan moeten halen, niet weten waar zij veilig drinkwater moeten vinden dat hen niet ziek maakt, niet weten hoe zij aan een inkomen voor zichzelf of hun gezin moeten komen, niet weten hoe zij duurzame groei moeten krijgen in hun materiële rijkdom, hun spirituele rijkdom, hun vrije tijd? Serieus je kunt niet geloven dat het mogelijk is om een Gouden Eeuw te krijgen en nog steeds deze manifestaties, die je niet alleen in dit werelddeel ziet, maar op verscheidene andere plaatsen, zelfs in de zogenaamd rijke naties, waar je een klein percentage van de bevolking in mistroostige armoede ziet leven met absoluut geen enkele hoop en geen levensvatbaar fysiek pad om die situatie te boven te komen.

De geascendeerde meesters zijn NIET elitair
Laat het jullie absoluut duidelijk zijn dat wij, de geascendeerde meesters, niet elitair zijn! Ik doe deze uitspraak in het bijzonder omdat degenen van jullie die onze geschiedenis op deze planeet kennen, weten dat wij in het verleden met mensen hebben gewerkt die aan de macht waren, die de elite vormden. Dit werd echter gedaan vanuit de realistische inschatting van wie het potentieel zou hebben om positieve veranderingen in de maatschappij tot stand te brengen. En ook omdat in het Vissentijdperk één van de uitdagingen waar de mensheid voor stond, juist het concept elite was, of een kleine elite over de mensen moest heersen, of dat de mensen zich zouden bevrijden van die elite en het bewustzijn van die elite en de macht van God in hen zouden erkennen – zoals Jezus de mensheid 2000 jaar geleden heeft gedemonstreerd door de macht van God in hem te erkennen.

Dus we hebben in het verleden – als de noodzaak ons ertoe dwong – gewerkt met bepaalde mensen die tot een elite behoorden. Maar in de tussentijd zijn twee dingen veranderd. Ten eerste: we gaan snel naar het Aquariustijdperk en het bewustzijn van het Aquariustijdperk toe. We zijn al naar het Aquariustijdperk gegaan, maar we hebben nog niet volledig de omslag gemaakt, waardoor de meeste mensen op deze planeet zich kunnen afstemmen op het bewustzijn van het Aquariustijdperk en het bewustzijn van het Vissentijdperk achter zich laten. En daarom zeg ik dat we naar het Aquariustijdperk toegaan.

Het andere belangrijke punt is dat er – dankzij een klein deel van mijn eigen dispensaties om met de wetenschap te werken en het naar buiten brengen van communicatietechnologie – wij nu communicatietechnologie hebben die het mogelijk maakt om kennis heel snel te verspreiden naar de mensen die niet afhankelijk van de elite zijn. Waardoor de mensen op de hele planeet – de gewone mensen, bij wijze van spreken, degenen die geen lid van de elite zijn – met elkaar kunnen communiceren op een manier die ongeëvenaard is en die nog niet eerder op deze planeet te zien was, tenzij je heel ver teruggaat naar vorige Gouden Eeuwen.

Dit is dus een heel belangrijke kans om een dramatische verschuiving in het collectieve bewustzijn te veroorzaken door mensen die met de hele wereld contact hebben, die zich plotseling bewust worden van nieuwe ideeën en een nieuw inzicht krijgen in een oud probleem, een nieuwe manier om naar dat probleem en haar mogelijke oplossingen te kijken. Begrijpen jullie wat een ongelooflijke kans dit is, door het internet en andere manieren van communicatie? Ja, ik weet het, je ziet al hoe het internet verkeerd wordt gebruikt, omdat nieuwe technologie altijd verkeerd wordt gebruikt. Je kunt zien hoe het wordt gebruikt om pornografie te verspreiden. Je kunt zien hoe veel mensen sociale netwerken hebben die echt geen direct effect hebben op het verhogen van het bewustzijn van de mensen.

