Je enorm grote Illusies loslaten om een hoger Niveau van Dienstbaarheid te vinden

ONDERWERPEN: Het kosmische perspectief zien – Je herinnert je niet meer hoe het was om blind te zijn – Pas op voor de subtiliteiten van jouw ego – De Weg van de Kosmische Christus kennen – De Heilige Geest begrijpen – Hoe je onderscheidingsvermogen krijgt – Je niet door je eigen verlangens laten meeslepen – Een hoger niveau van dienstbaarheid – Waarschuwing of aanmoediging? – Moeder Maria’s geschenk

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 juni 2008

Mijn geliefde harten, zeg nu met mij de mantra die gegeven is door de Grote Goddelijke Leider, van zijn oude naam: “EUTAI” (9x). Zeg nu met mij de vrouwelijke tegenhanger van die mantra, die is: “MARAYTAII” (9x)

Ik Maria, als de vertegenwoordigster van de Goddelijke Moeder voor de aarde, kom jullie wat stof tot nadenken geven over wat het betekent om de Goddelijke Moeder te zijn, hoe het voelt om de Goddelijke Moeder te zijn. Want enkelen van jullie hebben de vraag gesteld hoe het voelde dat de Goddelijke Moeder werd vermoord op Lemurië, of te zien hoe haar geïncarneerde vertegenwoordigster in Lemurië werd vermoord.

Jullie beseffen wel dat een spiritueel wezen geen menselijke emoties heeft – zoals jullie gewend zijn die op aarde te ervaren. De Goddelijke Moeder heeft het allergrootste en absolute respect voor de Goddelijke Vader. De tot uitdrukking gebrachte God heeft het grootste respect voor de niet tot uitdrukking gebrachte God. En het is het ontwerp en de wil van de niet tot uitdrukking gebrachte God dat alle zelf-bewuste verlengstukken van zichzelf vrije wil moeten bezitten.

Als de Goddelijke Moeder aanvaarden wij en respecteren wij die vrije wil zozeer dat wij ons tot het instrument laten zijn om die vrije wil uit te vergroten, door het Ma-terlicht dat wij zijn – het Ma-terlicht dat een verlengstuk is van ons Wezen – te laten gebruiken door menselijke wezens en door andere van zichzelf bewuste wezens overal in de kosmos op elke manier die hen goeddunkt. Wij beloven dat licht absoluut elke vorm uit te laten beelden die Gods medescheppers besluiten erop te projecteren met de kracht van hun geest.

Wij, die één zijn met Goddelijke Moeder – die de Goddelijke Moeder zijn – wij hebben het besluit genomen om het uitvergroten van de vrije wil toe te laten. En als wij eenmaal die beslissing hebben genomen, weifelen wij niet, twijfelen wij niet, redeneren wij niet over voor en tegen, analyseren wij niet – zoals jullie zo vaak op aarde doen. We staan voor het besluit, omdat die door de totaliteit van ons Wezen wordt genomen. En dus hebben wij geen gevoelens, zoals jullie gevoelens opvatten, over hoe de vrije wil zich zal uitvergroten.

Het kosmische perspectief zien
Wij die één zijn met de Goddelijke Moeder, wij die erkennen dat wij uitdrukkingen van de niet tot uitdrukking gebrachte God – als God in vorm, als God in materie-realisatie – wij zien het kosmische perspectief. Dus we zien dat wanneer iemand op een kleine planeet die aarde heet de Goddelijke Moeder vertegenwoordigt, het dan niet de bedoeling van die persoon is om de leider van een bepaalde religie te zijn, maar om de grotere zaak te dienen om het gewaarzijn van de van zichzelf bewuste medescheppers te verheffen. Zelfs degenen die vergeten zijn wie zij zijn en daarom strikt genomen niet van zichzelf bewust zijn. Maar zij hebben niettemin elk moment het potentieel om terug te schakelen naar zelfbewustzijn, naar het gewaarzijn van het zelf als spiritueel wezen, als verlengstuk van God.

