Een Machtige Pilaar van Vrijheid verankeren in Midden Azië

ONDERWERPEN: Licht is het ontbrekende ingrediënt – Waarom het kapitalistische systeem faalt ¬– De economie van de Heilige Geest – Een cruciale initiatie op het pad – Het geluk van Kazachstan – De Vlam van Vrijheid verankeren – De giftige ideeën van de gevallen wezens

Geascendeerde Meester Saint Germain, 29 december 2011 – Almaty, Kazachstan

Laat er licht zijn! Laat er licht zijn! Laat er licht zijn! Laat er licht zijn!

En er is licht in het hart van alle mensen die afgestemd zijn op de Vrijheidsvlam van Saint Germain, de Vrijheidsvlam die IK BEN.

Ik ben heel erg dankbaar dat ik de kans krijg om het licht dat ik ben uit te schenken. Wat kan de mensheid zonder licht anders doen dan natuurlijk in het duister blijven tasten? En wat kan men zonder het licht van vrijheid anders dan doorgaan met de duisternis van lijfeigenschap en slavernij; niet alleen fysieke slavernij, maar spirituele slavernij waar de mensen nu al duizenden jaren op deze planeet inzitten.

Licht is het ontbrekende ingrediënt
Zodoende is het mij een grote vreugde, mijn grote hoop, om iedereen de kans te geven de banden te verbreken die hen gevangenhouden in die eindeloze cirkels van rondgaan en rondgaan in de draaimolen, in de tredmolen, waarin geen hoop lijkt te zijn, waarin geen vooruitgang lijkt te zijn, waarin geen uitweg uit deze eindeloze strijd lijkt te zijn. Of de strijd om de kost te verdienen, of de strijd tegen andere mensen of een totalitair systeem of een of andere opperheer die beweert mensen te redden, maar die belofte niet gestand kan doen.

En waarom kunnen die aardse dictators hun belofte niet houden? Omdat ze het licht niet hebben. En waarom hebben zij dat licht niet? Omdat ze niet proberen al het leven de vrijheid te geven.

Hoe kun jij de open deur voor het licht van Saint Germain zijn, als je probeert je medebroeders en -zusters aan banden te leggen? Hoe kun je de open deur voor het licht van vrijheid zijn, als je niet bereid bent om iedereen die vrijheid te geven? Dat kan echt niet! Dat is onmogelijk en dan zijn er mensen die beweren dat ze de mensen de vrijheid willen geven – hetzij in een communistisch systeem of een kapitalistisch systeem – maar die toch de mensen in beide systemen niet de vrijheid geven. In feite is er nog nooit één systeem geweest – en dat zal er ook nooit komen – dat mensen de vrijheid geeft.

Want vrijheid kun je niet in een systeem vastleggen. Vrijheid is vrijheid! Vrijheid is spontaniteit, vrijheid is onvoorspelbaar. En wat is nu juist de bedoeling van een systeem? Om alles voorspelbaar te maken, zodat het in het systeem past, zodat het altijd de gewenste uitkomst oplevert, wat degenen die de leiding hebben in het systeem graag willen. Ze kunnen wel goede bedoelingen hebben, maar zegt het spreekwoord niet dat de weg naar de hel geplaveid is met goede voornemens, en dat is ook zo.

Waarom het kapitalistische systeem faalt
Is het niet echt een goed voornemen als jij denkt dat je de mensen de vrijheid wilt geven, maar denkt dat dit slechts kan door hen een systeem op te dringen. Ik zit hier niet boven in het spirituele rijk met een plan voor de komende Gouden Eeuw dat een gesloten systeem is. Het is niet mijn doel om iedereen zo ver te krijgen dat hij een bepaald systeem heeft, zelfs een bepaalde lering in de buitenwereld. En het is niet ons doel om iedereen zo ver te krijgen dat hij een lering van een geascendeerde meester aanhangt. Het komende Aquariustijdperk, het komende tijdperk van Saint Germain, is het tijdperk van de Heilige Geest – en de Heilige Geest waait waarheen hij wil.

Het is niet voorspelbaar met de lineaire, analytische, menselijke geest, het kan niet in een systeem passen dat door de analytische, lineaire, menselijke geest is bedacht. En degenen die proberen met het allerbeste systeem aan te komen, verliezen de afstemming op de Vrijheidsvlam die ik ben. En dan worden ze achtergelaten, wanneer steeds meer mensen bereid zijn mee te vliegen, vliegen, vliegen met de Geest, op de stroom van het licht mee te gaan, mijn geliefden.