Maar je zou dieper kunnen kijken en zien dat alleen al door het feit dat de mensen overal ter wereld beginnen te communiceren – zelfs al gebeurt dat op schijnbaar wereldse manieren – het nog steeds een potentiële omslag in het collectieve bewustzijn oplevert die ongekend is in de bekende geschiedenis – en dus het potentieel heeft om eigenlijk weer in een hoger gewaarzijn te worden herboren. Wat nu sociaal netwerken is en schijnbaar oppervlakkig, kan snel een manier worden om nieuwe ideeën en nieuwe inzichten te verspreiden die over alle nationale grenzen heengaan, ras, religie, etniciteit, continenten transcendeert. En ineens verandert het collectieve bewustzijn in een nieuw gewaarzijn dat een bepaald bijzonder probleem niet meer acceptabel is en dat er in feite een uit te voeren oplossing voor is, zodat mensen niet meer hoeven te accepteren dat iets niet kan worden opgelost.

Armoede is een vorm van energie
Dit is juist het belangrijkste probleem bij armoede. Armoede is zoals al het andere in het materiële universum, een heel specifieke vorm van energie, een heel specifieke vibratie. Armoede zien we nu al een hele poos om ons heen. Maar in feite, als je op de geschiedenis terugkijkt, zie je dat er veel samenlevingen zijn geweest, zelfs in de bekende geschiedenis, waarin niet die extreme armoede heerste die je tegenwoordig op de wereld ziet. Omdat er veel samenlevingen waren waarin – hoewel de mensen in geen enkel opzicht rijk waren volgens de moderne maatstaven – er heel weinig mensen waren die geen voedsel op tafel hadden en een manier hadden gevonden om in dat voedsel te voorzien door dat te verbouwen of voor de samenleving te werken.

De moderne wereld heeft in veel opzichten armoede erger gemaakt – en die heeft het natuurlijk ook mogelijk gemaakt dat sommige mensen arm en sommige mensen in sommige landen, heel erg rijk zijn geworden, veel rijker dan je in de bekende geschiedenis ziet. En dit heeft voor een groot contrast gezorgd tussen degenen die rijk zijn en degenen die arm zijn. Dit heeft een maalstroom van energie van armoede gevormd die in feite de laatste paar honderd jaar op planetair niveau is toegenomen, die teruggaat tot het begin van wat in Europa de donkere middeleeuwen wordt genoemd. Waarin je voor het eerst – met de komst van de feodale samenlevingen – mensen zag die op een extreem laag niveau van armoede leefden zoals je maar zelden ziet, zelfs in vroegere samenlevingen waar ze iets hadden wat heel erg leek op het feodale stelsel dat je in Europa had. Niettemin heb je in het middeleeuwse Europa grotere armoede gezien, grotere ellende dan in veel maatschappijen in het verleden.

Vanaf de middeleeuwen is de planetaire maalstroom van armoede, van de energie van armoede, eigenlijk in kracht toegenomen. Nu is het ook in evenwicht gebracht door een positief – tenminste gedeeltelijk positief – opbouwen van een impuls, van een maalstroom, van overwinningsbewustzijn, het bewustzijn van overvloed. Maar wat er is gebeurd, is dat er, zoals vaker gebeurt wanneer dingen worden gepolariseerd, bepaalde gebieden op de planeet zijn waar de maalstroom, de spiraal, van overvloed heel erg sterk is. En andere waar de maalstroom van armoede heel sterk en heel krachtig is uitgegroeid tot op het punt dat het de mensen die in die gebieden wonen, overweldigt. Het overweldigt hen zo dat ze simpelweg niet kunnen zien en geloven dat zij ooit aan de extreme armoede kunnen ontsnappen waarin zij werden geboren, waarin ze zijn opgegroeid, waarin ze oud zijn geworden, en waarin zij naar ze denken, gedoemd zijn te sterven.

Dit zie je duidelijk in Zuid-Amerika. Zelfs hier in Colombia zie je dat een percentage van de bevolking in dit bewustzijn leeft – dat ze zich zelfs nooit een beeld kunnen vormen van hoe zij hun huidige niveau van overvloed, of liever het gebrek eraan, kunnen overwinnen. Maar je ziet andere naties, zoals Peru, waar het nog uitgesprokener is en waar de maalstroom van armoede zelfs nog sterker is.

Armoede en de eerste straal van Gods Wil
Wat is het effect van die maalstroom, anders dan de mensen te overweldigen en rustig te houden die er door worden beïnvloed? Hoe overweldigt het hen dan precies? Hoe beïnvloedt dit hen? Welnu, waarom niet helemaal bij het begin beginnen, bij de eerste straal van de zeven stralen, die de straal is van de Wil van God. De eerste straal is de Wil van God, omdat de eerste daad van scheppen Gods wil om te scheppen was, Gods wil om méér te worden. En daarom is de Chohan van de eerste straal Master El Morya, nu Master MORE, door zelfs met zijn naam die eigenschap om méér te worden, te belichamen.