Onze bedoeling is altijd om die groei in bewustzijn, die de uiteindelijke bedoeling is van de wereld van vorm, te vergemakkelijken. De groei waarvan wij volledig beseffen dat die – enkel – met de vrije wil kan plaatsvinden. Want die kan niet afgedwongen worden. Zelfgewaarzijn, de vergroting van het van zichzelf gewaar zijn, kan niet van buitenaf opgelegd worden. Die moet van binnenuit het zelf komen. En zo erkennen wij dat wezens nadat ze verdwaalden, toen allerlei manifestaties op aarde begonnen uit te vergroten die niet in overeenstemming waren met hun hoogste potentieel – het volmaakte concept dat wij visualiseren. Maar door onze oneindige en onvoorwaardelijke liefde veroorzaakte dit geen negatieve gevoelens van boosheid, frustratie, of zelfs de wens om iemand te berispen of te straffen. We hebben simpelweg geaccepteerd wat er was. Want we accepteren altijd wat er is – als een vergroot uitvoeren van de vrije wil.

En dus is onze zorg daarna hoe wij een levensstroom kunnen helpen, die begonnen is de wenteltrap af te dalen, op het keerpunt te komen en opnieuw beginnen omhoog te gaan. En als zodanig, moeten we mensen tegemoet komen waar ze ook maar gekozen hebben naar af te dalen in bewustzijn. En wij doen dit zonder te oordelen, zonder angst, boosheid, schuldgevoel – alle negatieve menselijke emoties. En mijn geliefden, waarom hebben wij die emoties niet? Omdat wij, geen ‘zou moeten’ of ’zou niet moeten’ hebben. De woorden ‘zou moeten’ bestaan niet in onze woordenschat.

Moet je altijd een mening hebben?
Wanneer je echt, volledig, onvoorwaardelijk de vrije wil accepteert, heb je niet eens een mening over wat mensen zouden moeten of niet zouden moeten doen met hun vrije wil. Je laat ze vrij om te experimenteren en wij, als de vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder, maken het mogelijk dat zelf-bewuste wezens vergroot uitbeelden wat zij ook maar vergroot willen uitbeelden, laten toe dat ons licht de vorm aanneemt die zij denken dat ze nodig hebben om een of andere reden.

Vaak is dit omdat ze verblind zijn door hun ego, dat slechts zichzelf ziet en onmogelijk het kosmische perspectief kan zien dat wij zien. En daardoor is het ego op zichzelf gericht – en wij richten ons op het helpen van het bewuste zelf van die persoon om hem te tonen dat hun ego gevangen zit in dualistische leugens en illusies, en dat het bewuste zelf dat ego niet echt nodig heeft. Maar wat heeft het bewuste zelf nodig om tot dat besef te komen? Nu, soms is het nodig dat een levensstroom bepaalde manifestaties uitvergroot die vanuit menselijk perspectief negatief of egoïstisch zouden kunnen lijken. Maar de levensstroom heeft die desondanks nodig om te beseffen dat hij dit niet echt nodig heeft. Dit vervult niet zijn ware behoeften, zijn echte verlangen naar iets meer in het leven, het verlangen dat het ego nooit kan delen en niet kan begrijpen, maar wel kan erkennen dat het bestaat.

En zo probeert het ego dat te compenseren door het bewuste zelf te dwingen te geloven dat hij iets op de wereld nodig heeft. En dus probeert iemand dan dat iets te bereiken, wat het ook is, en – in vele gevallen – alleen als dat iets bereikt is, zal het bewuste zelf ontwaken en beseffen: “Nee, dit heeft me niet compleet gemaakt, dit zocht ik niet, er moet meer in het leven zijn.” En dan gebeurt het – vaak – dat het ego erin slaagt het bewuste zelf te overtuigen dat hoewel wat hij eerder verteld had wat hij nodig had, niet was wat hij het echt nodig had, dan toch zeker dit andere het verlangen van het bewuste zelf in de materie tevreden zou stellen. En soms zijn er veel levens voor nodig voor het bewuste zelf ontwaakt en zegt: “Misschien verlang ik naar iets wat ik niet op deze wereld kan vinden? Misschien kan ik nooit een gevoel van compleetheid door iets op deze wereld bereiken, misschien is er iets dat boven deze wereld staat. En misschien moet ik wel beginnen ernaar te zoeken?”