Wat zie je bij de financiële crisis die de hele wereld overgaat? Simpelweg dit: het kapitalistische systeem werkt niet meer. Het communistische systeem kon de huidige economische crisis natuurlijk ook niet oplossen. Er is geen enkel systeem dat je kunt toepassen, want je moet met de Geest meegaan zonder te weten waar het vervolgens naar toe gaat. En dit is natuurlijk iets wat de machtselites op de wereld niet graag willen.

Want wat proberen zij nu al heel lang in de kapitalistische wereld te doen? Ze hebben geprobeerd een verborgen systeem te maken, waardoor zij de economie in handen hadden, de effectenbeurs in handen hadden, de geldkoersen in handen hadden en zij die naar believen konden laten stijgen of dalen. Zodat zij de touwtjes in handen hadden: wanneer er een stijging was, wanneer er een daling was – en zij dan van zowel de stijging als de daling konden profiteren.

In feite konden ze slechts profiteren als zij die kunstmatige stijgingen en dalingen creëerden, want zij – de machtselite – profiteren niet van een gestadige groei die natuurlijk het hoogste potentieel is van een economie. En dan zie je dat die economieën, die naties, die proberen vast te houden aan de oude manier bijna onmogelijk hun financiële situatie kunnen oplossen, die problemen oplossen. En alleen degenen die bereid waren buiten de oude patronen om te denken, die bereid waren erin mee te gaan, zijn in staat deze financiële crisis het hoofd te bieden en er op den duur sterker uit te komen.

De economie van de Heilige Geest
Want wanneer de systemen falen, begint de machtselite te schreeuwen. En ze proberen de mensen te laten geloven dat de systemen te groot zijn om te falen, volgestopt moeten worden met het geld van de mensen om een of ander calamiteit te voorkomen Maar ik zeg dat het allemaal een rookgordijn is. Want wanneer de systemen die door de machtselite gecreëerd zijn, vallen, krijgt de Heilige Geest de ruimte om naar binnen te stromen. En er is geen betere economie dan de economie van de Heilige Geest. Dat wil zeggen: er is geen betere economie voor de mensen dan de economie van de Geest. Want dat is natuurlijk niet de beste economie voor de elite – want zij kunnen niet voorspellen waar het heen zal gaan.

Ze willen iets voor niets en dat is een principe dat niet werkt in het leven – op het spirituele pad werkt het ook niet zo. Wij, de geascendeerde meesters, proberen de mensheid natuurlijk te verheffen naar een hoger bewustzijnsniveau, maar we proberen dit niet te doen door zoveel licht uit ons octaaf uit te geven dat de mensen gedwongen worden hun bewustzijn te verhogen. Daarom respecteren wij de Wet van Vrije Wil, daarom geven we slechts licht uit door het hart van degenen die bereid zijn om zich aan het spirituele pad te wijden en spirituele oefeningen te doen.

Daarom zijn mensen zoals jullie, degenen waar wij doorheen werken, zodat we jullie licht vermenigvuldigen dat jullie hebben vermenigvuldigd, dat jullie tot uitdrukking hebben gebracht, dat jullie aan anderen hebben gegeven. Zoals je geeft, ontvang je. Als er geen bereidheid is tot geven, kan er niets ontvangen worden uit het spirituele rijk. Want opnieuw, waarom zouden we iemand licht geven, hem in staat stellen om zichzelf en zijn ego te verheffen en een gevoel opbouwen dat hij belangrijker is dan anderen. Dat is niet ons doel!

Ons doel is om door degenen te werken die, zoals Jezus heeft gezegd, zachtmoedig zijn en die de aarde zullen erven. Wie zijn de zachtmoedigen? Dat zijn degenen die niet proberen zich boven anderen op te stellen, maar proberen het Al te dienen door gewoon de open deur te zijn. Door neutraal te zijn, door geen wensen te hebben, door geen vaste overtuigingen of ideeën te hebben over hoe de dingen zouden moeten gaan. Maar die bereid zijn om op de stroom van de Geest mee te gaan, ze willen gaan waar het licht wil gaan, waar dat ook mag zijn.

En wanneer jij je dus openstelt voor de Geest, kun jij ontdekken dat jouw leven soms een onverwachte wending neemt. Hoe je soms van richting moet veranderen, met de Geest mee moet gaan in een totaal andere richting, misschien een ander land, misschien een andere situatie. Dit wil niet zeggen dat je dit altijd moet doen, want het pad is individueel. Maar je moet openstaan voor de mogelijkheid dat de Geest jou een richting op laat gaan die jij niet had voorzien, die jij niet had verwacht of die je ouders of je familie of je samenleving niet hadden verwacht. En dan moet je bereid zijn om je op je hart af te stemmen en te weten: dit is de juiste stap voor mij!