Want je kunt de wil van God niet van de wil om méér te worden, scheiden. Ze zijn precies hetzelfde. En dit is één van de fundamentele veranderingen die er moet plaatsvinden, vooral onder de top tien procent van de meest spirituele mensen. We hebben al eerder gesproken over het overwinnen van je gevoel dat er een ver verwijderde God in de hemel is, die voor jou iets wil wat hij aan jou probeert op te dringen. We hebben specifiek de magnifieke rozenkrans over de Wil van God gegeven om je daarmee te helpen. Maar ik vraag van jullie om zelfs nog een grotere omslag in bewustzijn te maken, waardoor je beseft dat de wil niet iets statisch is, de wil is niet iets die zegt: “Dit is de manier waarop alles tot in eeuwigheid moet doorgaan.”

Als alles op deze planeet in een oogwenk met de wil van God in overeenstemming werd gebracht, denk je dan dat de groei op deze planeet kwam stil te liggen? Nee, want wat is de wil van God? Dat alles méér wordt door te transcenderen tot alles de totaliteit van wat God is, wordt. Natuurlijk wordt Gods Wezen méér naarmate de verlengstukken van God méér worden. Dus daarom wordt de totaliteit van wat God is, steeds maar MEER. En dit is een wonderbaarlijk, nooit eindigend proces van alchemie waarbij de basis – dat wat hier nu is – altijd kan worden getranscendeerd naar het goud van dat wat méér is.

Jij moet die omslag in bewustzijn maken, omdat jij, alleen door dat te doen, de programmering zult overwinnen – de subtiele leugens die, eeuwenlang en ver daarvoor, in het collectieve bewustzijn op deze planeet zijn geprogrammeerd – over de wil van God en armoede. De broeders van duisternis, degenen die de krachten van de antichrist zijn, hebben hun leugens door het collectieve bewustzijn verspreid dat armoede op een of andere manier onvermijdelijk is, omdat het, óf de wil van God is, óf een uitdrukkingsvorm van de natuurwetten.

De rol van religie om armoede in stand te houden
Veel religies op zijn aarde elitair van aard en in de praktijk. Ze hebben een elitaire doctrine naar voren gebracht die de status-quo in stand houdt die een kleine elite onmenselijke macht over de meerderheid van de bevolking geeft en daardoor in staat was om privileges voor zichzelf te scheppen – zoals grote rijkdom – omdat zij de rijkdom en overvloed van de mensen hebben afgenomen en de mensen op een kunstmatig niveau van armoede gehouden.

Dit wordt in de de recente geschiedenis nergens duidelijker gedemonstreerd dan door de katholieke kerk in de middeleeuwen, omdat ik moet zeggen dat het feodale stelsel – zoals we al in Engeland hebben gezegd – zonder de katholieke kerk en haar doctrines, zich niet door Europa had kunnen verspreiden, en het niet zolang had overleefd als gebeurd is. De katholieke doctrines waren een totale vervorming van de ware leringen van Jezus, waarin hij heeft gezegd: “Voor zover je het aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt ge het aan mij gedaan.” En als de katholieke kerk loyaal aan die lering was geweest, zou ze niet het elitaire systeem hebben gesteund. Maar omdat die de leringen van Christus op vele manieren heeft vervormd, steunden ze wel een elitair systeem dat de feodale heren en de koningen toestond de macht over de bevolking te blijven uitoefenen en de bevolking in principe eeuwenlang als slaaf te houden.

Wat was de kern van de katholieke doctrines die armoede ondersteunde? Dat bepaalde omstandigheden op aarde het resultaat waren van de wil van God, waaronder de omstandigheid dat een kleine elite altijd regeerde, zelfs dat een kleine elite van geestelijken en de Paus de macht hadden om de mensen hun zonden kwijt te schelden en hen het koninkrijk der hemelen te laten binnengaan. Opnieuw, de totale vervorming van de leringen van Christus die zei: “Het koninkrijk van God zit binnenin jou,” wat inhoudt dat je niet een instituut en haar geestelijken nodig hebt om dat koninkrijk binnen te gaan.