Dan komt de ziel op een keerpunt. Ze heeft het allerlaagste niveau van de wenteltrap bereikt waar ze tot moet afdalen. En nu kan ze pauzeren, ze kan haar blik van egocentriciteit naar een breder perspectief verplaatsen. Ze kan beginnen langs de wenteltrap omhoog te kijken en beseffen dat ze misschien kan vinden wat ze zoekt door de trap op te gaan – omdat ze dan begint te beseffen dat ze het misschien wel nooit vindt als ze de trap afgaat.

Je herinnert je niet meer hoe het was om blind te zijn
Veel van jullie, spirituele mensen, hebben dat keerpunt, vele, vele levens geleden al bereikt – of misschien zijn een paar van jullie niet eens naar dat lage punt afgedaald. Velen van jullie kunnen je niet meer herinneren hoe het was om zo gevangen te zitten in de illusies van je ego, dat jullie altijd op zoek waren naar vervolmaking, of zekerheid, of erbij horen op de materiële wereld. En dan is het moeilijk voor jullie om begrip te hebben en geduld op te brengen voor degenen om jullie heen als je toestanden vergroot ziet uitgebeeld waarvan jij duidelijk kunt zien dat die hen alleen maar zullen beperken en nooit tot enige voldoening kunnen leiden. En je hebt natuurlijk gelijk, maar je hebt geen gelijk wanneer je de subtiele lijn van denken overschrijdt, dat omdat jij het kunt zien, anderen ook in staat zouden moeten zijn dit te zien.

Want jullie moeten beseffen, dat de reden dat jij iets kunt zien, is dat jij een innerlijk besef hebt gekregen. Maar die andere mensen nog niet en jouw innerlijke besef heeft geen effect op iemand anders. En daardoor verdwalen zij in die illusies, wat jammer genoeg gebeurt bij veel oprechte levensstromen – zelfs velen die naar de aarde zijn gekomen met het doel om het bewustzijn van de mensheid te verheffen – zij worden in verzoeking gebracht door de illusies van de dualiteit, de illusies van de oorspronkelijke gevallen engelen die gingen geloven dat het beter was als zij de vrije wil konden schenden en mensen dwingen om gered te worden.

Jij begint te geloven dat andere mensen hun leven moeten gaan leiden volgens jouw innerlijke besef. Jij raakt verstrikt in het spel dat je ziet bij de meeste grote religies, die proberen het uiterlijke gedrag van mensen, of uiterlijke overtuigingen, te veranderen in plaats van altijd het echte pad te volgen van de geascendeerde meesters – namelijk proberen de mensen te helpen het innerlijke besef te krijgen dat de enige sleutel is tot hun vooruitgang en groei.

Begrijp je het fundamentele verschil tussen de benadering van de geascendeerde meesters en de benadering van de gevallen engelen die proberen de macht te krijgen? Veel van hen geloven echt dat ze het doen voor een grotere zaak. Ze doen het omdat het juist is, voor de bestwil van alle mensen. Het is zelfs voor de bestwil van de ontvouwing van Gods plan. Want God kan zijn eigen plan en zijn eigen schepping gewoon niet begrijpen. Want die gevallen wezens snappen het echt veel beter dan de Schepper zelf.

Pas op voor de subtiliteiten van jouw ego
En dat is de allergrootste blindheid van het ego. Maar toch moet ik zeggen dat dit bewustzijn – dat in essentie het bewustzijn is dat de middelen het doel kunnen heiligen – heel subtiel, erg overredend, is. En het is erg overredend in religieuze en spirituele bewegingen. Als je spirituele organisaties bestudeert, zie je dat er een zeer duidelijke tendens is dat leden geloven dat ze bij een of andere superieure leer horen. En daarom was het enkel voor de bestwil van de mensen, en van Gods plan, en van het plan van de geascendeerde meesters, als anderen met zachte hand gedwongen werden om de waarde van hun lering in te zien, zelfs de visie te hebben dat iedereen op aarde tot hun leer bekeerd moest worden.