Een cruciale initiatie op het pad
In de meeste gevallen begrijp je niet waarom het de juiste stap is, mijn geliefden! Want er is een cruciale initiatie die iedereen op het spirituele pad moet ondergaan. De bereidheid om een stap te doen in een bepaalde richting zonder te weten wat twee stappen verderop ligt. Je bent bereid om één stap vooruit te doen en dan te zien waar die je brengt.

Dit is een cruciale initiatie, die je belichaamd ziet in het leven van de meeste spirituele leraren, waaronder het leven van Jezus, het leven van Sint Jozef, die de fysieke vader van Jezus was, en het leven van Moeder Maria die als de fysieke moeder van Jezus gediend heeft. Geen van beide hadden we gepland om geboorte te geven aan een kind met het Christuspotentieel. Maar toen de Geest ons riep, luisterden we ernaar.

En nu zie je het resultaat ervan, maar je moet ook begrijpen dat wij, toen we fysiek geïncarneerd waren, niet bijzonder waren. We zijn niet anders dan jullie! Terugkijkend kun je denken dat Moeder Maria en Jozef wat vibraties hadden van engelen en een of meer uitgewerkt beeld dan jullie, maar dat is niet zo.

We waren fysiek geïncarneerd. Onze visie was net zo beperkt als die van velen van jullie. Daarom hadden wij geen duidelijk beeld van wat er nog komen zou. We wisten niet alles over Jezus en zijn missie en zijn potentieel. Maar we voelden de oproep van de Geest, we gingen erin mee en zo hebben wij onze overwinning behaald. Zo behaal jij jouw overwinning.

Niet door alles te weten vanaf dit moment tot de dag waarop jij ascendeert. Maar door bereid te zijn je op de Geest af te stemmen, de aanwijzingen op te volgen, de volgende stap te doen op jouw pad. En dan de volgende en de volgende, tot je op een dag terugkijkt en zegt: “Ik had nooit met mijn dagelijkse denkgeest kunnen bedenken wat er in mijn leven de laatste vijf, tien of twintig jaar is gebeurd. Ik had het me nooit kunnen voorstellen. En als een engel aan mij was verschenen en had verteld wat er zou gaan gebeuren, had ik waarschijnlijk gezegd: “Nee, dat is onmogelijk, dat kan nooit.””

Maar nu zie je dat het mogelijk was, omdat je bereid was één stap per keer te doen. En nu ben je zoveel verder gekomen dan vijf, tien, twintig jaar geleden, en je leven heeft een heel nieuwe dimensie gekregen. En dit is natuurlijk wat er kan gebeuren, niet alleen in jullie persoonlijke leven, maar ook op grotere schaal, in een natie of op wereldschaal.

Het geluk van Kazachstan
Mijn geliefden, ga eens terug naar de jaren (19)80. Als ik toen een dictaat had gegeven, waarin stond dat over een paar jaar de Sovjet-Unie zou instorten, hoeveel van jullie hadden dat dan geloofd? Je zou gezegd hebben: “Nee, dat is onmogelijk. Zo’n ingegraven systeem kan niet zomaar van binnenuit instorten.” Maar kijk nu eens, je kijkt erop terug.

Kijk nu eens naar de natie hier Kazachstan! Mag ik jullie vertellen, mijn geliefden, dat ik veel liefde voel voor de mensen in deze streek, niet alleen in Kazachstan, maar het hele gebied Midden-Azië.

Kijk eens wat er hier in jullie natie in maar twintig jaar gebeurd is. Maar durf daarna ook vooruit te kijken. Jullie hebben geboft in deze natie, omdat jullie een president hebben die in staat is om zich af te stemmen op de Vrijheidsvlam van Saint Germain. Ik zeg niet dat alles wat jullie president doet en heeft gedaan, door mij wordt gesponsord of goedgekeurd. Want er zijn bepaalde dingen die in het geheim gebeuren, die aan het licht moeten en zullen worden gebracht. Niettemin zeg ik jullie, dat jullie geboft hebben met iemand die goed afgestemd is. Maar durf ook naar de toekomst te kijken en te beseffen dat om Kazachstan vooruit te laten komen, er een moment moet komen waarop jullie op een zelfs nog opener systeem moeten overstappen met gedeelde macht tussen het parlement en een regering die vrij door het volk wordt gekozen.