Want hoe kon de Paus je bij de hand nemen en je naar dat koninkrijk leiden dat binnenin JOU zit? Dit is natuurlijk belachelijk. Maar het was niet belachelijk voor de mensen uit de middeleeuwen die waren opgegroeid met de indoctrinatie en programmering dat dit de absolute waarheid was en dat zij naar de hel zouden gaan als zij het gezag van de Paus en de katholieke kerk en haar doctrines durfden te betwijfelen. Wat was de voorwaarde voor de fysieke manifestatie van armoede? De spirituele armoede die door de katholieke kerk werd afgeroepen door de leringen van Christus te verdraaien!

Als je eens naar Zuid-Amerika kijkt, waar de katholieke kerk nog steeds sterk is in veel naties en beseft dat om armoede in Zuid-Amerika te overwinnen, de mensen de katholieke kerk en haar doctrines moeten durven te onderzoeken, vooral die, die niet op één lijn zitten met de ware leringen van Christus. En waarom denk je dat het zo belangrijk voor ons is om de vertaling van ‘The Christ is Born in You’ bij de mensen te brengen? Nu, dat is juist de reden. Want hoe kunnen ze anders horen dat er verschil bestaat tussen de ware leringen van Christus en de doctrines van de katholieke kerk in de buitenwereld?

Door de hele donkere middeleeuwen heen, tot in de moderne tijd, bestaat dit subtiele programmeren door de krachten van de antichrist – en die zelfs de religie gebruikt die beweert Christus op aarde te vertegenwoordigen – om in het collectieve bewustzijn te hameren dat armoede de wil van God is, dat het de wil van God is dat sommige mensen machtiger en rijker zijn dan anderen en dat de meerderheid van de bevolking simpelweg hun lot moet accepteren en niet proberen onrust te zaaien en eisen te stellen.

Wat is per slot van rekening de wil van God – volgens de katholieke kerk? Dat alle mensen na dit leven naar de hemel ascenderen en dus zijn mensen geprogrammeerd om niet naar het nu te kijken en niet naar de situatie op aarde te kijken en te zeggen: “Dit klopt niet! Dit kunnen wij niet accepteren. Wij willen veranderingen!” Nee, ze zijn geprogrammeerd om passief te zijn over de omstandigheden op aarde en te zeggen: “O, we zullen alleen maar goede christenen zijn en geen onrust zaaien, zodat wij weer uit de dood kunnen opstaan en in de hemel komen nadat wij dit fysieke octaaf achterlaten.”

Kunnen jullie deze heel subtiele en heel effectieve manier om mensen rustig te houden inzien, zodat zij niet aan het werk gaan om iets in het fysieke octaaf te veranderen? Omdat ze geloven dat zij alleen maar goede christenen hoeven te zijn en te wachten op veranderingen in de volgende wereld. En daardoor deze wereld overlaten aan de krachten van de antichrist die zichzelf tot de algemeen erkende leiders op deze wereld hebben opgesteld. En kunnen jullie zien, dat zolang dat programmeren onbetwist door mag gaan, er dan geen dramatische omslag in het collectieve bewustzijn kan komen?

Het doel van de krachten van de antichrist is de verdraaiing van de leringen van Christus te gebruiken om de mensen hun wil, de wilskracht van hen om op te staan, te ontzeggen en te zeggen: “Genoeg is genoeg! We eisen dat deze planeet aarde de waarheid van God vergroot zou moeten uitbeelden opdat het koninkrijk van God hier beneden kan worden gemanifesteerd zoals het boven al manifest is. En we eisen dat deze maatschappij van ons een vergrote uitbeelding is van de ware leringen van Christus die heeft gezegd: “Ik ben gekomen opdat ieder het leven krijgt en dat in overvloed.” Religie is dus de enige factor, de vervorming van het Vaderaspect, die de mensen heeft geprogrammeerd om hun wil te ondermijnen, hen hun wilskracht te ontnemen, zodat zij niet in opstand komen tegen de elite en eisen dat armoede wordt uitgeroeid.