Maar toch slaagden zij er niet in te begrijpen dat hun ego gewoon de allergrootste truc uithaalde door ieder menselijk wezen op aarde tot zijn eigen geloofssysteem te willen bekeren en daardoor te denken dat hij kon bewijzen dat dit het enige ware, absolute, onfeilbare geloofssysteem op aarde was. Een dwaling, natuurlijk, waar het bewuste zelf nooit totaal tevreden over kan zijn. Niettemin kan het bewuste zelf verleid worden om deze zaak heel lang voort te zetten voor hij gaat beseffen dat dit in feite niet is wat hij zoekt. Want hij gaat beseffen dat er meer aan God moet zijn dan wat je in een geloofssysteem op aarde kunt vastleggen.

De Weg van de Kosmische Christus kennen
We kijken naar jullie om te zien dat toen Jezus de uitspraak deed: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij,” dit ook een test was om te zien of degenen die Christus volgden dat superioriteitsgevoel zouden opbouwen, het ego en de valse leraren de beweging die het christendom werd, zouden laten veranderen in weer een religie die gebaseerd is op het concept dat dit de enig echte is. Wij kijken naar jullie om te bevestigen dat toen Jezus dergelijke uitspraken, en andere die niet in de Bijbel zijn vastgelegd, deed hij sprak als vertegenwoordiger van de Kosmische Christus, de universele Christusgeest. En toen hij dus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven,” sprak de kosmische Christus door hem heen. En dus is de universele Christusgeest de weg, de waarheid en het leven.

Jullie die deze lering hebben gekregen, zouden niet in de valkuil moeten trappen door te denken dat jullie deze lering in een systeem moeten veranderen en dat dit systeem dan de enige ware weg is. Want wat is de ware weg? Nu, dat is het bewustzijn van Christus, het spirituele bewustzijn, het bewustzijn van de Goddelijke Moeder, van de Goddelijke Vader en van de Heilige Geest. Je erkent, neem ik aan, dat dit bewustzijn de Weg is. En in iedere levensstroom bestaat het potentieel om het identiteitsgevoel te veranderen, om af te stemmen op dat universele bewustzijn, beseffen dat het een verlengstuk is van het Ene Wezen, van de Schepper, en op die manier gescheidenheid en dualiteit overwinnen.

Dat is de Weg. En die weg kun jij niet afleggen als jij denkt dat je nu een of ander ultiem geloofssysteem op aarde gevonden of gedefinieerd hebt en dat alles wat je dus nodig hebt, is dat jij je aan de voorschriften van dat systeem houdt totdat je op een of andere manier wonderbaarlijk gered wordt op enig moment in de toekomst. De ware weg is het Pad van Eenzijn. Het eenzijn met jouw hogere wezen, met jouw Schepper, met jouw spirituele stamboom Boven. En eenzijn hier beneden, met geïncarneerde mensen die zich niet meer zien als menselijke wezens, maar als de spirituele wezens die jullie werkelijk zijn.

De Heilige Geest begrijpen
Nog een idee dat ik wil bespreken, is het concept de Heilige Geest. Want de waarheid is dat de Heilige Geest in het westen werd geïntroduceerd door Jezus die zei dat hij na zijn ascensie de Vader zou vragen nog een Pleitbezorger naar de aarde te sturen. De Heilige Geest kan uitgelegd worden als de collectieve impuls van allen die het ware Pad van Eenzijn hebben bewandeld. In het geval van de aarde is het de collectieve stuwkracht van iedereen die werkelijk vanaf de aarde is geascendeerd of in ieder geval geslaagd is voor de initiaties van het materiële rijk en daardoor hebben bijgedragen aan de schepping van een opwaartse spiraal.

En iedere keer dat een Wezen van de aarde ascendeert, voegt dat Wezen zijn eigen stuwkracht toe aan die collectiviteit van de Heilige Geest, die stroom van de Heilige Geest. Jezus heeft dat gedaan, Krishna heeft dat gedaan, de Boeddha heeft dat gedaan. Alle wezens die geascendeerd zijn, hebben hun stuwkracht eraan toegevoegd, waardoor die iedere keer groter werd en het mensen gemakkelijker maakte om af te stemmen op die Heilige Geest. En daarom een deel van die Geest ontvangen die het jullie mogelijk maakt de waarheid van binnenuit te voelen en jullie over die waarheid gaan vertellen met de kracht die de kracht heeft om mensen bewust te maken van hun blindheid, om hen uit hun blindheid los te schudden en hen dan de stuwkracht te geven voor dat innerlijk besef.