Enkelen van jullie kunnen het beeld hebben dat dit gebeurt, maar alleen ergens in de verre toekomst. Maar ik vraag je niet aan dat beeld vast te houden, er geen tijdslimiet aan te verbinden wanneer dit misschien gebeurt. Want jullie beseffen misschien dat zelfs jullie president misschien begrijpt dat er, als hij vandaag sterft, een vacuüm ontstaat en dat dit niet in het belang van het volk van de natie of zelfs zijn eigen nalatenschap is. En dan zouden jullie misschien kunnen begrijpen dat veel mensen in deze natie wel eens geïnspireerd kunnen worden om na te denken over een overstap, zodat de groei die heeft plaatsgevonden door kan gaan en zelfs geaccelereerd. En het is belangrijk dat jullie, de spirituele mensen, dat positieve beeld voor dit gebied in Midden-Azië handhaven.

Dit betekent ook het beeld handhaven dat de twee grote buurlanden die jullie hebben, Rusland in het noorden en China in het zuiden, op dezelfde manier overgaan op een vrijer en opener democratisch systeem, waardoor de wil van het volk directer tot uitdrukking gebracht wordt bij de beslissingen en handelingen van de regering. Jullie hebben dit al zien beginnen in beide naties, waardoor er een groeiende activatie van het volk zelf is, waardoor ze meer bereid zijn om hun zegje te doen en op te komen voor hun rechten.

Dit is zeker het potentieel, want ik zeg dat als jullie een positief beeld handhaven – als de spirituele mensen in dit gebied Rusland, China en Midden-Azië een positief beeld handhaven – en over vijf, tien of twintig jaar terugkijken op wat er feitelijk is gebeurd, de veranderingen die feitelijk hebben plaatsgevonden, je nauwelijks gelooft dat er zoveel veranderingen zijn doorgevoerd, dat er zo veel meer vrijheid is, dat er zo veel meer voorspoed is, zowel in materieel als spiritueel opzicht.

Houd dat beeld vast! Sta jezelf toe om die beperkingen in de buitenwereld weg te gooien, die je bent gaan geloven over wat er wel of niet kan gebeuren. Houd in plaats daarvan het beeld vast dat de Heilige Geest door de barrières heen kan breken, de Grote Muur in China kan vernietigen.

Zodat zelfs China een opener systeem wordt, dat niet een bedreiging of een zorg voor haar buren wordt. Handhaaf het beeld dat Rusland opener en niet militaristischer wordt en daardoor opnieuw een bedreiging voor haar buren wordt. Handhaaf het beeld dat die overgang kan plaatsvinden en sneller dan je misschien met je dagelijkse denkgeest kunt accepteren.

De Vlam van Vrijheid verankeren
Want ik, Saint Germain, ben hier natuurlijk niet alleen maar om jullie woorden te geven. Ik ben hier om een grote concentratie van de Vrijheidsvlam te verankeren en ik veranker die hier in Kazachstan en ik veranker die juist in het gebied dat de nucleaire testgrond van de Sovjet-Unie was in noord Kazachstan (Semipalatinsk).

Ik veranker die daar, omdat die het tegengif voor de straling is die nog steeds van die plaats afkomt en die niet alleen de fysieke lichamen vervuilt, maar zelfs de geest en het hart van de mensen in dit gebied. Want zoals wij jullie onderwezen hebben dat er vier niveaus in het materiële universum zijn, kan ik je ervan verzekeren dat je, wanneer je iets zo heftigs doet als een nucleaire explosie, niet alleen een scheur in het fysieke kledingstuk maakt, maar je creëert een scheur in het emotionele, mentale en etherische laken van de planeet. En daarom willen wij graag dat jullie de volgende twee dagen de twee invocaties opzeggen om het Hart te Zuiveren en Jezelf Lief te hebben.

Want begrijpen jullie niet dat, toen de Sovjet-Unie besloot om de nucleaire testgrond in dit gebied van Kazachstan te lokaliseren, het op een bepaalde manier een totaal gebrek aan liefde voor de mensen was? De leiders van het systeem hadden geen liefde voor de mensen en ze waren bereid om een bepaald aantal mensen op te offeren om de doelen die zij zich gesteld hadden om het systeem te onderhouden, te bereiken.

Het individu betekende niets; het systeem was alles. Dat mijn geliefden, is het tegenovergestelde van vrijheid. Want in de Vlam van Vrijheid betekent het individu alles en het systeem is alleen maar relevant als het dient om de groei van het individu te bevorderen. En wanneer het systeem de groei van het individu niet meer dient, dan wordt dit systeem onderworpen aan de tweede wet van de thermodynamica en zal het zichzelf vernietigen – dat is slechts een kwestie van tijd.

En dus veranker ik daadwerkelijk deze Vlam van Vrijheid op deze zeer vervuilde plaats, om als tegengif te dienen en de vier lagere lichamen van de planeet te helen en vanuit dit hele gebied in Azië deze Vlam van Vrijheid te stralen.