De rol van de wetenschap om armoede in stand te houden
Zoals er altijd twee kanten aan een munt zitten, bestaat er natuurlijk een andere kant – de vervorming van het Moederaspect. En die vervorming komt door de wetenschap en de filosofie van natuurlijke selectie, en de filosofie dat alles in het leven een vergroot uitbeelden is van de strijd om beperkte bronnen die er daardoor voor zorgt dat sommigen fitter dan anderen zijn.
En nogmaals, dit is gebruikt door die mensen in de machtselite, die mensen van de krachten van de antichrist, die het gezag van de katholieke kerk niet wilden accepteren en zich daaraan wilden onderwerpen. Want zij waren de opkomende machtselite die de macht wilde afnemen van de gevestigde machtselite, die eeuwenlang een verbond, een onheilig verbond, had met de katholieke kerk.

De opkomende machtselite zag dat het opkomen van het materialisme, dat vooral een stoot kreeg door de evolutietheorie, hun voertuig was om zich als de onbetwiste heersers op de wereld te vestigen, door hun filosofie dat er niets anders meer is dan deze wereld. En dat opnieuw, het elitaire en het feit dat sommige mensen rijk zijn en dat veel mensen arm zijn, gewoon een vergroot uitbeelden is van de natuurwetten waardoor degenen die het sterkst zijn, het recht hebben om te heersen, het recht hebben op hun privileges, zoals overvloed, en de meerderheid van de bevolking arm te laten blijven.

Dit is niet alleen een totaal bedenksel. Het is in feite een vervorming van de realiteit en de natuurwetten. Want als je niet al te zorgvuldig de geschiedenis op deze planeet analyseert, zelfs door de kennis die al door de wetenschap zelf naar voren is gebracht – waaronder de natuurkunde en biologie – als je zo’n analyse zou uitvoeren en tussen de regels doorleest – verder kijkt dan de officiële doctrines van de wetenschap en weigert te luisteren naar het priesterdom van de wetenschap – dan zou je ontdekken dat de evolutietheorie wordt gebaseerd op een volslagen en volledig verkeerd uitgangspunt.

In de eerste plaats wordt dat gebaseerd op het bewustzijn van gebrek, het concept dat dit een planeet is met beperkte bronnen. Zoals ik al eerder heb gesproken, is dit een volslagen leugen. Want de enig echte bron is de kennis van geïncarneerde mensen, die gecombineerd met de wil, om Gods licht door zich heen laten stromen en daardoor meer overvloed te brengen dan je tegenwoordig ziet. De wil om méér te worden.

Het is niet waar dat deze planeet beperkte bronnen heeft. Want zoals Jezus heeft gezegd dat het bij de mensen onmogelijk is – wat inhoudt dat wanneer je in het menselijke bewustzijn zit en jij de kracht van God binnenin jou ontkent, dan heeft deze planeet inderdaad beperkte bronnen. Want het is niet mogelijk om grotere bronnen met de kracht en wijsheid van de mens aan te boren. En zodoende zijn degenen die zich volledig hebben vereenzelvigd met het bewustzijn van de antichrist en hun identiteit van gescheidenheid, inderdaad afgesneden van die kracht. Dus lijkt het voor hen alsof de planeet beperkte bronnen heeft.

Maar de realiteit is natuurlijk dat wanneer je het potentieel gebruikt dat alle mensen hebben, het koninkrijk van God binnenin jou te vinden, dan is het mogelijk om de hoeveelheid overvloed te laten toenemen op deze planeet. En in feite is dit, ondanks wat de wetenschap momenteel zegt, juist de kracht die de evolutie aanstuurt op planetair historische schaal. Zoals Maitreya in zijn boek uitlegt, de aandrang om meer te worden, de drang om te groeien die in al het leven wordt ingebouwd – die zorgt ervoor dat diersoorten en de hele planeet transcendeert en steeds hogere niveaus in complexiteit bereikt. En complexere levensvormen zijn natuurlijk een uitdrukkingsvorm van overvloed.