Dit dwingt mensen er niet toe om dat innerlijke besef te krijgen. Maar het geeft hen de fundering om het te krijgen als ze er open voor staan en dat willen. En zo kan de kracht van de Heilige Geest door de dichtheid van het collectieve bewustzijn heen snijden, de dichtheid van iemands eigen impulsen uit het verleden, zodat iemand door elkaar geschud wordt en daarom, bij wijze van spreken, in een tussenruimte van tijd zit – in de wacht geplaatst. Iemands geest is in de wacht gezet, en dan heeft iemand een moment om zich op binnen af te stemmen en te vragen of er meer te begrijpen valt over het leven, meer te ervaren over het leven dan dat op het ego gebaseerde, op angst gebaseerde, dualistische geloofssysteem van die persoon.

Wat heb je nodig om je af te stemmen op de Heilige Geest? Nu, onderscheidingsvermogen, zodat je de Heilige Geest kunt onderscheiden van de vele verkeerde geesten die gecreëerd zijn. Er is maar één Heilige Geest, omdat de Heilige Geest wordt gecreëerd uit de stuwkracht van degenen die succesvol het Pad van Eenzijn hebben afgelegd. En dus kunnen zij natuurlijk ook maar één verenigde Geest creëren. Maar je moet ook begrijpen dat degenen die het pad van gescheidenheid hebben afgelegd, ook een bepaalde stuwkracht hebben gecreëerd van de verkeerde geesten en daar zijn er uit pure noodzaak veel van, hoewel sommige sterk geworden zijn omdat de collectieve stuwkracht eraan is toegevoegd door veel geïncarneerde mensen, zelfs wezens die niet meer op aarde mogen incarneren, maar in andere rijken moeten blijven of naar de tweede dood zijn gegaan. Ze hebben wel aan die stuwkracht van de verkeerde geesten bijgedragen.

Hoe je onderscheidingsvermogen krijgt
Je moet onderscheidingsvermogen hebben, zodat je weet wat de Heilige Geest en een verkeerde geest is. En natuurlijk, kan er veel gebruikt worden om geleidelijk je onderscheidingsvermogen op te bouwen, waaronder overwegen of een geest probeert jou je superieur te laten voelen aan anderen. Want dan weet je dat dit niet die ene Heilige Geest kan zijn, maar slechts een dualistische geest. Je moet ook een kritische inschatting van jezelf maken, in de spiegel kijken, naar de balk in jouw eigen oog zoeken. Wat jou vatbaar maakt voor de lagere geesten is jouw gehechtheid aan één van de wensen van jouw ego, wat je vervolgens kwetsbaar maakt om te horen wat jij en je ego willen horen om die wens te vervullen.

En daardoor hebben velen van jullie bepaalde verkeerde concepten over het spirituele pad, over jullie rol op aarde, zoals ik al eerder uitgebreid heb besproken, door te denken dat het okay is om mensen te dwingen tot de enige ware religie voor hun eigen bestwil. Als je dergelijke wensen hebt, of zelfs het verlangen om als verlosser van de mensen gezien te worden, misschien zelfs wel DE verlosser van de mensen, nu dan kun je de Heilige Geest niet horen. Want wat zal de Heilige Geest jou vertellen? Die vertelt jou hoe je de dualiteit overwint en het eenzijn betreedt. Want de Heilige Geest is een verlengstuk van degenen die dat Pad van Eenzijn hebben bewandeld en zal alle illusies in jouw wezen blootleggen. Niet allemaal tegelijk, maar in de mate waarin jij dit aankunt, en in hoeverre jij daartoe bereid bent.

Als je van die egoïstische verlangens hebt om jezelf te verheffen of een of andere allergrootste dienst aan God te bewijzen – en denkt dat God je beloont en jou tot een belangrijk persoon maakt, hetzij op aarde of in de hemel – nu dan zul je de Heilige Geest niet horen wanneer die als het zachte kleine stemmetje in jou fluistert. Je zult de luide stem van een geest horen die je zal zeggen dat dit de manier is om jouw verlangen te vervullen, dat je Gods zaak zo kunt dienen – door dit of dat in de buitenwereld te doen, door een vorm van roem of erkenning op de wereld te vergaren.