Want ik moet zeggen dat er een reden is waarom de mensen – in Rusland, de vroegere sovjetrepublieken en China en Noord-Korea – er is een reden waarom deze mensen onder het juk van het communisme kwamen. Omdat in deze mensen de Vrijheidsvlam niet zo sterk is als in bepaalde andere naties. En daarom waren zij niet in staat om het juk van het communisme af te schudden, toen het systeem in het begin werd opgelegd, maar zelfs ook later.

En daarom zeg ik jullie, dat om deze heling te laten plaatsvinden – waardoor je de giftige denkwijze van de communistische ideologie totaal transcendeert – het licht van vrijheid dan het tegengif vormt dat IK BEN. Want kunnen jullie niet inzien dat er natuurlijk een parallel bestaat tussen de wereld van ideeën en wat je ziet in het fysieke in de vorm van nucleaire straling en radioactieve neerslag? Er is nauwelijks een substantie in het fysieke rijk die giftiger is dan radioactieve neerslag. Maar ik zeg dat wat je uitvergroot ziet in het fysieke, een parallel loopt met de wereld van ideeën.

De giftige ideeën van de gevallen wezens
Want de gevallen wezens proberen al eonen lang op deze planeet de mensen in de val te laten lopen, door bepaalde ideeën uit te stralen naar het massabewustzijn die ongeveer hetzelfde effect in bewustzijn hebben als radioactieve neerslag in een fysiek lichaam. Omdat de straling juist de structuur van het atoom zelf afbreekt; juist de bouwsteen van het fysieke lichaam wordt kapotgescheurd door de radioactieve straling.

En toch heb je een parallel in het emotionele, mentale en in het etherische rijk, omdat er bepaalde ideeën ontstaan in de kromme geest die hetzelfde effect hebben als fysieke straling. Ze scheuren de stof van het emotionele lichaam, van het mentale lichaam, van het identiteitslichaam kapot. En daardoor verlies jij het innerlijke gevoel dat je meer bent dan een gemechaniseerd mens, dat je meer bent dan een mechanische robot, meer dan een menselijk, materieel wezen. Je vergeet het; je durft het niet te geloven – en dan ga je twijfelen aan jouw oorsprong. En je gelooft dat deze giftige, nucleaire, radioactieve ideeën macht over jou en jouw samenleving hebben, of dat je die trouw verschuldigd bent.

En er bestaat dus geen enkel argument, je kunt geen enkele redenering aanvoeren, om de effecten van deze straling, deze radioactieve neerslag in de geest, tegen te gaan. Het enige tegengif is het licht zelf, het licht van de vrijheid. En dat is juist waarom ik, terwijl ik deze woorden fysiek sprak, een machtige pilaar van de Vrijheidsvlam precies in het centrum van de nucleaire testplaats heb verankerd, zodat die de effecten in de vier lagere lichamen van de aarde begint te verteren en het tegengif tegen het effect in het bewustzijn van de mensen in dit gebied begint uit te stralen.

En dit is op zich al een geschenk dat degenen van jullie die in dit gebied zijn – Rusland, Midden-Azië, China en zelfs overal ter wereld, omdat je een band kunt hebben met al die naties – kunnen gebruiken om die machtige pilaar van de Vrijheidsvlam te visualiseren. En je kunt je op de vibratie ervan afstemmen, je op mijn vibratie afstemmen, zelfs door steeds weer naar deze uitgave te luisteren, en dan te voelen, mijn geliefden, dat jij in die pilaar staat. Je wordt één met die pilaar van vrijheid en daardoor word je de open deur om die Vlam van Vrijheid uit te stralen waar je ook bent.

Dit is waarlijk een machtig geschenk en dispensatie, en ik moedig jullie aan om dat niet te vergeten, maar ten volle te gebruiken door het te visualiseren, door je erop af te stemmen, door jullie decreten en invocaties en rozenkransen voor deze Vrijheidsvlam. En vraag mij, Saint Germain om daar bij jullie te zijn, wanneer je mijn Aanwezigheid oproept opdat je de open deur kunt zijn voor de Vrijheidsvlam.

Zodoende is dit mijn geschenk. Opnieuw, ik ben eeuwig dankbaar voor de kans om te spreken, maar ik ben ook dankbaar dat heel veel mensen zich verzameld hebben, die bereid zijn de open deur te zijn en hun hart en wezen open te stellen voor de Aanwezigheid die IK BEN. Dus in de Aanwezigheid van de Vrijheid die IK BEN: ik geef jullie de vrijheid!