Dus je ziet, historisch gezien, dat als alleen het bewustzijn van gebrek en de concurrentie om beperkte bronnen had bestaan, de planeet niet in een opwaartse evolutionaire spiraal zou zitten. Die zou dan in een neerwaartse evolutionaire spiraal zitten en al heel lang geleden uit elkaar zijn gevallen onder het gewicht van die spiraal. De waarheid is dat het zeker mogelijk is steeds grotere bronnen aan te boren, waardoor armoede wordt overwonnen en alle mensen het overvloedige leven krijgen. Dit kan uitstekend binnen de natuurwetten. Maar in het collectieve bewustzijn is geprogrammeerd door de filosofie van de wetenschap en het materialisme, dat dit juist niet mogelijk is en dit zorgt ervoor dat miljoenen, zo niet miljarden, mensen overal ter wereld accepteren dat het gewoon hun levenslot is en dat zij er niets aan kunnen doen. Want de bronnen zijn immers beperkt, dus hoe zouden alle mensen dan rijk kunnen zijn? Hoe zouden alle mensen een bepaalde levensstandaard kunnen hebben?

De illusie van ongelijkheid is de basis voor armoede
Dit is een heel subtiele en arglistige bewustzijnsstaat. Maar wat is de echte bedoeling daarvan? Wat is het echte mechanisme daarachter? Welnu, dat is dat er levensstromen op deze planeet zijn – zoals Maitreya gedetailleerder uitlegt – die zich van God hebben afgesneden en daarom Gods kracht niet kunnen gebruiken om meer overvloed aan te boren. En waarom hebben ze zich van God afgesneden? Juist omdat zij het feit niet konden accepteren dat iedereen, omdat alle zelfbewuste wezens uitdrukkingsvormen zijn van Gods Wezen, van evenveel waarde is. In feite is het zinloos om waarde te hechten aan en een waardeoordeel uit te spreken over en een vergelijking te maken tussen individualisaties van God, want elke individualisatie van God is uniek en hoe kun je iets wat uniek is, ooit met elkaar vergelijken?

Deze levensstromen wilden een wereld waarin niemand uniek was, geen echte gelijkheid in het uniek zijn, waardoor zij zouden kunnen vaststellen dat zij beter en belangrijker dan andere mensen zijn. Begrijpen jullie dat om sommigen beter dan anderen te laten zijn, er afstand, ongelijkheid, moet zijn? Waardoor het mogelijk wordt dat een paar mensen dan bronnen afpakken van anderen, zodat zij meer hebben en de anderen minder. En wat maakt het mogelijk dat er zo’n wereld is? Dat de wereld in bepaalde mate is afgesneden van de overvloed, de kracht, de liefde van God, die de Rivier van Leven vormt waarin alles constant Meer wordt. Want begrijpen jullie dat wanneer alles meer wordt, het niet mogelijk is een situatie te laten ontstaan waarin sommigen meer hebben en anderen minder, want iedereen wordt constant Meer?

Degenen die uit het eenzijn met God zijn gestapt, hebben hun vrije wil gebruikt om te eisen, gebaseerd op de Wet van Vrije Wil, dat zij een wereld kregen waarin zij met die ongelijkheid zouden kunnen experimenteren, afgesneden te zijn van die overvloed van God, zodat zij konden vaststellen dat zij de hebbers zijn en daardoor anderen te veroordelen tot niet-hebbers zijn. En vanwege de Wet van Vrije Wil werd hen zo’n wereld verleend – onder andere planeet aarde – waar ze die wens zouden kunnen praktiseren met de bedoeling dat zij daar, en de beperkingen daarvan, op den duur genoeg van zouden krijgen door te beseffen dat wat je aan anderen hebt gedaan, jij al aan jezelf hebt gedaan. En door anderen in het kader te plaatsen van de niet-hebbers, zij zichzelf dus in een kader hebben geplaatst dat net zo beperkt is, hoewel zij fysiek meer hebben. Want ze zijn net zo beperkt in spiritueel opzicht en hebben daardoor net zo’n grote, zo niet grotere, armoede dan degenen die de niet-hebbers zijn in materieel opzicht.

De hoop was dat deze levensstromen op den duur genoeg zouden krijgen van dit dualistische spelletje en daarom weer naar de Rivier van Leven wilden terugkeren en de hele planeet daar weer naar toe brengen. Velen hebben inderdaad die behoefte om zich beter te voelen dan anderen getranscendeerd, hebben het totaal achter zich gelaten. En sommigen zijn nog steeds geïncarneerd en je ziet dat zij oprecht bezig het Al te verheffen. Enkelen daarvan zijn sociale hervormers geworden die eraan werken om de omstandigheden van de mensen te verbeteren. Maar er is nog steeds een kern van levensstromen die op de planeet is gebleven en die niet in beweging te krijgen is, die hun bewustzijn niet hebben veranderd.