Je niet door je eigen verlangens laten meeslepen
Je wordt bedrogen door je eigen wensen, je gehechtheden, die zich concentreren op het verheffen van jouw gescheiden zelf in plaats van het gescheiden zelf te laten sterven, en enkel te proberen het Al te verhogen. Maar zie je, het Al is ook binnenin jou, dus het heeft waarde om God in jou te verheffen – want hoe kun jij God in al het leven verheffen als jij dat niet eerst in jezelf hebt gedaan? Maar je ziet dat wanneer je het Al in jezelf verheft, dat fundamenteel iets anders is dan het gescheiden zelf proberen te verheffen. De sleutel om dit onderscheidingsvermogen te bereiken, is door naar evenwicht te streven bij alles. En zo zouden enkelen van jullie grote vorderingen op het pad kunnen maken, door naar balans te streven, door bereid te zijn te erkennen waar je uit evenwicht bent, omdat je onevenwichtige verlangens hebt gekregen om het gescheiden zelf te verhogen, voor een of ander geweldig plan of zo.

Misschien denk je zelfs dat het de bedoeling is dat jij boodschapper wordt of vertegenwoordiger van de geascendeerde meesters. En dan luister je naar de verkeerde geesten die je vertellen dat er een sluiproute is om deze status te bereiken, waardoor je niet de balk in jouw eigen oog hoeft bloot te leggen, zelfs al moesten alle andere vertegenwoordigers van de geascendeerde meesters dat wel. Nee, jij bent speciaal, dus jij hoeft niet dat pad van discipline te bewandelen dat Jezus heeft aangetoond. Want misschien, ben jij zelfs wel belangrijker dan Jezus, ben jij hoger dan Jezus, ben je spiritueel verder ontwikkeld. Of wat jouw ego en de verkeerde leraren je maar in je oor fluisteren.

En als je een onevenwichtig verlangen hebt, zou je misschien kunnen beginnen dit te geloven en geweldige visioenen koesteren van wat er zou moeten gebeuren – wat ZOU MOETEN gebeuren. Dus de vraag is, wanneer kom je dan op het punt dat je dit idee opgeeft van wat er zou moeten gebeuren, zodat je bereid bent om in de Rivier van Leven te stappen en met die rivier mee te gaan. Wat je zal verheffen, maar alleen in de mate waarin jij werkt om het Al te verheffen, dat Al binnenin jou, dat Al in alle anderen.

Een hoger niveau van dienstbaarheid
Het beeld dat ik wil dat je hebt, is dat je misschien dicht bij de opstap bent naar een directere vorm van dienstbaarheid. Maar er kan nog steeds ergens wat onevenwichtigheid in jouw wezen zijn, die je bedriegt en je daardoor vatbaar maakt voor de lagere geesten die in jouw oor fluisteren en zo voorkomen dat jij – door hun constante onophoudelijke geklets – het zachte kleine stemmetje van de Heilige Geest hoort dat jou nooit probeert te dwingen, maar enkel probeert jou ergens van bewust te maken en te inspireren.

En als je eerlijk een inschatting zou maken, onze leringen over het ego bestudeert – de nieuwe Cursus in Christusschap bestudeert die Jezus zo liefdevol heeft voorbereid voor jullie – nu dan zou je misschien beseffen dat als je bereid bent een paar illusies los te laten – misschien maar één grote illusie – jij dan in feite een stap omhoog kunt doen naar die dienstbaarheid, omdat jij dan meer een open deur kunt zijn en begint dat deel van je goddelijke plan uit te voeren.

Ik vraag jou te erkennen, dat jij, tot je bereid bent om de onevenwichtige verlangens op te geven, niet in staat bent een open deur voor de geascendeerde meesters te zijn. Je zult slechts het instrument worden van de verkeerde leraren die een of ander geweldig plan in jouw oor fluisteren in plaats van de echte waarheid van het eenzijn – het eenzijn van al het leven.