Het oordeel over degenen die het bewustzijn van ongelijkheid handhaven
Maar hoewel de Wet van Vrije Wil de mensen het recht geeft om zich van de Rivier van Leven af te scheiden, geeft dat hen niet het recht om dat eeuwig te blijven doen, zoals Maitreya zeer diepgaand uitlegt. En dus zijn wij op een punt aanbeland, waarop die levensstromen die niet het bewustzijn van de hebbers en de niet-hebbers willen loslaten, de laatste initiatie moeten ondergaan dat zij, of hun bewustzijn veranderen, of dat zij geoordeeld worden en daardoor naar een lager niveau worden gezonden dan planeet aarde.

En de dispensatie die de Grote Centrale Zon aan mij heeft verleend – door de uitgave van licht – zal dat proces van het oordelen van degenen die het dualiteitsbewustzijn niet willen loslaten, accelereren, dat de meerderheid van de bevolking arm houdt op deze planeet en voorkomt dat zij het overvloedige leven krijgen wat inderdaad Gods Wil en de bedoeling van de natuurwetten is. Want die natuurwetten werden niet bedacht door materialistische wetenschappers. Die werden bedacht door de Schepper en degenen die in eenzijn met de Schepper samenwerken om de parameters te bepalen voor het leven op planeet aarde. En zij hebben die natuurwetten vastgesteld, zodat deze planeet is ontworpen om als vanzelf steeds meer overvloed aan te boren voor alle bewoners.

Het is zowel de wil van God als de natuurwetten dat er meer overvloed komt, zodat alle mensen armoede ontstijgen. En dat ze allemaal een overvloedig leven krijgen, zowel in spiritueel als materieel opzicht. Wanneer je dit besef krijgt, zie je dat er nog veel werk met betrekking tot het veranderen van het collectieve bewustzijn verzet moet worden. Maar ik zeg dat degenen die bereid zijn zich af te stemmen op die dispensatie en het licht dat van Alpha en Omega zelf afkomt – door mijn hart als de God van Vrijheid voor de aarde heen stroomt – jullie de voorlopers kunnen worden; jullie kunnen die energie door je heen voelen stromen. En jullie kunnen er de open deur voor zijn die het in het fysieke octaaf laat stromen.

Veel van jullie worden misschien daadwerkelijk door dat licht aangezet om je mening over armoede en het bewustzijn van armoede te geven. Maar zelfs al krijg je niet de kans om het fysiek uit te spreken, kan ik je ervan verzekeren dat je spiritueel het evenwicht kunt handhaven. Waardoor veel mensen die nooit van de geascendeerde meesters hebben gehoord – en die niets over de geascendeerde meesters hoeven te weten in dit leven – zullen worden gewekt voor het feit dat zij met een bedoeling op aarde zijn gekomen en dat die bedoeling was om mij, Saint Germain, te assisteren – zelfs als ze mijn naam niet eens kennen – om de Gouden Eeuw te brengen. En onderdeel van die Gouden Eeuw is de armoede op te heffen en het overvloedige leven aan alle mensen te schenken.

Begrijpen jullie dat het begint bij de wil van God – de wil om te veranderen, de wil om alles te onderzoeken, of het echt waar is dat God armoede heeft verordend of dat de natuurwetten armoede hebben verordend. Is dit de waarheid? Dat moet eerst onderzocht worden. Maar om dat te onderzoeken, moet de wil er zijn om deze zeer subtiele overtuigingen te onderzoeken die al zo lang in het collectieve bewustzijn en het individuele bewustzijn zijn geprogrammeerd.

De wil van God overwint altijd de antiwil
Er is moed voor nodig, je moet het willen, er is vastberadenheid voor nodig om tegen het massabewustzijn en de elite in te gaan die alle macht die ze hebben in de maatschappij, gebruiken om degenen belachelijk te maken en neer te halen, die hun basale paradigma’s onderzoeken. Niettemin, als je het echt wilt, zul je erin slagen. Want je gaat staan en de kracht van God die door jou heen werkt, zal de tegenstand terugduwen die ook die wil hebben, maar de antiwil kan nooit zo sterk kan zijn als de wil van God. En hoe kan dat, mijn geliefden? Omdat de antiwil wordt gebaseerd op het bewustzijn van gescheidenheid en het bewustzijn van gescheidenheid heeft angst ingebouwd. Wanneer jij je afscheidt van het eenzijn met het Oneindige, zoals we zeggen in het nieuwe boek ‘The Art of Non-War’, is het onvermijdelijk dat je gevoelig wordt voor angst. Want enkel door met God een te zijn, kun je aan die angst ontsnappen.

De machtselite lijkt misschien machtig op aarde, omdat zij de machtige wapens van de buitenwereld bezit. En ze lijken heel vastberaden, zelfs om die wapens te gebruiken om iedereen te vernietigen die zich tegen hen keert. Maar je moet verder kijken en zeggen: “Waarom verbergen zij zich in hun paleizen? Waarom verbergen zij zich in hun forten? Waarom verbergen zij zich achter hun wapens? Omdat ze bang zijn, en hoe groter de wapens, hoe groter de angst. Want dat is de enige manier om die eronder te houden en dan kunnen ze blijven bestaan zonder tot waanzin te vervallen vanwege die angst.

Dus kijk naar hen en zie dat hun wilskracht hol is. Die gaat maar tot een bepaald punt. En wanneer je het bewustzijn van angst ontstijgt en je bij de wil van God aansluit – de wil van God die niet op angst is gebaseerd maar op liefde, de onvoorwaardelijke liefde van God – welnu dan weet je dat hun wilskracht en hun vastberadenheid en hun machtige wapens simpelweg voorwaarden in het materiële universum zijn. En ze zijn niet zo machtig als de onvoorwaardelijke Rivier van Leven, waar geen voorwaarden voor zijn.

En wanneer je dan die onvoorwaardelijke liefde bezit, zul je geen voorwaarden op aarde accepteren om je ervan te weerhouden die kracht van God door je heen te laten stromen. En wanneer jij die onvoorwaardelijke liefde door jou heen laat stromen, probeer je al het leven te verheffen, zelfs degenen die gevangen zitten en die de machtselite vormen. Je zult hen niet proberen te vernietigen, zoals sommigen in het verleden hebben gedaan, waardoor zij de opkomende machtselite werden die de gevestigde machtselite probeerde te vernietigen, omdat zij die positie van de machtselite wilden innemen. Nee, zo gaat het niet. Je zult de Middenweg bewandelen, omdat je niet op zoek bent naar macht, omdat je probeert die macht bij de mensen te brengen door overvloed aan de mensen te geven. In de eerste plaats door hen spirituele overvloed te geven in de vorm van ideeën en bewustzijn, en daarna ook de materiële overvloed.

Ware wilskracht wordt niet op angst gebaseerd, maar op liefde. En die liefde is Gods Liefde, die onvoorwaardelijk is. En daardoor is die in staat om alle voorwaarden op aarde van tafel te vegen die de veranderingen tegenhouden die door de wil van God verordend, door de natuurwetten verordend zijn – namelijk dat deze planeet armoede transcendeert en het overvloedige leven manifesteert voor alle 10 miljard zielen waar het de bedoeling van is om een tehuis en het overvloedige leven op deze planeet te vinden. Want ik zeg je dat deze planeet het potentieel heeft om 10 miljard mensen in een staat van overvloed te onderhouden, spiritueel en materieel. Want als zij spirituele overvloed hebben, zal de planeet dankbaar en liefdevol ook de materiële overvloed vergroot uitbeelden.

Zodoende dank ik jullie dat jullie dit podium leveren en ik zal de komende dagen nog meer over armoede op de andere stralen spreken en hoe elke straal een rol speelt bij de opheffing van armoede. En hoe de vervorming van elke straal is gebruikt om de maalstroom en de illusies te creëren die het beest dat armoede heet, te handhaven en in leven te houden, en alle overvloed en het levensbloed van de mensen zelf opeet. Dus ik bedank jullie en ik verzegel jullie in de onoverwinnelijke en niet tegen te houden vlam van de Wil van God, die doordrenkt is met de vrijheidsvlam die IK BEN. En daarom zeg ik: “Ik laat een buitengewoon grote hoeveelheid licht op deze planeet vrijkomen – de wil om VRIJ TE ZIJN!”