Waarschuwing of aanmoediging?
En dus kunnen deze leringen die ik jullie heb gegeven op twee manieren bekeken worden. Eén als waarschuwing dat sommigen van jullie aan het knoeien zijn met de verkeerde geesten, je er door laat bedriegen, omdat jij niet wilt toegeven dat jij jezelf bedrogen hebt door de verlangens van jouw ego.

Of mijn leringen zouden kunnen worden gezien als beloning voor het feit dat sommigen van jullie tot een niveau op het pad zijn gestegen, en enkelen van jullie hebben de leringen die we hebben gegeven, gebruikt om op dat punt te komen dat jullie dicht bij een doorbraak zijn naar een hoger niveau van dienstbaarheid. Beide interpretaties zijn deugdelijk en ik laat je met beide achter, zodat jij misschien eerlijk kunt overwegen welke op jou van toepassing is, of dat beide op jou van toepassing zijn. Want is het niet altijd veilig aan te nemen dat zolang je geïncarneerd bent, jij misschien enigszins vatbaar zou kunnen zijn voor het dualiteitsbewustzijn en daarom constant alert moet zijn op hoe dat jouw vat van het zelf zou kunnen inkruipen?

Moeder Maria’s geschenk
Als dank voor jullie aandacht, voor jullie fysieke en spirituele aanwezigheid, zal ik je een geschenk geven – dat je misschien zou kunnen afstemmen op mijn hart, dat je mij zou kunnen vragen, in hoeverre jij dat wilt en daartoe in staat bent, om mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou uit te geven. Zodat jij die onvoorwaardelijke liefde kunt voelen en je daardoor te laten bevrijden van elk bewustzijn om anderen te dwingen, of, jezelf te dwingen aan een bepaald beeld te voldoen dat gebaseerd wordt op ‘zou moeten’ of ‘zou niet moeten’ dat door de meesters van de dualiteit, de meesters in bedrog, gecreëerd is. Dus vraag ik jullie een stukje meditatieve muziek af te spelen, terwijl jullie je op mijn hart en mijn onvoorwaardelijke liefde afstemmen.

Ik heb deze boodschapper geïnstrueerd om zijn handen op te steken, zodat je misschien het beeld zou kunnen krijgen dat ik mijn onvoorwaardelijke liefde door zijn handen laat stralen, voor het geval jij een fysieke concentratiepunt nodig hebt. Toch vertrouw ik erop dat jij weet dat onvoorwaardelijke liefde overal is en daardoor niet echt vanuit een bepaald voertuig gestraald hoeft te worden, maar rechtstreeks binnenin jou gestraald kan worden, rechtstreeks in jouw eigen wezen, rechtstreeks in de cellen en atomen van jouw wezen. Want echt, onvoorwaardelijke liefde kent geen voorwaarden, dus hoe kunnen er voorwaarden zijn die onvoorwaardelijke liefde van een plek uitsluiten? (Meditatiemuziek.)

Nu jullie het Alpha-deel van dit geschenk hebben ontvangen, vraag ik jullie nu je te realiseren dat onvoorwaardelijke liefde wenst te stromen en al het leven wil verheffen. Dus vraag ik jullie om nu te visualiseren dat jullie de open deur zijn, jullie zijn de transformatoren, bij wijze van spreken, dat jullie die onvoorwaardelijke liefde van Boven ontvangen hebben en het naar de aarde uitstralen, naar de mensen of omstandigheden of zaken die je na aan het hart liggen, het proberen te verheffen in overeenstemming met de leringen over de vrije wil die ik heb gegeven. Zodoende vraag ik je nu nog een stukje muziek te draaien en daarbij te visualiseren dat de onvoorwaardelijke liefde niet enkel bij jullie naar binnen stroomt, maar door jullie heen. En dan trilt je hele wezen, iedere cel en atoom in jullie wezen, mee op die onvoorwaardelijke liefde en straalt het naar de omstandigheid uit die je visualiseert alsof die verheven wordt door die onvoorwaardelijke liefde. (Meditatiemuziek)

En mijn dankbaarheid, mijn geliefden. En ik verzegel jullie in de Vlam van de Goddelijke Moeder, de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde.